7 ključnih razlika koje će vam otkriti da li ste menadžer ili lider | Project Management Srbija

7 ključnih razlika koje će vam otkriti da li ste menadžer ili lider

7 ključnih razlika koje će vam otkriti da li ste menadžer ili lider

7 ključnih razlika koje će vam otkriti da li ste menadžer ili lider

Menadžer ili lider

Mnogi ljudi imaju utisak da uloga menadžera vas automatski čini liderom. Međutim, zaista postoje vrlo važne razlike između upravljanja i vođenja grupe ljudi. Ne umeju svi menadžeri da motivišu i utiču na druge, što je važno obeležje liderstva. Sa druge strane, čak i neki najinspirativniji ljudi nemaju izražene menadžerske veštine, odnosno „menadžera u sebi“. Ali njihove sjajne ideje i entuzijazam motivišu ostale da zadrže i očuvaju dugoročnu viziju, što ih čini sjajnim liderima. Da bismo bolje shvatili koje razlike postoje između menadžera i lidera treba dobro razumeti ulogu ovih pozicija u jednoj kompaniji.

Lider ili menadžer

Šta je liderstvo?

Liderstvo je vođenje grupe ljudi ka zajedničkom cilju.

Ljudi koji su lideri obično imaju 3 zajednička svojstva:

  • nadahnjuju ljude da dele svoju viziju,
  • motivišu pojedince da deluju na toj viziji i
  • podstiču tim da prevaziđe prepreke u krizi.

Šta je menadžment?

Menadžment je proces suočavanja i kontrole stvari ili ljudi. Menadžeri su ljudi koji planiraju, organizuju i koordiniraju resurse, ljudi koji poseduju odgovarajuće menadžerske veštine.

Obično su vrlo metodični i moraju stalno da procenjuju proces kako bi osigurali da napreduju prema planu. U suprotnom, moraju se okrenuti i vratiti na početnu osnovu. Postoji nekoliko ključih razlika između uloge menadžera i lidera.

7 ključnih razlika koje će vam otkriti da li ste menadžer ili lider

I – Lideri stvaraju zajedničku viziju, menadžeri ostvaruju zajedničke ciljeve.

Lideri stvaraju sliku onoga što vide kao moguće, inspirišu i angažuju svoje ljude da tu viziju pretvore u stvarnost. Oni misle dalje od onoga što rade pojedinci. Aktiviraju ljude da budu deo nečeg većeg. Znaju da timovi koji zajednički funkcionišu i rade mogu ostvariti monogo više od pojedinaca. Menadžeri se fokusiraju na postavljanje, merenje i postizanje ciljeva. Oni kontrolišu situacije da bi dostigli ili premašili postavljene ciljeve.

II – Lideri su spremni da prihvate promene, dok se menadžeri drže onog što funkcioniše

Lidere pokreće inovacija. Oni prihvataju promene i znaju da, čak i ako stvari funkcionišu dobro, vek se može ostvariti i bolji napredak. Razumeju i prihvataju činjenicu da promene u sistemu često stvaraju i talase. Menadžeri se drže onoga što funkcioniše, rafinirajući sisteme, strukture i procese kako bi ih poboljšali.

III – Lideri se oslanjaju na lični rast, menadžeri se oslanjaju na postojeće, proverene veštine

Lideri su voljni da budu ono što jesu, posvećeni su ličnom rastu. Oni su samosvesni i aktivno rade na izgradnji svog jedinstvenog i različitog ličnog brenda. Autentični su i transparentni. Lideri su znatiželjni i žele da ostanu relevantni u svetu rada koji se stalno menja. Potrebni su im ljudi i informacije koje će proširiti njihovo razmišljanje. Menadžeri oponašaju kompetencije i ponašanja koja uče od drugih i usvajaju svoj stil vođstva, a ređe ga sami definišu. Menadžeri često udvostručuju ono što ih je učinilo uspešnim, usavršavajući postojeće veštine i prihvatajući proverena ponašanja.

IV – Lideri preuzimaju rizike, dok menadžeri kontrolišu rizike

Lideri su spremni da isprobaju nove stvari čak i ako nekada to ne uspeva. Oni znaju da je neuspeh često korak na putu ka uspehu. Menadžeri rade na tome da smanje rizik. Oni žele da izbegnu ili kontrolišu probleme, a ne da ih prihvataju.

V – Lideri su fokusirani na ljude, a menadžeri na procese

Lideri uvek razmišljaju o svojim timovima i pridaju značaj njihovom rastu. Dobar vođa zna da sa rastom njegovog tima raste i posao, a naravno i on. Menadžeri nadgledaju svoj tim, a lideri ih podučavaju. Lideri ne upravljaju svojim timom već ga motivišu i vode prema viziji.

VI – Lideri su fokusirani na širu sliku, dok menadžeri ispunjavaju trenutne zadataka

Dok lider drži tim fokusiranim na ukupnu svrhu njihovog rada, menadžer drži tim usredsređen na ispunjavanje zadatka. Lideri imaju namernost. Oni uvek posmatraju širu sliku i uvek razmišljaju o sledećoj fazi da postave pravac ka konačnom cilju. Rade ono što kažu da će učiniti i ostaju motivisani za veliki, često vrlo udaljeni cilj.

VII – Lideri zaslužuju poštovanje harizmom, a menadžeri autoritetom

Lideri zaslužuju poštovanje drugih svojom harizmom i čine da ih drugi prate. Zbog toga lideri imaju “fanove“, a menadžeri zaposlene koji ih poštuju. Menadžeri dodeljuju zadatke, dok lideri ohrabruju ideje. Lideri žele da uključe ceo tim u proces i vole da razmišljaju o novim idejama ili ohrabruju ljude da uvek iznesu svoje mišljenje, ako vide bolji način da nešto urade.

Kvaliteti lidera:

  • Sposobnost da inspiriše
  • Vizija
  • Samopouzdanje
  • Pozitivan stav
  • Dobre komunikacijske veštine
  • Otvorenost
  • Entuzijazam

Kvaliteti menadžera:

Možemo zaključiti da su i lider i menadžer potrebni za uspeh kompanije. Dobar lider i menadžer mogu pomoći kompaniji da traje i takmiči se sa svojom konkurencijom.

Uloga lidera je pozitivna jer on otkriva skriveni talenat svojih sledbenika i daje im odgovarajuće smernice za postizanje cilja. Ponekad se čini da uloga menadžera nije nešto na čemu treba zavideti i nije nimalo laka. Menadžer kroz disciplinu, posvećenost poslu i donošenje oštrih i kategoričnih odluka, koje se zaposlenima ne dopadaju baš uvek, ima za cilj da zaposlene učini najboljima u svojim oblastima. Kompanijama su potrebni i menadžeri i lideri da bi nesmetano poslovale. Sa nedostatkom menadžmenta kompanija rizikuje da ispadne iz propisa i neispunjavanja ciljeva. Nedostatak liderstva dovodi do nemotivisanog i neinspirativnog tima.

Lideri i menadžeri mogu biti na suprotnim krajevima spektra kada je u pitanju autoritet, ali oni su u istom timu. Lider može imati veliku viziju, ali bez menadžera da to sprovede, vizija neće biti ostvarena. Menadžeri se moraju pridržavati standarda, ali ako nisu inspirisani vođstvom, neće moći da podele svoju viziju sa ostatkom tima.

Da li je moguće u isto vreme biti i lider i menadžer?

U mnogim slučajevima, odgovor je DA!

Verovatno ćete primetiti da, bez obzira na razlike koje postoje između menadžera i lidera, mnoge veštine za vođenje i upravljanje su slične ili iste. Važno je znati da se vaše veštine uvek mogu poboljšati i da treba raditi na tome da budete najbolji lider ili najbolji menadžer u zavisnosti od situacije.