Upravljanje projektima u gradjevinarstvu | Project Management Srbija

Zašto je MS Project najbolji alat za arhitekturu i gradjevinarstvo?

Zašto je MS Project najbolji alat za arhitekturu i gradjevinarstvo?

Zašto je MS Project najbolji alat za arhitekturu i gradjevinarstvo?

Zašto je MS Project najbolji alat za arhitekturu i gradjevinu?

 

Iako je MS Project univerzalan alat i primenljiv svuda i u svim granama industrije, ipak su se vremenom izdvojile neke grane industrije koje više koriste ovaj softverski alat za upravljanje projektima. Naše dugogodišnje iskustvo u držanju obuka za MS Project nam je pomoglo da napravimo ovu analizu iz koje se jasno vidi da projektantske i gradjevinske kompanije, odnosno kompanije koje učestvuju u izvođenju i praćenju realizacije građevinskih radova, čine 35% naših polaznika i predstavljaju naše najznačajnije i najčešće klijente.

 

Zašto je primena MS Project-a velika u ovoj oblasti?

 

Zato što MS Project omogućava jednostavno i efikasno:

 • Praćenje projekta
 • Nadzor građevinskih radova
 • Kontrolu mesečnih situacija (radova i troškova)
 • Pravljenje prilagođenih izveštaja sa onim informacijama koje nam trebaju
 • Kontrolu troškova

 

Da je sve baš tako, prepoznala je projektantska kuća Bureau Cube Partners sa kojom smo imali zadovoljstvo da dva puta saradjujemo u prethodnih par nedelja.

bureau-cube-1

Saradnja sa njima  je bila vrlo specifična i sastojala se iz dve obuke što se pokazalo kao primer dobre prakse kako treba raditi na edukaciji zaposlenih i kako kompanija pravilno ulaže u zaposlene. Kursevi su bili sledeći:

 • Obuka zaposlenih za rad u MS Project-u na kojoj su naučili osnove upravljanja projektima pomoću ovog programa
 • Druga, specijalizovana obuka po principu konsultacija i pitanja i odgovora u vezi rada na konkretnim projektima koje su započeli u skorije vreme

Ovo se pokazalo kao vrlo koristan vid obuke jer su se u prvom koraku zaposleni upoznali sa samim softverskim alatom i savladali MS Project na osnovnom i srednjem nivou kako bi mogli samostalno da ga koriste. Onda su desetak dana intenzivno koristili ovaj alat za upravljanja konkretnim projektima. Ono što je vrlo bitno, koristeći  programu beležili su pitanja i probleme sa kojima su se suočili u radu.

Konsultacije za MS Project

Konsultacije za MS Project

U drugom koraku koji je usledio nakon desetak dana, isti zaposleni su imali dovoljno znanja da bi prešli na neke napredne tehnike MS Project-a:

 • Vođenje više projekata u isto vreme,
 • Pravljenje prilagođenih izveštaja koji sadrže tačno one informacije koje su nam potrebne, tj. pravljenje izveštaja od nule,
 • Deljenje zajedničkih resursa kroz više projekata,
 • Kontrola preopterećenja tih zajedničkih resursa,

bureau-cube-2

 

Pored toga zaposleni su dobili odgovore na sva pitanja i nedoumice koje su imali prilikom korišćenja softvera i dobili na efikasnosti jer nisu morali da gube vreme rešavajući probleme. Faktički, drugi deo obuke može da se smatra konsultacijama ili da dobije naziv pitanja & odgovori.

Šta smo radili u drugom koraku?

 

U ovom koraku smo krenuli sa konkretnim projektima koji su u fazi realizacije. Napravili smo plan aktivnosti, dodeli troškove tim aktivnostima, odnosno ljudske i materijalne resurse, kao i fiksne troškove. Definisali početak i kraj svih aktivnosti, i projekta u celosti. Pre početka bilo koje aktivnosti snimili smo inicijalni, baseline plan na osnovu koga smo kasnije vršili praćenje projekta, odnosno poredili trenutno i planirano stanje projekta. Baseline plan nam pomaže da pratimo odstupanja projekta od plana i da na osnovu toga pedložimo preventivne i korektivne akcije kako bi vratili projekat na pravi put.

Kako je Bureau Cube nadzorni organ prilikom izvođenja građevinskih radova i treba da vrši kontrolu radova i mesečnih situacija, napravili smo mesečni presek situacije koju su dobili od izvođača radova. Na osnovu toga smo odredili trenutno stanje projekta, kao i projekciju budućih dešavanja na projektu, odnosno finalnog datuma završetka projekta, finalnih troškova i slično. Dakle, izvršili smo poređenje u odnosu na baseline plan i shvatili kako napredujemo u odnosu na početni plan.

bureau-cube-3

Polaznici obuke su dobili odgovore na sva pitanja zašto i kako voditi projekat, kako se to prikazuje u MS Project-u, zašto pratiti varijansu, kako vratiti projekat na pravi put.

Konsultacije + sesija pitanja i odgovora

Nakon druge obuke i analiza konkretnih projekata koji su u fazi realizacije, zaposleni su naučili kako da prate projekat pomoću MS Project-a i kako da vrše nadzor radova na gradilištu.

Tako da je na osnovu svega, zaključak jasan da su ciljevi seminara u potpunosti ostvareni:

 1. Zaposleni su se u potpunosti pripremili za sve buduće izazove koje MS Project može da im donese.
 2. Podigli su znanje MS Project-a na jedan viši nivo.

 

Utisci sa treninga

 

sasa-utisci-novo

Utisci sa treninga MS Project 2013

 

Srodne teme:

Obuka za MS Project