Kako Lean Six Sigma pomaže da smanjite gubitke i poboljšate profit | Project Management Srbija

Kako Lean Six Sigma pomaže da smanjite gubitke i poboljšate profit

Kako Lean Six Sigma pomaže da smanjite gubitke i poboljšate profit

Kako Lean Six Sigma pomaže da smanjite gubitke i poboljšate profit

Šta je Lean metodologija?

Lean metodologija je označena kao set alata za unapređenje procesa, filozofija i način razmišljanja. U svojoj osnovi to je popularan pristup usmeravanju kako proizvodnih tako i transakcionih procesa eliminisanja otpada i optimizacije protoka uz istovremeno pružanje vrednosti kupcima.

Šta je Six Sigma?

Six Sigma je metodologija rešavanja problema zasnovana na podacima. Fokus je na varijacijama procesa i naglasak je na zadovoljstvu kupaca. Cilj ove metode je kontinuirano poboljšanje procesa sa malim oštećenjima.

Six Sigma je metoda koja organizacijama pruža alate za poboljšanje sposobnosti njihovih poslovnih procesa. Ovo povećanje performansi i smanjenje varijacija procesa pomaže da dovede do toga da se smanje nedostaci i poboljša profit, moral zaposlenih i kvalitet proizvoda ili usluga.

Kako je nastala Six Sigma metodologija?

Six Sigma je prvi put razvijena u kompaniji Motorola krajem 80-tih godina. Metodologiju je predvodio Bil Smit, inženjer kvaliteta, čiji je cilj bio poboljšati način rada sistema kvaliteta i merenja kako bi se eliminisale greške. Motorola sistemi tolerisali su stope grešaka koje su stvarale previše otpada, prerade, suvišnih testiranja i često nezadovoljstva kupaca.

Six Sigma metodologija je fokusirana na identifikovanje i eliminisanje svega što je izazvalo varijacije u procesu. Kada varijacija nestane, rezultati procesa mogu se precizno predvideti. Dizajniranjem sistema tako da ovi precizno predvidljivi rezultati spadaju u područje prihvatljivih performansi iz perspektive kupca, eliminišu se greške u procesu.

Ali inženjeri kompanije Motorola otišli ​​su korak dalje. Iz iskustva su znali da mnoge promene procesa nisu efikasne jer nisu došle do osnovnog uzroka problema. Takođe, promene koje su napravili nisu se zadržavale, jer su se operateri vremenom vraćali na prvobitni način rada.

Zato je metodologija Six Sigma organizovana u pet faza kako bi se pozabavila ovim pitanjima.


Model DMAIC za poboljšanje kvaliteta procesa

Rešavanje problema Six Sigma metodologijom se vrši pomoću DMAIC modela. A faze koje čine ovaj model su:

DEFINE – definisati

MEASURE – izmeriti

ANALYZE – analizirati

IMPROVE – poboljšati

CONTROL -kontrolisati

Define – Definisati – u ovoj fazi se postavljaju granice procesa koji se analizira i iz perspektive kupca definišu očekivanja ili željene performanse tog procesa.

 • Prvi korak – Poslovni problem je definisan iz perspektive kupca
 • Drugi korak – Postavljanje pitanja: Šta želite da postignete? Koji su resursi koje ćete koristiti za postizanje ciljeva? Na osnovu ovih pitanja postavljate ciljeve.
 • Treći korak – Mapiranje procesa

Glavni cilj ove faze je rezimiranje plana projekta.

Measure – Izmeriti – faza u kojoj se mere trenutne performanse procesa, proizvoda ili usluge kako bi se utvrdilo šta se zapravo događa, posebno iz perspektive kupca. Ovo omogućava da se analiza i rešenje zasnivaju na stvarnim performansama, a ne na teoretskim informacijama.

 • Prvi korak – Izmerite problem brojevima i pratećim podacima
 • Drugi korak – Definišite merila učinka
 • Treći korak – Procenite sistem merenja koji će se koristiti.

Glavni cilj faze je prikupljanje podataka koji su relevantni za obim projekta.

Analyze – Analizirati – u ovoj fazi se postupak, proizvod ili usluga analizira pomoću izmerenih podataka kako bi se utvrdio izvor ili izvori varijacije koji uzrokuju problem. Ova faza omogućava da se utvrdi pravi uzrok ili uzroci, a ne samo simptom.

 • Prvi korak – Utvrdite da li je vaš postupak efikasan
 • Drugi korak – Kvantifikujte svoje ciljeve brojevima. Recimo smanjite neispravnu robu 20%
 • Treći korak – Identifikujte varijacije pomoću istorijskih podataka

Cilj ove faze je pronaći osnovni uzrok poslovne neefikasnosti.

Improve – Poboljšati – u fazi poboljšanja procenjuju se moguće promene u procesu, proizvodu ili usluzi i dizajnira i testira skup promena. Na ovaj način se obezbeđuje da rešenje stvara željeni efekat i da se varijacija smanji ili eliminiše.

 • Prvi korak – Utvrdite moguće razloge
 • Drugi korak – Otkrijte veze između promenjivih
 • Treći korak – Uspostavite toleranciju procesa, tako što ćete definisati precizne vrednosti koje određene promenjive mogu imati a još uvek spadaju u prihvatljive granice

Cilj faze je poboljšanje procesa utvrđivanjem potencijalnih rešenja.

Control – Kontrolisati – u fazi kontrole se primenjuju promene, prateći sistemi se takođe ažuriraju i proces, proizvod ili usluga se stavljaju pod kontrolu, obično se radi o statističkoj kontroli procesa, kako bi se osiguralo da je rešenje u potpunosti primenjeno na održiv način.

 • Prvi korak – Potvrdite sistem merenja koji će se koristiti
 • Drugi korak – Uspostavite sposbnost procesa. Da li je cilj ispunjen? Recimo, da li će se postići cilj smanjenja neispravne robe za 20%?
 • Treći korak – Kada predhodni korak bude zadovoljen, primenite postupak

Glavni cilj ove faze je stvaranje detaljnog plana praćenja rešenja.

Pored modela DMAIC, postoji i model DMADV.

 • Define – Definisati – definisati problem ili cilj projekta koji treba rešiti.
 • Measure – Izmeriti – izmerite i odredite potrebe i specifikacije kupaca.
 • Analyze – Analizirati – analizirajte postupak kako biste udovoljili potrebama kupaca.
 • Design – Dizajnirati – dizajnirajte postupak koji će zadovoljiti potrebe kupaca.
 • Verify – Verifikovati – verifikujte performanse dizajna i sposobnost da udovoljite potrebama kupaca

 

Koja je razlika između ova dva modela?

DMAIC – model se odnosi na strategiju kvaliteta zasnovanu na podacima za poboljšanje procesa. Ova metodologija se koristi za poboljšanje postojećeg poslovnog procesa.

DMADV – model se odnosi na strategiju kvaliteta zasnovanu na podacima za dizajniranje proizvoda i procesa. Ova metodologija se koristi za kreiranje novih dizajna proizvoda ili dizajna procesa na takav način da rezultira predvidljivijim, zrelijim performansama i bez grešaka.

Metodologija Six Sigma je primenjiva na bilo koji proces, proizvod ili uslugu koji imaju definisan cilj učinka i merljive karakteristike, jer se metodologija u velikoj meri oslanja na podatke.

Cilj Six Sigma metode je da proces učini efikasnim 99,99996% bez defekata (otpada). To znači da broj defekata na milion jedinica je 3,4 ako su procesi stabilni.

Lean i Six Sigma – sličnosti i razlike

Sličnosti između Lean i Six Sigma metodologije su da se i Lean i Six Sigma oslanjaju na definiciju vrednosti koja se zasniva na iskustvu kupca.

Obe metodologije koriste pristup mapiranja toka procesa da bi se proces razumeo. Čak i kada se analiza zasniva na proizvodu ili usluzi, postoji proces koji je povezan sa stvaranjem i isporukom tog proizvoda ili usluge.

Obe se oslanjaju na podatke za određivanje trenutnih performansi i za utvrđivanje uticaja budućih performansi. Podaci prikupljeni primenom metodologije Lean Six Sigma često se mogu koristiti kao podrška Lean analizi i Six Sigma analizi. Oslanjanje na podatke pomaže u utvrđivanju istinskog osnovnog uzroka.

Obe metodologije se primenjuju pomoću projekata poboljšanja koje obično sprovodi mali višefunkcionalni tim. Trajanje projekta i veličina tima zavisi od obima procesa, proizvoda ili usluge koji se analiziraju radi poboljšanja.

I jedna i druga metodologija su izašle izvan proizvodnih operacija i sada se koriste za sve funkcije i za sve procese u organizaciji. Takođe se koriste i u svim industrijama.

Poboljšanja zasnovana na korišćenju bilo kog pristupa obično će smanjiti otpad i smanjiti varijacije. Uklanjanjem izgubljenih koraka i aktivnosti (muda) eliminišu se izvori varijacije, a uklanjanjem varijacije eliminišu se izgubljeni kapaciteti procesa i koraci povezani sa prilagođavanjem varijacije (mura i muri).

Međutim, postoje neke razlike u ova dva pristupa. Ove razlike ne stvaraju sukob, već pružaju više puteva koji se mogu koristiti za postizanje sličnog efekta. Konačno rešenje je često kombinacija Lean poboljšanja i Six Sigma poboljšanja.

Koja je razlika između Lean i Six Sigma metodologije?

Različiti fokus za identifikovanje problema – Lean je fokusiran na otpad (muda, mura, muri), a Six Sigma je metodologija fokusirana na varijacije, svako odstupanje od ciljanih performansi.

Različite vrste tehnika – Lean prvenstveno koristi vizuelne tehnike i za analizu i za kreiranje rešenja koje su podržane analizom podataka. Six Sigma prvenstveno koristi statističke tehnike za analizu i kreiranje rešenja koje su podržane vizuelizacijom podataka. To dovodi do mita da je Lean lakše razumeti od Six Sigme, jer je vizuelna analiza Lean-a jednostavnija i lako prihvatljiva, dok mnoge ljude numerička analiza Six Sigme zastrašuje. Realnost je da je obe vrste analiza lako izvršiti pomoću današnjih alata za statističku podršku.

Različite vrste dokumentacije za rešenje – Lean rešenje dokumentuje se revidiranom mapom toka vrednosti koja dovodi do promena u toku rada i često promena u uputstvima za rad u mnogim koracima u procesu. Rešenje Six Sigma metodologije je dokumentovano promenama u procedurama podešavanja i kontrolnom planu za praćenje procesa i reagovanje na varijacije. Takođe će uticati na uputstva za rad i često dovodi do promena u mernom pristupu ili sistemima.

Ova dva pristupa su kompatibilna na toliko načina da ih je bilo lako spojiti u jednu metodologiju kako bi se dobio sinergijski efekat njihovog kombinovanja – Lean Six Sigma.

Šta je Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma je menadžerski pristup usmeren na tim koji nastoji da poboljša performanse uklanjanjem otpada i nedostataka.

Kombinuje metode i alate Six Sigma metodologije i filozofiju Lean-a, nastojeći da eliminiše gubitak fizičkih resursa, vremena, truda i talenta, istovremeno osiguravajući kvalitet u proizvodnim i organizacionim procesima. Jednostavno rečeno, pod načelima Lean Six Sigme svaka upotreba resursa koja ne stvara vrednost za krajnjeg kupca smatra se otpadom i treba je eliminisati.

Benefiti Lean Six Sigma metodologije

Odgovarajuća primena metodologije Lean Six Sigma uticaće pozitivno na sve delove poslovanja u vašoj organizaciji.

Kakve koristi Lean Six Sigma metodologija donosi organizaciji?

Jednostavni procesi

Lean Six Sigma pojednostavljuje poslovne procese. Mape višefunkcionalnih tokova vrednosti identifikuju područja otpada i neefikasnosti. To rezultira bržim procesom, što dovodi do bolje usluge kupcima i većeg zadovoljstva kupaca. A sve zajedno će obično dovesti do veće prodaje. Pored toga, jednostavniji, brži postupak smanjiće opšte troškove što će povećati profit. I na kraju, jednostavniji procesi imaju manje mogućnosti za greške. Stoga ih obično karakteriše bolji kvalitet i manje kvarova.

Manje grešaka

Lean Six Sigma započinje definicijom prihvatljivog kvaliteta na osnovu onoga što kupci cene. Ova spoljna usredsređenost na kvalitet daje prioritet stalnim naporima na poboljšanju kako bi se rešili problemi koji najviše utiču na poslovni uspeh. Rezultat je da poboljšanja rešavaju stvarne probleme i dovode ih do nivoa koji je prihvatljiv krajnjim korisnicima.

Predvidljive performanse

Jednostavnim procesima je lakše upravljati nego složenim procesima, posebno je lako upravljati onim procesima sa manje grešaka. Ali pored ovih prednosti, Lean Six Sigma se fokusira na smanjenje varijacija unutar procesa. Sa manje varijacija, procesi postaju predvidljiviji. To znači predvidivo vreme ciklusa, predvidljiv kvalitet proizvoda i predvidljivi troškovi. A to može dovesti do bolje korisničke usluge, manje žalbi i veće dobiti. Ova predvidljivost postaje ogromna prednost za organizaciju kada posluje u okruženju brzih promena. Promena tehnologije i očekivanja kupaca već stvara nestabilno poslovno okruženje. Bez predvidljivih procesa gotovo je nemoguće stvoriti i sprovesti odgovarajuću reakciju na ovu nestabilnost.

Aktivna kontrola

Sve već navedeno dovodi do konačne koristi za organizaciju, a to je poboljšana sposobnost aktivne kontrole procesa. Metodologija Lean Six Sigma skraćuje vreme ciklusa i uspostavlja kontrolne planove i sisteme zasnovane na podacima u realnom vremenu. Uz kratko vreme ciklusa i kontrolne sisteme zasnovane na podacima, zaposleni i rukovodioci procesa mogu donositi odluke koje odmah utiču na performanse procesa. Ovo poboljšava performanse, poboljšava moral zaposlenih i poboljšava agilnost. Zaposleni razumeju kako njihov rad utiče na performanse procesa i dobijaju brze povratne informacije. Manje je verovatno da će zaposleni osećati da su žrtve procesa jer su sada uključeni u direktno upravljanje procesom i njegovo poboljšanje. Kratkim ciklusima i aktivnom kontrolom, organizacija može brzo da odgovori na prilike na promenljivom tržištu. A kratke efikasne procese koji su dokumentovani mapama tokova vrednosti i kontrolnim dijagramima lakše je ažurirati nego složene procese bez dokumenata.

Zadovoljstvo kupaca

Iz svega navedenog proizilazi da organizacija koja primenjuje metodologiju Six Sigma poboljšaće kontrolu kvaliteta a to će rezultirati poboljšanim gotovim proizvodima. Što dovodi do povećanog zadovoljstva kupaca, a srećni kupci su lojalni kupci. Da bi se postigla lojalnost kupaca, proizvod treba da ostane dosledan po pitanju svog kvaliteta.

Zadovoljstvo zaposlenih

Još jedna od prednosti od prednosti Six Sigma metodologije je usmeravanje zaposlenih na zajednički cilj. Six Sigma nudi liderima priliku da razjasne i racionalizuju poruke što dovodi do veće motivisanosti i boljih rezultata.

Koje koristi ova metodologija donosi pojedincu u organizaciji?

Od primene Lean Six Sigma metodologije u vašoj organizaciji i vi kao pojedinac možete imati nekih ličnih benefita.

Lična efikasnost

Lean Six Sigma pruža strukturiranu metodologiju za rešavanje problema koja se može koristiti za rešavanje bilo koje vrste problema. Mogućnost pronalaženja i rešavanja problema poboljšaće vašu sposobnost za obavljanje bilo koje pozicije i delatnosti. Lean Six Sigma metodologija vas vodi kroz organizovani proces istraživanja, analize, identifikacije problema i kreiranja rešenja. Mnogi alati i tehnike mogu se primeniti na svakodnevne probleme sa kojima se susrećete. Organizovani pristup rešavanju problema postaviće vam kontrolu nad pronalaženjem i rešavanjem vaših problema.

Liderska prilika

Lean Six Sigma se sprovodi kroz projekte, a projekti imaju vođe. Vođenje projekata Lean Six Sigma metodologijom često će pružiti priliku za kontakte sa osobama na višim funkcijama i višim menadžmentom. Interakcija sa članovima tima i menadžerima verovatno će poboljšati vaše veštine komunikacije i donošenja odluka. Struktura Lean Six Sigma metodologije može vam pomoći da razvijete svoje menadžerske veštine.