Uvod u lean menadžment | Project Management Srbija

Uvod u lean menadžment

LEAN proizvodnja

Krenuli smo sa serijom članaka o upravljanju kvalitetom i pomenuli modele izvrsnosti, a sada krećemo sa potpuno novim treningom pod nazivom

“UVOD U LEAN MENADŽMENT – OSNOVE LEAN PROIZVODNJE”

 

Želimo da prikažemo efikasnosti i prednosti ove metode jer bez obzira da li planirate projekte ili proizvodnju, morate voditi računa o poboljšanju kvaliteta, smanjenju troškova i povećanju efikasnosti.

LEAN proizvodnja, LEAN principi ili skraćeno LEAN, potiče iz Toyote, sa napomenom da se metodologija velikim delom bazira na engleskim i američkim principima (Henri Ford i Edvard Deming).

Istorija LEAN-a

Naime, po završetku Drugog svetskog rata Japan je bio na lošem glasu, uništena privreda, nedovoljna količina resursa, malo tržište, jednostavno rečeno izgubljena bitka kako sa ekonomske strane tako i sa političke. Jedino rešenje se ogledalo u tome da se iznađe nov pristup proizvodnji i nov način upravljanja.

Kako bi unapredili svoju proizvodnju Toyotini menadžeri su 1950. godine posetili Fordove fabrike u SAD. U početku su bili oduševjeni načinom proizvodnje, brzinom, tehnološkim razvojem i dr. U isto vreme su uvideli i velike mane i nelogičnosti sistema i probleme u proizvodnji. Odlučili su da preispitaju stanje svojih fabrika, iskoriste ono što su videli i naprave nešto sasvim novo.

LEAN menadžment su kao termin su definisali dva profesora sa M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) Džejms Vomak i Daniel Džons 1992. u knjizi „Mašina koja je promenila svet“.

Pisanje knjige je bilo inicirano boravkom u Toyotinim fabrikama u Japanu gde su na licu mesta videli Toyotinu Lean metodu, doživeli je u punom svetlu i spoznali sve njene prednosti.

 

Zašto LEAN ili ideja LEAN-a

Ideja LEAN-a jeste eliminacija i smanjenje svih vrsta rasipanja (gubitaka) ili na japanskom „Muda“. Pod pojmom „Muda“ se označava sve što ne dodaje vrednost.

Pre svega postoje 3 glavne kategorije koje počinju sa „Mu“

 1. Muda – „otpad/smetnje“ (eng. „waste“), sve aktivnosti koje ne doprinose povećanju vrednosti na strani kupca.
 2. Mura – „nepravilnosti u procesu“, nedoslednosti u proizvodnji koje nastaju prilikom loše sinhronizacije u domenu proizvodnih resursa.
 3. Muri – „nepravilnost u potražnji“, prevelika proizvodnja i stvaranje zaliha zbog lošeg balansiranja ponude i potražnje.

 

Toyota proizvodni sistem – TPS (Toyota Production System) se često naziva LEAN. TPS se navodi kao osnovni primer „Kaizen“ pristupa (kontinulano unapredjenje u malim koracima) koji ima za cilj unapredjenje proizvodnje, kao i ISO standardi. Odlike TPS su velika varijabilnost proizvoda, male serije, mala količina zaliha, fleksibilna proizvodnja i visok kvalitet.

 

Sa druge strane možemo ideju LEAN-a da preformulišemo i kažemo:

„Kupac ili klijent dobija tačno ono što želi, vrstu, kvalitet i količinu proizvoda koju diktira potražnja tržišta“.

 

Prema toj teoriji, postoji

 

Sedam vrsta rasipanja

1. Prekomerna proizvodnja

 • Stvaranje proizvoda koji se ne mogu plasirati na tržištu.
 • Izvođenje operacija koje nisu neophodne
 • Stvaranje dokumentacije koju niko ne zahteva ili koja se neće kasnije koristiti
 • Loše procene prodaje tj. zahteva tržišta
 • Slanje uputa prema previše ljudi (ili obrnuto)
 • Proizvodnja „za svaki slučaj“

2. Transpot

 • Nepotrebno kretanje materijala između operacija ili između skladišnih površina
 • Loša komunikacija odnosno protok informacija
 • Neuspešna komunikacija, gubitak podataka, nekompatibilnost, nepouzdanost informacija

3. Čekanje/zastoji

 • Vreme čekanja materijala između operacija, čekanje radnika da mašine budu dostupne ili čekanje materijala (loše planiranje proizvodnje)
 • Čekanje na podatke, rezultat testova, informacije, odluke, potpise, odobrenja i sl.
 • Čekanje na isporuku (npr. kasne sirovine i sl.)

4. Prekomerna obrada

 • Predimenzionirani uređaji, loša ili nedostupna tehnološka oprema, pripremno-završno vreme, čišćenje između obrade
 • Prevište procesa obrade
 • Predetaljna obrada
 • Loš dizajn tj. konstrukcija proizvoda koji zahteva previše koraka obrade (previše kompleksan proizvod)

5. Zalihe

 • Velike zalihe povezane sa prekomernom proizvodnjom („zamrznuti kapital“ u skladištima)

6. Nepotrebni pokreti

 • Loš raspored mašina, nepotrebno pomeranje radnika
 • Ljudi koji moraju da napuste svoje pozicije da bi dosli do potrebne informacije
 • Ručni rad kako bi se kompenzovao neki nedostatak proizvodnje

7. Škart

 • Prekid toka zbog greške, nepotrebna vremena, troškovi i prostor za analizu i otklanjanje
 • Nepotpune, netačne i nepotpune informacije

7 vrsta gubitaka

 

U novije vreme se uvodi i osmi gubitak, a to je neiskorišćeni potencijal i znanje ljudi.

 

Prednosti LEAN-a

Lean menadžment predstavlja veliki iskorak unapred. Ako bi posmatrali koncept projekt menadžmenta, onda bi prelazak sa menadžmenta na lean menadžment, bio podjednako veliki korak kao prelazak sa upravljanja projektima na upravljanje portfolijom. Najveća prednost LEAN metode je veza između smanjenja troškova i unapređenje produktivnosti i kvaliteta. U LEAN-u, sva energija i kreativnost organanizovane su tako da streme što boljoj optimizaciji i dodavanju vrednosti na strani korisnika. Ovo uključuje i druge stvari kao što su cena, vreme isporuke, troškovi održavanja, ekološke takse i drugo. Takođe, dešava se da se poboljšaju i unutrašnji faktori kao što su bezbednost, higijena i ergonomičnost.

Slika sa treninga “Uvod u lean menadžment”

 

Karakteristike LEAN-a

 • Hijerarhija
 • Veća odgovornost i sposobnosti na nižim stepenima organizacije
 • Elimisanje, smanjenje gubitaka
 • Unapređenje komunikacije između korisnika i isporučioca
 • Fokusiranje na ono što je bitno
 • Uvećanje ljubaznosti prema kupcu

 

Kuća LEAN-a

Velika osobenost LEAN-a je konstantno unapređenje, kako radnika tako i samog procesa i u tu svrhu se razvio LEAN menadžment. Ideja je da se inovativnost i unapređenje može dobiti i od radnika i da su oni veoma bitna stavka, te da njihovim konstantnim usavršavanjem dobijamo bolje rezultate.

Lean proizvodnja (kuća)

 

 

U kratkim crtama, LEAN metoda će biti obrađena kroz tematske celine koje predstavljaju kombinaciju teorijskih blokova propraćenih praktičnim primerima i vežbama. U nastavku su prikazani osnovni termini lean metodologije koji će biti obrađeni na kursu, kao i plan rada kursa za lean menadžment.

 

Osnovni termini LEAN-a

Kontinualni proces – proizvodi se procesuiraju tako da direktno idu u sledeći proces, i to jedan po jedan proizvod. Svaki korak u proizvodnji kompletira sve svoje aktivnosti pre nego što budu potrebne sledećem koraku proizvodnje.

5S – temelj TPS-a. Naziv potiče od početnog slova pet jepanskih reči:

 • Seiri” (sortiraj) – selektuj i odvoji alate i materijale od nepotrebnih
 • “Seiton” (postavi na mesto) – nađi mesto na sve i sve postavi na svoje mesto kako bi se lakše koristilo u svakodnevnom radu.
 • “Seiso” (očisti) – očisti sve alate i materijale
 • “Seiketsu” (standardizuj) –  standardizuj prethodne korake u vidu procedure i redovnog ponavljanja koraka u zadatim intervalima
 • “Shitsuke” (održavaj) – redovno održavaj sistem, tj. prethodna četiri koraka

Heijunka – nivelacija ili balansiranje proizvodnje koja ima za cilj uravnoteženu proizvodnju različitih proizvoda bez dnevnih, nedeljnih i mesečnih varijacija. 

Just in Time (JIT) – proizvoditi ono što je potrebno, kada je potrebno u količini koja je potrebna.

Kaizen – kombinacija dve japanske reči: Kai (promena) and Zen (dobro). U prevodu promena na bolje, kontinualno i postepeno poboljšanje svake aktivnosti sa težnjom da se kreira veća vrednost, a manje gubitaka.

Kanban – to je sastavni deo pull proizvodnje, a potiče od dve japanske reči: KAN (kartica) i BAN (signal).

Lead time – termin koji se različito tumači u zavisnosti od situacije. Kada govorimo o proizvodnji, lead time predstavlja vremenski period od trenutka kada sirovina stigne u fabriku pa do trenutka kada gotov proizvod stigne u magacin. Kada govorimo o uslužnoj delatnosti. lead time predstavlja vremenski period koji protekne od trenutka narudžbine klijenta pa do trenutka isporuke usluge.

Muda – japanska reč koja označava gubitak i koristi se za bilo koju aktivnost koja ne dodaje vrednost proizvodu/usluzi, a dodaje joj trošak.

Poka-yoke – još jedna japanska reč koja identifikuje alat ili proceduru rada koja sprečava sve potencijalne greške, čak i kod operatera koji nisu dovoljno istrenirani.

Six Sigma – strategija upravljanja preduzećem inicijalno osmišljena u Motoroli, koja se danas primenjuje širom sveta u mnogim industrijama. 

Takt time – ovo je za razliku od prethodnih termina, nemačka reč, koja definiše ritam proizvodnje kako bi se zadovoljili zahtevi korisnika. To je vremenski interval koji predstavlja kolilčnik vremena koje je dostupno za proizvodnju i zahtevane količine od strane korisnika. Faktički predstavlja potrebno vreme da se napravi jedan komad onoga što zahteva klijent.

Gemba walk – šetnja do mesta odvijanja procesa (proizvodna linija) kako bi se uočile prilike za poboljšanje procesa i smanjenje gubitaka.

Lean trening

 

Kratka agenda LEAN treninga

 • Šta su LEAN i Six Sigma?
 • Kratka istorija, Toyota Proizvodni Sistem, Kuća lean-a
 • Lean principi i alati:
  • SMED,
  • Kaizen,
  • Poka Yoke,
  • Kanban,
  • standardizacija,
  • Heijunka…
 • Identikovanje i smanjenje 7 vrsta gubitaka u kompanijama
 • Izbacivanje standardne proizvodnje, a ubacivanje Lean odnosno pull proizvodnje
 • Alati kvaliteta
 • 5S
 • Identifikovanje korisnih delova procesa (value added) i uklanjanje onih koje ne dodaju vrednost (non-value added)
 • Value Stream Map 

 

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

Trajanje kursa: 1 dan

Vreme: 09-16h

Potrebno predznanje: nema

Broj polaznika: 3

Tip obuke: In-house ili online

Investicija po polazniku: 19.990 + PDV

Za fizička lica: 15% popusta

 

PRIJAVA

strelica

Želim da se prijavim za Lean menadžment

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Prijavljujem se za trening

Poruka

 

 


Srodne obuke:

Lean menadžment

5S

Kaizen