Šta nas osnove menadžmenta mogu naučiti o životu? | Project Management Srbija

Šta nas osnove menadžmenta mogu naučiti o životu?

Šta nas osnove menadžmenta mogu naučiti o životu?

Šta nas osnove menadžmenta mogu naučiti o životu?

Definicija menadžmenta

ili menadžment sa psihološke strane

 

 Nezgodno je naučno definisati menadžment jer je on sinteza odredjenih opštih, prilično apstraktnih pravila i konkretnog delovanja u radnom okruženju. Istina, postoje neke definicije, ali stiče se utisak da se sam pojam menadžmenta proširio u praksi van tih definicijom postavljenih okvira. Svaki opšti menadžment dobio je svoju ‘’pod’’ varijantu a što zavisi primarno od vrste posla u koji je iknorporiran.

Kada sve saberemo i oduzmemo, malo je profesija oko čijeg predmeta rada smo više zbunjeni, a opet menadžeri su opšteprisutni pojam svakog poslovnog okruženja. Njihova tolika prisutnost sugeriše da postoji i jaka potreba za veštinama koje nude, a ujedno motiviše da saznamo šta je to što oni rade da je toliko značajno za uspešno funkcionisanje maltene svih segmenata poslovanja. Iako je naša glavna tema veština upravljanja projektima, ovde se nećemo baviti tom menadžerskom veštinom.

S’tim u vezi, vratićemo se na onaj momenat da menadžment ima odredjena uopštena pravila koja definitišu taj posao i sagledacemo te definicije u jednom univerzalnom životnom ambijentu:

Opšta definicija br1

Menadžment je skup aktivnosti kojima se usmeravaju, motivišu i stimulišu zaposleni da maksimalno ulože svoj trud u ostvarivanje definisanih ciljeva organizacije.

 

Dakle kad se sve sabere i oduzme, radi se o umešnosti uprave kroz motivaciju radnika, dakle ljudi, a sve sa ciljem da se realizuju strateški ciljevi kompanije. To zapravo ima smisla, jer razumevanje i stimulisanje ljudi da daju najbolje od sebe zaista jeste neprocenjiva, a bogami i isplativa vestina. Ipak, manimo se mogućnosti zloupotrebe koja proizilazi iz ovakvih opcija i fokusirajmo se na pozitivne aspekte, kojih uvek ima i koje smo sigurno svi mi nekada osetili.

Koliko puta vam se u raznoraznim životnim situacijama desilo da se opirete da nešto uradite ili ne uradite iako je to očigledno u vašem najboljem interesu?

Sigurno je u mnogim od tih situacija bila prisutna neka osoba koja vam je ukazala na dobre i loše posledice vaših izbora i time rasvetlila neki put i motivisala vas da uradite nešto dobro za sebe, a možda i neku širu zajednicu? Ovo nije rendom pitalica, bukvalno svako ima takvih iskustava i tu se ogleda moć i dalekosežnost efikasne motivacije u svakodnevnom životu.

To dalje znači da je svako od nas imao malu menadžersku pomoć koja je prevagnula u nekim, možda, značajnim ličnim odlukama. Kao i u poslovnim okruženjima i privatno svi smo mi jedni drugima povremeni ‘’management assistents” mada možda nikad ne osvestimo da upravo to radimo. Ok, ajmo dalje, super je znati  😉

 

ZAKLJUČAK

Svima nam treba adekvatan ”pep talk” i ”push up” u pravom smeru s vremena na vreme, nekad je samo dobra stimulacija sve što nas deli od prvog koraka koji će nas odvesti na neka prava mesta  😉

 

Opšta definicija br.2

Menadzment podrazumeva četiri funkcije: planiranje, organizovanje, vodjenje i kontrolu

Kada gledam ove četiri funkcije, ne mogu, a da ne primetim da se u tome krije recept svakog konstruktivnog života. Imati kompas života u svojim rukama. Svaki segment življenja zahteva ove četiri stvari, makar u nekoj meri i generalno je teško prenebregnuti da je baš kroz ovu praksu, možda ustanovljeno koji su sastojci potrebni da bi život imao svoj željeno predvidiv tok i koliko je moguće, kontinuirano uzlaznu putanju.

Mislim da ovo ne treba podrobnije objašnjavati, jasno je koliki obim delatnosti počiva upravo na ovim načelima:

  • planiranje
  • orgnizovanje
  • vođenje
  • kontrola

Ne samo počiva, već zavisi od njih, ali svakako ne mogu dovoljno naglasiti značaj poznavanja ovih veština koje samo mogu olakšati savladavanje svih životnih izazova. Čak bih otišla i korak dalje iodgovorno tvrdim da ceo život zapravo brusimo i usavršavamo ove četiri veštine.

 

ZAKLJUČAK

Planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola svakako čine vrhunac disciplinovanosti i kompetencije prilikom odgovora na gotovo svaki životni izazov. Tu disciplina pomaže da radnje budu preduzete sa potrebnom merom i u pravom trenutku, dok bi kompetencija podrazumevala  osposobljenost za preduzimanje iste, stavljajući akcenat na poznavanje metoda. Verujem da bi konačni zaključak bio da:

Onaj ko je u stanju da preuzme kontrolu nad svojim životom i usmerava ga po sopstvenoj volji i potrebama zapravo jeste prototip savršenog menadžera.

 

Opšta definicija br.3

Da bi menadžer bio uspešan u svojim poduhvatima mora posedovati tri tipa veština:

  • konceptualne veštine (shvatanje mehanizma celine koja se reguliše),

  • humane(altruistička komponenta kao moralni korektiv u odlučivanju) i

  • tehničke(konkretna profesionalna osposobljenost)

 

Sagledavanje i razumevanje šire slike svakako čini srž životne orjentacije. Filtriranje bitnog od nebitnog, interesa celine u odnosu na interes pojedinca, razumevanje dalekosežnosti svake preduzete radnje samo su finese ovih tkz. konceptualnih veština koje prenosimo i savladavamo na životnom terenu. One ipak nisu dovoljne ukoliko naš rezon nema ovaj moralni korektiv, jer šira slika se može isključivo tako sagledati – sposobnošću da se sopstveni interes vidi kao jedan od elemenata celokupne priče a ne kao jedina bitna stvar.

To je moguće samo kada se široj slici pridruži ova moralna komponenta, koja kao nadzornik dreždi nad našim odlukama provlačeći ih kroz još jedan filter ispravnosti. Tek onda slika se izoštrava i postaje stvarno jasna, a mi dobijamo jedinstven životni kompas na koji se možemo oslanjati u svim situacijama.  Činjenica je da putevi koje ovaj kompas pokazuje nisu uvek laki, nekad čak ne deluju ni toliko ispravno, ali upravo ovi konflikti doprinose emocionalnom i duhovnom rastu svakog od nas.

I možemo se nadati da će naposletku iskaliti najbolje verzije nas.

 

ZAKLJUČAK

Kako god postupali i rezonovali, u svom životu, svi mi negde u svojoj srži težimo da izgradimo superlativ-ideju sebe, ili da joj se bar približimo. Svako ima potencijal da ostvari sopstveni ideal, ali test volje i doslednosti često se pokaže u težini praćenja tog ‘’životnog kompasa’’.

Jednostavnije rečeno, imaš li stomak da uradiš ispravnu stvar ? 😉

Imaš li snage da budeš ono što je predodređeno da budeš?

Finalni produkt nas, ne dolazi zdravo za gotovo. On je nagrada za sve naše napore, naša odricanja, našu veru…

On je posledica praćenja kompasa i konstantni podsetnik da uvek imamo izbor, naročito onda kad izgleda da ga nemamo…

 

Saradnik PMS portala