Lični Razvoj | Project Management Srbija - Part 2

Lični razvoj

Kako da brzo učite?

Kako da brzo učite?

Kako da brzo učite ili uputstvo za preduzetnike? Ako ste nekada razmišljali da postanete preduzetnik i da otvorite svoju firmu, sigurno je da ste razmišljali o tome šta vam je sve potrebno za tako nešto. Sigurno je da ste razmišljali o tome kako da sve to naučite na najjednostavniji i…

Optimizacija sajta

Optimizacija sajta

Optimizacija sajta Ova serija članaka se bavi internetom, odnosno internet marketingom i pokušaće da objasni uticaj interneta na razvoj firme kroz dva aspekta: izrada sajta i optimizacija sajta. Dakle, tema drugog članka je optimizacija sajta. Šta je optimizacija sajta ? Kakve su to skraćenice: SEO, SEO Srbija, SEO Beograd, SEO…

Izrada sajta

Izrada sajta

Izrada sajta Izrada sajta, web dizajn, web sajt, internet prezentacija su neki novi moderni termini koji označavaju Vaše prisustvo na internetu. Kako živimo u svetu novih, modernih tehnologija, a kako je projekt menadžer neko ko mora neprestano da se usavršava i da radi na sebi, tako se dolazi do zaključka…

Uspeh

Uspeh

Uspeh Poslovna budućnost nije i neće biti povezana sa prošlošću. Uspeh iz prošlosti ne implicira uspeh u budućnosti. Tajna uspeha, odnosno formula za jučerašnji uspeh gotovo sigurno garantuje da će biti formula za sutrašnji neuspeh. Ako misliš da si dovoljno dobar i da ne treba da učiš, “mrtav si”. Ovo…

Svetske promene

Svetske promene

Promene u menadžmentu Četrvti članak o menadžmentu se bavi svetskim promenama i njihovom uticaju na menadžment. Sa svakom velikom promenom u društvu, društvenom poretku, sa razvojem novih tehnologija, menadžer je morao da se prilagođava promenama, a mudar menadžer je znao kako da iskoristi svaku veliku, svetsku promenu, kako je ekonomisti…

Mudrost podstiče konkurenciju

Mudrost podstiče konkurenciju

Mudrost podstiče konkurenciju Igra nulte dobiti zasnovana na konkurenciji Trenutno je na sceni takozvana igra nulte dobiti koja je zasnovana na konkurenciji u kojoj svako ima svoju nišu kroz koju može da napreduje. Medjutim nova konkurencija sučeljavanja mozgova je apsolutno po principu pobedi-izgubi. Ovo je situacija u kojoj svi žele…

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija   Emocionalna inteligencija je Vaš put do uspeha. Prirodna inteligencija pre svega podrazumeva nadarenost, oštroumnost, prirodnu sposobnost pravilnog rasudjivanja kao i sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama na osnovu prethodno stečenog iskustva. Ovako gledano jako je teško dati odgovor na pitanje da li inteligencija predstavlja jednu zasebnu sposobnost, ili…