Projektni ProcesiProject Management Srbija | Project Management Srbija

projektni procesi

Projektni procesi – procesne grupe

Projektni procesi – procesne grupe

Projektni procesi Projektni procesi  ili procesne grupe [project management process] opisuju šta je potrebno za uspešno upravljanje projektima. Procesne grupe nisu isto što i faze projekta. Veliki projekti mogu biti podeljeni na faze ili na potprojekte kao što su:  studija izvodljivosti, koncept, dizajn, pravljenje prototipa, razvoj, test faza… Postoji 5…