Projektna DokumentacijaProject Management Srbija | Project Management Srbija

projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija   Sve što se dešava na projektu, mora biti dokumentovano. Samo ono što je dokumentovano je zaista urađeno. Ako postoji nešto, neka aktivnost koja je urađena, ali nije dokumentovana, tj. ne postoji trag o njenoj realizaciji, onda se može smatrati, sa aspekta upravljanja projektima, da ta aktivnost nije…