Dugorocno PlaniranjeProject Management Srbija | Project Management Srbija

dugorocno planiranje

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

 Kratkoročno i dugoročno finasiranje   Upravljanje finansijskim ulaganjima   Finansijska ulaganja mogu biti u obliku: • novca, kao depozitni novac ili gotovina • kredita, kao kratkoročni i dugoročni • depozita, kao dinarski ili devizni kod banaka • hartija od vrednosti, kao obveznice, deonice Svako preduzeće odredjuje strukturu finansijskih ulaganja, pri čemu…