Upravljanje projektima i MS Project - obuka, saveti, alati. | Project Management Srbija
ONLINE OBUKA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMAPOČETAK: 23.april

TERMINI ONLINE OBUKA

Zbog novonastale situacije, prelazimo na ONLINE OBUKE. Obuke idu uživo sa predavačem, uključen je prenos video i audio signala, deljenje ekrana, postavljanja pitanja. Čak je omogućen rad u grupama. Online obuke za upravljanje projektima u potpunosti liči na pravu obuku u trening centru. Početak obuka je sledeći:

 

  • Savremene tehnike upravljanja projektima: 23.april (trajanje: 4 dana)
  • MS Project: 4.maj (trajanje: 4 dana)
  • INFORMACIJE NA 063 104 27 15

Kursevi projektnog menadžmenta

Zainteresovani ste za upravljanje projektima? Osećate da je vreme da se usavršite u toj oblasti jer vidite da vam nešto nedostaje kako bi bili bolji projekt menadžer? Krenuli bi sa usavršavanjem, ali nemate predstavu odakle da krenete? Onda je preporuka da pogledate našu stranicu o upravljanja projektima. Nju je pročitalo više od 10.000 ljudi i predstavlja svojevrsni vodič za upravljanje projektima. Tako ćete lako ući u štos, videti "šemu". Ako ne znate odakle da krenete, krenite odavde.

Upravljanje projektima

Ovo je naša NAJTRAŽENIJA OBUKA. Proverite zašto su se mnoge velike firme odlučile baš za ovu obuku i kako su ubrzale svoje projekte. MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima je definitivno naš najtraženiji kurs jer je i MS Project najtraženiji sofver za vodjenje projekata. Savladajte veštinu upravljanja projektima koriscenjem ovog softvera i naučite kako lako da napravite plan projekta, odredite potrebne aktivnosti, dodelite im resurse, definišete datume i trajanje aktivnosti, kontrolišete projekat, pišete izveštaje, pratite troškove... I još mnogo toga jer ovo je najbolji drug svakog projekt menadžera.

Zato što je to jedinstveni koncept koji pokriva sve bitne segmente preduzetništva i pomaže preduzetnicima da unaprede svoje poslovanje i da predju na "viši" nivo. Daje preduzetnicima snagu, nove veštine i alate za bolje planiranje, upravljanje i kontrolu sistema. Akademija traje šest meseca i u tom periodu ćete imate vremena da stalno mislite o svojoj firmi, primenjujete naučeno i dozvolite firmi da raste. Imaćete vremena da sve tehnike isprobate u praksi i vidite kako zaista deluju.

Imate nedovoljno uređen sistem u firmi i stalno pokušavate da ga popravite. Radnici su nezainteresovani i nezadovoljni, a ne znate zašto. Čuli ste za te ISO standarde i videli ih kod konkurencije. I dalje ne osećate da su za vas i ne znate kako će vam pomoći! Stalno se nervirate zbog izgubljenih tendera jer neko ima ISO standarde, a vi ne. E pa tome je kraj! Krajnje je vreme da prestanete da se nervirate i da obezbedite sebi i svojoj firmi ISO standarde i sigurniju budućnost.

Utisci sa treninga

Jelena Jović,

Veoma detaljno objašnjen svaki segment upravljanja projektima, kroz primere i praksu.

Jelena Jović, asistent predsednika Nadzornog odbora u Pharmanovi
Aleksandar Janković,

Zadovoljavajućeg kvaliteta, korisna i praktična znanja MS Project-a

Aleksandar Janković, PMP, tehnički direktor u Elektromontaži

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

LEAN proizvodnja Krenuli smo sa serijom članaka o upravljanju kvalitetom i pomenuli modele izvrsnosti, a sada krećemo sa potpuno novim treningom pod nazivom “UVOD U LEAN MENADŽMENT – OSNOVE LEAN PROIZVODNJE”   Želimo da prikažemo efikasnosti i prednosti ove metode jer bez obzira da li planirate projekte ili proizvodnju, morate voditi računa o…

VIDI DALJE

Veštine prodaje

Savremene tehnike prodaje i prodajne veštine zasnovane na psihološkom profilu kupaca ili KAKO UNAPREDITI PRODAJU?   U eri kada su informacije dostupnije nego ikada, kada „svako nudi sve“, kada cena postaje osnovna karakteristika proizvoda, tradicionalne tehnike prodaje koje koriste standardne šablone unapred su osudjene na neuspeh. Savremeni prodajni timovi, a…

VIDI DALJE

Cost-benefit analiza

Cost-benefit analiza Cost-benefit analiza (CBA) ili analiza troškova i koristi, ili kako se ponekad zove benefit-cost analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta ili planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti datog subjekta. Faktički vrši se procena slabosti i snaga svih…

VIDI DALJE

Pareto metoda

Pareto princip 80/20 Najnoviji kurs iz oblasti upravljanja projektima je Pareto metoda. Pareto analiza je deo quality management-a (upravljanje kvalitetom na projektu) i jedan je od najuniverzalnijih alata za upravljanje kvalitetom. Pareto metoda spada u grupu sedam osnovnih alata kvaliteta koji zajedno predstavljaju najbolju podršku za rešenje problema. Ima različite…

VIDI DALJE

Upravljanje projektima – osnove

Jedna od definicija upravljanja projektima kaže:

Upravljanje projektima je primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i očekivanja od projekta.

Upravljanje projektima [project management] - sadržaj:

1. Projekat

[project]

Upravljanje projektima

Ovde su pokrivene osnovne stvari o samoj definiciji projekta, o tome koje su uloge pojedinih članova projektnog tima, koje osobine treba da ima project manager, koje su procesne grupe na projektu, a koje su oblasti znanja (faze projekta) i naravno  terminologija upravljanja projektima, odnosno project management termini  i njihovo kraće objašnjenje.

Postovi u ovoj oblasti:

1.1 Šta je projekat?

1.2 Project manager definicija

1.3 Faze projekta

1.4 Projektni procesi

1.5 Projektna dokumentacija

1.6 Project management termini

2. Upravljanje integracijom

[integration management]

Upravljanje integracijom

Faza upravljanja integracijom uključuje procese i aktivnosti potrebne da se identifikuje, definiše, kombinuje, unificira i koordinira različitim procesima i aktivnostima upravljanja projektom koje su ključne za uspešan završetak projekta, za uspešne sastanke sa klijentima i zadovoljenje očekivanja i zahteva klijenata. To je svakodnevno donošenje odluka gde koncentrisati resurse i napore, predvideti potencijalne probleme i preventivne reakcije.

 

3. Upravljanje obimom

[project scope management]

Upravljanje obimom projekta

Upravljanje obimom projekta uključuje procese potrebne da se utvrdi da projekat uključuje sav potreban rad, i samo taj traženi rad, da bi se uspešno realizovao. Project scope management se primarno odnosi na definisanje i kontrolisanje onoga što jeste, odnosno nije uključeno u projekat. Projekat je uspešan samo kada se ostvari ono što je traženo, ništa manje, ali i ništa više.

 

4.Upravljanje vremenom

[time management]

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom uključuje procese neophodne da se projekat završi na vreme, tj. u zadatom roku.

5. Upravljanje troškovima

[cost management]

Upravljanje troskovima

Upravljanje troškovima uključuje procese vezane za planiranje, predvidjanje, budžetiranje i kontrolisanje troškova tako da projekat može biti realizovan u okviru dozvoljenog budžeta.

6. Upravljanje kvalitetom

[quality management]

Upravljanje kvalitetom projekta

Upravljanje kvalitetom uključuje sve aktivnosti organizacije koje određuju polise kvaliteta, ciljeve i odgovornosti tako da projekat zadovolji potrebe zbog kojih je pokrenut. Project quality management implementira sistem kvaliteta kroz polise, procedure i procese planiranja kvaliteta, osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta sa kontinualnim aktivnostima na unapređenju procesa.

 

7. Upravljanje ljudskim resursima

[human resource management]

Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima uključuje procese koji organizuju i upravljaju projektnim timom. Projektni tim se sastoji od ljudi kojima su dodeljene različite uloge i odgovornosti u timu. Human resource management kaže da članovi tima treba da budu maksimalno  uključeni u planiranje projekta i donošenje odluka.

 

8. Upravljanje komunikacijom

[project communication management]

Upravljanje komunikacijom na projektu

Upravljanje komunikacijom uključuje procese neophodne za osiguranje pravovremene i odgovarajuće komunikacije: generisanje, prikupljanje, distribucija, skladištenje i preuzimanje projektnih informacija. Project communication management pravi kritičnu vezu između ljudi i informacija neophodnih za uspešnu komunikaciju. Project manager može provesti neverovatno mnogo vremena komunicirajući sa projektnim timom, stakeholder-ima, klijentima i sponzorima.

 

9. Upravljanje rizicima

[risk management]

Upravljanje rizikom

Upravljanje rizicima na projekta uključuje procese koji se bave planiranjem rizika, identifikacijom rizika, analizom, planiranom reakcijom na rizike, praćenjem i kontrolom rizika. Risk management ciljevi su povećati verovatnoću i uticaj pozitivnih događaja, a smanjiti verovatnoću i uticaj nepovoljnih događaja za projekat.

 

10. Upravljanje nabavkom

[procurement management]

upravljanjem nabavkom

Upravljanje nabavkom uključuje procese kupovine odnosno nabavke proizvoda ili usluga potrebnih za realizaciju projekta.

Naš kurs za upravljanje projektima je rađen prema PMI metodologiji, tj. metodologiji Project Management Instituta. Osnovu ove metodologije čini knjiga - biblija upravljanja projektima, poznata pod imenom PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Ova metodologija upravljanja projektima se neprestano usavršava. Na taj način izlaze nove edicije PMBOK-a. Trenutno je aktuelna šesta verzija. U nastavku sledi razlika između verzija i kako se metodologija upravljanja projektima menjala u toku vremena. U prvoj ediciji je bilo 37 projektnih procesa, a poslednja verzija ima dvanaest projektnih procesa više, tj. 49.

 

pmbok edicije

Takođe u petoj verziji je napravljena bitna promena i ubačena je potpuno nova oblast znanja, a to je upravljanje stakeholderima (zainteresovanim stranama). To je dobro rešenje jer se značaj stakeholdera povećava na ovaj način. Upravljanje zainteresovanim stranama je ključ uspešnog projekta, a ovako se dodatno akcentuje ova oblast jer je predstavljena kao potpuno nova celina.