upravljanje projektima | Project Management Srbija | Page 2
Identifikacija rizika

Identifikacija rizika

  Identifikacija rizika na projektu Savremene kompanije se svakodnevno suočavaju sa različitim rizicima u toku upravljanja projektima. Efikasno upravljanje rizikom na projektu uključuje pripremu za pretnju pre nego što se ona dogodi. Profesionalci koji su zainteresovani da prepoznaju i ublaže rizike, shvataju značaj efikasnog upravljanja rizicima. Naš cilj je minimiziranje…

12 saveta za uspešno delegiranje

12 saveta za uspešno delegiranje

Delegiranje Na prvi pogled, delegiranje može da stvori više problema nego koristi. Međutim, efikasnim delegiranjem možete uveliko proširiti količinu posla koju možete izneti. Kao menadžer, jednostavno ne možete sve sami postići. Da biste postigli efikasne rezultate, morate imati spremnost i poverenje da delegirate zadatke i radite sa drugima. Delegiranje je…

Resursi u MS Projectu

Resursi u MS Projectu

Resursi u MS Projectu Već smo ranije govorili o značenju i značaju resursa u upravljanju projektima. Ovaj tekst će vam pomoći da razumete jednu od najvećih prednosti MS Project-a, a to je efikasno upravljanje resursima. Pre nego što kreirate resurse u Microsoft Project-u, morate razumeti kako oni utiču na vaš…

10 stvari koje dobar menadžer ne sme da radi

10 stvari koje dobar menadžer ne sme da radi

10 stvari koje dobar menadžer ne sme da rade Postavlja se pitanje zašto menadžeri prave značajne greške u svom svakodnevnom upravljanju ljudima? Mnogim menadžerima nedostaje temeljna obuka o upravljanju ljudima, odosno upravljanju komunikacijom među zaposlenima. Rezultat toga se obično manifestuje u njihovoj nemogućnosti da praktikuju značajne menadžerske veštine potrebne za…

Mitovi o preduzetništvu

Mitovi o preduzetništvu

Postoje razne ideje i mitovi o preduzetništvu koje vas mogu obeshrabriti i pokolebati u pokretanju vlastitiog posla. Neki od njih, naravno, nisu nužno istiniti. Pored toga postoje i neke teorije o preduzetnicima koje vas mogu podstaći da otvorite sopstvenu kompaniju. Sa druge strane i neke od tih teorija su takođe mitovi.   Da…

Ključne tačke projekta

Ključne tačke projekta

Milestone – ključna tačka projekta Jedna od glavnih karakteristika projekta je da traje određeno vreme. Da bi pratili napredak na tom putu i ​​osigurali da se ključni rezultati postižu u skladu sa vremenskom linijom, menadžeri projekata koriste ključne tačke projekta odnosno milestone-ovi. Šta je milestone ili ključna tačka u upravljanju…

Motivacija

Motivacija

Koliko puta ste pokušali da unesete promene u svoj život, proučite određenu temu ili pokrenete određeni projekat, ali niste mogli? Da li je razlog nedostatak motivacije? Ponekad imamo motivaciju i entuzijazam i pokrenemo novi projekat, ali nakon nekog vremena izgubimo motivaciju i prestanemo sa radom na onome što smo započeli.…