Vodja Projekta DefinicijaProject Management Srbija | Project Management Srbija

vodja projekta definicija

Projekt menadžer

Projekt menadžer

Šta je projekt menadžer?   Project manager, vodja projekta ili rukovodilac projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspešan završetak projekta. Dakle, najkraća definicija projekt menadžera je: odgovoran za realizaciju projekta, a šire gledano, to je osoba koja rasporedjuje resurse, odredjuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom…