Obuka za Oracle Primavera | Project Management Srbija

Obuka za Oracle Primavera

Oracle Primavera

Oracle Primavera P6 ili kako se u originalu zove Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, je jedan od najrasprostranjenih svetskih softvera za upravljanje projektima. Omogućava brzo, lako i efikasno planiranje, vođenje i kontrolu projekta, odnosno unošenje projektnih aktivnosti, resursa, troškova i njihovo praćenje tokom realizacije.  

Može se iskoristiti za planiranje malih, jednostavnih projekata, kao što je izrada sajta ili pisanje knjige. Oracle Primavera se može iskoristiti za planiranje višegodišnjih projekata, ili za planiranje porfolija inženjerskih (građevinskih) projekata koje uključuje angažovanje tima od više od hiljadu radnika, različitih mašina i materijalnih resursa. Pomaže kompanijama i njihovim projekt menadžerima da donose bolje strateške odluke i da se fokusiraju za ostvarenje dodatnih benefita.

 

WBS u Primaveri

 

Dakle, Oracle Primavera je idealno rešenje za praćenje projekata, programa i portfolija jedna organizacije. Odlikuju ga sledeće karakteritike:

 • upravljanje projektima svih tipova, grana industrije i veličina
 • online aplikacija koja je u potpunosti u cloud-u tako da su vam sve informacije uvek dostupno sa bilo kog mesta
 • jednostavna aplikacija za upotrebu koja omogućava određivanje prioriteta između projekata, planiranje, upravljanje i egzekuciju projekata, programa i portfolija
 • optimizovano korišćenje resursa
 • izuzetan reporting modul
 • robustan i moćan mehanizam za planiranje vremena

 

Pored toga Oracle Primavera pomaže da se planiraju i prate svi oni osnovni elementi svakog projekta:

 • izlazi projekta (eng. deliverables),
 • obim posla koji treba sprovesti kako bi se realizovali izlazi projekta
 • upravljanje vremenom
 • upravljanje troškovima
 • upravljanje resursima, 
 • komunikacija između članova tima
 • projektna dokumentacija
 • rizici
 • nabavke
 • izveštavanje
 • odstupanje od inicijalnog plana

 

Oracle Primavera P6

Kome je namenjena Primavera obuka?

 • Projekt menadžerima
 • Članovima projektnog tima
 • Građevinskim inženjerima
 • Projektantima i arhitektama
 • Mašinskim i elektro inženjerima
 • Svima koji žele da ubrzaju i olakšaju vođenje projekata

 

Šta ćete naučiti na kursu?

 • Uvod u softver Primavera P6 (navigacija, meniji, podešavanja)
 • Organizacija projekta (EPS, OBS, WBS)
 • EPS (Enterprise Project Structure) – Projektna struktura preduzeća (EPS)
 • OBS (Organizational Breakdown Structure) – hijerarhijska struktura preduzeća
 • WBS (Work Breakdown Struture) – dekompozicija posla ili definisanje obima projekta i podela projekta na sastavne delove
 • Kreiranje projekata
 • Aktivnosti (kreiranje aktivnosti, veza između njih, Finish-To-Start, Start-to-Start, Finish-To-Finish, Start-To-Finish, Lag/Lead, ograničenja, različite vrste aktivnosti, izrada Gant dijagrama)
 • Resursi (uloge i odgovornosti, kako se kreiraju, koriste i organizuju resursi, timovi, planiranje i praćenje potrebnog broja ljudskih resursa tokom vremena i njihovog preopterećenja)
 • Vrste resursa: ljudski resursi, oprema (sve one stvari koje su potrebne da  se realizuje aktivnost:  laptop, kran, bager…) i materijalni resursi
 • Dodavanje ljudi, materijala i opreme projektnim aktivnostima
 • Kalendari: globalni koji važi za celu firmu, projektni koji važi za pojedinačni projekat i kalendar za konkretne resurse i aktivnosti
 • Pravljenje novih kalendara, modifikovanje i brisanje postojećih
 • Troškovi: dodavanje fiksnih troškova i ažuriranje istih
 • Snimanje početnog, inicijalnog plana projekta
 • Realizacija i ažuriranje projekta (praćenje odstupanja od inicijalnog plana, analiziranje trajanja aktivnosti, upotrebe resursa i troškova)
 • Različiti pogledi na projekat
 • Praćenje troškova i trajanja projekta 
 • Izveštavanje i pretvaranje trenutnog ekrana i izveštaja u pdf fajl

 

Početni, inicijalni ili baseline plan se snima na početku projekta i on predstavlja plan idealne realizacije projekta. To je naša “ugovorena obaveza”. Kada krene realizacija projekta, onda dobijemo trenutno stanje projekta. Tada je potrebno da uporedimo trenutno stanje (actual) sa planiranim (baseline) i da utvrdimo da li ima odstupanja u odnosu na prvobitni plan.

Dakle, treba da utvrdimo kako projekat napreduje u poređenju sa originalnim planom. Ako ima odstupanja, treba da osmislimo način da vratimo projekat na pravi put.

 

 

ZAŠTO PROJEKT MENADŽERI BIRAJU ORACLE PRIMAVERU P6 ZA VOĐENJE SVOJIH PROJEKATA?

Rešenja za upravljanje portfolijom projekata u Primaveri P6 pomažu menadžerima projekata da strateški i predvidljivo planiraju svoje projekte i programe kako bi im pružili najbolju priliku za uspeh. Projekt menadžeri mogu tačno da predvide sve troškove, rasporede i zahteve za resursima. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih se dobri projekt menadžeri odlučuju za Oracle Primaveru P6:

 

Kompleksan, a jednostavan za upotrebu

Softver obrađuje složene podatke i generiše složene izveštaje i analize, ali nema potrebe da provedete mnogo vremena upoznavajući se sa njima. Sasvim suprotno. Sve je vrlo logično povezano. Kreiranje plana projekta je vrlo jednostavno čak i za nekoga ko je nov i nema dovoljno iskustva u projektnom menadžmentu. Naravno, uvek ima prostora za istraživanje i proučavanje svih funkcija. Jednom kada savladate osnove, vrlo je lako kretati se kroz različite Primaverine menije i opcije. A mogućnosti su gotovo neograničene.

 

Jednostavno stvaranje prognoza

Često projekti kako se razvijaju tako zahtevaju dodatne resurse i aktivnosti. Primavera P6 olakšava menadžerima projekata da naprave tačne prognoze za bilo koje potrebe projekta i podele ih sa zainteresovanim stranama ili višim menadžmentom. 

 

Dekompozicija posla izuzetno složenog projekta

Neki projekti mogu biti vrlo složeni, višegodišnji, sa izuzeno mnogo resursa, kao i vremenski zahtevni. To dovodi do toga da se projekt menadžeri mogu izgubiti u lavirintu zadataka i zahteva. Primavera P6 vam omogućava da svoj ogromni projekat rastavite na manje ali na dostižne zadatke i aktivnosti koje možete grupisati u faze i podfaze vašeg projekta. Tako će sve izgledati mnogo preglednije. I jasno će se videti ko je za šta odgovoran.

 

Možemo zaključiti:

 • Primavera pruža transparentnost za praćenje novčanog toka projekata, plus praćenje učinka u odnosu na plan
 • Omogućava precizno predviđanje datuma završetka projekta i troškova
 • U odnosu na procene možete izvršiti strateška prilagođavanja tokom životnog ciklusa projekta i pouzdano preuzimati i ispunjavati obaveze prema klijentima
 • Nudi alate i najbolje prakse koji vam omogućavaju da pružite realno izveštavanje o statusu i napretku projekta

 

IN-HOUSE OBUKA

Trajanje: 2 dana

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Investicija po polazniku: 44.990 

 

Obuka za Primaveru – komentar polaznika

 

 

OTVORENA ONLINE OBUKA:

Početak: 2.decembar

Trajanje: 4 dana

Broj časova: 16

Dinamika: petak, ponedeljak, utorak i sreda

Vreme: 10.00-13.30h

Tip obuke: online, uživo sa predvačem preko Zoom platforme

Investicija: 44.990 RSD

 

 

Rekli su o obuci

Tamara Nikolič, utisci sa individualne, online obuke za Primaveru

 

Slike sa obuke za Primaveru

 

 

DODATNE PREDNOSTI OBUKE

 • Naučićete jedan od najboljih svetskih programa za upravljanje projektima za kojim je sve veći porast interesovanja velikih kompanija. Oracle Primavera postaje sve više tražena u Srbiji i okruženju. Znanje ovog softvera će vam pomoći da budete u prednosti u odnosu na ostale projekt menadžere koji još uvek nisu ovladali ovim programom

 

 • Naučićete šta je kritični put projekta i kako otkriti kritične aktivnosti na projektu. To će Vam pomoći da projekat bude gotov na vreme jer ako ove aktivnosti budu gotove na vreme, onda je i projekat gotov na vreme. Saznaćete koliko mogu da kasne ove druge aktivnosti koji nisu kritične, Jedino tako čete rokove držati sve pod kontrolom. A to je ono, što vam treba, zar ne?

 

 • Naučićete kako na osnovu tekućih događaja proceniti kada će se završiti projekat i koliko će koštati. Kada to znate, onda imate dovoljno vremena da preduzmete odgovarajuće akcije i vratite projekat na pravi put. 

 

 

 

strelica

 

PRIJAVI SE ZA OBUKU ZA PRIMAVERU

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka