Upravljanje rizicima projekta | PMS

Upravljanje rizicima projekta

Upravljanje rizicima

 

Rizik je neizvestan događaj ili uslov koji ako se desi ima pozitivan ili negativan uticaj na jednu ili više dimenzija projekta, kao što su: obim, trajanje, troškovi i kvalitet projekta

Sada kada je poznato šta je rizik, jasno je da je ceo projekat prilično neizvestan i da sadrži puno potencijalnih rizika, zar ne? Ako je vrlo teško predvideti kog dana će se završiti projekat, koliko će tačno koštati ili koliko nam tačno resursa treba za njegovu realizaciju, onda možemo reći da postoji velika neizvesnost na projektu.

Sa druge strane upravljanje rizicima je kritičan deo projektnog menadžmenta, čak u toj meri da uspeh ili propast projekta direktno zavise od toga da li se neko bavi rizicima na projektu ili ne.

Početi realizaciju projekta, bez prethodne analize rizika je neodgovorno, ako ne i nedopustivo, ponašanje projektnog menadžera.

Ako imamo projekt menadžera svesnog ove uzročno-posledične veze i ako se bavi rizicima, tj. identifikacije ih, analizira i prati tokom projekta, onda raste uspešnost projekta. 

Međutim, realnost je dosta drugačija. Ovoj temi se ne posvećuje dovoljno vremena pa upravljanje rizicima projekta bude često zanemarena tema prilikom vođenja projekata. Vrlo često, zar ne?

I to je potpuno očigledno i svi znaju da je tako. I opet, bez obzira na to, nekako se prelazi preko toga. Ne razmišlja se o tome jer menadžer projekta nema dovoljno vremena da se time bavi.

Ili nema dovoljno informacija? 

Istina je da mnogi projekt menadžeri ne znaju koji su benefiti upravljanja rizicima jer im niko nije objasnio rizike na pravi način i koliko će vremena i novca uštedeti ako planiraju i prate rizike na projektu.

Ako je nešto rizično, treba se baviti time, treba na svaki način smanjiti potencijalne probleme, zar ne?

I zato dobri projekt menadžeri znaju da upravljanje rizicima drastično utiče na uspešnost projekta i planiraju rizike kao i sve druge oblasti projekta. Ako ne i više!

 

Zašto je bitno upravljanje rizicima?

Uz pravilno upravljanje rizicima projekta, drastično se smanjuje njihov negativan uticaj na projekat i povećava šansa da svi ciljevi projekta budu uspešno realizovani u zadatim rokovima i u zadatom budžetu.

Dobro planiranje rizika = dobro planiranje projekta

Ako upravljamo rizicima, onda upravljamo i projektom!

Planiramo kako da smanjimo rizike, a ako se rizik desi uvek imamo spreman plan delovanja (contingency plan). Znači, razmišljamo nekoliko koraka unapred i time držimo projekat pod kontrolom. Mnogo je bolje i lakše kada imate plan za sve moguće događaje, nego kada čekate da se oni dese. Kada se dese, onda vuku sa sobom veliku količinu stresa, nervoze, konflikta u timu… U toj situaciji je vrlo teško trezveno razmišljati pa je zato mnogo bolje i jednostavnije razmišljati o projektnim izazovima pre nego što se dese, tj. unapred planirati rizike

 

Sam kurs Upravljanja rizicima je pravljen po principu dvodnevne radionice i sastoji se iz malo teorije, a mnogo prakse u vidu brainstorming sesija, puno timskog rada i razmene ideja. Neke od njegovih glavnih celina su:

 1. Identifikacija rizika na projektu
 2. Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
 3. Planiranje strategije odgovora na rizike
 4. Kontrola rizika
 5. Praktična vežbanja iz gore navedenih oblasti

 

Matrica rizika

 

KOME JE NAMENJENA OBUKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA?

Dakle, ova obuka je za Vas:

 • Ako želite da imate veću šansu da projekat završite na vreme i u dogovorenom budžetu
 • Ako želite da smanjite pojavu rizičnih događaja na projektima
 • Ako želite da proširite svoje znanje upravljanja projektima
 • Ako želite da budete bolji projekt menadžer
 • Ako ste u menadžmentu ili želite da budete bolji menadžer jer su rizici univerzalna kategorija koja se javlja ne samo na projektima, već i u ostalim aspektima posla
 • Ako ste program ili portfolio menadžer
 • Ako ste član projektnog tima
 • Ako ste risk manager
 • Ako ste sponzor projekta ili investitor
 • Ako ste vlasnik kompanije
 • Ako ste šef službe razvoja ili projektovanja

 

ŠTA ČETE NAUČITI NA OBUCI?

Ova obuka nije za svakoga. Ona zahteva neko predznanje vođenja projekata. I ono što je najbitnije, ona zahteva želju za napredovanjem i usavršavanjem. Na obuci ćete naučiti sledeće:

 • kako da budete bolji projekt menadžer
 • kako da postanete risk menadžer na projektu
 • kako da identifikujete rizike na projektu korišćenjem različitih alata i tehnika
 • kako da napravite matricu rizika
 • kako da napravite regitar rizika i kako da ga pratite i ažurirate tokom projekta
 • kako da rangirate rizike, odnosno odredite prioritete među njima
 • kako da napravite plan reagovanja na pojavu rizika
 • kako da pratite i kontrolišete rizike

 

KAKO IZGLEDA OBUKA?

Obuka je podeljena na dva dana. Prvi dan služi da identifikujemo sve potencijalne rizike na projektu i da odredimo njihove prioritete u zavisnosti od toga kolika im je verovatnoća da se dese i koji uticaj imaju na projekat.

Drugi dan služi da napravimo plan reakcije na rizike i da izvršimo ažuriranje našeg projekt menadžment plana(ova). Radićemo na konkretnom projektu i u toku drugog dana promenićemo WBS, Gant dijagram, budžet projekta i ostale bitne segmente jednog projekta. 

 

Obuka za upravljanje rizicima na projektu

 

Dakle, posledice (ishodi) upravljanja rizicima su:

 • Naknadno dodate ili uklonjene aktivnosti
 • Naknadno dodati, uklonjeni ili zamenjeni resursi na određenim aktivnostima
 • Promena rasporeda aktivnosti
 • Outsource aktivnosti/resursa
 • Promena budžeta
 • Promena ugovora

 

REKLI SU O TRENINGU

Utisci sa treninga

 

DODATNE PREDNOSTI KURSA

 • 100% naših polaznika bi preporučilo ovaj kurs drugima
 • Radimo na konkretnom projektu po principu learnig by doing
 • Nema dugotrajnih teorijskih priča, već odmah prelazimo sa reči na dela
 • Na licu mesta ažuriramo planove projekta na osnovu risk response strategije

 

Znači, na licu mesta ćete razumeti kako upravljati rizicima na projektu i kako smo umanjili negativne dogadjaje na projektu i kako je šansa za uspeh projekta daleko veća. Shvatićete zašto je planiranje projekta iterativan proces jer nakon planiranja rizika menjamo i ostale planove. I kako na kraju dana dobijemo potpuno novi plan projekta koji je potpuno realan, svi veruju u njega i svi znaju da će projekat biti gotov na vreme, za zadati budžet i da će klijent biti zadovoljan kada sve privedemo kraju.

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 2 dana

Vreme: 10-15h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 29.990

 

strelica

Želim brzo da naučim da upravljam rizicima projekta

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)