MS Project | Project Management Srbija

MS Project

Resursi u MS Projectu

Resursi u MS Projectu

Upravljanje resursima u MS Projectu Više puta smo govorili o značaju MS Projecta u upravljanju projektima, odnosno benefitima koje priža sa ciljem uspešne realizacije projekta. Jedna od značajnih uloga MS Projecta je u pružanju mogućnosti stvaranja kompletnog i optimalnog plana projekta, kao i praćenja njegove realizacije.„Optimalni“ plan je plan koji…

Resursi u MS Projectu

Resursi u MS Projectu

Resursi u MS Projectu Već smo ranije govorili o značenju i značaju resursa u upravljanju projektima. Ovaj tekst će vam pomoći da razumete jednu od najvećih prednosti MS Project-a, a to je efikasno upravljanje resursima. Pre nego što kreirate resurse u Microsoft Project-u, morate razumeti kako oni utiču na vaš…

Varijansa, varijacija ili odstupanje od plana projekta

Varijansa, varijacija ili odstupanje od plana projekta

Projekti su po definiciji vremenski ograničeni poduhvati. Onda kada napravite raspored projekta, on postavlja granice kada će taj projekat biti završen i koliko će to koštati. Ove granice možemo nazvati i osnovnim (baseline) planom projekta. Da bi jedan projekat bio uspešan potrebno je da zadovolji sledeće kriterijume: Da bude završen…

Zašto će ti MS Project olakšati projekte?

Zašto će ti MS Project olakšati projekte?

Zašto je MS Project softver koji treba koristiti ako želite efikasno upravljanje projektima?   Da biste bili dobar menadžer projekta apsolutno je neophodno da imate dobro znanje o upravljanju projektima. Ali da li je to zaista i dovoljno? Posebno, kada je u pitanju upravljanje dugotrajnim, složenim i komplikovanim projektima, upravljanje projektima…

Izveštavanje u MS Projectu

Izveštavanje u MS Projectu

Izveštaji u Microsoft Projectu   Pomoću MS Project-a možete kreirati i prilagođavati grafičke izveštaje o podacima projekta koji su potrebni i korisni svakoj od zainteresovanih strana Vašeg projekta. Dok radite na projektu, izveštaji se menjaju da bi odrazili najnovije informacije, a da Vam pri tome nisu potrebna ručna ažuriranja. Ovo…

Štampanje u MS Projectu

Štampanje u MS Projectu

Štampanje u MS Projectu Kao što smo već više puta ponovili, MS Project je najbolji softverski alat za upravljanje projektima. Jedna od tema koju posebno obrađujemo na našem treningu za MS Project je štampanje u MS Projectu, odnosno kako iskoristiti ovaj softver kako bi odštampali Gant dijagram i pokazali ga…

Kako promeniti radno vreme u MS Project-u?

Kako promeniti radno vreme u MS Project-u?

Kalendar projekta Svaki projekat se sastoji iz tri najbitnije dimenzije projekta: trajanje projekta, troškovi projekta i obim (ciljevi) projekta. Kako bi što bolje upravljali projektom i isplanirali projekat, koristićemo sve pogodnosti koje nam pruža MS Project, prvenstveno u vidu kalendara projekta. Pravilna upotreba kalendara sprečiće kašnjenje projekta i omogućiti bolje…