MikrofinansiranjeProject Management Srbija | Project Management Srbija

mikrofinansiranje

Mikrofinansiranje

Mikrofinansiranje

Mikrofinansiranje ili Kako pokrenuti sopstveni biznis sa malo para?   Pod mikrofinansiranjem se podrazumeva finansiranje najugroženijeg sektora stanovništva, odnosno dela populacije kome su vrata banaka zatvorena.   Sve je počelo u Bangladešu. Tvorac mikrofinansiranja je profesor ekonomije iz Bangladeša, Muhamed Junus. Bio je prvi koji se okrenuo sistematskom finansiranju siromašnih…