ISO 39001 | Project Management Srbija

ISO 39001

ISO 39001

ISO 39001

Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja – standard ISO 39001

Sa razvojem novih tehnologija i sve sofisticiranijih vozila, izgradnja i upotreba puteva se brzo razvija što zahteva sistematski pristup bezbednosti u drumskom saobraćaju. Incidenti u saobraćaju na putevima vodeći su uzrok smrti i ozbiljnih povreda kako na radnom mestu, tako i van njega. Potrebno je neprestano unapređivanje da bi se smanjili i na kraju sprečili smrtni slučajevi i teške povrede koje se dešavaju na putevima. Pomoć pojedinačnih organizacija u stvaranju sigurnijih puteva ogleda se kroz sertifikaciju za ISO standarde, konkretno za ISO 39001.

ISO 39001

Šta je ISO 39001?

ISO 39001 je međunarodno priznati standard koji utvrđuje zahteve sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja.

Uz to, služi kao sredstvo za organizacije kako bi smanjile a na kraju i eliminisale pojavu i rizik od nesreća, smrtnih slučajeva i teških povreda koje su povezane sa saobraćajnim nesrećama. Bezbednost u drumskom saobraćaju smatra se globalnim problemom, jer broj nesreća koje se dešavaju širom sveta stalno raste. Stoga će firme ali i pojedinci, koji su posvećeni poboljšanju bezbednosti na putevima i kvalitetu usluga, imati koristi od primene standarda ISO 39001. Ovaj standard identifikuje poboljšane elemente bezbednosti saobraćaja na putevima, koji organizacijama omogućavaju da postignu željene rezultate.

Zašto je upravljanje bezbednošću saobraćaja važno za vas?

Standard ISO 39001 postavlja zahteve za primenu sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja koji obezbeđuje visok kvalitet i efikasnost u upravljanju drumskim saobraćajem. Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja dizajnirani su za smanjenje smrti i teških povreda povezanih sa saobraćajnim nezgodama. Međunarodni standard ISO 39001 sadrži zahteve koji pomažu organizacijama da uspostave i primene odgovarajuće politike, ciljeve i strategije upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja kroz tri osnovna pravca:

 • razvoj i primenu odgovarajuće politike sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja
 • razvoj ciljeva i akcionih planova sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja
 • pravne i organizacione zahteve kao i dodatne detalje o kriterijumima koji se odnose na sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja za koje organizacija smatra da su u njenoj sferi uticaja ili kontrole

Profesionalci koji rade na bezbednosti saobraćaja na putevima mogu postati sertifikovani po standardu ISO 39001 i pomoći svojim organizacijama da postignu ove ciljeve. Oni mogu poslužiti kao odskočna daska njihovim preduzećima da ponude kvalitetnije usluge, što će dovesti do boljih mogućnosti zaposljavanja i posledično povećati njihove mogućnosti za veću zaradu.

Koje su prednosti stadarda ISO 39001 za vašu organizaciju?

Sertifikacijom za ISO 39001 možete postići sledeće benefite:

 • Pokazujete posvećenost – tako što osiguravate kvalitet i bezbednost saobraćaja na putevima
 • Povećavate efikasnosti – standard ISO 39001 pomaže orgaizaciji da izvrši reviziju i optimizira raspodelu resursa putem boljeg upravljanja, čime stičete i stručnosti o smanjenju troškova povećajem efikasnosti
 • Postižete konkurentsku prednost – demonstriranjem društvene odgovornosti, poboljšanje profila organizacije i povećanje poslovanja
 • Ispunjavate ciljeve sigurnosti i društvene odgovornosti putem povećane svesti o pravnim pitanjima i pitanjima najbolje prakse koji se odnose na bezbednost drumskog saobraćaja
 • Osiguravate pouzdanost korisnika
 • Poboljšavate radno okruženje što dovodi do većeg zadovoljstva radnika jer im pružate najveće moguće garancije bezbednosti na putu
 • Doprinosite boljem planiranju, dizajniranju, radu i korišćenju sistema drumskog saobraćaja
 • Smanjujete troškove  koji nastaju kao posledica saobraćajnih nesreća i incidenata, smanjenje broja radnih dana izgubljenih od povreda i smanjenje premije osiguranja i troškova oporavka

Koje su prednosti ISO 39001 sertifikata za vaše klijente?

Postoji puno prednosti za Vaše klijente, a neke od njih su:

 • Siguran i efikasan prevoz
 • Smanjenje broja žalbi na usluge
 • Osiguranje kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti
 • Regulativni zakoni o usklađivanju

Gde se sve može primeniti standard ISO 39001?

Standard ISO 39001 namenjena je vladinim organima, javnim i privatnim organizacijama svih vrsta i veličina, kao i pojedinim učesnicima u saobraćaju. Ovaj standard je takođe interesantan za sve organizacije koje su zadužene za održavanje putnih sistema u gradovima.

Dakle, standard ISO 39001 je primenljiv na sve javne i privatne organizacije čije je delovanje direktno ili indirektno povezano sa pitanjima bezbednosti na putevima.

Kao takav standard ISO 39001 može se primeniti na bilo koju organizaciju ovog tipa bez obzira na njenu veličinu. Uobičajna upotreba standarda je sledeća:

 • Logističke kompanije – upotreba vozila za kretanje robe, isporuku robe ili pružanje usluga
 • Transportne kompanije – upotreba vozila za prevoz ljudi, odnosno osoblja, putnika itd
 • Kompanije sa voznim parkom (autobusi, pomoć na putu, kuriri…)
 • Javne ili organizacije privatnog sektora koje uspostavljaju pravila i propise o bezbednosti u drumskom saobraćaju
 • Projektovanje, proizvodnja, popravka i pregled vozila
 • Parking servisi
 • Projektovanje, izgradnja, održavanje puteva
 • Upotreba vozila u zdravstvu, u bolnicama…
 • Taksi kompanije
 • Privatne škole

Standard ISO 39001 je stvoren kako bi imao znatan uticaj na budućnost saobraćajne bezbednosti i povećanje svesti o brzini, stanju vozila i stanju vozača. Što se tiče društvene uloge, ISO 39001 ima za cilj da putevi postanu sigurnije mesto za putovanje. Iako postoje različiti faktori koji uzrokuju saobraćajne nesreće, standardna pomoć sprečava da se povrede izbegnu korišćenjem sistematskih intervencija zasnovanih na dokazima.

Organizacije sa postojećim sistemima upravljanja, uključujući ISO 9001 ili ISO 14001, mogu lako integrisati standard ISO 39001 kako bi dodatno poboljšali svoje poslovanje.

Ako vaša organizacija ima vozni park ili imate zaposlene koja redovno koristi puteve kao deo svog posla, prepoznaćete koliko je važno da poboljšate bezbednost na putu. Imati dobre evidencije o bezbednosti na putevima nije samo bitno za reputaciju same orgaizacije, već takođe smanjuje rizik od oštećenja, krivičnog gonjenja i skupih zahteva za osiguranje. Korišćenje sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja može vam pomoći da formalizujete procese upravljanja rizikom i dokumentuje dokaze o svojim preventivnim aktivnostima kao što su:

 • vozačka obuka
 • brzina sigurne vožnje
 • ispitivanje opojnih sredstava i alkohola

Sertifikovanjem vašeg sistema za ISO 39001 šaljete jasan signal da bezbednost na putu doživljavate vrlo ozbiljno i smanjujete rizik od pojave neželjenih događaja.