Obuka za Oracle Primavera | Project Management Srbija

Obuka za Oracle Primavera

Oracle Primavera

Oracle Primavera P6 ili kako se u originalu zove Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, je jedan od najrasprostranjenih svetskih softvera za upravljanje projektima. Omogućava brzo, lako i efikasno planiranje, vođenje i kontrolu projekta, odnosno unošenje projektnih aktivnosti, resursa, troškova i njihovo praćenje tokom realizacije.  

Može se iskoristiti za planiranje malih, jednostavnih projekata, kao što je izrada sajta ili pisanje knjige. Oracle Primavera se može iskoristiti za planiranje višegodišnjih projekata, ili za planiranje porfolija inženjerskih (građevinskih) projekata koje uključuje angažovanje tima od više od hiljadu radnika, različitih mašina i materijalnih resursa. Pomaže kompanijama i njihovim projekt menadžerima da donose bolje strateške odluke i da se fokusiraju za ostvarenje dodatnih benefita.

 

WBS u Primaveri

 

Dakle, Oracle Primavera je idealno rešenje za praćenje projekata, programa i portfolija jedna organizacije. Odlikuju ga sledeće karakteritike:

 • upravljanje projektima svih tipova, grana industrije i veličina
 • online aplikacija koja je u potpunosti u cloud-u tako da su vam sve informacije uvek dostupno sa bilo kog mesta
 • jednostavna aplikacija za upotrebu koja omogućava određivanje prioriteta između projekata, planiranje, upravljanje i egzekuciju projekata, programa i portfolija
 • optimizovano korišćenje resursa
 • izuzetan reporting modul
 • robustan i moćan mehanizam za planiranje vremena

 

Pored toga Oracle Primavera pomaže da se planiraju i prate svi oni osnovni elementi svakog projekta:

 • izlazi projekta (eng. deliverables),
 • obim posla koji treba sprovesti kako bi se realizovali izlazi projekta
 • upravljanje vremenom
 • upravljanje troškovima
 • upravljanje resursima, 
 • komunikacija između članova tima
 • projektna dokumentacija
 • rizici
 • nabavke
 • izveštavanje
 • odstupanje od inicijalnog plana

 

Oracle Primavera P6

Kome je namenjena Primavera obuka?

 • Projekt menadžerima
 • Članovima projektnog tima
 • Građevinskim inženjerima
 • Projektantima i arhitektama
 • Mašinskim i elektro inženjerima
 • Svima koji žele da ubrzaju i olakšaju vođenje projekata

 

Šta ćete naučiti na kursu?

 • Uvod u softver Primavera P6 (navigacija, meniji, podešavanja)
 • Organizacija projekta (EPS, OBS, WBS)
 • EPS (Enterprise Project Structure) – Projektna struktura preduzeća (EPS)
 • OBS (Organizational Breakdown Structure) – hijerarhijska struktura preduzeća
 • WBS (Work Breakdown Struture) – dekompozicija posla ili definisanje obima projekta i podela projekta na sastavne delove
 • Kreiranje projekata
 • Aktivnosti (kreiranje aktivnosti, veza između njih, Finish-To-Start, Start-to-Start, Finish-To-Finish, Start-To-Finish, Lag/Lead, ograničenja, različite vrste aktivnosti, izrada Gant dijagrama)
 • Resursi (uloge i odgovornosti, kako se kreiraju, koriste i organizuju resursi, timovi, planiranje i praćenje potrebnog broja ljudskih resursa tokom vremena i njihovog preopterećenja)
 • Vrste resursa: ljudski resursi, oprema (sve one stvari koje su potrebne da  se realizuje aktivnost:  laptop, kran, bager…) i materijalni resursi
 • Dodavanje ljudi, materijala i opreme projektnim aktivnostima
 • Kalendari: globalni koji važi za celu firmu, projektni koji važi za pojedinačni projekat i kalendar za konkretne resurse i aktivnosti
 • Pravljenje novih kalendara, modifikovanje i brisanje postojećih
 • Troškovi: dodavanje fiksnih troškova i ažuriranje istih
 • Snimanje početnog, inicijalnog plana projekta
 • Realizacija i ažuriranje projekta (praćenje odstupanja od inicijalnog plana, analiziranje trajanja aktivnosti, upotrebe resursa i troškova)
 • Različiti pogledi na projekat
 • Praćenje troškova i trajanja projekta 
 • Izveštavanje i pretvaranje trenutnog ekrana i izveštaja u pdf fajl

 

Početni, inicijalni ili baseline plan se snima na početku projekta i on predstavlja plan idealne realizacije projekta. To je ništa drugo nego presek  projekta u određenom periodu vremena: šta je sve trebalo da bude urađeno do tog trenutka, koliko para i radnih utrošeno, koliko resursa angažovano i slično. Kada krenemo sa realizacijom projekta, potrebno je da uporedimo trenutno stanje (actual) sa planiranim (baseline) i da utvrdimo da li ima odstupanja u odnosu na prvobitni plan.

Dakle, treba da utvrdimo kako projekat napreduje u poređenju sa originalnim planom. Ako ima odstupanja, treba da osmislimo način da vratimo projekat na pravi put.

 

 

IN-HOUSE OBUKA

Trajanje: 2 dana

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Investicija po polazniku: 44.990 

 

Obuka za Primaveru – komentar polaznika

 

 

OTVORENA ONLINE OBUKA:

Početak: 10.maj

Trajanje: 1 mesec

Broj časova: 18

Dinamika: 2 x nedeljno po 90 minuta

Vreme: 11-12.30h

Tip obuke: online, uživo sa predvačem preko Zoom platforme

Investicija: 44.990 RSD

Rane uplate do 10.aprila: 39.990 RSD

UŠTEDA: 5.000 RSD

 

 

Rekli su o obuci

Slike sa obuke za Primaveru

 

 

DODATNE PREDNOSTI OBUKE

 • Naučićete jedan od najboljih svetskih programa za upravljanje projektima za kojim je sve veći porast interesovanja velikih kompanija. Oracle Primavera postaje sve više tražena u Srbiji i okruženju. Znanje ovog softvera će vam pomoći da budete u prednosti u odnosu na ostale projekt menadžere koji još uvek nisu ovladali ovim programom

 

 • Naučićete šta je kritični put projekta i kako otkriti kritične aktivnosti na projektu. To će Vam pomoći da projekat bude gotov na vreme jer ako ove aktivnosti budu gotove na vreme, onda je i projekat gotov na vreme. Saznaćete koliko mogu da kasne ove druge aktivnosti koji nisu kritične, Jedino tako čete rokove držati sve pod kontrolom. A to je ono, što vam treba, zar ne?

 

 • Naučićete kako na osnovu tekućih događaja proceniti kada će se završiti projekat i koliko će koštati. Kada to znate, onda imate dovoljno vremena da preduzmete odgovarajuće akcije i vratite projekat na pravi put. 

 

 

 

strelica

 

PRIJAVI SE ZA OBUKU ZA PRIMAVERU

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka