ISO 50001 standard - sistem energetske efikasnosti | PMS

ISO 50001

ISO 50001 – sistem menadžmenta energijom

 

Menadžment energijom, energetska efikasnost ili ISO 50001 standard su klasični sinonimi i opisuju ISO standard koji se bavi efikasnom upotrebom energije. Primenom procedura iz ovog standarda sama kompanija  ostvaruje značajne uštede, smanjuje bespotrebnu upotrebu ionako ograničenih resursa, smanjuje uticaj klimatskih promena i pokazuje obzir ka očuvanju Zemlje i većem korišćenju obnovljivih izvora energije.

 

ISO 50001 – energetska efikasnost

 

ISO 50001 podržava organizacije, svih veličina i u svim oblastima poslovanja, da efikasnije upotrebljavaju energiju  tako što će razviti svoj sistem menadžmenta energijom, odnosno EnMS (Energy Management System).

Kako stoji u samoj uvodnoj definiciji standarda:

Svrha ISO 50001 standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su potrebni da se poboljša energetska performansa, obuhvatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije. Namena ovog standarda je da dovede do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu i troškova za energiju putem sistematskog menadžmenta energijom.

 

Potrošnja energije na svetskom nivou neprestano raste, više nego duplo je porasla u poslednjih 40 godina, a projekcija je da će porasti za još 30% do 2040.godine. Što je najgore od svega, potrošnja energije je glavni uzrok klimatskih promena, čineći skoro 60% od ukupne emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte. 

Zato činjenje akcija koje doprinose boljoj potrošnji energije ne samo da spašava planetu, već drastično utiče na smanjenje troškova same kompanije i društva u celini.

Istraživanje najpoznatije nevladine organizacije,  ClimateWorks Foundation, koja se bavi borbom protiv klimatskih promena je pokazalo da smo više radili na energetskoj efikasnosti da bi napravili uštede od 3200 milijardi USD.

 

Prilično velike uštede, zar ne? Zato je ISO 50001 standard jedan od najkorisnih za samu firmu jer se postižu velike uštede.

 

Način planiranja sistema energetske efikasnoti je po Demingovom PDCA ciklusu: 

 • Planiraj – merenja potrošnje energije, postavljanje inicijalnih tačaka u odnosu na koje će se meriti poboljšanje sistema i predlog poboljšanja sistema
 • Uradi – realizacija planiranih aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti
 • Proveri – praćenje i merenje procesa, odnosno kontrolnih tačaka i poređenje u odnosu na inicijalne vrednosti kako bi se pratile energetske performanse sistema
 • Reagujte – u slučaju odstupanja primena korektivnih i preventivnih akcija, kao i dodatni predlozi za poboljšanje energetske efikasnosti sistema

 

U prevodu cilj sistema menadžmenta energijom je da:

 1. Definiše energetsku politiku koja određuje predmet i područje primene sistema menadžmenta energijom
 2. Obavi energetsko planiranje i definiše odgovarajuće procese i procedure
 3. Primenjuje i sprovodi korake koji su opisani u procedurama
 4. Konstantno proverava funkcionisanje sistema preko: 
  • praćenja, merenja i analiza
  • internih provera
  • neusaglašenosti, korekcija, korektivnih i preventivnih mera
 5. Radi na unapredjenju sistema kroz preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva i predlaganje prilika za poboljšanje

 

Preduslov za uvođenje ISO 50001 standarda: ISO 9001