Upravljanje projektima i MS Project - obuka, saveti, alati. | Project Management Srbija
Upravljanja projektima i MS Project - kursevi, resursi, alatiBrzi i lako unapredite svoje znanje upravljanja projektima i postanite uspešan projekt menadžer.

Kursevi projektnog menadžmenta

Zainteresovani ste za upravljanje projektima? Osećate da je vreme da se usavršite u toj oblasti jer vidite da vam nešto nedostaje kako bi bili bolji projekt menadžer? Krenuli bi na kurs, ali nemate predstavu odakle da krenete i koji trening je za vas? Onda je preporuka da pogledate našu stranicu na kojoj su detaljno opisani svi kursevi iz oblasti upravljanja projektima. Tako ćete lako naći onaj koji vam treba i sa kojim ćete najviše napredovati kao projektni menadžer. Svi treninzi su specijalno dizajnirani za in-house obuku kako bi se osećali što prijatnije na samoj obuci i kako bi što manje odsustvovali sa posla. Kursevi upravljanja projektima su mešavina teorijske obuke i praktičnih primera sa akcentom na najboljoj praksi.

kursevi

Krajnje je vreme da prestanite da se nervirate zbog probijanja rokova vaših projekata jer smo pripremili pravu obuku za vas, pomoću koje ćete steći samouverenost u vodjenju projekata. Umesto da se osećate frustrirano i nervozno zbog vaših projekata, osetite sigurnost i opuštenost na poslu. Ovo je osnovna obuka koja će Vam pokazati tajne projektnog menadžmenta i kako efikasno pokrenuti, realizovati, pratiti, kontrolisati i uspešno zatvoriti projekat. Prijaviti se za kurs project manager i rezervišite svoje mesto.

MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima je definitivno naš najtraženiji kurs jer je i MS Project najtraženiji sofver za vodjenje projekata. Savladajte veštinu upravljanja projektima koriscenjem ovog softvera i naučite kako lako da napravite plan projekta, odredite potrebne aktivnosti, dodelite im resurse, definišete datume i trajanje aktivnosti, kontrolišete projekat, pišete izveštaje, pratite troškove... I još mnogo toga jer ovo je najbolji drug svakog projekt menadžera.

Naša nova usluga namenjena ozbiljnim firmama koje maksimalno žele da iskoriste prednosti projektnog upravljanja. Sastoji se iz sledećih komponenti: + Obuka za upravljanje projektima za 10-15 polaznika + Procedura za upravljanje projektima usklađena sa ISO 9001:2008 standardima Vaše kompanije + Prateći formulari (šablone za upravljanje projektima) + Obuka za korišćenje procedure i celog sistema upravljanja projektima + Kontrolne provere na 6 i 12 meseci

Utisci sa treninga

Jelena Jović,

Veoma detaljno objašnjen svaki segment upravljanja projektima, kroz primere i praksu.

Jelena Jović, asistent predsednika Nadzornog odbora - Pharmanova
Aleksandar Janković,

Zadovoljavajućeg kvaliteta, korisna i praktična znanja MS Project-a

Aleksandar Janković, PMP, tehnički direktor - Elektromontaža
Našli ste obuku koja vas interesuje i želite da postanete bolji projekt menadžer? Pozovite 063 104 27 15 ili se prijavite pomoću online formulara
Da, želim

Portfolio menadžment – upravljanje portfeljom projekata

Upravljanje portfoliom ili portfolio management sluzi za realizaciju strateških ciljeva kompanije kroz realizaciju najboljih projekata. Portfolio menadžment nije isto što i vodjenje više projekata u isto vreme. Ne, to je uskladjenost sa strateškim ciljevima kompanije. To je put kojim kompanija optimizuje korišćenje resursa, smanjuje rizike, uvećava benefite i sopstvene performanse.

VIDI DALJE

Napredni kurs za MS Project

Već radite u MS Project-u, ali niste iskoristili njegov pun potencijal jer znate da ima još mnogo stvari koje bi vam ubrzale rad? Želite da pratite resurse (ljude, mašine, troškove) na svim projektima sa jednog mesta? Radite u multiprojektnom okruženju i želite da pratite više projekata istovremeno? Onda ste spremni za naš novi, napredni kurs – MS Project za profesionalce.

VIDI DALJE

Solidworks kurs

Solidworks kurs se bavi pripremom polaznika za upotrebu najkorišćenijeg programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova. Program Solidworks spada u takozvane CAD programe (computer-aided design) koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje i omogućava simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje

VIDI DALJE

Pareto metoda

Pareto princip 80/20 Najnoviji kurs iz oblasti upravljanja projektima je Pareto metoda. Pareto analiza je deo quality management-a (upravljanje kvalitetom na projektu) i jedan je od najuniverzalnijih alata za upravljanje kvalitetom. Pareto metoda spada u grupu sedam osnovnih alata kvaliteta koji zajedno predstavljaju najbolju podršku za rešenje problema. Ima različite…

VIDI DALJE

Upravljanje projektima – osnove

Jedna od definicija upravljanja projektima kaže:

Upravljanje projektima je primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i očekivanja od projekta.

Upravljanje projektima [project management] - sadržaj:

1. Projekat

[project]

Upravljanje projektima

Ovde su pokrivene osnovne stvari o samoj definiciji projekta, o tome koje su uloge pojedinih članova projektnog tima, koje osobine treba da ima project manager, koje su procesne grupe na projektu, a koje su oblasti znanja (faze projekta) i naravno  terminologija upravljanja projektima, odnosno project management termini  i njihovo kraće objašnjenje.

Postovi u ovoj oblasti:

1.1 Šta je projekat?

1.2 Project manager definicija

1.3 Faze projekta

1.4 Projektni procesi

1.5 Projektna dokumentacija

1.6 Project management termini

2. Upravljanje integracijom

[integration management]

Upravljanje integracijom

Faza upravljanja integracijom uključuje procese i aktivnosti potrebne da se identifikuje, definiše, kombinuje, unificira i koordinira različitim procesima i aktivnostima upravljanja projektom koje su ključne za uspešan završetak projekta, za uspešne sastanke sa klijentima i zadovoljenje očekivanja i zahteva klijenata. To je svakodnevno donošenje odluka gde koncentrisati resurse i napore, predvideti potencijalne probleme i preventivne reakcije.

 

3. Upravljanje obimom

[project scope management]

Upravljanje obimom projekta

Upravljanje obimom projekta uključuje procese potrebne da se utvrdi da projekat uključuje sav potreban rad, i samo taj traženi rad, da bi se uspešno realizovao. Project scope management se primarno odnosi na definisanje i kontrolisanje onoga što jeste, odnosno nije uključeno u projekat. Projekat je uspešan samo kada se ostvari ono što je traženo, ništa manje, ali i ništa više.

 

4.Upravljanje vremenom

[time management]

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom uključuje procese neophodne da se projekat završi na vreme, tj. u zadatom roku.

5. Upravljanje troškovima

[cost management]

Upravljanje troskovima

Upravljanje troškovima uključuje procese vezane za planiranje, predvidjanje, budžetiranje i kontrolisanje troškova tako da projekat može biti realizovan u okviru dozvoljenog budžeta.

6. Upravljanje kvalitetom

[quality management]

Upravljanje kvalitetom projekta

Upravljanje kvalitetom uključuje sve aktivnosti organizacije koje određuju polise kvaliteta, ciljeve i odgovornosti tako da projekat zadovolji potrebe zbog kojih je pokrenut. Project quality management implementira sistem kvaliteta kroz polise, procedure i procese planiranja kvaliteta, osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta sa kontinualnim aktivnostima na unapređenju procesa.

 

7. Upravljanje ljudskim resursima

[human resource management]

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima uključuje procese koji organizuju i upravljaju projektnim timom. Projektni tim se sastoji od ljudi kojima su dodeljene različite uloge i odgovornosti u timu. Human resource management kaže da članovi tima treba da budu maksimalno  uključeni u planiranje projekta i donošenje odluka.

 

8. Upravljanje komunikacijom

[project communication management]

Upravljanje komunikacijom na projektu

Upravljanje komunikacijom uključuje procese neophodne za osiguranje pravovremene i odgovarajuće komunikacije: generisanje, prikupljanje, distribucija, skladištenje i preuzimanje projektnih informacija. Project communication management pravi kritičnu vezu između ljudi i informacija neophodnih za uspešnu komunikaciju. Project manager može provesti neverovatno mnogo vremena komunicirajući sa projektnim timom, stakeholder-ima, klijentima i sponzorima.

 

9. Upravljanje rizicima

[risk management]

Upravljanje rizikom

Upravljanje rizicima na projekta uključuje procese koji se bave planiranjem rizika, identifikacijom rizika, analizom, planiranom reakcijom na rizike, praćenjem i kontrolom rizika. Risk management ciljevi su povećati verovatnoću i uticaj pozitivnih događaja, a smanjiti verovatnoću i uticaj nepovoljnih događaja za projekat.

 

10. Upravljanje nabavkom

[procurement management]

upravljanjem nabavkom

Upravljanje nabavkom uključuje procese kupovine odnosno nabavke proizvoda ili usluga potrebnih za realizaciju projekta.

Naš kurs za upravljanje projektima je rađen prema PMI metodologiji, tj. metodologiji Project Management Instituta. Osnovu ove metodologije čini knjiga - biblija upravljanja projektima, poznata pod imenom PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Ova metodologija upravljanja projektima se neprestano usavršava. Na taj način izlaze nove edicije PMBOK-a. Trenutno je aktuelna peta verzija. U nastavku sledi razlika između verzija i kako se metodologija upravljanja projektima menjala u toku vremena. U prvoj ediciji je bilo 37 projektnih procesa, a poslednja verzija ima deset projektnih procesa više, tj. 47.

 

pmbok edicije

Takođe najnovija verzija ima još jednu oblast znanja, a to je upravljanje stakeholderima (zainteresovanim stranama). To je dobro rešenje jer se značaj stakeholdera povećava na ovaj način. Upravljanje zainteresovanim stranama je ključ uspešnog projekta, a ovako se dodatno akcentuje ova oblast jer je predstavljena kao potpuno nova celina.