MenadzerProject Management Srbija | Project Management Srbija

menadzer

Mudrost u menadžmentu

Mudrost u menadžmentu

  MUDROST U MENADŽMENTU   Ova serija članaka o menadžmentu treba da odgovori na pitanja: – Šta je menadžment? Šta je mudar menadžer? Zašto treba ulagati u znanje? Šta je menadžment? Menadžment u tradicionalnom klasičnom smislu predstavlja izvršavanje zadataka uz pomoć drugih ljudi. Dobar menadžer ostvaruje organizacione ciljeve kroz komunikaciju…

Dobar menadžer

“Reci mi i zapamtiću na sat vremena, pokaži mi i zapamtiću na jedan dan, ali dozvoli mi da uradim i zapamtiću zauvek.” Stara kineska poslovica Dobar menadžer veruje u svoje ljude i dozvoljava im da greše. Dobar menadžer pomaže svojim ljudima da porastu, da saznaju i nauče nešto novo zato ih…