Obuka za ISO standarde - interne proveravače | PMS

Obuka za ISO standarde

Obuka za interne auditore

Sastavni deo uvođenja ISO standarda, odnosno pripreme za sertifikaciju je obuka za interne proveravače ili interne auditore. Cilj ove obuke za ISO standarde je osposobiti ljude iz same kompanije da se bave kontrolom i unapređenjem sistema kvaliteta.

Obuka za ISO standarde (interne proveravače)

 

Dakle, polaznici obuke će dobiti sledeća znanja:

  • Kako da samostalno kontrolišu sistem i unapređuju QMS
  • Kako da planiraju periodične interne provere
  • Kako da identifikuju neusaglašenosti na internim proveravama, odnosno da uoče slabe tačke sistema kvaliteta
  • Kako da iniciraju pokretanje korektivnih akcija radi uklanjanja tih neusaglašenosti
  • Kako da provere da li su preduzete korektivne akcije dovele do poboljšanja sistema

 


Dakle, interni auditori pomažu odgovornom licu za ISO da vodi, prati, kontroliše i poboljšava integrisani sistem menadžmenta. 


 

Obuka za interne proveravače se može vršiti kako kod firmi koje su uvele najnovije verzije standarda, tako i kod onih koje žele usklađivanje sa novim verzijama ISO standarda. U tom segmentu, pružamo obuke za najtraženije ISO standarde, odnosno za:

+ Obuka za interne proveravače za ISO 9001

 

+ Obuka za interne proveravače za ISO 14001

 

+ Obuka za interne proveravače za ISO 18001