Treninzi za razvoj poslovnih i menadžerskih veština | PMS

Treninzi za razvoj poslovnih i menadžerskih veština

Sve je više zahteva koje zaposleni i menadžeri treba da ispune u svakodnevnom poslu. Sve više zahteva i obaveza, a sve manje vremena. Ako se i vi osećate da nemate vremena da uradite sve što treba ili vidite da vam je dan previše kratak ili čujete glas šefa koji vam kaže da ste opet zakasnili sa izveštajem, onda će vam ove obuke za poslovne veštine umnogome pomoći.

 

Ovo su najtraženiji treninzi za razvoj poslovnih i menadžerskih veština koji će unaprediti vašu karijeru!

 

NAJAVA TRENINGA U PERIODU NOVEMBAR-DECEMBAR

 

Naziv obuke Datum Cena Rane prijave Tip obuke
Obuka za upravljanje projektima 12-13.decembar   24.990 Otvorena obuka
Akademija preduzetništva 15.decembar 19.990   Online obuka
MS Project 23-24.januar 24.990 19.990 do 15.decembra Otvorena obuka, 
Ekspert za samopouzdanje i poslovnu komunikaciju 15.decembar          3.990 2.990 – do 10.decembra Online obuka

 


ZAŠTO MI?

 • Radimo sa najvećim firmama iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije
 • Imamo iskusne i kompetentne predavače
 • Prosečna ocena naših treninga je 4,82
 • 100% polaznika obuka bi ih preporučilo prijateljima
 • Garantujemo 100% povraćaja novca ukoliko niste zadovoljni obukom

 

 

Kako biste lakše našli odgovarajući trening, svi treninzi su poređani po oblastima i prikazani u nastavku:

 

LEAN MENADŽMENT

 

PRODAJA

 

SAMOPOUZDANJE

 

CAD OBUKE

 

KONSALTING

 


Menadžerske veštine

Menadžer, možda, nije nužno najvažniji čovek u kompaniji ali je njegov rad od ključnog značaja za pomoć svima u kompaniji da rade bez problema. Osnovna uloga menadžera je da obezbedi da svi delovi kompanije rade ispravno i zajedno.

Menadžer sa dobrim menadžerskim veštinama pokreće misiju i viziju kompanije, realizujući ciljeve na vreme sa manje prepreka i prigovora.

Vaša odgovornost kao menadžera je da brinete o interesima kompanije, ali i o interesima Vaših saradnika, a uspostavljanje ravnoteže između ova dva neće uvek biti lako. Ono što je sigurno kada je u pitanju menadžment, jeste stalna promena, dodatne odgovornosti i rastuća očekivanja. Da biste bili uspešan menadžer morate stalno raditi na povećanju svoje fleksibilnosti, proširiti svoje menadžerke veštine i popuniti praznine.

 

Ulaganje u znanje donosi najveću kamatu!

 

Dobar menadžer mora biti spreman da investira u sebe i svoj tim. Dobar menadžer je osoba od integriteta. Dobar menadžer sme da pogreši, jer čak i najpametniji ljudi greše ali njegova veličina je u priznavanju greške. Nažalost, mnogi neće promeniti mišljenje, čak i kada je to pravi izbor jer ne žele da izgledaju slabo u očima drugih. Ali priznanje da ste pogrešili zahteva mnogo više snage nego držati se “slepo” nečega samo zato što ste Vi uložili mnogo vremena i truda. Objektivnim sagledavanjem situacije imaćete podršku i poverenje svojih saradnika.

 

Zašto menadžerske veštine i šta su?

 

Da biste postali uspešan menadžer morate vladati određenim veštinama. Da biste dobili posao morate imati kompetentne veštine za obavljanje željenog posla. Da biste napredovali sa trenutne pozicije na bolju, moraćete da razvijete jake interpersonalne i konceptualne veštine. U toku Vaše karijere, nebrojano puta će se od Vas očekivati da jasno prenesete informacije, rešite brojne probleme i efikasno iskoristite svoje vreme. Neki ljudi možda imaju prirodan talenat za upravljanje, drugi uče kroz razne obuke i treninge za menadžere. Jedno je sigurno, ako vladate pravim veštinama možete voditi timove i stvoriti radnu sredinu koja će iskoristiti najbolje od vaših saradnika. 

 

Ako znate ove veštine, možete da napredujete.

 

Menadžerske veštine su znanja i sposobnosti pojedinca na rukovodećoj poziciji da ispuni specifične upravljačke aktivnosti. Da bi uspešno vodio tim, dobar menadžer mora da zasluži poštovanje svojih kolega, a da bi to poštovanje zaslužio mora da zna kako da se efikasno nosi sa ljudima. Dobar menadžer demonstrirajući svoje menadžerske kvalitete i autoritet mora da očuva sposobnost da odigra svoju ulogu kao član tima.

 

7 menadžerskih veština koje treba da imate jer ih imaju dobri menadžeri:

 1. Planiranje

Planiranje je sposobnost menadžera da organizuje aktivnosti prema postavljenim smernicama, a u okviru raspoloživih granica kao što su ljudi, vreme i novac. Planiranje uključuje identifikaciju i postavljanje ciljeva, razvijanje strategije, postavljanje zadataka i rasporeda kako bi se postavljeni ciljevi realizovali na vreme.

Efikasne organizacione veštine gde pripada planiranje smanjuju stres, štede vreme i obezbeđuju poštovanje važih rokova.

Uspešno planiranje prati i strateško razmišljanje čime se postižu inovacije i promene sa ciljem da tim i kompanija funkcionišu produktivnije i profitabilnije.

 

 1. Komunikacija

Jedna od najvažnijih poslovnih veština koju svaki dobar menadžer treba da poseduje je komunikacija. Komunikacija je od vitalnog značaja za uspešno funkcionisanje tima. Od toga koliko dobro menadžer ostvari komuikaciju sa svojim saradnicima zavisi koliko dobro će se pratiti procesi, koliko će se efikasno i kojim tempom završavati zadaci i aktivosti, a time i koliko će kompanija biti uspešna u svom poslovanju.

 

 1. Donošenje odluka

Donošenje odluka važna je veština upravljanja svakog menadžera. Menadžeri na ovaj ili onaj način, svesno ili ne, donose brojne odluke koje određuju uspeh poslovanja. Donošenje jasnih i ispravnih odluka omogućava kompaniji da funkcioniše efikasno i bez gubitaka, dok loše donešene odluke vode ka neuspehu i lošim rezultatima. Menadžer, takođe, mora biti odgovoran za svaku svoju odluku i spreman da preuzme odgovornost za rezultate.

 

 1. Delegiranje

Delegiranje je još jedna ključna menadžerska veština. Menadžer sa dobrim veštinama delegiranja sposoban je da efikasno preraspodeli zadatke i da delegira prava ovlašćenja pravim saradnicima. Dobar menadžer zna da prepozna potencijal svojih saradnika, izbegne rasipanje vremena i tako postigne optimalne rezultate u radu. Delegiranje se nikako ne sme shvatiti kao znak slabosti, naprotiv pomaže da se menadžer orjentiše ka važnim zadacima, dok sa druge strane razvija samopouzdanje i veštine ostalih saradnika u timu.

 

 1. Rešavanje problema

U toku radnog dana, nesumnjivo, nastaju brojni problemi sa kojima menadžer kao i ostali zaposleni u jednoj kompaniji dolaze u susret. Rešavanje problema podrazumeva najpre prepoznavanje problema i situacije, a zatim i pronalaženje najboljeg rešenja kao i dobijanja najboljih rezultata iz nastale situacije. Što od menadžera zahteva izuzetnu pažnju prema detaljima i sposobnost da ostane miran i racionalan i pod pritiskom. Ovo je veština koja dobrog menadžera razlikuje od ostatka tima i uliva podređenima poverenje i sigurnost. Dobar menadžer ume da prepozna problem pre nego što postane očigledan i identifikuje izvor problema. Takođe, zna da njegov tim ume da oseti problem  pa će se pobrinuti da obezbedi što više informacija i transparentno komunicira sa saradnicima u cilju rešavanja problema.

 

Poslovne veštine

 

 1. Motivacija

Sposobnost motivisanja je još jedana ključna menadžerska veština. Postoje brojne motivacine taktike koje dobri menadžeri znaju da iskoriste na pravi način u pravom trenutku. Za koju od motivacionih taktika će se menadžer odlučiti zavisi od mnogo faktora, kao što su kultura kompanije i tima, karakteristika ličnosti, okolnosti u trenutnoj situaciji…Ono što je sigurno da uspešna motivacija pomaže u pronalaženju željenog ponašanja ili odgovora od strane zaposlenih. Takođe, je važno da menadžer daje smernice na ličnom primeru, čime će i ukupni nivo motivacije biti visok. Pozitivna energija održava nivo entuzijazma u timu i pomaže u postizanju kvalitetnih rezultata. Da bi se sardnici u  timu osetili važnim u postizanju postavljenih ciljeva, da bi bili podstaknuti da se dalje usavršavaju moraju biti i nagrađeni za svoja dostignuća.

Menadžer koji ume da prepozna snage zaposlenih i ohrabri ih da razviju svoje veštine najveća je vrednost jedne kompanije. Ovo su neke od poslovnih veština koje svaki dobar menadžer u današnje vreme treba da nauči i neguje.

 

7. Upravljanje radnom jedinicom/sektorom/firmom

Jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija menadžerska veština je upravljanje, odnosno strategijski menadžment. Menadžer mora da zna kako da rukovodi, mora ispred sebe da ima misiju, viziju, strategiju, kratkoročne i dugoročne ciljeve. Mora da prati KPI-eve kompanije i svog sektora i mora da svoje zaposlene upozna sa svim tim informacija kako bi bili na istoj talasnoj dužini i delili iste ciljeve i vrednosti. 

 

Kursevi za menadžere

Kursevi za menadžere mogu Vam u velikoj meri pomoći u poboljšanju gore navedenih veština i predstavljaju potpuno novu kategoriju kurseva i obuka na našem sajtu. Ovi treninzi su pažljivo izabrani kako bi menadžerima, i onima koji to žele da postanu, omogućili da se upoznaju, savladaju i usavrše gore navedene menadžerske veštine.  Ovi treninzi će vam dati prednost jer ćete ovladati neophodnim veštinama i dobiti:

 • Set alata i tehnika za lakše, brže i kvalitetnije rešavanje problema
 • Donošenje odluka na osnovu proverenih, naučnih metoda i  analiza 
 • Efikasnije upravljanje vremenom

 

 

 

Kome su namenjeni treninzi za poslovne/menadžerske veštine?

Kao što sam naziv kaže, ovi treninzi su namenjeni:

 • Menadžerima svih nivoa
 • Budućim menadžerima
 • Mladim liderima
 • Svima koji žele da budu efikasniji i da bolje upravljaju svojim vremenom
 • Svima koji žele da donose bolje odluke
 • Svima koji žele nove tehnike i alate za menadžere

 

 

Dobre veštine upravljanja su od vitalnog značaja za svaku kompaniju da postigne uspeh i ostvari svoje ciljeve. Ali dobre veštine upravljanja Vama kao pojedincu mogu pomoći da se ostvarite kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Mogu Vam pomoći da naučite kako da vladate sobom u svakoj situaciji.

 


OSNOVNE INFORMACIJE O TRENINZIMA 

Kurs Pareto metoda

Zašto je bitan Pareto princip

Zato što je to najkorišćeniji od sedam alata kvaliteta koji vam pomaže da budete mnogo efikasniji kako na poslu, tako i u životu!

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme i resurse i da angažovanjem što manjeg vremena, postignete što bolje rezultate.

Naučićete kako da identifikujete 20% aktivnosti koje vam donose 80% rezultata, kako da identifikujete 20% klijenata koji vam donose 80% prihoda, kako da identifikujete 20% kvarova koji vam čine 80% ukupnog broja kvarova…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10-15h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Efikasno upravljanje vremenom

 

Zašto efikasno upravljanje vremenom

Efikasno upravljanje vremenom je nešto po čemu se best-in-class menadžer razlikuje od onog prosečnog baš po načinu upravljanja svojim vremenom, tj koliko efikasno radi i šta sve stigne da uradi u toku svog radnog vremena.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme, razdvojite bitne od nebitnih stvari i uklonite sve ono što vam “jede” vreme.

Naučićete različite tehnike upravljanja vremenom. kako da ostvarite ciljeve, efikasno upravljate vremenom i svojim svakodnevnim aktivnostima.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Rešavanje problema

Zašto je bitno rešavanje problema (Ishikawa metoda)

Zato što je jedna od najvažnijih veština savremenog menadžera, veština da identifikuje problem i sve njegove potencijalne uzroke kako bi preduzeo sve mere i kako bi ga rešio na najoptimalniji način.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete da Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za definisanje uzroka (što više mogućih) koji dovode do posledice odnosno problema koji se analizira.

Naučićete kako definisati problem (izazov), kako na osnovu toga napraviti Ishikawa dijagram, kako odabrati pravi model dijagrama (4M – 7M), kada se upotrebljava, a kada ne, kako analizirati utvrdjeni problem i otkloniti uzrok istog.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

 

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Cost-benefit analiza

Zašto Cost-benefit analiza?

Cost-benefit analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta, odnosno planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete analizu troškova, analizu profitabilnosti uvodjenja novog proizvoda, kontrolu odliva sredstava, merenje isplativosti investicije i projekta, sagledavanje benefita koji su neekonomski, a imaju uticaj na poslovanje subjekta.

Naučićete kako da samostalno da izvedete cost-benefit analizu, koji su kriterijumi, vrste i osnovne faze analize, kao i metode za ocenjivanje finansijske efikasnosti investicionih projekata.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja

Zašto strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja

Ako želite da sagledate svoje prednosti na tržištu, pronadjete i definišete svoje mane u odnosu na konkurenciju, naučite kako da prepoznate opasnosti za poslovanje i maksimalno iskoristiti prilike, onda je ova obuka za vas.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako brzo, lako i precizno determinisati snage, prilike, slabosti i pretnje kompanije, kako produktivnije učestvovati u odlukama koje su strateški važne i kako uobličiti viziju preduzeća.

Naučićete kako da pretvarite slabosti preduzeća u njegovu snagu, eliminišete nepredvidive situacije u pozicioniranju i objektivno postavite ciljeva preduzeća.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Benchmarking

Zašto Benchmarking

Zato što je to način otkrivanja onoga što je najbolje ostvariti u određenoj kompaniji, poređenjem sa  konkurencijom ili sa primerima dobre prakse drugih grana industrije.

Šta ćete naučiti na kursu

Benchmarking je tehnika u kojoj kompanija meri svoje performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, određuje kako su te kompanije postigle svoje performanse i koriste informacije radi poboljšanja sopstvenih performansi.

Naučićete kako da odredite oblasti, sisteme ili procese za poboljšanja – bilo kontinuirano povećanje/poboljšanje ili dramatično poboljšanje tj. reinženjering poslovnih procesa.

Preduslov za pohađanje kursa

Pravljenje SWOT analize i merenja poslovnih performansi

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Napredna prodaja

 

Zašto napredna prodaja

Zato što zaposlenima koji su u neposrednom kontaktu sa kupcima i klijentima (menadžer prodaje, rukovodilac prodajnog tima) nedostaju nove tehnike i alati za povećanje prodaje.

Šta ćete naučiti na kursu

Kurs „ Savremene tehnike prodaje zasnovan na psihološkom profilu kupaca“ namenjen je prvenstvenu menadžerima prodaje, ali i svima koji žele da unaprede prodajni proces, povećaju efikasnost u prodaji, ostvaruju dugoročne relacije sa kupcima i razvijaju skladne odnose sa klijentima i kolegama. Na osnovu ovog treninga sigurno ćete poboljšati svoje prodajne veštine i proširiti bazu kupaca.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJAZašto balansna karta?

Zato što je balansna karta ili Balanced Scorecard najbolji model razvoja preduzeća, odnosno najbolji model strategijskog menadžmenta koji sagledava sve aspekte poslovanja.

Šta ćete naučiti na kursu

Kroz primere iz teorije i prakse, naučićete koji su sastavni delovi balansne karte, kako napraviti ciljeve za svaki od njih i kako napraviti merljive indikatore, tj. ključne indikatore performansi (KPI). Naravno, sve ćete to uraditi na konkretnom primeru vaše firme/sektora.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Standardizacija načina rada

Zašto standardizacija procesa

Zato što je standardizacija procesa osnova razvoja svakog preduzeća. Bez uspostavljene standardizacije procesa, odnosno načina rada sa jasnim podela uloga i odgovornosti nema napretka. Procesni pristup je polazna osnova za razvoj firme.

Šta ćete naučiti na kursu

Ceo procesni pristup  će biti razložen na sastavne delove gde ćete kroz praktične primere i radionice naučiti kako da identifikujete procese u firmi, identifikovati aktivnosti u okviru procesa,  odrediti potrebne resurse, nosioce odgovornosti, kako da merite procese, postavite ciljeve…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Obuke za AutoCAD i Solidworks

Poseban deo tehničkih veština smo posvetili najpoznatijim CAD programima u koje, svakako, spadaju AutoCAD i Solidworks. Pripremili smo različite vrste obuka za ove programe, od osnovnih do naprednijih, kao i za različite module ovih programa.

 


SPISAK CAD TRENINGA


 

 

Kurs AutoCAD

Zašto AutoCAD

Zato što je specifičan po sofisticiranom sistemu merila i visokoj preciznost koja omogućava  primenu u različitim sferama područja rada, naročito u radu više korisnika različitih specijalnosti na istom projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

U zavisnosti od izabranog kursa naučićete da radite sa crtežima i modelima, da projektujete u 2D i 3D okruženju gde ćete pomoći moćnih alata za modelovanje vrlo brzo i lako stići od  skice-koncepta do finalnog proizvoda.

Savladaćete i glavnu prednost AutoCAD-a u vidu komunikacije i razmene sa ostalim korisnicama u timu jer vam AutoCAD omogućava da radite sa drugima na projektu,

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA 

Kurs SolidWorks

Zašto SolidWorks

Zato što je SolidWorks najkorišćeniji programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje, simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje

Šta ćete naučiti na kursu

Polaznici koji završe osnovnu SolidWorks obuku biće osposobljeni za:

 • izrađivanje 3D modela delova
 • izrađivanje 3D modela sklopova,
 • izradu tehničke dokumentacije u koju spada: izrada preseka, kotiranje, toleracije, obeležavanje kvaliteta obrađene površine itd.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA

 

 

 


CENE KURSEVA


 

 

Obuka za upravljanje projektima 24.990 VIŠE DETALJA
Obuka za MS Project 24.990 VIŠE DETALJA
Napredni MS Project 29.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje rizicima na projektu 29.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje komunikacijom na projektu 14.990 VIŠE DETALJA
Portfolio menadžment 39.990 VIŠE DETALJA
Obuka za Oracle Primavera P6 49.990 VIŠE DETALJA
Akademija preduzetništva 79.990 VIŠE DETALJA
Lean menadžment – uvod u lean proizvodnju 19.990 VIŠE DETALJA
5S 19.990 VIŠE DETALJA
Kaizen radionica 19.990 VIŠE DETALJA
Pareto metoda 19.990 VIŠE DETALJA
Rešavanje problema (Ishikawa metoda) 19.990 VIŠE DETALJA
Cost-benefit analiza 19.990 VIŠE DETALJA
SWOT analiza 24.990 VIŠE DETALJA
Benchmarking 21.990 VIŠE DETALJA
Efikasno upravljanje vremenom (time management) 22.490 VIŠE DETALJA
Napredna prodaja 19.990 VIŠE DETALJA
Balansna karta 24.990 VIŠE DETALJA
Standardizacija procesa u firmi 19.990 VIŠE DETALJA
Ekspert za samopouzdanje i poslovnu komunikaciju 3.990 VIŠE DETALJA
Obuka za AutoCAD 19.990 VIŠE DETALJA
Obuka za Solidworks 19.990 VIŠE DETALJA

 


PREUZMI SPISAK SVIH KURSEVA

Preuzmi .pdf (1MB)


 

Napomena:

U dogovoru sa HR menadžerom, možemo da napravimo izveštaj sa treninga koji bi sadržao ocene svih polaznika, kao i oblasti za njihovo dalje unapredjenje.