Zašto je MS Project najbolji alat za upravljanje projektima u gradjevinarstvu? | Project Management Srbija

Zašto je MS Project najbolji alat za upravljanje projektima u gradjevinarstvu?

Zašto je MS Project najbolji alat za upravljanje projektima u gradjevinarstvu?

Zašto je MS Project najbolji alat za upravljanje projektima u gradjevinarstvu?

Upravljanje projektima u gradjevinarstvu 

 

Iako je MS Project univerzalan alat i primenljiv svuda i u svim granama industrije, ipak su se vremenom izdvojile neke grane industrije koje više koriste ovaj softverski alat za upravljanje projektima. Naše dugogodišnje iskustvo u držanju obuka za MS Project nam je pomoglo da napravimo ovu analizu iz koje se jasno vidi da projektantske i gradjevinske kompanije, odnosno kompanije koje učestvuju u izvođenju i praćenju realizacije građevinskih radova, čine 35% naših polaznika i predstavljaju naše najznačajnije i najčešće klijente. Dakle, jasno je da je upravljanje projektima u građevinarstvu propraćeno ovim softverom.

 

Zašto je primena MS Project-a velika u ovoj oblasti?

 

Zato što MS Project omogućava jednostavno i efikasno:

 • Praćenje projekta
 • Nadzor građevinskih radova
 • Kontrolu mesečnih situacija (radova i troškova)
 • Pravljenje prilagođenih izveštaja sa onim informacijama koje nam trebaju
 • Kontrolu troškova
 • Praćenje potrebnog broja radnika (inženjera, majstora…) po nedeljama, mesecima, kvartalima
 • Praćenje dobiti po aktivnostima, fazama ili projektu u celosti

 

Da je sve baš tako, prepoznala je projektantska kuća Bureau Cube Partners sa kojom smo imali zadovoljstvo da dva puta saradjujemo u prethodnih par nedelja.

bureau-cube-1

Saradnja sa njima  je bila vrlo specifična i sastojala se iz dve obuke što se pokazalo kao primer dobre prakse kako treba raditi na edukaciji zaposlenih i kako kompanija pravilno ulaže u zaposlene. Kursevi su bili sledeći:

 • Obuka zaposlenih za rad u MS Project-u na kojoj su naučili osnove upravljanja projektima pomoću ovog programa
 • Druga, specijalizovana obuka po principu konsultacija i pitanja i odgovora u vezi rada na konkretnim projektima koje su započeli u skorije vreme

Ovo se pokazalo kao vrlo koristan vid obuke jer su se u prvom koraku zaposleni upoznali sa samim softverskim alatom koji će im pomoći da lakše upravljaju projektima u građevinarstvu. Kada su savladali MS Project na osnovnom i srednjem nivou krenuli su samostalno da ga koriste. Onda su desetak dana intenzivno koristili ovaj alat za upravljanja konkretnim projektima. Ono što je vrlo bitno, koristeći  program beležili su pitanja i probleme sa kojima su se suočili u radu.

Konsultacije za MS Project

Konsultacije za MS Project

U drugom koraku koji je usledio nakon desetak dana, isti zaposleni su imali dovoljno znanja da bi prešli na neke napredne tehnike MS Project-a:

 • Vođenje više projekata u isto vreme,
 • Pravljenje prilagođenih izveštaja koji sadrže tačno one informacije koje su im potrebne, tj. pravljenje izveštaja od nule,
 • Deljenje zajedničkih resursa kroz više projekata,
 • Kontrola preopterećenja tih zajedničkih resursa,
 • Dobit projekta

bureau-cube-2

 

Pored toga zaposleni su dobili odgovore na sva pitanja i nedoumice koje su imali prilikom korišćenja softvera i dobili na efikasnosti jer nisu morali da gube vreme rešavajući probleme. Faktički, drugi deo obuke može da se smatra konsultacijama ili da dobije naziv pitanja & odgovori.

 

Šta smo radili u drugom koraku?

 

U ovom koraku smo krenuli sa konkretnim projektima koji su u fazi realizacije. Napravili smo plan aktivnosti, dodeli troškove tim aktivnostima, odnosno ljudske i materijalne resurse, kao i fiksne troškove. Definisali početak i kraj svih aktivnosti, i projekta u celosti. Pre početka bilo koje aktivnosti snimili smo inicijalni, baseline plan na osnovu koga smo kasnije vršili praćenje projekta, odnosno poredili trenutno i planirano stanje projekta.

Baseline plan nam pomaže da pratimo odstupanja projekta od plana i da na osnovu toga pedložimo preventivne i korektivne akcije kako bi vratili projekat na pravi put.

Kako je Bureau Cube nadzorni organ prilikom izvođenja građevinskih radova i treba da vrši kontrolu radova i mesečnih situacija, napravili smo mesečni presek situacije koju su dobili od izvođača radova. Na osnovu toga smo odredili trenutno stanje projekta, kao i projekciju budućih dešavanja na projektu, odnosno finalnog datuma završetka projekta, finalnih troškova i slično. Dakle, izvršili smo poređenje u odnosu na baseline plan i shvatili kako napredujemo u odnosu na početni plan.

bureau-cube-3

Polaznici obuke su dobili odgovore na sva pitanja zašto i kako voditi projekat, kako se to prikazuje u MS Project-u, zašto pratiti varijansu, kako efikasno upravljati vremenom i vratiti projekat na pravi put.

Konsultacije + sesija pitanja i odgovora

Nakon druge obuke i analiza konkretnih projekata koji su u fazi realizacije, zaposleni su naučili kako da prate projekat pomoću MS Project-a i kako da vrše nadzor radova na gradilištu.

Tako da je na osnovu svega, zaključak jasan da su ciljevi seminara u potpunosti ostvareni:

 1. Zaposleni su se u potpunosti pripremili za sve buduće izazove koje MS Project može da im donese.
 2. Podigli su znanje MS Project-a na jedan viši nivo.
 3. Podigli su nivo vođenja građevinskih projekata

 

Utisci sa treninga

 

sasa-utisci-novo

Utisci sa treninga MS Project 2013

 

Srodne teme:

Obuka za MS Project