Obuka za Oracle Primavera | Project Management Srbija

Obuka za Oracle Primavera

Oracle Primavera

Oracle Primavera P6 ili kako se u originalu zove Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, je jedan od najrasprostranjenih svetskih softvera za upravljanje projektima. Omogućava brzo, lako i efikasno planiranje, vođenje i kontrolu projekta, odnosno unošenje projektnih aktivnosti, resursa, troškova i njihovo praćenje tokom realizacije.  

Može se iskoristiti za planiranje malih, jednostavnih projekata, kao što je izrada sajta ili pisanje knjige. Oracle Primavera se može iskoristiti za planiranje višegodišnjih projekata, ili za planiranje porfolija inženjerskih (građevinskih) projekata koje uključuje angažovanje tima od više od hiljadu radnika, različitih mašina i materijalnih resursa. Pomaže kompanijama i njihovim projekt menadžerima da donose bolje strateške odluke i da se fokusiraju za ostvarenje dodatnih benefita.

 

WBS u Primaveri

 

Dakle, Oracle Primavera je idealno rešenje za praćenje projekata, programa i portfolija jedna organizacije. Odlikuju ga sledeće karakteritike:

 • upravljanje projektima svih tipova, grana industrije i veličina
 • online aplikacija koja je u potpunosti u cloud-u tako da su vam sve informacije uvek dostupno sa bilo kog mesta
 • jednostavna aplikacija za upotrebu koja omogućava određivanje prioriteta između projekata, planiranje, upravljanje i egzekuciju projekata, programa i portfolija
 • optimizovano korišćenje resursa
 • izuzetan reporting modul
 • robustan i moćan mehanizam za planiranje vremena

 

Pored toga Oracle Primavera pomaže da se planiraju i prate svi oni osnovni elementi svakog projekta:

 • izlazi projekta (eng. deliverables),
 • obim posla koji treba sprovesti kako bi se realizovali izlazi projekta
 • upravljanje vremenom
 • upravljanje troškovima
 • upravljanje resursima, 
 • komunikacija između članova tima
 • projektna dokumentacija
 • rizici
 • nabavke

 

Kome je namenjena Primavera obuka?

 • Projekt menadžerima
 • Članovima projektnog tima
 • Građevinskim inženjerima
 • Projektantima
 • Svima koji žele da ubrzaju i olakšaju vođenje projekata

 

Oracle Primavera P6

 

Šta ćete naučiti na kursu?

 • Uvod u softver Primavera P6 (navigacija, meniji, podešavanja)
 • Organizacija projekta (EPS, OBS, WBS)
 • EPS (Enterprise Project Structure) – Projektna struktura preduzeća (EPS)
 • OBS (Organizational Breakdown Structure) – hijerarhijska struktura preduzeća
 • WBS (Work Breakdown Struture) – dekompozicija posla ili definisanje obima projekta i podela projekta na sastavne delove
 • Kreiranje projekta
 • Aktivnosti (kreiranje aktivnosti, veza između njih, Finish-To-Start, Start-to-Start, Finish-To-Finish, Start-To-Finish, Lag/Lead, ograničenja, različite vrste aktivnosti, izrada Gant dijagrama)
 • Resursi (uloge i odgovornosti, kako se kreiraju, koriste i organizuju resursi, timovi, planiranje i praćenje potrebnog broja ljudskih resursa tokom vremena i njihovog preopterećenja)
 • Vrste resursa: ljudski resursi, oprema (sve one stvari koje su potrebne da  se realizuje aktivnost:  laptop, kran, bager…) i materijalni resursi
 • Dodavanje različlitih tipova resursa aktivnostima
 • Kalendari: globalni koji važi za celu firmu, projektni koji važi za pojedinačni projekat i kalendar za konkretne resurse, pravljenje novih kalendara, modifikovanje i brisanje postojećih
 • Troškovi
 • Snimanje početnog, inicijalnog plana projekta
 • Realizacija i ažuriranje projekta (praćenje odstupanja od inicijalnog plana, analiziranje trajanja aktivnosti, upotrebe resursa i troškova)
 • Izveštavanje

 

Početni, inicijalni ili baseline plan se snima na početku projekta i on predstavlja plan idealne realizacije projekta. To je ništa drugo nego presek  projekta u određenom periodu vremena: šta je sve trebalo da bude urađeno do tog trenutka, koliko para i radnih utrošeno, koliko resursa angažovano i slično. Kada krenemo sa realizacijom projekta, potrebno je da uporedimo trenutno stanje (actual) sa planiranim (baseline) i da utvrdimo da li ima odstupanja u odnosu na prvobitni plan.

Dakle, treba da utvrdimo kako projekat napreduje u poređenju sa originalnim planom. Ako ima odstupanja, treba da osmislimo način da vratimo projekat na pravi put.

 

 

Opšte informacije o Primavera obuci

Trajanje: 2 dana

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 49.990

 

Slike sa obuke za Primaveru

 

strelica

PRIJAVI SE ZA OBUKU

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka