Senčenje Gant dijagrama u MS Projectu | Project Management Srbija

Senčenje Gant dijagrama u MS Projectu

Senčenje Gant dijagrama u MS Projectu

Senčenje Gant dijagrama u MS Projectu

Kako istaći vremenski period projektnog plana na Ganttovom dijagramu u programu MS Project

Gantt Chart predstavlja standardni način vizuelnog prikazivanja projektnog plana. U gornjem delu sadrži vremensku skalu koja se prostire celom dužinom i označava vremenske jedinice. Gantt trake slikovito predstavljaju aktivnosti projekta koje imaju svoj početak, svoj kraj kao i trajanje izraženo u vremenskim jedinicama Gantt grafikona. Gantt grafikon jednog projekta prikazan je na slici.

Različiti zahtevi za izveštavanjem i obeležavanjem određenih detalja iz plana projekta mogu dovesti do potrebe za isticanjem određenog vremenskog perioda na Gantt grafikonu.

MS Project ne nudi poseban alat koji nam može omogućiti da istaknemo određeni vremenski period na Gantu. Ali ukoliko imamo potrebe za isticanjem željenog vremenskog periodu iz projektnog plana na Gantt dijagramu, to ipak možemo sa lakoćom postići. O funkcionalnosti i značaju MS Projecta u planiranju, praćenju i kontroli projekta govorili smo više puta, a ovde još jednom dolazi do izražaja jedna od njegovih mogućnosti koje nam mogu olakšati rad.

Na koji način?

Ranije smo govorili o podešavanju kalendara projekta u programu MS Project i posebno istakli značaj standardnog kalendara. Kalendar koristimo kao osnovno sredstvo kako bismo olakšali planiranje vremena i kontrolisano upravljali vremenskim rasporedom aktivnosti i vrstama resursa sa kojima radimo u MS Projectu. Kroz kalendar projekta definišemo radne i neradne dane na projektu, kao i izuzetke od standarnog radnog vremena za pojedinačne resurse ili za ceo plan projekta ukoliko izuzeci postoje.

U ovom konkretnom slučaju, kada želimo da istaknemo određeni vremenski period na Gantt grafikonu, takođe, će nam pomoći kalendar projekta.

Potrebno je da najpre napravimo novi kalendar i dodelimo mu ime. U našem primeru kreiraćemo kalendar pod imenom „Osenčeni deo grafikona“.

Odabraćemo opciju Create New Calendar. U prozoru koji će se tom prilikom otvoriti čekiraćemo opciju Create new base calendar, a zatim u polje Name upisati ime novog kalendara, u našem slučaju „Označen deo grafikona“. Na kraju ćemo potvrditi klikom na Ok.

Zatim je potrebno da na kartici Exceptions (izuzeci) definišemo vremenski period koji bismo želeli da istaknemo senčenjem ili bojom na Gantt grafikonu.

Na ovom primeru možemo videti da smo u polje Name upisali „Osenčen period“. Vi ćete naravno u skladu sa vašim potrebama dodeliti i odgovarajuće ime, a u polja Start i Finish uneli smo datume početka i završetka perioda koji želimo da osenčimo na Gantt grafikonu. U našem slučaju je to period od 01.02.2020. do 01.04.2020. godine. Naravno na kraju ćemo postavljene kriterijume potvrditi klikom na Ok.

Sledeći korak je da uključimo opciju Nonwotking Time. U pogledu Gantt Chart, desnim klikom na sam dijagram otvaramo meni gde je potrebno odabrati opciju Nonworking Time…

Nakon toga otvoriće se prozor Timescale kao na slici.

U prozoru Timescale potrebno je označiti opciju Behind task bars, a zatim odabrati boju kojom želimo da istaknemo prethodno definisan vremenski period. Takodje treba izabrati prethodno kreirani kalendar „Osenčen deo grafikona“. Na kraju ćemo zadate kriterijume potvrditi klikom na dugme Ok.

Ovim postupkom dolazimo do željenog rezultata, odnosno do isticanja željenog vremenskog perioda projektnog plana na Gantt grafikonu.

Ovo je samo jedna od brojnih mogućnosti MS Projecta-a, koja može naći primenu u upravljanju vašim projektima. Koristeći skup svih svojstava i mogućnosti koje MS Project nudi, a koje detaljno obrađujemo na obuci za MS Project, sigurno ćete lakše planirati i upravljati projektima u vašoj organizaciji i postići bolju produktivnost i bolje rezultate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *