Napredni kurs za MS Project | Project Management Srbija

Napredni kurs za MS Project

MS Project za profesionalce

ms-project-expert

 

Već radite u MS Project-u, ali niste iskoristili njegov pun potencijal jer znate da ima još mnogo stvari koje bi vam ubrzale rad?

Želite da pratite resurse na svim projektima sa jednog mesta?

Želite da pratite više projekata istovremeno ili da nadgledate više projekt menadžera?

Onda ste spremni za naš novi napredni kurs – MS Project za profesionalce.

ms-project-napredni-kurs

 

Zašto napredni kurs?

Vreme je pokazalo da polaznici osnovnog kursa za MS Project, vrlo brzo ovladaju ovim profesionalnim alatom za upravljanje projektima i krenu samostalno da ga koriste, ali posle nekog vremena hoće više od toga. Posle nekog vremena naši polaznici (projekt menadžeri) dobijaju sve više i više projekata i sve kompleksnije zadatke na poslu.

Nije im više dovoljno da imaju alat za upravljanje projektima gde će statistiku celog projekta dobiti u dva klika, gde će na jednom mestu pratiti varijansu (odstupanje) od svih važnih planiranih parametara projekta: obima projekta, trajanja projekta i planiranih troškova.

 

utisci-sa-obuke-pmp

 

Ne, njima treba više. Ako i vama treba više i želite da:

 • povežete dva projekta, jer u prvom projektu postoji aktivnost koja svojim završetkom pokreće aktivnost u drugom projektu
 • rasporedjujete resurse na projektima koji idu u isto vreme i da imate informaciju koliko je svaki od njih dostupan na kom projektu
 • da napravite svoje tabele i poglede
 • pratite više projekata u isto vreme u okviru programa ili portfolija projekata
 • da vidite prihode projekta (troškove, ali i prihode po aktivnostima)

 

Slika sa obuke

 

Ako vam to treba, onda je ovo PRAVI KURS ZA VAS.

 

Šta se radi na kursu?

Napredni kurs MS Project za profesionalce se sastoji od teorijskog i praktičnog dela i predstavlja kombinaciju teorijskih predavanja, praktičnih primera, radionica, vežbi i multimedijalnih sadržaja. Nije za početnike jer je namenjen onima koji su savladali osnove Microsoft Project-a.

Tokom interaktivne obuke otkrićete neverovatne mogućnosti ovog programa i shvatiti da sve što ste do sada ručno radili, MS Project će automatizovati.

Prolazi se izrada plana jednog realnog projekta i simulira njegova realizacija kroz softverski alat MS Project 2013, pri čemu će biti pokrivene sledeće teme:

 • Povezivanje aktivnosti izmedju više projekata
 • Program i porfolio menadžment – pravljenje portfolija projekata i vodjenje više projekata u isto vreme
 • Kontrola i praćenje svih projekata iz jedne tačke
 • Deljenje resursa izmedju projekata i praćenje njihovog angažovanja na svim projektima
 • Custom Fields
 • Prilagođavanje i kreiranje izveštaja
 • Kreiranje novih pogleda i tabela
 • Budžet: pravljenje budžeta pojedinačnih projekata i celog portfolija, poređenje plana projekta sa zadatim budžetom, povezivanje aktivnosti sa kontom, smanjivanje troškova
 • Praćenje troškova i prihoda projekta, odnosno dobit projekta
 • Integracija sa programom Microsoft Outlook (razmena taskova)
 • Napredne osobine resursa
 • Praćenje potrebnog broja resursa (ljudi, mašina, opreme) na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou
 • Vraćanje projekta na pravi put

 

Deljenje resursa izmedju projekata

Deljenje resursa izmedju projekata

 

PROGRAM I PORTFOLIO MENADŽMENT

Najveći benefit od ovog kursa će imati program i portfolio menadžeri, kao i projekt menadžeri koji vode više projekata u isto vreme. Prednost se ogleda u gore navedenim temama, a pre svega u deljenju resursa i praćenju više projekata u isto vreme.

 

DELJENJE RESURSA

Pre deljenja resursa, odnosno kreiranja zajedničke baze resursa, svaki projekat sadrže informacije o sopstvenim resursima. Šta to znači?

Imamo dva projekta. U prvom projektu postoji aktivnost pod imenom Aktivnost 1 koju radi Petar, član projektnog tima.  U drugom projektu u isto vreme se odvija aktivnost pod nazivom Aktivnost 2 koju radi ista osoba, tj. Petar. Ako nismo napravili zajedničku bazu resursa, onda će oba projekta imati informacije da su resursi pravilno raspoređeni.

 

Deljenje resursa na projektima

Deljenje resursa na projektima

Međutim, kada uvedemo jedinstvenu bazu resursa koja predstavlja jedan šerovani fajl koji je dostupan svim projektima, onda će svi projekti imati informacije o svim resursima i njihovim angažovanjima na svim projektima. To znači da će oba projekta videti da je Petar preopterećen jer radi dve aktivnosti u isto vreme (Aktivnost 1 na prvom projektu i Aktivnost 2 na drugom projektu). Pored toga, angažovanje resursa ili dodavanje novih resursa u okviru bilo kog projekta će prouzrokovati ažuriranje zajedniče baze resursa i ta informacija će biti prosleđena svim projektima.

Znači, deljenje resursa ima sledeće prednosti:

 • Možete uneti informacije o resursima, radno vreme, troškove rada i slično, u bilo kom projektu ili u zajedničkoj bazi resursa, i ti podaci će biti svuda dostupni
 • Podaci o dodeljivanju resursa iz različitih projekata se nalaze na jednom mestu
 • Kumulativni troškovi angažovanja ljudskih resursa će biti dostupni na svim projektima

 

PRAĆENJE VIŠE PROJEKTA

 

Trening za napredni MS Project

 

MS Project je odličan alat, ne samo za praćenje jednog projekta, već i za program/portfolio menadžment jer omogućava praćenje više projekata u isto vreme. Baš u tome se ogleda srž ovog naprednog treninga za MS Project jer ćete postati izvanredni u multiprojektnom okruženju i naučiti da upravljate grupom sličnih ili povezanih projekata.

 

PRIMER IZ PRAKSE 1 – PRAĆENJE VIŠE ISTOVREMENIH PROJEKATA

Vi ste projekt menadžer i imate više projekata koji idu u isto vreme. Ako pratite svaki projekat pojedinačno, znaćete da vas u sledećoj nedelji čeka Aktivnost 1-1 na projektu PR 1, kao i Aktivnost 2-2 na projektu PR 2, ali nećete imati informaciju da idu u isto vreme. Ovako kada sve projekte pratite iz jedne tačke, imaćete informacije o svim aktivnostima na svim projektima, kada sve aktivnosti počinju i završavaju, kao i o svim resursima koji su angažovani na tim aktivnostima. Ažuriraćete informacije na jednom mestu i uvek imati ažurno stanje svih projekata.

 

Svi projekti u firmi se prate iz jedne tačke

Svi projekti u firmi se prate iz jedne tačke

 

PRIMER IZ PRAKSE 2 – PORTFOLIO MENADŽER

Vi ste program ili portfolio menadžer i odgovorni za nadgledanje realizaciju više projekta. Recimo imate tri projekta i tri projekt menadžera, za svaki projekat po jednog. Svaki projekt menadžer će ažurirati svoj projekat, a vi ćete kao nadzor imati ažurne informacije o svim projektima. Na ovaj način ćete dobiti informacije o samom portfoliu, tj. koliko će trajati grupa projekata za koju ste zaduženi, koliki će biti ukupni troškova svih projekata u programu/portfoliu…

ivana-trifkovic

Naravno sve to možemo porediti sa inicijalnim planom portfolia.

 

PRIMER IZ PRAKSE 3 – PRILAGOĐAVANJE MS PROJECTA

Hoćete da vodite sve projekte iz jedne tačke i da imate informacije o statusima svih projekata, tačnije da znate da li vam kasne projekti. Pored toga želeli bi da statuse projekta prikažete na malo drugačije način. Ako će projekat biti gotov po planu, onda želite da bude obeležen zelenom, a ako kasni, onda crvenom.

Za ovo ćemo iskoristiti Custom Fields i podesiti ga da nam prikaže tražene sličice.

 

custom-field

Custom Field napravljen za grafički prikaz kašnjenja projekta

 

PRIMER IZ PRAKSE 4 – DOBIT PROJEKTA

Ovo je posebno interesantno građevinskim, izvođačkim firmama, odnosno bilo kojoj firmi koja izvodi projekte za nekog investitora. Takvoj firmi nije potrebno samo praćenje troškova angažovanja sopstvenih ljudskih i materijalnih resursa, kao i praćenje troškova angažovanja podizvođača. Ne takva firma, osim informacije o troškovima po aktivnostima, treba da ima i prodajne cene, tačnije prihode po aktivnostima. Kratko rečeno, takvoj firmi treba dobit projekta.

Dakle, vi radite neki građevinski projekat za investitora. Znate kolike ste iznose uneli u predmer i predračun i znate koliko će to koštati investitora. Sa druge strane, MS Project će vam pomoći da izračunate koliko će Vas koštati upravljanje ovim građevinskim projektim.

Kada sve to spojimo, onda dobijemo da je ovaj napredni kurs pun pogodak jer ćete naučiti kako izračunati dobit projekta.

 

Dobit projekta

 

PRIMER IZ PRAKSE 5 – BROJ POTREBNIH RESURSA PO MESECIMA

Ono što je vrlo korisno znati u toku projekta je broj potrebnih resursa po mesecima. Naravno da nam MS Project može pomoći u tome da vidimo broj potrebnih resursa, ali i broj raspoloživih resursa. Ovi podaci nam mogu pomoći da bolje planirano angažovanje naših resursa (ljudi, mašina, opreme…)

 

Resursi po mesecima

 

Kao što vidite mogućnosti su neverovatne, a na nama je da iskoristime sve prednost koje nudi ovaj alat za projektovanje i praćenje projekata. U suštini, MS Project je

savršen alat za multuprojektno okruženje.

 

Da li je ova obuka za Vas?

Napredni kurs “MS Project za profesionalce” je namenjen svima koji su već završili našu obuku za MS Project ili već neko vreme rade u ovom alatu za upravljanje projektima. Posebno se odnosi na one ljude koji rade u multiprojektnom okruženju i imaju potrebu da sa jedne tačke prate sve svoje projekte.

Takođe, namenjen je program i portfolio menadžerima, kao i onim ljudima koji su zaduženi za dodeljivanje i praćenje resursa na više paralelnih projekata kako bi mogli da prate njihovu angažovanost i raspoloživost na svim projektima. Namenjen je i onima koji žele da prate ne samo troškove već i prihode projekta, odnosno zaradu. 

 

Sam kurs obuhvata više tematskih celina sa praktičnim primerima i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela i predstavlja kombinaciju predavanja, radionica i vežbi. Tokom interaktivne obuke se prolazi kroz realne projekte i simulira njihova realizacija kroz softverski alat MS Project. U kratkim crtama, ova obuka je za Vas:

– Ako želite da prošitite svoje znanje MS Project-a

– Ako vodite više projekata u isto vreme

– Ako ste program ili portfolio menadžer

– Ako ste resurs menadžer ili odgovorno lice za rasporedjivanje resursa firme (ljudi, mašine, oprema) i ako ti resursi treba da rade na više projekata u isto vreme. Naravno, imaćete informacije o njihovom angažovanju i dostupnosti na svim projektima.

– Ako želite da vidite i saznate dobit projekta

  

U slučaju da se ste na makar jedno pitanje odgovorili sa DA, znači da ste na pravom mestu.

 

CILJ OBUKE

Osposobljavanje polaznika za rad u multiprojektnom okruženju MS Project-a

 

 

Opšte informacije o obuci

Trajanje kursa: 2 dana

Vreme: 09-16h

Potrebno predznanje: Osnove MS Project-a

Broj polaznika: 3

Tip obuke: In-house

Investicija: 29.990 + PDV

 

ONLINE OBUKA

Trajanje: 4 dana

Vreme: 12.00-15.30h

Investicija: 29.990 + PDV

Fizička lica: 15% popusta

 

Rekli su o našoj obuci za napredni MS Project

Utisci sa obuke za MS Project

Utisci sa obuke za MS Project

 

 

Pogledajte šta Nenad, iz američke kompanije Johson Controls, misli  o našoj obuci za MS Project.

 

 

 

SLIKE SA TRENINGA

 

 

DODATNE PREDNOSTI NAŠEG KURSA

 • Radimo na vašem konkretnom projektu
 • Ovo je naš najbolje ocenjen kurs
 • 100% naših polaznika bi preporučilo ovaj kurs drugima
 • Prosečna ocena kursa je 4,92 (ocena 1-5)
 • Radili smo sa najvećim kompanijama u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i BiH
 • Dobijate najveću vrednost za vaš novac i zato dobijate potpunu garanciju zadovoljstva pa u slučaju da niste zadovoljni obukom, vratićemo vam sav novac. Bez bilo kakvih dodatnih pitanja. Zato što znamo šta nudimo.

 

 

strelica

PRIJAVI SE ODMAH I UBRZAJ SVOJE PROJEKTE

 

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka