Upravljanje Kvalitetom | Project Management Srbija

Upravljanje kvalitetom

ISO standardi

ISO standardi

ISO standardi   Evropska Unija predstavlja potencijalno tržište koje se sastoji od 350-400 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta. U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju…

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

Uvod u lean menadžment ili osnove lean proizvodnje

LEAN proizvodnja Krenuli smo sa serijom članaka o upravljanju kvalitetom i pomenuli modele izvrsnosti, a sada krećemo sa potpuno novim kursem pod nazivom “UVOD U LEAN MENADŽMENT – OSNOVE LEAN PROIZVODNJE”   Želimo da prikažemo efikasnosti i prednosti ove metode jer bez obzira da li planirate projekte ili proizvodnju, morate voditi računa o…

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

EFQM Model izvrsnosti-upravljanje kvalitetom

Modeli izvrsnosti Ovo je sveobuhvatni vodič za upravljanje kvalitetom pomoću EFQM modela izvrsnosti.   Osnovni pojmovi i defenisanje TQM Menadžment  totalnim  kvalitetom  (TQM  -Total  Quality Management)  je  sveobuhvatan  koncept, koji objedinjuje:  tržišni,  tehnološki,  tehnički, organizacioni, ekonomski  i etički aspekt funkcionisanja  i poslovanja. To  je nova poslovna filozofija usmerena na kvalitet,…

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom projekta

Alati za upravljanje kvalitetom na projektu   Postoje razni alati za upravljanje kvalitetom na projektima. Razlog zbog čega se primenjuju ovi alati su višestruke prednosti koje se ogledaju u sledećem: – smanjenje troškova grešaka – smanjenje materijalnih troškova – smanjenje rizika – stvaranje mogućnosti za procene dogadjanja – lakše upravljanje…