MS Project | Project Management Srbija

MS Project

Tipovi aktivnosti u Primaveri

Tipovi aktivnosti u Primaveri

Koja je razlika između tipova aktivnosti Task Dependent i Resource Dependent u Primaveri P6 Razumevanje tipova aktivnosti u bilo kom softverskom paketu specijalizovanom za upravljanje projektima, pa tako i u Primaveri je veoma važno. Zato ovoj temi posvećujemo posebnu pažnju na obuci za Primaveru. Tip aktivnosti određuje kako će se…

Saznajte kako tip trajanja aktivnosti u Primaveri utiče na projekat

Saznajte kako tip trajanja aktivnosti u Primaveri utiče na projekat

Ne dozvolite da vaš projekat kasni, saznajte kako tip aktivnosti u Primaveri P6 utiče na trajanje aktivnosti ali i trajanje samog projekta Kako koristiti tipove trajanja aktivnosti u Primaveri P6? Glavni softverski alati za upravljanje projektima: Primavera P6 kao i u MS Project služe da se lako i jednostavno definišu:…

Ovi saveti za ažuriranje projekta će vam sigurno pomoći

Ovi saveti za ažuriranje projekta će vam sigurno pomoći

Ažuriranje projekta Često se dešava da nas neuspešni projekti iznenade. Da li ste bili u situaciji da radite na projektu gde vam se čini da sve ide po planu, a onda, kada se krajnji rok projekta približava shvatite da kasnite sa realizacijom projekta? S obzirom da otprilike dve trećine projekata…

Preopterećenje resursa u MS Projectu

Preopterećenje resursa u MS Projectu

Upravljanje resursima u MS Projectu Više puta smo govorili o značaju MS Projecta u upravljanju projektima, odnosno benefitima koje priža sa ciljem uspešne realizacije projekta. Jedna od značajnih uloga MS Projecta je u pružanju mogućnosti stvaranja kompletnog i optimalnog plana projekta, kao i praćenja njegove realizacije.„Optimalni“ plan je plan koji…

Varijansa, varijacija ili odstupanje od plana projekta

Varijansa, varijacija ili odstupanje od plana projekta

Projekti su po definiciji vremenski ograničeni poduhvati. Onda kada napravite raspored projekta, on postavlja granice kada će taj projekat biti završen i koliko će to koštati. Ove granice možemo nazvati i osnovnim (baseline) planom projekta. Da bi jedan projekat bio uspešan potrebno je da zadovolji sledeće kriterijume: Da bude završen…