Optimizacija sajta | Project Management Srbija

Optimizacija sajta

Optimizacija sajta

Optimizacija sajta

Optimizacija sajta

Ova serija članaka se bavi internetom, odnosno internet marketingom i pokušaće da objasni uticaj interneta na razvoj firme kroz dva aspekta: izrada sajta i optimizacija sajta.

Dakle, tema drugog članka je optimizacija sajta.

Šta je optimizacija sajta ? Kakve su to skraćenice: SEO, SEO Srbija, SEO Beograd, SEO Niš? Jel su to neka tajna udruženja? Naravno da ne optimizacija sajta ili Search Engine Optimization (SEO) predstavlja proces povećanja poseta Vašeg sajta. Optimizacija sajta pretvara Vaš sajt iz anonimusa u glavnog baju. Ako je Vaš sajt glavni baja, i nalazi se na vrhu Google pretraga za termine koji odslikavaju Vaše poslovanje (tzv. ključne reči), Vaš sajt će dobiti mnogo posetilaca koji će doći na sajt tražeći baš te ključne reči.

Zaključak je da to nisu slučajni prolaznici, ne, oni zaista traže to što vi nudite. Šta mislite kolike su šanse da će to kupiti od Vas. Velike, zar ne?

Najbolji primer je naš sajt. Naš sajt project management srbija se bavi upravljanjem projektima. Kada odete na Google i ukucate upravljanje projektima naš sajt će izaći kao broj 1, što se vidi na slici dole.

Upravljanje projektima

Tako da optimizacija sajta daje  velike rezultate. Kako se odvija optimizacija sajta? Sama optimizacija sajta ima dve faze: prilagodjavanje sadržaja sajta, menjanje sadržaja da bi Google mogao da ga pročita na najbolji mogući način. Omogućite Google-u da što bolje pročita ključne reči za koje želite da budete na vrhu Google-a. Drugi deo optimizacije sajta je obavestiti ostatak interneta da Vaš sajt postoji, tj. pravljenje mreže linkova ka Vašem sajtu. Ove dve faze kada se lepo iskombinuju dovode Vaš sajt do prve strane na Google-u, a ako se još bolje iskombinuju do 1.mesta.


Srodne teme:

Izrada sajta

Optimizacija sajta