Novi kursevi upravljanja projektima

Upravljanje projektima – kursevi

 

Pogledajte naše nove kurseve iz oblasti projektnog menadžmenta.

 

Kurs Upravljanje projektima

Cena kursa: 19.990 + PDV

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: petak-subota, od 10-17h*

Više detalja o kursu OVDE


 

Kurs MS Project vrhunski alat za upravljanje projektima

Cena kursa: 19.990 + PDV

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: petak-subota, od 10-17h*

Više detalja o kursu OVDE


 

Kurs Upravljanje komunikacijom na projeku (-33%)

Cena kursa: 9.990 + PDV

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 10.00 do 15.00

Više detalja o kursu OVDE

 

Prijavite se za kurs odmah i postanite edukovani projekt menadžer

 


*Napomena: U slučaju većeg broja prijavljenih kurs će trajati tri dana

31 način da povećate samopouzdanje na poslu

Samopouzdanje

- najkompletniji vodič za povećanje samopouzdanja

 

Da li vam je dosta osećaja nesigurnosti?

Čini vam se da  ste slabi?

Osećate da manje vredite od drugih?

Dosta je bilo toga, jer danas imamo rešenje za vaše samopoudanje. Ovo je najznačajniji tekst koji ćete naći na internetu o tome kako podići samopouzdanje na poslu i u životu. Najznačajniji tekst je pred vama. Vaše je samo da odlučite da ga pročitate i primenite.

Da li želite povećati samopouzdanje i postati supermen samopoudanja, ili ne?

Vidi dalje »

Microsoft Project

MS Project – softver za upravljanje projektima

 

Ono što nam može pomoći da bolje pratimo upravljanje projektima su alati. Jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih softverskih alata za praćenje projekta je MS Project 2010.

Pet razloga za MS Project

 1. Jedan je od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima i iza njega stoji sofverski gigant – Microsoft
 2. Omogućava primenu savremenog koncepta upravljanja projektima
 3. Intuitivan, jednostavan za korišćenje i liči na programe iz Office paketa
 4. Puno unapred definisanih izveštaja
 5. Statistika projekta na jedan klik od vas

Možete na lak i jednostavan način upoznati ovaj program kroz seriju članaka koje smo posvetili MS Project-u. Zato krenimo redom.

1. Osnove MS Project-a

U ovom članku su objašnjene osnovne funckionalnosti programa, izgled samog programa i rad sa tabovima. Sve komande se obavljaju preko tabova. Postoji pet tabova:

 • Task (služi za rad sa taskovima, odnosno aktivnostima)
 • Resource (rad sa resursima, dodeljivanje i nivelacija  resursa)
 • Project (podešavanja na nivou celog projekta, statistika projekta, kalendar radnog vremena)
 • View (odredjujemo način prikazivanja samog projekta)
 • Format (kontekstualni tab čiji izgled varira od toga koje informacije su prikazane u aktivnom prikazu)

2. WBS ili kako formirati aktivnosti na projektu

[Work Breakdown Strucuture]

Osnova svakog projekta su aktivnosti – taskovi. Pre nego krenemo sa radom sa taskovima, treba objasniti kako se formiraju aktivnosti, odnosno šta je WBS – Work Breakdown Structure i kako će nam pomoći da na pravi način definišemo aktivnosti. Pomoću WBS-a se projekat deli na manje delove kojima se može upravljati. Najniži nivo WBS-a je Work Package koji se  naziva aktivnost (task). Aktivnost se može planirati, odrediti trajanje, resursi i troškovi, može se pratiti i kontrolisati.

 

3. Zašto treba koristiti Gant dijagram?

[Gantt Chart]

Gant čart (Gantt chart) je jedan od najčešće korišćenih prikaza u MS Project-u, i jedan od najčešćih prikaza samog projekta zato što je jednostavan, pregledan i daje najbolji grafički prikaz dodeljenih resursa i potrebnog vremena za realizaciju projekta. U ovom članku će biti prikazano kako koristiti ovaj alat, odnosno pet koraka kako jednostavno i uspešno koristiti Gantov dijagram pri upravljanju projektima.

4. Kako snimiti baseline plan?

Project Baseline je osnovni plan projekta, odnosno presek stanja projekta u datom trenutku. Prvi ili inicijalni baseline plan se pravi pre početka samog projekta i koristi se za upoređivanje planiranih i realizovanih aktivnosti. MS Project u velikoj meri koristi ovaj alat. Preko njega se može snimiti početno, inicijalano stanje projekta, odnosno pratiti tri najvažnija parametra svakog projekta koje kontroliše MS Project:

 • Cost (cena)
 • Duration (trajanje projekta u danima)
 • Works (broj radnih sati utrošenih na projektu)

5. Obuka za MS Project

Kada smo razmišljali o uvodjenju kursa, razmišljali smo koji kurs za upravljanje projektima bi bio najefikasniji i zaključili da je MS project pravo rešenje.

Ko je radio u Office-u 2007 ili 2010, upoznat je sa grafičkim interfejsom MS Project-a. Tu su karakteristični riboni koji olakšavaju pronalaženje i korićenje samog programa, mnogo više nego što su to omogućavali meniji. Vrlo je pregledan interfejs, sve je logički grupisano i na najlakši mogući način se kreira, upravlja projektima, pregleda, snima, štampa…

Kome je namenjen kurs?

Kurs “MS Project 2010 – vrhunski alat za upravljanje projektima” je namenjen svima koji žele sa savladaju osnove upravljanja projektima i da te veštine iskoriste prateći realizaciju projekta pomoću programa Microsoft Project 2010.

Kurs je namenjen:

 • rukovodiocima projekta,
 • učesnicima projekta,
 • menadžerima,
 • ostalima koji se u svom radu sreću sa projektima i projektnim upravljanjem.

 

Naš kurs za upravljanje projektima je rađen prema PMI metodologiji, tj. metodologiji Project Management Instituta.

 

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

 

Jedna od definicija upravljanja projektima kaže:

Upravljanje projektima je primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i očekivanja od projekta.

Upravljanje projektima [project management] – sadržaj:

1. Projekat

[project]

Upravljanje projektima

Ovde su pokrivene osnovne stvari o samoj definiciji projekta, o tome koje su uloge pojedinih članova projektnog tima, koje osobine treba da ima project manager, koje su procesne grupe na projektu, a koje su oblasti znanja (faze projekta) i naravno  terminologija upravljanja projektima, odnosno project management termini  i njihovo kraće objašnjenje.

Postovi u ovoj oblasti:

1.1 Šta je projekat?

1.2 Project manager definicija

1.3 Faze projekta

1.4 Projektni procesi

1.5 Projektna dokumentacija

1.6 Project management termini

2. Upravljanje integracijom

[integration management]

Upravljanje integracijom

Faza upravljanja integracijom uključuje procese i aktivnosti potrebne da se identifikuje, definiše, kombinuje, unificira i koordinira različitim procesima i aktivnostima upravljanja projektom koje su ključne za uspešan završetak projekta, za uspešne sastanke sa klijentima i zadovoljenje očekivanja i zahteva klijenata. To je svakodnevno donošenje odluka gde koncentrisati resurse i napore, predvideti potencijalne probleme i preventivne reakcije.

 

3. Upravljanje obimom

[project scope management]

Upravljanje obimom projekta

Upravljanje obimom projekta uključuje procese potrebne da se utvrdi da projekat uključuje sav potreban rad, i samo taj traženi rad, da bi se uspešno realizovao. Project scope management se primarno odnosi na definisanje i kontrolisanje onoga što jeste, odnosno nije uključeno u projekat. Projekat je uspešan samo kada se ostvari ono što je traženo, ništa manje, ali i ništa više.

 

4.Upravljanje vremenom

[time management]

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom uključuje procese neophodne da se projekat završi na vreme, tj. u zadatom roku.

5. Upravljanje troškovima

[cost management]

Upravljanje troskovima

Upravljanje troškovima uključuje procese vezane za planiranje, predvidjanje, budžetiranje i kontrolisanje troškova tako da projekat može biti realizovan u okviru dozvoljenog budžeta.

6. Upravljanje kvalitetom

[quality management]

Upravljanje kvalitetom projekta

Upravljanje kvalitetom uključuje sve aktivnosti organizacije koje određuju polise kvaliteta, ciljeve i odgovornosti tako da projekat zadovolji potrebe zbog kojih je pokrenut. Project quality management implementira sistem kvaliteta kroz polise, procedure i procese planiranja kvaliteta, osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta sa kontinualnim aktivnostima na unapređenju procesa.

6.1 Alati za upravljanje kvalitetom - Ishikawa dijagram

6.2 Pareto metoda

 

7. Upravljanje ljudskim resursima

[human resource management]

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima uključuje procese koji organizuju i upravljaju projektnim timom. Projektni tim se sastoji od ljudi kojima su dodeljene različite uloge i odgovornosti u timu. Human resource management kaže da članovi tima treba da budu maksimalno  uključeni u planiranje projekta i donošenje odluka.

 

8. Upravljanje komunikacijom

[project communication management]

Upravljanje komunikacijom na projektu

Upravljanje komunikacijom uključuje procese neophodne za osiguranje pravovremene i odgovarajuće komunikacije: generisanje, prikupljanje, distribucija, skladištenje i preuzimanje projektnih informacija. Project communication management pravi kritičnu vezu između ljudi i informacija neophodnih za uspešnu komunikaciju. Project manager može provesti neverovatno mnogo vremena komunicirajući sa projektnim timom, stakeholder-ima, klijentima i sponzorima.

 

9. Upravljanje rizicima

[risk management]

Upravljanje rizikom

Upravljanje rizicima na projekta uključuje procese koji se bave planiranjem rizika, identifikacijom rizika, analizom, planiranom reakcijom na rizike, praćenjem i kontrolom rizika. Risk management ciljevi su povećati verovatnoću i uticaj pozitivnih događaja, a smanjiti verovatnoću i uticaj nepovoljnih događaja za projekat.

 

10. Upravljanje nabavkom

[procurement management]

upravljanjem nabavkom

Upravljanje nabavkom uključuje procese kupovine odnosno nabavke proizvoda ili usluga potrebnih za realizaciju projekta.

Naš kurs za upravljanje projektima je rađen prema PMI metodologiji, tj. metodologiji Project Management Instituta. Osnovu ove metodologije čini knjiga – biblija upravljanja projektima, poznata pod imenom PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Ova metodologija upravljanja projektima se neprestano usavršava. Na taj način izlaze nove edicije PMBOK-a. Trenutno je aktuelna peta verzija. U nastavku sledi razlika između verzija i kako se metodologija upravljanja projektima menjala u toku vremena. U prvoj ediciji je bilo 37 projektnih procesa, a poslednja verzija ima deset projektnih procesa više, tj. 47.

 

pmbok edicije

Takođe najnovija verzija ima još jednu oblast znanja, a to je upravljanje stakeholderima (zainteresovanim stranama). To je dobro rešenje jer se značaj stakeholdera povećava na ovaj način. Upravljanje zainteresovanim stranama je ključ uspešnog projekta, a ovako se dodatno akcentuje ova oblast jer je predstavljena kao potpuno nova celina.

ISO standardi

ISO standardi

 

ISO 9000

ISO 9000

Evropska Unija predstavlja potencijalno tržište koje se sastoji od 350-400 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta.

U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju novih tržišta, već i u zadržavanju postajećih. Zato ISO standardi dolaze do izražaja jer kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta. Za sada jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta je sertifikat Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001: 2008 koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Vidi dalje »

Osnove lean proizvodnje

LEAN proizvodnja

Krenuli smo sa serijom članaka o upravljanju kvalitetom i pomenuli modele izvrsnosti, a sada krećemo sa LEAN proizvodnjom jer bez obzira da li planirate projekte ili proizvodnju, morate voditi računa o kvalitetu i upravljanju kvalitetom.

LEAN proizvodnja, LEAN principi ili skraćeno LEAN, potiče iz Toyote, sa napomenom da se metoda velikim delom bazira na engleskim i američkim principima (Henri Ford i Edvard Deming).

Istorija LEAN-a

Naime, po završetku II Svetskog rata Japan je bio na lošem glasu, uništena privreda, nedovoljna količina resursa, malo tržište, jednostavno rečeno izgubljena bitka kako ekonomska tako i politička. Jedino rešenje se ogledalo u tome da se iznađe nov pristup proizvodnji i nov način upravljanja.

Vidi dalje »

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

Modeli izvrsnosti

Ovo je sveobuhvatni vodič za upravljanje kvalitetom pomoću EFQM modela izvrsnosti.

 

Osnovni pojmovi i defenisanje TQM

Menadžment  totalnim  kvalitetom  (TQM  -Total  Quality Management)  je  sveobuhvatan  koncept, koji objedinjuje:  tržišni,  tehnološki,  tehnički, organizacioni, ekonomski  i etički aspekt funkcionisanja  i poslovanja. To  je nova poslovna filozofija usmerena na kvalitet, zasnovana  na  aktivnom  angažovanju  svih  učesnika,  a  u  cilju  zadovoljenja  zahteva korisnika  (eksternih  i  internih),  zaposlenih  i drušva u celini.

 

TQM

TQM  se bazira na naučim metodama i tehnikama upravljanja i unapređenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu.

Vidi dalje »

7 osobina menadzera sa kojim ne želite da radite

7 OSOBINA DESTRUKTIVNOG MENADŽERA

 

Često postavljana pitanja od strane korisnika našeg sajta bila su o osobinama i veštinama koje treba da poseduje uspešan projekt menadžer, o načinu vođenja projekta , kao i o upavljanju timom na projektu. Određeni broj posetilaca portala želeo je da dobije odgovor na pitanje koje su to osobine koje ne bi trebalo i ne sme da ima projekt menadžer ukoliko želi da se profesionalno i uspešno bavi vođenjem projekta.

Kako smatramo da je podjednako važno znati šta treba raditi, ali i šta je ono što vam može predstavljati kočnicu do uspeha, dajemo vam i nekoliko saveta o tome koje osobine i akcije treba eliminasati da bi ste bili uspešni, a ne takozvani destruktivni menadžer.

Vidi dalje »

Projekat Blogomanija ili kako uspesno organizovati najvecu regionalnu IT konferenciju

Projekat Blogomanija

 

Blogomanija je završena na Kopaoniku pre dve nedelje. Prašina se slegla, a jaki utisci su ostali. Ako pričamo o ciframa, onda Blogomanija izgleda ovako

Blogomanija 2013

 • 900 učesnika iz cele SFRJ
 • 80 predavača
 • 4 hotela u kojima su bili smešteni učesnici
 • 3 sale za predavanje
 • otvaranje je na socijalnim mrežama propraćano sa neverovatnih 744 posta  na sat

 

Zbog svega ovoga, odlučili smo da napravimo intervju sa Ivanom Minićem, izvršnim direktorom Blogomanije, i da saznamo kako Blogomanija izgleda iznutra, odnosno kako upravljati projektom kao što je Blogomanija.

Ako vas interesuje kako uspešno organizovati najveću regionalnu IT konferenciju, onda pročitajte odgovor u nastavku.

Vidi dalje »

Kako je Roki Balboa došao na Blogomaniju

Project Management Srbija na Blogomaniji 2013

 

Kao što smo već pisali, ove godine smo aktivno učestovali na Blogomaniji predavanjem “Kako biti efikasniji u životu?“.

PMS na Blogomaniji

Kako biti efikasniji?

Pre same prezentacije koja će biti na kraju članka, evo kratke uvodne priče o tome

 

KAKO JE ROKI BALBOA DOŠAO NA BLOGOMANIJU?

Vidi dalje »