Upravljanje projektima | Project Management Srbija

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

 

Ako vas interesuju projekti, onda sigurno treba da pročitajte ovaj prvi i osnovni tekst o upravljanju projektima koji predstavlja svojevrsnu bibliju vođenja projekata. Ovaj tekst je najbitniji na celom sajtu.      

Pročitan je više od 12.000 puta. Ako treba da vam preporučim neki članak koji će vas najbrže uvesti u svet projekt menadžmenta, onda bi to bio baš ovaj. To je definitivno jedan od najbitnijih članaka na našem sajtu i OSNOVA ZA SVE.

U njemu ćete saznati kroz koje projektne procese i oblasti znanja treba da prodje projekat od svog početka ili iniciranja, preko planiranja, realizacije, monitoringa i kontrole pa sve do samog završetka. Tekst će stalno biti dopunjavan novim sadržajem i uvek će biti polazna osnova za upravljanje projektima. Bilo da ste početnik ili iskusni projekt menadžer, ovo uputstvo će vam poslužiti jer ćete na jednostavan način videti i saznati osnove projektnog menadžmenta.

Ovladaćate metodologijom, shvatićete “šemu” projekta.

upravljanje projektima

Lako je kad imaš “šemu” projekta. S obzirom da posao projekt mendžera postaje sve popularniji širom sveta i sve traženiji u našoj regiji, onda je vreme da se pozabavite time. Ako ne znate kako i odakle da krenete sa proučavanjem projektna metodologije, onda je ovo najbrži put.

Kome je namenjen tekst?

Svima vama koji:

 • upravljate projektima kao projektni menadžer
 • učestvujete kao sponzor projekta
 • deo ste projektnog tima
 • nemate dovoljno iskustva u vođenju projekata
 • želite da počnete da radite na projektima
 • želite da proširite svoje veštine upravljanja projektima

Sa druge strane, bez obzira što učestvujete u projektima, svesni ste da vaše upravljanje projektima ne ide baš glatko.

Često vam projekti kasne, a ne znate zašto, zar ne?

Probijate rokove, klijent nije zadovoljan kvalitetom, troškovi projekta su mnogo veći nego što je planirano?

Ništa neobično, čak se može reći da je to standardna situacija. I ako vam je za utehu, niste jedini jer svetska statistika kaže da se 70% projekata neuspešno završi. Razlog tako loše statistike je nedostatak edukovanih projekt menadžera, odnosno nedovoljno poznavanje metodologije upravljanja projektima. A opet, posao project managera je tražen i dosta plaćen. I biće sve traženiji i sve više plaćen.

Pa naravno kada samo 30% projekata bude uspešno realizovano. Nije ni čudo da su ti mađioničari, ti izuzetni projekt menadžeri vrlo cenjeni i odlično plaćeni. Broj kompanija koje su projektno orijentisane ili imaju posebna odeljenja za upravljanje projektima raste iz godine u godinu. Ovo govorimo iz prve ruke jer smo svedoci ovih dešavanja na našim prostorima.

Znači pravo je vreme da uskočite u taj voz, zar ne? Dozvolite sebi da budete deo toga, a ne da vas zaobiđe voz promena. Da li želite da dobijete dodatna znanja iz oblasti:

 • upravljanja projektima, 
 • realizacije strateških cilljeva kompanije
 • unapređenja kvaliteta ili
 • želite da postanete dobro plaćeni profesionalci u svojim oblastima, baš kao gore pomenuti mađioničari projektnog menadžmenta,

Oni su već unapredili svoje znanje

Ako je vaš odgovor DA na bilo koje gornje pitanje, onda ste na pravom mestu. Možemo vam ponuditi praktično objašnjenje upravljanja projektima kroz ovaj specijalizovani, ultimativni vodič, kao i kroz različite kurseva iz oblasti projektnog i strateškog menadžmenta. Sigurno ćete unapredite svoja znanja i kompetencije i postati bolji rukovodioci projekta, odnosno bolji menadžeri. Sigurno ćete biti u prednosti u odnosu na one koji nisu završili formalnu obuku iz ovih oblasti. Zato krenimo redom od same definicije.

Šta je upravljanje projektima?

Jedna od definicija upravljanja projektima kaže:      

Projekat je privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat.

Druga definicija kaže:      

Upravljanje projektima je primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja zahteva zainteresovanih strana i očekivanja od projekta.

Koju god definiciju da iskoristimo za projektni menadžment, bitno je reći da projekat ima sledeće osobine:

 • privremeni karakter,
 • definisani početak i kraj,
 • ciljeve koje treba realizovati,
 • budžet

Naravno iza projekta uvek treba da postoji potreba firme, odnosno biznisa (business case) i to je, zapravo razlog zašto pokrećemo projekat. Stanite! Pročitajte ponovo prethodnu rečenicu.

Projekte ne počinjemo zbog želje projekt leadera, već zbog određene potrebe firme, odnosno svaki projekat treba da ostvari određeni benefit za samu kompaniju. Najčešći razlozi pokretanja projekta se mogu svrstati u neku od ovih kategorija:

 • Zahtevi tržišta: promene koje su neophodne kako bi se opstalo ili napredovalo na tržištu
 • Organizacione potrebe same kompanije: interni, razvojni projekti, razvijanje novih proizvoda ili usluga, uanpredjenje procesa rada, izrada sistematizacije
 • Zahtev klijenta: projekti prema investitoru, projektovanje, građevinski projekti, IT projekti, izvođački radovi
 • Tehnološki napredak: pojava novih tehnologija, novih programskih jezika, novih, boljih materijala…
 • Pravni zahtevi – zakonska regulative: usklađivanje sa novim iznosom PDV-a, sa zakonom o radu…
 • Uticaj na životnu sredinu: smanjenja efekta zagađenja vazduha, zemljišta, vode
 • Socijalne potrebe

Upravljanje projektima [project management] se sastoji iz nekoliko celina, koje su, radi lakšeg praćenja, prikazane kroz različita poglavlja.

Projekat

Ovde su pokrivene osnovne stvari o samoj definiciji projekta, šta je projekat, koje su uloge pojedinih članova projektnog tima, koje osobine treba da ima project manager, koje su procesne grupe na projektu, a koje su oblasti znanja (faze projekta) i naravno  terminologija upravljanja projektima, odnosno project management termini  i njihovo kraće objašnjenje.

Naravno, sve to treba propratiti odgovarajućom projektnom dokumentacijom jer sa aspekta PMI metodologije samo ono što je dokumentovano se zaista i desilo na projektu. Prema PMI metodologiji najčešćoj metodologiji za vođenje projekata koju primenjuje preko milion ljudi širom sveta, projekat je podeljen na procesne grupe i oblasti znanja. Dakle, sam projekat ima pet procesnih grupa i deset oblasti znanja.

5 PROCESNIH GRUPA

 • Iniciranje,
 • Planiranje,
 • Realizacija,
 • Monitoring i kontrola, i
 • Zatvaranje projekta.

 
 
 

10 OBLASTI ZNANJA

 • Upravljanje integracijom
 • Upravljanje obimom projekta
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavkama
 • Upravljanje zainteresovanim stranama

PROCESNE GRUPE NA PROJEKTU

Kreće se sa iniciranjem projekta, gde formalno pokrećemo projekat. Iza svega toga je neka business case analiza i benefit koji će kompanija ostvariti realizacijom projekta.

Ovaj deo predvodi sponzor koji definiše svoje zahteve i daje projektni zadatak rukovodiocu projekta. U projektnom zadatku se definisani inicijalni projektnog tima, jasni i merljivi ciljevi projekta, izlazi projekta, rokovi i budžet projekta.

Na osnovu toga, projekt menadžer dobija formalna ovlašćenja da krene u planiranje projekta i da, sa svojim timom, definiše planove za svaku pojedinačnu oblast projekta koje će biti detaljno objašnjene u nastavku.

Nakon definisanja svih planova ide odobrenje planova od strane sponzora.
Ako planovi nisu odobreni, projekt menadžer se vraća na ponovno planiranje projekta u čemu mu pomaže tim.

Kada se planovi odobre od strane sponzora, kreće se u sledeću fazu. A to je realizaciju projekta ili sprovođenje konkretnih, planiranih projektnih aktivnosti.

Kako otpočne realizacija, ubrzo potom ide i monitoring i kontrola projekta kako bi se videlo da li ima nekih devijacija, tj. odstupanja od plana. U slučaju da ima takvih izazova, projekt menadžer preduzima korektivne i preventivne akcije kojima vraća projekat na zacrtani put. Odmah i bez oklevanja reaguje i drži projekat pod kontrolom.

Suština realizacije je ostvariti sve ciljeve projekta i dobiti sve tražene izlaze koje je zahtevao sponzor. Cilj je da na kraju projekta imamo zadovoljnog klijenta/sponzora. 

Kada svi pojedinačni izlazi projekta budu usvojeni od strane sponzora/klijenta kreće se sa formalnim zatvaranjem projekta. S obzirom da smo formalno pokrenuli projekat preko projektnog zadatka, isto tako treba formalno zatvoriti projekat.  Dakle, prvo su se projekt menadžer i sponzor dogovorili šta treba uraditi na projektu, i potpisali dogovor, a sada treba da potpišu da je realizacija projekta uradjena prema tom dogovoru.

Svi ciljevi su ostvareni, klijent je zadovoljan i potpisao je zatvaranje projekta.

Ovako hronološki izgleda proces upravljanja projektima prema PMI metoodlogiji.

Šema projekta prema PMI metodologiji

Šema projekta

 

OBLASTI ZNANJA

Sa druge strane, projekat ima deset oblasti znanja koje su detaljno objašnjene u nastavku.

 

1. Upravljanje integracijom

Faza upravljanja integracijom je ključna faza upravljanja projektima. Uključuje procese i aktivnosti potrebne da se identifikuje, definiše, kombinuje, unificira i koordinira različitim segmentima upravljanja projektom. Ovi procesi i aktivnosti su ključne za uspešan završetak projekta, za uspešne sastanke sa klijentima i ispunjenje očekivanja i zahteva klijenata.

To je svakodnevno donošenje odluka gde koncentrisati resurse i napore, predvideti potencijalne probleme i preventivne reakcije. Faktički ova oblast se bavi integracijom svih ostalih oblasti projektnog menadžmenta i spaja sve delove projekta u jednu logičku celinu.

Ovde se dobar projekt menadžer izdvaja od prosečnog jer kao mađioničar upravlja svim segmentima projekta. Bitni delovi ove oblasti su:

 • Izrada projektnog zadatka,
 • Definisanje planova projekta,
 • Realizacija konkretnih projektnih aktivnosti,
 • Praćenje i kontrola projektnih aktivnosti,
 • Kontrola promena gde se formalno odlučuje koji zahtev za promenom će biti usvojen, a koji odbijen. Naravno, vođa projekta treba jasno da prikaže posledice usvajanja zahteva i da na osnovu njih izvrši korekcije svih planova na koje je taj zahtev uticao. I da te informacije iskomunicira sa svim bitnim stakeholderima. 
 • Zatvaranje projekta ili, u slučaju velikih projekata, zatvaranje pojedine faze projekta. A kada sve faze budu gotove, onda se ide i na zatvaranje samog projekta.

 

2. Upravljanje obimom projekta

 

Upravljanje obimom projekta uključuje procese potrebne da se utvrdi da projekat uključuje sav potreban rad, i samo taj traženi rad kako bi se uspešno realizovao. Project scope management se primarno odnosi na definisanje i kontrolisanje onoga što jeste, odnosno što nije uključeno u projekat. Projekat je uspešan samo kada se ostvari ono što je traženo, ništa manje, ali i ništa više.

Ovaj deo projektnog menadžmenta se bavi ciljevima projekta i predstavlja pretvaranje tih ciljeva (tehničke specifikacije, ugovornih obaveza)  u konkrektne aktivnosti pomoću kojih će se realizovati traženi ciljevi. Tehnika koja se koristi je dekompozicija posla koja projekat deli na sitnije delove, a njih na još sitnije i tako do onog nivoa na kojem možemo sa sigurnošću da procenimo šta tačno treba uraditi na projektu. I koliko će taj radni paket (aktivnost) trajati, koji resursi su nam potrebni i koliko će koštati realizacija te aktivnosti. Bitne stvari u ovom delu su:

 • SOW (Statement of Work) – izjava o obimu projekta koja detaljno opisuje tražene zahteve
 • WBS (Work Breakdown Strucuture) – dekompozicija posla koja je prikazana u vidu dijagrama
 • Validacija pojedinalnih izlaza projekta (deliverables) od strane sponzora/klijenta

 

3.Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom uključuje procese neophodne da se projekat završi na vreme, tj. u zadatom roku. Cilj ovog dela upravljanja projektima je da identifikujemo sve potrebne aktivnosti iz WBS-a. Onda za svaku od njih definišemo početak i kraj i njihove međusobne veze.

Znači, ovde definišemo rokove za sve aktivnosti, faze, pa i projekat u celosti. Kada smo definisali međuzavisnosti između aktivnosti, odnosno njihov vremenski raspored, ostaje da ih sekvencionišemo, tačnije da odredimo kojim redosledom će se aktivnosti realizovati. Zatim treba da odredimo način na koji ćemo pratiti i kontrolisati njihovu realizaciju.

Da bismo znali kako napredujemo, treba pratiti i porediti početni plan sa aktuelnom realizacijom projekta. U slučaju upravljanja vremenom, to znači da treba porediti kada je bio planirani početak i završetak svake aktivnosti, a kada je ona stvarno počela i kada se stvarno završila. Na taj način ćemo uvideti odstupanja od plana i moći da predvidimo završetak projekta. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Gant dijagram
 • Kritični put
 • Vremenska rezerva aktivnosti
 • Rokovi
 • Odgovorne osobe za realizaciju
 • Procena datuma završetka projekta

 

4. Upravljanje troškovima

Upravljanje troškovima uključuje procese vezane za planiranje, predvidjanje, budžetiranje i kontrolisanje troškova tako da projekat može biti realizovan u okviru dozvoljenog budžeta. Koristićemo razne tehnike kako bi poboljšali procenu troškova svake pojedinačne aktivnosti. Troškovi aktivnosti se odnose na indirektne (zakup kancelarije, struja, voda, komunalije, internet…) i direktne troškove koje dalje možemo podeliti na:

 • troškove angažovanja ljudskih resursa
 • troškove angažovanja materijalnih resursa
 • troškove podizvođača
 • razne fiksne troškove (takse, dozvole i slično) kao i
 • troškove za otkrivene i neotkrivene rizike.

 

Naravno, ovde ćemo definisati i načine kontrola budžeta i praćenje odstupanja od našeg inicijalnog budžeta. Upravljanje obimom, vremenom i troškovima predstavljaju zlatni trougao projektnog menadžmenta i to su tri najvažnija segmenta upravljanja projektima. Takoreći, sveto trojstvo upravljanja projektima. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Budžet
 • Vrste troškova
 • Cost baseline
 • Projekcija troškova na kraju projekta, a na osnovu trenutnog stanja

 

5. Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom uključuje sve aktivnosti organizacije koje određuju polise kvaliteta, ciljeve i odgovornosti tako da projekat zadovolji potrebe zbog kojih je pokrenut.

Project quality management implementira sistem kvaliteta kroz polise, procedure i procese planiranja kvaliteta, osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta sa kontinualnim aktivnostima na unapređenju procesa. Ovo je jedna od često zanemarivanih oblasti upravljanja projektima, a sa druge strane veoma bitna jer obezbeđuje prekopotrebni kvalitet izlaza projekta.

Suštinski, ovde vršimo proveru, merenja i testiranja kako bismo potvrdili da smo uspešno realizovali projektne ciljeve i dobili baš one izlaze projekta koje je tražio sponzor, odnosno zbog kojih smo pokrenuli projekat. Posebno obrađene teme u ovoj oblasti su:

 • Plan kvaliteta
 • Testiranja i merenja kvaliteta
 • Verifikacija izlaza projekta od strane tima
 • Procesi, procedure, uputstva koja ćemo koristiti na projektu
 • Auditi

 

6. Upravljanje ljudskim resursima

 

Upravljanje ljudskim resursima uključuje procese koji organizuju i upravljaju projektnim timom. Projektni tim se sastoji od ljudi kojima su dodeljene različite uloge i odgovornosti u timu.

Human resource management kaže da članovi tima treba da budu maksimalno  uključeni u planiranje projekta i donošenje odluka. Ova oblast znanja se sastoji od planiranja načina na koji će se upravljati ljudskim resursima, prikupljanja najboljih članova projektnog tima,  dobijanja potvrde od njihovih menadžera da se mogu angažovati na našem projektu.

Kada izaberemo članove tima i formiramo isti, kreće upravljanje projektom i naravno upravljanje timom. Vrlo bitan segment projektnog menadžmenta, jer je tim taj koji sprovodi, odnosno realizuje projekat. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Plan angažovanja resursa
 • Uloge i odgovornosti članova tima
 • Matrica odgovornosti (RAM, RACI ili RASIC matrica)
 • Formiranje tima

 

7. Upravljanje komunikacijom

Upravljanje komunikacijom uključuje procese neophodne za osiguranje pravovremene i odgovarajuće komunikacije: generisanje, prikupljanje, distribucija, skladištenje i preuzimanje projektnih informacija. Project communication management pravi kritičnu vezu između ljudi i informacija neophodnih za uspešnu komunikaciju.

Project manager može provesti neverovatno mnogo vremena komunicirajući sa projektnim timom, stakeholderima, klijentima i sponzorima. Procenjuje se da čak 90% svog vremena provede komunicirajući sa različitim zainteresovanim stranama te je jasno zašto ovaj deo upravljanja projektima treba da bude adekvatno sagledan. Sastoji se iz tri dela: planiranje, upravljanje i kontrola komunikacije. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Plan komunikacije, odnosno komunikacijski plan projekta
 • Izveštaji
 • Sastanci

 

8. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima na projektu uključuje procese koji se bave planiranjem rizika, identifikacijom rizika, kvalitativnom i kvantitativnom analizom, planiranjem reakcije na rizike, praćenjem i kontrolom rizika. Ciljevi risk managementa  su povećati verovatnoću i uticaj pozitivnih događaja, a smanjiti verovatnoću i uticaj nepovoljnih događaja za projekat kako bi se projekat završio na vreme.

Počinje fazom planiranja, pa se nastavlja na identifikovanje svih mogućih rizika,  nakon čega sledi kvalitativna i kvantitativna analiza. Izlaz svega toga je registar rizika gde su rizici sortirani po finansijskom uticaju na projekat, a na osnovu matematičkih analiza.

Projekt menadžment ima za cilj, ne samo da identifikuje najveće rizike, već i da osmisli strategije reagovanja na pojave tih rizika tako da u svakom slučaju znamo šta treba raditi kada se javi neki rizičan događaj. Pri tome, uvek treba razmotriti dva aspekta strategije, prvi kako smanjiti mogućnost pojave rizika, i drugi kako smanjiti uticaj kada se rizik pojavi. Neke od strategija rizika koje koristimo prilikom upravljanja projektima su:

 • Podizanje na viši nivo
 • Izbegavanje,
 • Prihvatanje,
 • Transfer,
 • Redukacija rizika.

U slučaju da postojeći odgovor na pojavu rizika ne deluje, treba imati rezervni, takozvani contingency plan. Ovo je definitivno jedna od najvažnijih i najkritičnijih oblasti upravljanja projektima jer detaljnim i sistematičnim pristupom rizicima, možemo drastično povećati šansu da projekat bude uspešno realizovan i smanjiti sve potencijalne poteškoće njegove realizacije.

Direkta posledica upravljanja rizicima je dodavanje novih aktivnosti, resursa, izmena ugovora što utiče na promenu svih ostalih planova, odnosno ostalih oblasti znanja. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Registar rizika
 • Rezidulani rizik
 • Vlasnik rizika
 • Matrica rizika
 • Tolerancija na rizike
 • Plan rizika
 • Iterativno planiranje ostalih oblasti

 

9. Upravljanje nabavkom

Upravljanje nabavkom uključuje procese kupovine odnosno nabavke proizvoda ili usluga potrebnih za realizaciju projekta. Sadrži definisanje potrebnih proizvoda i/ili usluga, predložene dobavljače, način i kriterijume na osnovu kojih će se odrediti najpovoljniji dobavljači, različite tipove ugovora koji mogu biti potpisani sa izabranim dobavljačima, kao i prednosti i mane istih ugovora.

Naravno, pored toga sadrži način kontrole i monitoringa samih nabavki, u smislu provere isporučenih količina, kvaliteta robe/usluge, cena, rokova, kao i poštovanje samih odredbi iz ugovora. Usko je povezan sa planiranjem troškova, odnosno budžetom jer nabavke čine najveći deo budžeta kod većine projekata. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Plan nabavki
 • Spisak dobavljača
 • Ugovori
 • Kontrola nabavki i ugovora

 

10. Upravljanje zainteresovanih stranama


 
Prilikom pokretanja projekta, uvek treba pažljivo identifikovati zainteresovane strane. To su učesnici projekta, odnosno pojedinci i organizacije koje su aktivno uključene u projekat, ili čiji interesi mogu biti zahvaćeni projekt menadžment aktivnostima. Potrebno je identifikovati njihove interese i zahteve i upravljati njima u toku projekta. Osnovni stakeholderi su:

 • Sponzor ili vlasnik projekta,
 • Vođa projekta,
 • Projektni tim,
 • Top menadžment,
 • Program menadžeri
 • Portfolio menadžeri
 • Klijenti ili korisnici izlaza projekta,
 • Direktori sektora
 • Eksterni saradnici – konsultanti
 • Dobavljači
 • Protivnici projekta

Samo upravljanje zainteresovanim stranama se sastoji od: identifikovanja stakeholdera, planiranja upravljanja stakeholderima, upravljanja njihovim očekivanjima i kontrole njihovog angažovanja. Bitne stvari u ovoj oblasti:

 • Registar stakeholdera
 • Plan za upravljanje zainteresovanim stranama
 • Motivacija stakeholdera i metode motivacije

 

REZIME

Kao što vidite, upravljanja projektima je veoma kompleksno.

Medjutim, Iza svega ovoga stoji “šema”, PMI metodologija, tj. metodologija Project Management Instituta koja predstavlja najbolju praksu upravljanja projektima. PMI je nevladina organizacije sastavljene od projekt menadžera širom sveta koji se bave uspostavljanjem i stalnim usavršavanjem ove metodologije. 

I mi radimo po toj metodologiji i prenosimo vam baš tu, opšte prihvaćenu, dokazano najbolju praksu projektnog menadžmenta.

Primena ove metodologije je garancija da će vaši projekti biti uspešniji.

Kao što smo već pomenuli, projekat se sastoji iz pet procesnih grupa:

 1. Iniciranje (pokretanje) projekta
 2. Planiranje
 3. Izvršenje
 4. Monitoring i kontrola
 5. Zatvaranje projekta

Pored toga sastoji se iz deset oblasti znanja koje se gore detaljno objašnjenje:

 1. Upravljanje integracijom,
 2. Obimom projekta,
 3. Vremenom,
 4. Troškovima,
 5. Kvalitetom,
 6. Resursima,
 7. Komunikacijom,
 8. Rizicima,
 9. Nabavkom,
 10. Stakeholderima

 

 

 

Odakle da počnem?

Kao što ste videli u našem sveobuhvatnom i jedinstvenom vodiču za upravljanje projektima, upravljanje projektima je kompleksna i zahtevna disciplina. Zato smo sve naše kurseve podelili na osnovne i napredne koji su posvećeni specijalizovanim oblastima kako bi svako mogao da nađe ono što ga zanima i da se detaljno usavrši u onom segmentu koju mu najviše škripi. Spisak kurseva koji su u ponudi je prikazan ovde:

 • Savremene tehnike upravljanja projektima (obuka za upravljanje projektima)
 • MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima (osnovni kurs)
 • MS Project za profesionalce (napredni kurs MS Projecta)
 • Oracle Primavera
 • Portfolio menadžment (napredni kurs projektnog menadžmenta koji kombinuje napredne teorijske tehnike sa naprednim znanjem MS Projecta za rad u višeprojektnom okruženju)
 • Upravljanje rizicima na projektu
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • Konsalting iz upravljanje projektima

S obzirom da su naši kursevi različiti i da odgovaraju kako početnicima, tako i onima sa većim znanjem upravljanja projektima, skicirali smo logičan put kojim treba da se ide kako bi se pravilno usvajalo znanje upravljanja projektima.


I OPCIJA: 

Neki logičan korak je prvo sticanje teorijskog znanja o projektnom menadžmentu, tj. obuka za upravljanje projektima, pa tek onda rad sa konkretnim programom, tj. MS Project ili Oracle Primavera. Softerski alati će vam drastično olakšati i ubrzati vođenje projekata, ali vas neće naučiti teoriji projektnog menadžmenta. Zato uvek ide prvo teorija, pa tek onda softveri za upravljanje projektima.

II OPCIJA:

Ako već imate iskustva u vođenju projekata, onda su za vas specijalizovani kursevi upravljanja rizicima na projektu ili upravljanja komunikacijom.

III OPCIJA:

Ako vodite više projekata u isto vreme, onda su portfolio menadžment i napredni MS Project ono što vam treba.

IV OPCIJA:

Ako želite sve da podignete na viši nivo i da standarizujete upravljanje projektima, onda je konsalting pravo rešenje za vas.


U svakom slučaju, prvo treba da definišite svoje potrebe pa onda da nađete odgovarajući seminar za upravljanje projektima. Da bi vam pomogli u pronalaženju odgovarajućeg kursa, napravili smo sledeći dijagram.


 

Opis kurseva

Sada sledi kraći opis treninga, kako bi znali šta da očekujete na samom treningu.

 

Kurs Upravljanje projektima

 

Zašto upravljanje projektima?

Za firme: zato jer je to najlakši i najbolji način da unapredite preduzeće i ostvarite viziju i strateške ciljeve preduzeća.

Za pojedince: zato jer je to najbrži način da postanete bolji menadžer jer ćete efikasnije da planirate aktivnosti i kontrolišete njihovo izvršenje

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako se efikasno upravlja projektima, kako se upravlja obimom projekta (ciljevima), vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijom na projektu, rizicima, nabavkom, zainteresovanim stranama. Pored toga, naučićete kako preduzeti preventivne i korektivne akcije i vratiti projekat na pravi put. Jednom reči, naučićete da ostvarite ciljeve projekta u dogovorenom vremenu i za dogovoreni budžet.

Preduslov za pohadjanje kursa

Nema

Opšte informacije o obuci

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 

 


Kurs MS Project vrhunski alat za upravljanje projektima

Zašto Microsoft Project?

* Zato što je to jedan od najčešće korišćenih alata za upravljanje projektima.
* Zato što je to naš ubedljivo NAJTRAŽENIJI KURS

Šta je MS Project?

MS Project je program namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije projekata. Koristi se za sve elemente upravljanja projektima, od postizanja strogih vremenskih okvira do biranja adekvatnih resursa i osnaživanja tima. Jednom reči, to je pravi alat za projekt menadžere, alat koji im nudi lakši i intuitivniji rad na projektima, omogućavajući im bolje rezultate.

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako ostvariti ciljeve projekta u dogovorenom roku i u okviru zadatog budžeta.

Preduslov za pohadjanje kursa

Poznavanje rada na računaru i teorijske osnove upravljanja projektima

Opšte informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Napredni kurs – MS Project za profesionalce

Šta je napredni kurs?

Ovaj kurs je namenjen onima koji su već završili našu obuku za MS Project ili već neko vreme rade u ovom alatu za upravljanje projektima. Posebno se odnosi na one ljude koji rade u multiprojektnom okruženju i imaju potrebu da sa jedne tačke prate sve svoje projekte. Takođe, namenjen je onim ljudima koji su zaduženi za dodeljivanje i praćenje resursa  na više paralelnih projekata kako bi mogli da prate njihovu angažovanost i raspoloživost.

 

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako da budete brži i efikasniji u MS Projectu i kako da radite u multiprojektnom okruženju.

Preduslov za pohadjanje kursa

Osnove MS Project-a

Osnovne informacije o treningu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dan (petak-subota)

Vreme: 09-15h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Obuka za Oracle Primavera

Šta je Oracle Primavera?

Oracle Primavera je, uz MS Project, najkorišćeniji softver za upravljanje projektima. Ovaj kurs je namenjen

 • Projekt menadžerima
 • Članovima projektnog tima
 • Građevinskim inženjerima
 • Projektantima
 • Svima koji žele da ubrzaju i olakšaju vođenje projekata

 

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako da napravite projekat u Primaveri i da unesete sve potrebne aktivnosti i resursa, kako da pratite i ažurirate projekat i kako da pratite troškove i angažovanje resursa i kako da izveštavate o statusu projekta.

Preduslov za pohadjanje kursa

Nema

Osnovne informacije o treningu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dan (petak-subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Upravljanje rizicima na projektu

Zašto je bitno upravljanje rizicima

Ova oblast projekta je temelj za uspeh svakog projekta. Bez detaljne i sistematične analize rizika, projekat je osuđen na kašnjenje i probijanje rokova. 

Ovo je definitivno jedna od najvažnijih i najkritičnijih oblasti upravljanja projektima jer pravilnim risk managementom možemo drastično povećati šansu da projekat bude uspešno realizovan i smanjiti sve potencijalne poteškoće njegove realizacije.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako da identifikujete rizike na projektu, kako da ih rangirate u skladu sa kvalitativnim i kvantitativnim analizama, kako da napravite odgovarajuću strategiju odgovora na rizike

Preduslov za pohađanje kursa

Teorijska znanja upravljanja projektima

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 09.00 do 16.00h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Upravljanje komunikacijom na projektu

Zašto je bitna komunikacija na projektu

Komunikacija na projektu je identifkovana kao jedan od najvećih razloga za uspeh, odnosno neuspeh projekta jer vodja projekta provede skoro 90% svog vremena u komunikaciji.

Zato je potrebno raditi na efektivnoj komunikaciji sa projektinim timom i svim zasinteresovanim stranama na projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako da identifikujete sve stakeholdere ili zaintersovane strane na projektu, kako da planirate komunikaciju sa njima, kako da iz izveštavate i upravljate njihovim očekivanjima.

Preduslov za pohađanje kursa

Teorijska znanja upravljanja projektima

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10.00 do 15.00h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Kurs Portfolio menadžment

Zašto upravljanje portfolijom projekata

Najviši nivo upravljanja projektima je svakako upravljanje portfeljom projekata ili portfolio menadžment. To je najbolji, najbrži i najlakši način da realizujete strateške ciljeve kompanije kroz realizaciju najboljih projekata.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete:

 • Kako izabrati najbolje kandidate za portfolio (projekte) primenom različitih matematičkih modela
 • Kako kreirati portfolio
 • Kako balansirati resurse i novce
 • Kako pratiti i kontrolisati realizaciju portfolija pomoću MS Project alata

Preduslov za pohađanje kursa

+ Savremene tehnike upravljanja projektima (Osnove upravljanja projektima)

+ MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima (Osnove MS Projecta) s obzirom da se formiranje i praćenje portfolija radi u ovom programu

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2 dana (petak-subota)

Vreme: 9-16h

Literatura: obezbeđena

 

VIŠE DETALJA

 


Konsalting – Uvođenje sistema upravljanja projektima

 

Zašto SUP (Sistem Upravljanja Projektima)

Zato što ćete dobiti know-how, odnosno najbolju praksu za vodjenje projekata, precizne procedure i šablone za upravljanje projektima. Pri čemu je sve to univerzalno, primenljivo uvek u svuda, na bilo kom projeku, nezavisno od tipa industrije, tipa projekta, odeljenja koje ga je pokrenulo… Dobićete sve po prinicipu “ključ u ruke”.

Moćićete lakše, brže i efikasnije da planirate, pratite, kontroliše, nadzirete, komunicirate, motivišete, upravljate timom i projektima.

 

Šta dobijete uvođenjem sistema?

+ Zajedničko planiranje projekta

+ Zajedničko praćenje projekta [opciono]

+ Obuka za upravljanje projektima

+ Procedura za upravljanje projektima usklađena sa Vašim ISO standardima

+ Prateći formulari (šabloni) za upravljanje projektima

+ Obuka za korišćenje procedure

+ Kontrolne provere sistema

 

VIŠE DETALJA

 


 

CENE KURSEVA


 

Integrisani sistem upravljanja projektima na upit VIŠE DETALJA
Portfolio menadžment 39.990 VIŠE DETALJA
Oracle Primavera 49.990 VIŠE DETALJA
Napredni kurs – MS Project za profesionalce 29.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje rizicima na projektu 29.990 VIŠE DETALJA
Savremene tehnike upravljanja projektima 24.990 VIŠE DETALJA
MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima 24.990 VIŠE DETALJA
Upravljanje komunikacijom na projektu 14.990 VIŠE DETALJA

 


PREUZMI SPISAK SVIH KURSEVA

Preuzmi .pdf (1MB)


 

Napomena:

U dogovoru sa HR menadžerom, možemo da napravimo izveštaj sa treninga koji bi sadržao ocene svih polaznika, kao i oblasti za njihovo dalje unapredjenje.