O nama | Project Management Srbija

O nama

O nama

Tokom godina Agencija za konsalting i upravljanje projektima je rasla i razvijala se, a shodno tome sajt Project Management Srbija se unapređivao i dodatno razvijao. Krenuli smo samo sa jednom obukom, obukom za MS Project koja je i do dana današnjeg naša najtraženija obuka. Zatim smo ponudu upotpunili teorijom projektnog menadžmenta kroz kurs Savremene tehnike upravljanja projektima koji pretenduje da preuzme primat najtraženijeg treninga. Nakon pet godina rada možemo da kažemo da smo prilično napredovali, drastično unapredili stare kurseve i razvili puno novih.

 

Vizija

Lider na teritoriji Srbije u pružanju treninga i konsultantskih usluga za unapređenje poslovanja i strateškog razvoja kompanija

 

Misija

Pružanje kvalitetnih treninga i konsultantskih usluga  uz neprestano poboljšanje  kvaliteta istih i neprestani razvoj znanja i veština zaposlenih.

 

PMS Danas

Danas sve što radimo može da se podeli na nekoliko oblasti u kojima sprovodimo treninge i konsalting kako bi teorijsko znanje pretočili u konkretne projekte unapređenja razvoja naših klijenata. Naših pet stuba delovanja su:

 

 

I Upravljanje projektima

Naš core business je svakako projektni menadžment ili vođenje treninga i konsalting aktivnosti iz ove oblasti. Ova oblast našeg delovanja je u konstantnom procesu usavršavanja načina rada i usaglašavanja sa najboljom praksom vođenja projekata. U ovoj oblasti smo razvili sledeće treninge:

 • Savremene tehnike upravljanja projektima: osnovni i napredni trening
 • MS Project: osnovni i napredni kurs
 • Portfolio menadžment
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • Upravljanje rizicima na projektu

S obzirom da su obuke samo početak saradnje sa vašom kompanijom i gde je glavni cilj naučiti osnovne tehnike projekt menadžmenta, jasno je da je sledeći korak svake ozbiljnije kompanije, standardizacija samog procesa upravljanja projektima. Shodno tome, naše konsultativne aktivnosti se svodi na tri oblika saradnje:

 

I UVODJENJE INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA 
Definišemo metodologiju, proceduru i prateće šablone pomoću kojih se upravlja projektima sa ciljem standardizacije samog procesa vodjenja projekata. Dodatno se pruža podrška u vidu kontrole i monitoringa projekata i dodatne edukacije projektnih menadžera i članova projektnog tima

 

II DETALJNO PLANIRANJE VAŠIH PROJEKATA
Zajedničkim radom sa projektnim timom definišemo bitne segmente projekta kroz:

 • edukativne i
 • radne sesije

Edukativne sesije služe da se objasni metodologija vođenja projekta i zašto i kako nešto radimo tokom projekta,  a brainstorming sesije služe da tim vidi i oseti projekat na pravi način, da se članovi tima međusobno čuju i sačine bitnu projektnu dokumentaciju:  ciljeve projekta, projektni zadatak, ono to treba napraviti na projektu – WBS, spisak svih aktivnosti sa odgovornim licima i potrebnim resursima, Gant dijagram, budžet projekta, kao i planove ostalih projektnih oblasti (kvalitet, ljudski resursi, komunikacija, rizici, nabavka, stakeholderi) 

 

III MENTORSKI RAD ILI OBUKA PROJEKT MENADŽERA PO PRINCIPU “LEARNING BY DOING”

Ovo je rad 1 na 1 sa odgovarajućim projekt/portfolio menadžerom. Dakle, zajednički rad na projektu, odnosno usmeravanje načina planiranja i kontrole projekta. Takođe, uključuje stalni nadzor rada rukovodioca projekta i predloge za unapređenje njegovog načina vođenje projekata kroz namenski kreirane edukativne sesije.


II LEAN menadžment

Treninzi koji su se izdvojili u ovoj oblasti su:

 • Uvod u lean menadžment

 

Konsalting aktivnosti su prvenstveno orijentisane ka LEAN menadžmentu i svode se na sledeće projekte:

 • 5S
 • Elminisanje gubitaka kompanije

III ISO standardi

Konsalting aktivnosti u vidu projekata pripreme za uvođenje standarda, odnosno sertifikaciju i resertifikaciju ISO standarda. Za sada su pokriveni najtraženiji standardi:

 • ISO 9001 – sistem upravljanja kvalitetom,
 • ISO 14001 – upravljanje zaštitom životne sredine
 • ISO 18001 – upravljanje bezbednošću i zaštitom na radu

IV Poslovne veštine

U sklopu menadžerskih/poslovnih veština razvijen je set treninga namenjen menadžerima ili budućim menadžerima koji se sastoji od različitih tehnika, analiza i metoda za donošenje odluka, efikasnijeg upravljanja vremenom i slično.


V CAD programi

Ovde su se iskristalisali treninzi iz najčešće korišćenih CAD softvera:

 • SolidWorks: osnovni i napredni trening
 • AutoCAD: osnovni i napredni
 • Revit: osnovni i napredni

 

Sarađivali smo sa najuspešnijim firmama sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Držali obuke na srpskom i engleskom, a neki od naših najdražih partnera su prikazani u nastavku.

 

Predavač za projektni menadžment

Predavač je Aleksandar Obradović, dugogodišnji projekt menadžer, zaljubljenik u internet, projekt i portfolio menadžment. Poseduje ogromno menadžersko iskustvo, jer je više od deset godina bio na različitim menadžerskim funkcijama u više kompanija. U domenu projektnog menadžmenta,  Aleksandar je:

 • Autor 7 kurseva iz projektnog menadžmenta (upravljanje projektima: osnovni i napredni kurs, upravljanje rizicima na projektu, upravljanje komunikacijom, portfolio menadžment, MS Project: osnovni i napredni kurs)
 • ima više od 15 meseci konsaltinga iz domena projektnog menadžmenta
 • održao je treninge u 60+ kompanija
 • održao je 100+ obuka

 

Reference

 

 

 

To je naših pet stubova razvoja, neke od naših referenci, kao i kraća biografija glavnog predavača, a u nastavku ćemo još malo o onome po čemu smo najviše prepoznatljivi, a to je upravljanje projektima.

 

Šta je upravljanje projektima, tj. project management?

Razmišljam već danima kako sebi i drugima da predstavim upravljanje projektima ili project management svet, šta on predstavlja, njegove institucije i ono čime se on bavi…

Svuda se vođenje projekata prikazuje upravo onako kako se zove! Niz pravila i osobina kojima pojedinci/ke i timovi rade na ostvarivanju najbitnije stvari projekta. Ali i dalje ostaje dilema kako to predstaviti. Negde sam pronašao paralelu između projekta i kuvanja kafe i to je sjajno poređenje. Ali ostaje problem malo šireg opisa project management sveta. I mislim da sam našao (makar je za mene to OK) odličnu paralelu:

Projektni menadžement je kao svet Formule 1.

 

 • Glavno telo Formule 1, FIA je poput PMI-ja [project management institute] ili APM-a [association for project managemet] i oni definišu setove pravila. Kako F1 ima svoja pravila, tako project management ima svoja pravila i uputstva koja svi moraju da poštuju kako bi time mogli da se bave i kako bi projektni ciklus bio realizovan na najefikasniji najbolji mogući način.
 • Svaka grana project management-a je poput pojedinačnog F1 tima. IT, građevinarstvo, NVO sektor i sl… Svi oni koriste i poštuju generalna pravila, ali imaju i veliki broj svojih koja ih čini specifičnim.
 • Unutar svakog tima postoji veliki broj pozicija i jasno definisanih uloga na kojima ljudi koji žele da se bave ovim poslom mogu da se pronađu. Od početnika (onaj što drži suncobran pred početak trke), preko srednjeg (onaj što prilagođava ugao zakrilaca) i višeg nivoa (onaj što sedi za računarom i prati parametre), pa do najviših pozicija (šef razvoja ili čak šef celog tima). Naravno, za razliku F1 sveta, u upravljanju projektima uloge mogu da se menjaju od projekta do projekta…

E sada, kada sam na plastičan način predstavio šta je svet project management-a, mogu da počnem ražmišljanje o onome što sve ovo čini bitno, a to je sam projekat! Ako ostanem u kontekstu F1 onda je projekat sve ono čime se timovi bave! Bukvalno sve: od promene guma, preko podešavanja vozila, preko kreiranja šasije i naravno strategije samog tima. Ovde navodim samo neke specifične poslove, ali čak i posao kao kuvanje kafe (koji sam pominjao) takođe može da se posmatra kao projekat.

Šta više, svaki posao koji obavljamo može da se smatra projektom u malom. Bitno je da postoje osnovni parametri koji čine projekat (započinjanje, definisanje, obavljanje, praćenje i kontrola i naravno završetak) a onog trenutka kada prepoznamo te faze projekta i kada počnemo da ih svesno obavljamo, mi u stvari počinjemo da upravljamo našim projektima!

Kada sve to proširimo iskustvom koje prati određenu struku (pravila, tehnologija i strategija pominjanih F1 timova), iskustvom i znanjem koje je potrebno za ulazak u svet upravljanja projektima (pominjana generalna pravila FIA-e) dobijamo sajt na kome upravo čitate ove redove!

Dobro došli i nadamo se da ćete uživati u čitanju koliko mi uživamo u pisanju! 🙂 Sigurni smo se da će videti puno korisnih stvari i ponešto naučiti kroz ove redove… 🙂

Ako ne, tu je naša obuka za upravljanje projektima.

 

PMS tim