Poslovne (menadzerske) vestine | PMS

Poslovne veštine

Menadžerske veštine

 

Sve je više zahteva koje savremeni menadžeri treba da ispune u svakodnevnom poslu. Sve više zahteva i obaveza, a sve manje vremena. Ako se i vi osećate da nemate vremena da uradite sve što treba ili vidite da vam je dan previše kratak ili čujete glas šefa koji vam kaže da ste opet zakasnili sa izveštajem, onda će vam ove obuke za menadžere umnogome pomoći.

Poslovne ili menadžerske veštine predstavljaju novu kategoriju kurseva i obuka na našem sajtu. Ovi treninzi su pažljivo izabrani kako bi menadžerima, i onima koji to žele da postanu, omogućili:

 • Set alata i tehnika za lakše, brže i kvalitetnije rešavanje problema
 • Donošenje odluka na osnovu proverenih, naučnih metoda i  analiza 
 • Efikasnije upravljanje vremenom

 

Poslovne vestine

 

Kome su namenjeni treninzi za poslovne/menadžerske veštine?

Kao što sam naziv kaže, ovi treninzi su namenjeni:

 • Menadžerima svih nivoa
 • Budućim menadžerima
 • Mladim liderima
 • Svima koji žele da budu efikasniji i da bolje upravljaju svojim vremenom
 • Svima koji žele da donose bolje odluke
 • Svima koji žele nove tehnike i alate za menadžere

 

 

Svi treninzi su prikazani u nastavku:

 • Pareto metoda
 • Rešavanje problema (Ishikawa metoda)
 • Cost-benefit analiza
 • Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
 • Benchmarking
 • Efikasno upravljanje vremenom (time management)
 • Napredna prodaja

 


OSNOVNE INFORMACIJE O TRENINZIMA


 

Kurs Pareto metoda

Zašto je bitan Pareto princip

Zato što je to najkorišćeniji od sedam alata kvaliteta koji vam pomaže da budete mnogo efikasniji kako na poslu, tako i u životu!

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme i resurse i da angažovanjem što manjeg vremena, postignete što bolje rezultate.

Naučićete kako da identifikujete 20% aktivnosti koje vam donose 80% rezultata, kako da identifikujete 20% klijenata koji vam donose 80% prihoda, kako da identifikujete 20% kvarova koji vam čine 80% ukupnog broja kvarova…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10-15h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Efikasno upravljanje vremenom

 

Zašto efikasno upravljanje vremenom

Efikasno upravljanje vremenom je nešto po čemu se best-in-class menadžer razlikuje od onog prosečnog baš po načinu upravljanja svojim vremenom, tj koliko efikasno radi i šta sve stigne da uradi u toku svog radnog vremena.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme, razdvojite bitne od nebitnih stvari i uklonite sve ono što vam “jede” vreme.

Naučićete različite tehnike upravljanja vremenom. kako da ostvarite ciljeve, efikasno upravljate vremenom i svojim svakodnevnim aktivnostima.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Rešavanje problema

Zašto je bitno rešavanje problema (Ishikawa metoda)

Zato što je jedna od najvažnijih veština savremenog menadžera, veština da identifikuje problem i sve njegove potencijalne uzroke kako bi preduzeo sve mere i kako bi ga rešio na najoptimalniji način.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete da Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za definisanje uzroka (što više mogućih) koji dovode do posledice odnosno problema koji se analizira.

Naučićete kako definisati problem (izazov), kako na osnovu toga napraviti Ishikawa dijagram, kako odabrati pravi model dijagrama (4M – 7M), kada se upotrebljava, a kada ne, kako analizirati utvrdjeni problem i otkloniti uzrok istog.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

 

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Cost-benefit analiza

Zašto Cost-benefit analiza?

Cost-benefit analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta, odnosno planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete analizu troškova, analizu profitabilnosti uvodjenja novog proizvoda, kontrolu odliva sredstava, merenje isplativosti investicije i projekta, sagledavanje benefita koji su neekonomski, a imaju uticaj na poslovanje subjekta.

Naučićete kako da samostalno da izvedete cost-benefit analizu, koji su kriterijumi, vrste i osnovne faze analize, kao i metode za ocenjivanje finansijske efikasnosti investicionih projekata.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja

Zašto strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja

Ako želite da sagledate svoje prednosti na tržištu, pronadjete i definišete svoje mane u odnosu na konkurenciju, naučite kako da prepoznate opasnosti za poslovanje i maksimalno iskoristiti prilike, onda je ova obuka za vas.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako brzo, lako i precizno determinisati snage, prilike, slabosti i pretnje kompanije, kako produktivnije učestvovati u odlukama koje su strateški važne i kako uobličiti viziju preduzeća.

Naučićete kako da pretvarite slabosti preduzeća u njegovu snagu, eliminišete nepredvidive situacije u pozicioniranju i objektivno postavite ciljeva preduzeća.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Benchmarking

Zašto Benchmarking

Zato što je to način otkrivanja onoga što je najbolje ostvariti u određenoj kompaniji, poređenjem sa  konkurencijom ili sa primerima dobre prakse drugih grana industrije.

Šta ćete naučiti na kursu

Benchmarking je tehnika u kojoj kompanija meri svoje performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, određuje kako su te kompanije postigle svoje performanse i koriste informacije radi poboljšanja sopstvenih performansi.

Naučićete kako da odredite oblasti, sisteme ili procese za poboljšanja – bilo kontinuirano povećanje/poboljšanje ili dramatično poboljšanje tj. reinženjering poslovnih procesa.

Preduslov za pohađanje kursa

Pravljenje SWOT analize i merenja poslovnih performansi

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Napredna prodaja

 

Zašto napredna prodaja

Zato što zaposlenima koji su u neposrednom kontaktu sa kupcima i klijentima (menadžer prodaje, rukovodilac prodajnog tima) nedostaju nove tehnike i alati za povećanje prodaje.

Šta ćete naučiti na kursu

Kurs „ Savremene tehnike prodaje zasnovan na psihološkom profilu kupaca“ namenjen je prvenstvenu menadžerima prodaje, ali i svima koji žele da unaprede prodajni proces, povećaju efikasnost u prodaji, ostvaruju dugoročne relacije sa kupcima i razvijaju skladne odnose sa klijentima i kolegama. Na osnovu ovog treninga sigurno ćete poboljšati svoje prodajne veštine i proširiti bazu kupaca.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA

 
 

 

Obuke za AutoCAD i Solidworks

Poseban deo tehničkih veština smo posvetili najpoznatijim CAD programima u koje, svakako, spadaju AutoCAD i Solidworks. Pripremili smo različite vrste obuka za ove programe, od osnovnih do naprednijih, kao i za različite module ovih programa.

 


SPISAK CAD TRENINGA


 

 

Kurs AutoCAD

Zašto AutoCAD

Zato što je specifičan po sofisticiranom sistemu merila i visokoj preciznost koja omogućava  primenu u različitim sferama područja rada, naročito u radu više korisnika različitih specijalnosti na istom projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

U zavisnosti od izabranog kursa naučićete da radite sa crtežima i modelima, da projektujete u 2D i 3D okruženju gde ćete pomoći moćnih alata za modelovanje vrlo brzo i lako stići od  skice-koncepta do finalnog proizvoda.

Savladaćete i glavnu prednost AutoCAD-a u vidu komunikacije i razmene sa ostalim korisnicama u timu jer vam AutoCAD omogućava da radite sa drugima na projektu,

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Kurs SolidWorks

Zašto SolidWorks

Zato što je SolidWorks najkorišćeniji programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje, simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje

Šta ćete naučiti na kursu

Polaznici koji završe osnovnu SolidWorks obuku biće osposobljeni za:

 • izrađivanje 3D modela delova
 • izrađivanje 3D modela sklopova,
 • izradu tehničke dokumentacije u koju spada: izrada preseka, kotiranje, toleracije, obeležavanje kvaliteta obrađene površine itd.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA

 


CENE KURSEVA


 

Pareto metoda 14.990 VIŠE DETALJA
Rešavanje problema (Ishikawa metoda) 19.990 VIŠE DETALJA
Cost-benefit analiza 19.990 VIŠE DETALJA
SWOT analiza 24.990 VIŠE DETALJA
Benchmarking 21.990 VIŠE DETALJA
Efikasno upravljanje vremenom (time management) 22.490 VIŠE DETALJA
Napredna prodaja 14.990 VIŠE DETALJA
Obuka za Solidworks 19.990 VIŠE DETALJA
Obuka za AutoCAD 19.990 VIŠE DETALJA

 


PREUZMI SPISAK SVIH KURSEVA

Preuzmi .pdf (1MB)


 

Napomena:

U dogovoru sa HR menadžerom, možemo da napravimo izveštaj sa treninga koji bi sadržao ocene svih polaznika, kao i oblasti za njihovo dalje unapredjenje.