Upravljanje Kvalitetom | Project Management Srbija

Upravljanje kvalitetom

Zašto ISO standardi 9001:2015?

Zašto ISO standardi 9001:2015?

Zašto što pre treba preći na ISO 9001:2015   ISO 9001 standard verzija 2015 važi za bilo koju organizaciju, nezavisno od veličine ili grane industrije kojoj organizacija pripada. Kolika je važnost ISO standarda govori podatak da se oni primenjuju u: 160 država Više od 1.000.000 organizacija Ove organizacije su na…

11 veličanstvenih LEAN menadžmenta

11 veličanstvenih LEAN menadžmenta

Kako su rafovi u supermarketu doveli do razvoja lean menadžmenta – istorija LEAN-a   Kao što smo već pokazali lean menadžment ili lean metodologija je najbrži najefikasniji način da kompanija smanji troškove, unapredi i ubrza procese, smanji nepotrebne gubitke i poboljša timski duh. Sam termin lean označava waste elimination ili…

ISO standardi

ISO standardi

ISO standardi   Evropska Unija predstavlja potencijalno tržište koje se sastoji od 350-400 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta. U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju…

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

LEAN proizvodnja Krenuli smo sa serijom članaka o upravljanju kvalitetom i pomenuli modele izvrsnosti, a sada krećemo sa potpuno novim kursem pod nazivom “UVOD U LEAN MENADŽMENT – OSNOVE LEAN PROIZVODNJE”   Želimo da prikažemo efikasnosti i prednosti ove metode jer bez obzira da li planirate projekte ili proizvodnju, morate voditi računa o…

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

Modeli izvrsnosti Ovo je sveobuhvatni vodič za upravljanje kvalitetom pomoću EFQM modela izvrsnosti.   Osnovni pojmovi i defenisanje TQM Menadžment  totalnim  kvalitetom  (TQM  -Total  Quality Management)  je  sveobuhvatan  koncept, koji objedinjuje:  tržišni,  tehnološki,  tehnički, organizacioni, ekonomski  i etički aspekt funkcionisanja  i poslovanja. To  je nova poslovna filozofija usmerena na kvalitet,…

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom na projektu   Postoje razni alati za upravljanje kvalitetom na projektima. Razlog zbog čega se primenjuju ovi alati su višestruke prednosti koje se ogledaju u sledećem: – smanjenje troškova grešaka – smanjenje materijalnih troškova – smanjenje rizika – stvaranje mogućnosti za procene dogadjanja – lakše upravljanje…