Mladi i preduzetništvo – šta je potrebno da postanete uspešan preduzetnik | Project Management Srbija

Mladi i preduzetništvo – šta je potrebno da postanete uspešan preduzetnik

Mladi i preduzetništvo – šta je potrebno da postanete uspešan preduzetnik

Mladi i preduzetništvo – šta je potrebno da postanete uspešan preduzetnik

Mladi i preduzetništvo

Biti mladi preduzetnik zahteva mnogo truda i odlučnosti, kao i sposobnost i spremnost preuzimanja rizika i odgovornosti. Preduzetnik ima viziju ne samo ostvarivanja profita, već i širu viziju stvaranja radnih mesta, pomažući ljudima da razvijaju svoj potencijal, doprinose društvu i istovremeno obezbeđuju rast organizacije i kolektiva.

Mladi i preduzetništvo

Prirodna sklonost mladih prema inovacijama i promenama čini upravo mlade ljude pogodnim za bavljenje preduzetništvom. Naravno, pod uslovom da zajednica može mladima pružiti pravu podršku da prevaziđu izazove koje preduzetništvo nosi i poboljšaju šanse za uspeh. Sa druge strane i privredni razvoj grada ima značajnih koristi od omladinskog preduzetništva u smislu otvaranja novih radnih mesta, inovacija proizvoda i usluga, tržišne konkurencije, revitalizacije zajednice i stvaranja prihoda.

Kada mladi prepoznaju problem ili izazov u ​​društvu, mogu da koriste svoje preduzetničke veštine i znanja za organizovanje, kreiranje i upravljanje aktivnostima koje menjaju svet. Angažovanje mladih kao preduzetnika može pomoći u izgradnji ekonomske i kulturne vrednosti zajednice na jedinstven način.

Na samom početku neko može imati sklonost ka preduzetništvu, ali obično mladi nemaju u startu potpunu sliku šta znači biti preduzetnik. Takav program podizanja svesti koji ih edukuje i uvodi koncept preduzetništva u škole i na fakultete, kao i kroz namenske programe obuke pomaže mladima da se odluče za preduzetništvo kao opciju za karijeru.

U suštini, mladi preduzetnici se suočavaju sa većim izazovima od ostalih preduzetnika. Iz tog razloga su korisni programi za razvoj talenata koji podrazumevaju:

  • razvoj veština mladih preduzetnika,
  • mentorstvo,
  • umrežavanje i
  • pristup različitim izvorima što bi dovelo do povećanja stope uspeha mladih u preduzetništvu.

Zato je naša

Akademija preduzetništva dobar početak za svakog mladog preduzetnika.

 

Šta bi ohrabrilo mlade ljude da se bave preduzetništvom?

Najčešći motivatori za upliv mladih u preduzetništvo se mogu grupisati u pet kategorija:

1. Podrška porodice i društva

Uloga porodice i zajednice, odnosno njihova podrška za pokretanje i vođenje preduzeća jedan je od najuticajnijih faktora u podsticaju mladog preduzetnika da napreduje, što je posebno važno u ruralnim sredinama. Pronalaženje načina za angažman i dobijanje podrške od porodice i zajednice je od vitalnog značaja.

2. Obrazovanje

Jedno od najmoćnijih oruđa za angažovanje mladih kao preduzetnika je obrazovanje i učenje. Bez obzira da li se dešava kroz mentorstva, škole, porodične odnose ili obuke na lokalnom nivou, mladi ljudi mogu naučiti kako da pokrenu posao, prošire svoje bogatstvo i izgrade svoje mišljenje kako bi postali preduzetnici i održali preduzetništvo kao svoj način života. Mnogi mladi ljudi okreću se preduzetništvu zbog nedostatka mogućnosti za posao. Često mnogi od njih i nisu imali dodira sa preduzetništvom, pa im obrazovanje i razvojni programi u velikoj meri mogu pomoći.

Lični trening za osnaživanje veština i tehnika koje čine preduzetništvo omogućava preduzetniku trening uma, pomažući mu da nauči da se fokusira, koncentriše, analizira i da bude objektivan u svom razmišljanju. Pozitivno razmišljanje, učenje asertivnosti i afirmacije, kao i uravnoteženost u razmišljanju u svakom trenutku, mirna aktivnost, sposobnost upravljanja stresom i rad pod pritiskom su neke od veština koje su neophodne za svakog uspešnog mladog preduzetnika.

Liderstvo nije samo rođeni talent, već se može steći i učenjem i obukom. Idealna obuka za preduzetništvo i studije treba da obuhvati predmete poput veština podizanja svesti o preduzetništvu, veštine preduzetništva i ličnog osnaživanja, poslovno planiranje, upravljanje poslovanjem kao i veštine ličnog razvoja.

3. Prilike

Stvaranje mogućnosti pokretanja preduzetništva za mlade je moćno sredstvo društvene promene. Ove aktivnosti, bilo da su poslovni inkubatori za mlade, startup vikendi ili časovi ekonomskog razvoja, mogu pozitivno uticati na razmišljanje mladih preduzetnika.

4. Mentori

Pronalaženje preduzetnika ili biznismena u cilju mentorstva može obezbediti mladima da šire svoje znanje, uče od drugih pozitivnih primera i grade svoje samopouzdanje. Istovremeno, mladi mogu svoju mudrost, znanje, ideje i sposobnosti podeliti i sa već formiranim preduzetnicima. Savet budućim mladim preduzetnicima bi bio da pozitivno koristite mentore i postave jasno definisane ciljeve.

Mentori mogu pomoći mladima da ispitaju svoje poslovne planove i ideje.

Povezuju ih u veće mreže, deluju kao uzori i demonstriraju modele uspeha. Literatura i evaluacija o omladinskom preduzetništvu ukazuje da mentori i mladi preduzetnici treba da imaju jake veze zasnovane na jasno definisanim ciljevima i obavezama.  

5. Finansijska podrška

Za mlade preduzetnike, dobijanje pristupa kapitalu je neophodno za osnivanje ili širenje preduzeća. Na žalost, ti mladi ljudi obično imaju najmanje pristupa spremnom kapitalu. Pristup finansijama varira od zemlje do zemlje, ali takođe i od zajednice do zajednice. Kao takvi, razvojni programi bi trebalo da budu pažljivo isplanirani sa ciljem kako najbolje podržati mlade ljude da dobiju potrebna sredstva i započnu sopstveni biznis. To bi značilo detaljno ispitivanje različitih finansijskih modela i razvoj proizvoda prilagođenih potrebama mladih koji učestvuju u tim programima.

Kako biti uspešniji mladi preduzetnik?

Ako ste mlada osoba puna elana i volje, a planirate da pokrenete sopstveni posao, evo nekoliko saveta kojih bi trebalo da se pridržavate od samog početka.

  • Budite sigurni u sebe, ali ne arogantni

Važno je da uspostavite ravnotežu između samopouzdanja koje je optimistično i pruža vam sigurnost u ono što volite da radite i „samopouzdanja“ iz koga izvire čista arogancija. Prekomerno i neosnovano samopouzdanje vas sprečava da prepoznate očigledne probleme ili vas iskušava da se istegnete iznad svojih mogućnosti.

  • Zadržite fokus

Kao budući uspešan preduzetnik zadržite se na jednoj dobroj ideji. Potrudite se da stvar isterate do kraja. Nemojte praviti „paralize analize“. Grešićete, ali imate cilj i znate šta želite da postignete.

  • Održavajte kontakte

Važno je biti u kontaktu sa drugim preduzetnicima koji se bave sličnim poslovima. Važne su informacije koje dobijate. Pridružite se grupama, koristite društvene medije, pitajte za preporuke, nikada ne odustajte od sastanaka. Bez obzira koliko dugo ste u poslu, ovo vam nikada neće naškoditi.

  • Formirajte dobar tim i naučite da delegirate

Odvojite vreme da pronađete prave ljude koji će pratiti vašu misiju. Jednom kada imate dobar tim, nemojte se libiti da prenesete odgovornosti, naučite da delegirate. Vaši saradnici će sticati na taj način veće znanje i iskustvo, a vi ćete dobiti više vremena da nastavite da radite na rastu i razvoju vaše kompanije.

Podsticanje mladih da postanu preduzetnici ima mnogo prednosti u pogledu rešavanja problema nezaposlenosti u privredi kao i plasiranje inovacija i razvoja privrede i ekonomije. Shvatajući potrebu za stvaranjem i negovanjem omladinskog preduzetništva, mnoge zemlje su preuzele strateške inicijative i sprovele planove koji imaju za cilj da podučavaju preduzetničke veštine i znanje kroz obrazovanje. Takav potez bez sumnje pruža slobodu i podsticaj mladima da sanjaju i ostvaruju svoje snove.