Upravljanja projektima i MS Project - kursevi, resursi, alatiBrzi i lako unapredite svoje znanje upravljanja projektima i postanite uspešan menadžer.

Kursevi projektnog menadžmenta

Zainteresovani ste za upravljanje projektima? Želite da usavršite znanje u toj oblasti? Nemate predstavu odakle da krenete i koji kurs je za vas? Onda pogledajte našu stranicu na kojoj su detaljno opisani svi kursevi iz oblasti upravljanja projektima te ćete lako naći onaj koji vam treba i sa kojim ćete najviše napredovati kao projektni menadžer. Svi treninzi su specijalno dizajnirani za in-house obuku kako bi se osećali što prijatnije na samoj obuci i kako bi što manje odsustvovali sa posla. Kursevi upravljanja projektima su mešavina teorijske obuke i praktičnih primera sa akcentom na najboljoj praksi.

kursevi
kurs-upravljanja-projektima

KURS ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Ova obuka je vaša ulaznica u svet upravljanja projektima. Ako želite da vidite i čujete osnovnu obuka koja će Vam pokazati tajne projektnog menadžmenta i kako efikasno pokrenuti, realizovati, pratiti, kontrolisati i uspešno zatvoriti projekat, onda je ova obuka, pravo rešenje za vas. Kroz multimedijalnu nastavu, kroz kombinaciju teorije i prakse i mnogo praktičnih primera, postaćete uspešni u vođenju projekata!

kurs-ms-project

Kada smo razmišljali o uvodjenju kursa, razmišljali smo koji kurs za upravljanje projektima bi bio najefikasniji, odnosno koji softverski alat bi vam najviše pomogao u radu. Došli smo do zaključka da je pravo rešenje MS Project i napravili smo kurs MS Project 2013 – vrhunski alat za upravljanje projektima koji će vam olakšati upravljanje projektima. Naučite kako lako da kontrolišete projekat, pišete izveštaje, pratite troškove, i kako vratiti projekat na pravi put.

ms-project-napredni-kurs-feature

Već radite u MS Project-u, ali niste iskoristili njegov pun potencijal jer znate da ima još mnogo stvari koje bi vam ubrzale rad? Želite da pratite resurse (ljude, mašine, troškove) na svim projektima sa jednog mesta? Radite u multiprojektnom okruženju i želite da pratite više projekata istovremeno? Onda ste spremni za naš novi, napredni kurs - MS Project za profesionalce.

Utisci sa treninga

Jelena Jović,

Veoma detaljno objašnjen svaki segment upravljanja projektima, kroz primere i praksu.

Jelena Jović, asistent predsednika Nadzornog odbora - Pharmanova
Aleksandar Janković,

Zadovoljavajućeg kvaliteta, korisna i praktična znanja MS Project-a

Aleksandar Janković, PMP, pomoćnik generalnog direktora - Elektromontaža
Našli ste obuku koja vas interesuje i želite da postanete bolji projekt menadžer? Pozovite 063 104 27 15 ili se prijavite pomoću online formulara
Da, želim
upravljanje-komunikacijom-na-projektu

Upravljanje komunikacijom na projektu

Komunikacija na projektu je identifikovana kao jedan od najvećih razloga za uspeh, odnosno neuspeh projekta. Projektni menadžer (project manager) provede skoro 90% svog vremena u komunikaciji pa je efektivna komunikacija, u okviru projektnog tima, rukovodioca projekta sa članovima tima, rukovodioca projekta sa svim eksternim stakeholderima, od suštinskog značaja za uspeh projekta.

VIDI DALJE
Pareto-princip

Pareto metoda

Pareto princip 80/20 Najnoviji kurs iz oblasti upravljanja projektima je Pareto metoda. Pareto analiza je deo quality management-a (upravljanje kvalitetom na projektu) i jedan je od najuniverzalnijih alata za upravljanje kvalitetom. Pareto metoda spada u grupu sedam osnovnih alata kvaliteta. Ima različite nazive u literaturi, a neki od njih su…

VIDI DALJE
uvodjenje-sistema-upravljanja-projektima-novo

Uvodjenje integrisanog sistema upravljanja projektima

Naša nova usluga namenjena ozbiljnim firmama koje maksimalno žele da iskoriste prednosti projektnog upravljanja. Sastoji se iz sledećih komponenti:
+ Obuka za upravljanje projektima za 10-15 polaznika
+ Procedura za upravljanje projektima usklađena sa ISO 9001:2008 standardima Vaše kompanije
+ Prateći formulari (šablone za upravljanje projektima)
+ Obuka za korišćenje procedure i celog sistema upravljanja projektima
+ Kontrolne provere na 6 i 12 meseci

VIDI DALJE
kurs-mala

Blog

Resursi iz oblasti projektnog menadžementa. Najnovije vesti, saveti i trikovi iz oblasti upravljanja projektima, sa osvrtom na MS Project, motivaciju, lični rast i razvoj, uspeh u privatnom i poslovnom životu.

VIDI DALJE

Upravljanje projektima – osnove

Jedna od definicija upravljanja projektima kaže:

Upravljanje projektima je primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i očekivanja od projekta.

Upravljanje projektima [project management] - sadržaj:

1. Projekat

[project]

Upravljanje projektima

Ovde su pokrivene osnovne stvari o samoj definiciji projekta, o tome koje su uloge pojedinih članova projektnog tima, koje osobine treba da ima project manager, koje su procesne grupe na projektu, a koje su oblasti znanja (faze projekta) i naravno  terminologija upravljanja projektima, odnosno project management termini  i njihovo kraće objašnjenje.

Postovi u ovoj oblasti:

1.1 Šta je projekat?

1.2 Project manager definicija

1.3 Faze projekta

1.4 Projektni procesi

1.5 Projektna dokumentacija

1.6 Project management termini

2. Upravljanje integracijom

[integration management]

Upravljanje integracijom

Faza upravljanja integracijom uključuje procese i aktivnosti potrebne da se identifikuje, definiše, kombinuje, unificira i koordinira različitim procesima i aktivnostima upravljanja projektom koje su ključne za uspešan završetak projekta, za uspešne sastanke sa klijentima i zadovoljenje očekivanja i zahteva klijenata. To je svakodnevno donošenje odluka gde koncentrisati resurse i napore, predvideti potencijalne probleme i preventivne reakcije.

 

3. Upravljanje obimom

[project scope management]

Upravljanje obimom projekta

Upravljanje obimom projekta uključuje procese potrebne da se utvrdi da projekat uključuje sav potreban rad, i samo taj traženi rad, da bi se uspešno realizovao. Project scope management se primarno odnosi na definisanje i kontrolisanje onoga što jeste, odnosno nije uključeno u projekat. Projekat je uspešan samo kada se ostvari ono što je traženo, ništa manje, ali i ništa više.

 

4.Upravljanje vremenom

[time management]

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom uključuje procese neophodne da se projekat završi na vreme, tj. u zadatom roku.

5. Upravljanje troškovima

[cost management]

Upravljanje troskovima

Upravljanje troškovima uključuje procese vezane za planiranje, predvidjanje, budžetiranje i kontrolisanje troškova tako da projekat može biti realizovan u okviru dozvoljenog budžeta.

6. Upravljanje kvalitetom

[quality management]

Upravljanje kvalitetom projekta

Upravljanje kvalitetom uključuje sve aktivnosti organizacije koje određuju polise kvaliteta, ciljeve i odgovornosti tako da projekat zadovolji potrebe zbog kojih je pokrenut. Project quality management implementira sistem kvaliteta kroz polise, procedure i procese planiranja kvaliteta, osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta sa kontinualnim aktivnostima na unapređenju procesa.

 

7. Upravljanje ljudskim resursima

[human resource management]

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima uključuje procese koji organizuju i upravljaju projektnim timom. Projektni tim se sastoji od ljudi kojima su dodeljene različite uloge i odgovornosti u timu. Human resource management kaže da članovi tima treba da budu maksimalno  uključeni u planiranje projekta i donošenje odluka.

 

8. Upravljanje komunikacijom

[project communication management]

Upravljanje komunikacijom na projektu

Upravljanje komunikacijom uključuje procese neophodne za osiguranje pravovremene i odgovarajuće komunikacije: generisanje, prikupljanje, distribucija, skladištenje i preuzimanje projektnih informacija. Project communication management pravi kritičnu vezu između ljudi i informacija neophodnih za uspešnu komunikaciju. Project manager može provesti neverovatno mnogo vremena komunicirajući sa projektnim timom, stakeholder-ima, klijentima i sponzorima.

 

9. Upravljanje rizicima

[risk management]

Upravljanje rizikom

Upravljanje rizicima na projekta uključuje procese koji se bave planiranjem rizika, identifikacijom rizika, analizom, planiranom reakcijom na rizike, praćenjem i kontrolom rizika. Risk management ciljevi su povećati verovatnoću i uticaj pozitivnih događaja, a smanjiti verovatnoću i uticaj nepovoljnih događaja za projekat.

 

10. Upravljanje nabavkom

[procurement management]

upravljanjem nabavkom

Upravljanje nabavkom uključuje procese kupovine odnosno nabavke proizvoda ili usluga potrebnih za realizaciju projekta.

Naš kurs za upravljanje projektima je rađen prema PMI metodologiji, tj. metodologiji Project Management Instituta. Osnovu ove metodologije čini knjiga - biblija upravljanja projektima, poznata pod imenom PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Ova metodologija upravljanja projektima se neprestano usavršava. Na taj način izlaze nove edicije PMBOK-a. Trenutno je aktuelna peta verzija. U nastavku sledi razlika između verzija i kako se metodologija upravljanja projektima menjala u toku vremena. U prvoj ediciji je bilo 37 projektnih procesa, a poslednja verzija ima deset projektnih procesa više, tj. 47.

 

pmbok edicije

Takođe najnovija verzija ima još jednu oblast znanja, a to je upravljanje stakeholderima (zainteresovanim stranama). To je dobro rešenje jer se značaj stakeholdera povećava na ovaj način. Upravljanje zainteresovanim stranama je ključ uspešnog projekta, a ovako se dodatno akcentuje ova oblast jer je predstavljena kao potpuno nova celina.