Upravljanje Kvalitetom | Project Management Srbija

Upravljanje kvalitetom

Značaj ISO sertifikacije i neprestanog poboljšavanja procesa

Značaj ISO sertifikacije i neprestanog poboljšavanja procesa

Značaj sertifikacije za ISO standarde i neprestanog poboljšavanja procesa   Kada kažemo da je kompanija setifikovana po nekom od ISO standarda, to znači da je izvršena revizija od strane trećeg lica za sertifikaciju i utvrđeno je da kompanija koja poseduje sertifikat za određeni standard posluje u skladu sa zahtevima pomenutog…

Identifikacija procesa prilikom uvođenja ISO standarda

Identifikacija procesa prilikom uvođenja ISO standarda

IDENTIFIKACIJA PROCESA PRILIKOM UVOĐENJA ISO STANDARDA   Strateška odluka svake organizacije, koja želi da poboljša ukupne performanse i da pruži čvrstu osnovu za inicijative za održivi razvoj, je usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom. Tačnije, ISO standardi.   Potencijalne koristi za organizaciju od primenjivanja sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na međunarodnom standardu  ISO…

Sertifikacija za ISO 9001

Sertifikacija za ISO 9001

Sertifikacija za ISO 9001   Pre nego što se pristupi procesu sertifikacije za ISO 9001, neophodno je da sistem upravljanja kvalitetom bude potpuno dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta, a zatim i implementiran kroz organizaciju. To je prvi deo vezan za ISO standarde, tačnije za uvođenje ISO standarda, a drugi je, naravno,…

11 veličanstvenih LEAN menadžmenta

11 veličanstvenih LEAN menadžmenta

Kako su rafovi u supermarketu doveli do razvoja lean menadžmenta – istorija LEAN-a   Kao što smo već pokazali lean menadžment ili lean metodologija je najbrži najefikasniji način da kompanija smanji troškove, unapredi i ubrza procese, smanji nepotrebne gubitke i poboljša timski duh. Sam termin lean označava waste elimination ili…

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

LEAN proizvodnja Krenuli smo sa serijom članaka o upravljanju kvalitetom i pomenuli modele izvrsnosti, a sada krećemo sa potpuno novim kursem pod nazivom “UVOD U LEAN MENADŽMENT – OSNOVE LEAN PROIZVODNJE”   Želimo da prikažemo efikasnosti i prednosti ove metode jer bez obzira da li planirate projekte ili proizvodnju, morate voditi računa o…

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

Modeli izvrsnosti Ovo je sveobuhvatni vodič za upravljanje kvalitetom pomoću EFQM modela izvrsnosti.   Osnovni pojmovi i defenisanje TQM Menadžment  totalnim  kvalitetom  (TQM  -Total  Quality Management)  je  sveobuhvatan  koncept, koji objedinjuje:  tržišni,  tehnološki,  tehnički, organizacioni, ekonomski  i etički aspekt funkcionisanja  i poslovanja. To  je nova poslovna filozofija usmerena na kvalitet,…