10 glavnih razloga zbog kojih vaš biznis propada i kako ih izbeći | Project Management Srbija

10 glavnih razloga zbog kojih vaš biznis propada i kako ih izbeći

10 glavnih razloga zbog kojih vaš biznis propada i kako ih izbeći

10 glavnih razloga zbog kojih vaš biznis propada i kako ih izbeći


Uspeh i neuspeh su usko povezani. Dok težimo uspehu, izbegavamo neuspeh, a kad god ne uspemo, izmiče nam uspeh. Ova veza je važna i ne sme se zanemariti.

Princip fokusiranja na nešto pozitivno: na viziju, misiju ili ciljeve je odlično sredstvo za razvijanje najboljeg mogućeg stava za svakodnevno kretanje napred. Međutim, istovremeno je nemoguće postići i održati uspeh ako nismo svesni najčešćih zamki zbog kojih ne idemo napred. Kako u svakodnevnom životu i svakodnevnim aktivnostima koje obavljamo, tako i kada je posao u pitanju moramo prepoznati koje su to zamke i jedino ih onda možemo svesno izbeći.

Cela poenta organizacionog učenja je sticanje, kategorizovanje i primena potrebnog znanja za podršku našim strateškim i operativnim naporima u svim predvidivim scenarijima. U tom cilju, naše znanje mora uključiti najbolje prakse kao i najgore prakse. Prve služe kao referenca šta treba raditi, a druge kao referenca šta treba izbegavati.

 Ovom prilikom ćemo istražiti deset loših poslovnih praksi i daćemo vam savete kako ih možete uspešno izbeći.

10. najvećih zamki za Vaš biznis i kako ih izbeći

1. Neefikasno poslovno planiranje – nedostatak poslovnog plana

Imate viziju, ali ne i strateški plan!

Svako ko se bavi preduzetništvom naravno želi da bude uspešnan. Preduzetnici uglavnom imaju prilično opisnu viziju kako bi njihovo poslovanje trebalo da izgleda. Ipak, mnogi od njih ne rade na razvoju neophodne strategije i akcionog plan da bi to što žele i postigli. Ovo je najčešći razlog neuspeha potpuno novih malih preduzeća.

Da bi kao preduzetnik postigli uspeh u svom poslu, morate razumeti šta omogućava uspeh. A zanimljivo je da ovo saznanje započinje učenjem šta dovodi do toga da vaša konkurencija uspeva ili ne uspeva u poslu. Ono što je ključno za vas kao preduzetnika je da dobro razumete industriju u kojoj poslujete. To bi značilo da treba istražiti i upoznati tržište, odnosno tržišni udeo svojih konkurenata, portfelje klijenata, portfelje proizvoda, ključne lidere itd. Isto tako je važno da u potpunosti ovladate vešinom prodaje, napravite realnu procenu svog preduzeća i mogućnosti u svakom od tih područja.

Važna razmatranja uključuju sledeća pitanja:

 • Ko čini bazu vaših kupaca (klijenata)?
 • Kako i gde ćete distribuirati vaš proizvod?
 • Koji je vaš marketinški plan?
 • Kakv je vaš početni kapital?

Ne zaboravite da uzmete u obzir poslovne ali i životne troškove jer većina preduzeća nije profitabilna tokom prve godine poslovanja.

Pored pomenutih razmatranja, takođe, je važno da prepoznate i istaknete svoje konkurentske prednosti, a ako ih nemate, morate biti u mogućnosti da ih brzo razvijete. Biznis plan vam pomaže da definišete svoje jedinstvene vrednosti – ono što vaš projekat (proizvod, uslugu) razlikuje od konkurenata. Ukoliko ne postoji strateški plan vrlo lako dolazi do stresa, sukoba, grešaka, višesmerne krivice i neuspeha.

Specifičan poslovni model i infrastruktura preduzeća treba da se uspostave  mnogo pre nego što se proizvod ili usluga ponude kupcima (klijentima), a potencijalne tokove prihoda treba projektovati unapred. Izrada i održavanje poslovnog plana su ključni za dugoročno vođenje uspešnog preduzeća.

2. Nedovoljno početnog kapitala

Ponekad je potrebno zadužiti se da biste finansirali pokretanje preduzeća. Malo je vlasnika preduzeća koji imaju novac na raspolaganju pre nego što započnu sopstveni biznis, pa su krediti razuman izbor za finansiranje novog poduhvata.

Ali ako ne odredite prioritet vraćanja duga i blagovremenog plaćanja, postaje sve teže i teže razvijati poslovanje. Vlasnici malih preduzeća iz svih industrija kažu da im je nedostatak kapitala ili novčanog toka glavni izazov.

3. Negativan novčani tok

Održavanje pozitivnog novčanog toka je suština vašeg poslovanja. Bez ovoga vaše preduzeće ne može dugo opstati. Međutim, mnoga preduzeća se bore sa problemima novčanog toka. Takva preduzeća moraju uspostaviti i održavati ravnotežu između priliva novca i pokrivanja svojih troškova. Čak se i najprofitabilnije firme nađu u problemu kada je odliv veći od zarade.

Ako novčani tok postane stalno negativan i novac se potroši, onda problem postaje još ozbiljniji. Normalno je s vremena na vreme suočiti se sa pritiskom novčanog toka a da je faktor koji utiče na to van vaše kontrole. Međutim, planiranje je ključno i morate da se uverite da imate sredstava za podršku poslovanja za izvestan vremenski period. Iako ovo može značiti da je potrebno da osigurate dodatna sredstva za svoje preduzeće, ne možete jednostavno izbeći planiranje finansija i nadati se najboljem. Da biste izbegli potencijalni neuspeh, potrebno je da napravite budžet koji redovno pratite i kontrolišete.

Glavni uzroci problema novčanog toka su:

 • Niska dobit ili ogromni gubici
 • Prekomerna potrošnja na proizvodne kapacitete
 • Previše zaliha
 • Odobravate previše kredita kupcima
 • Sezonska potražnja

Kako možete izbeći poslovni neuspeh zbog negativnog novčanog toka?

Evo nekih rešenja kako ćete izbeći poslovni neuspeh i rešti problem negativnog novčanog toka:

 • Povećajte prodaju
 • Pregovarajte o boljim uslovima plaćanja sa dobavljačima
 • Budite vrlo selektivni u odobravanju kredita kupcima

Ako pravilno planirate i preduzmete sve preventivne mere, moći ćete prilično efikasno da upravljate krizom.

4. Loše planiranje i nepravilno ulaganje u marketing

Vlasnici preduzeća često ne uspevaju da se pripreme za marketinške potrebe svog preduzeća u smislu potrebnog kapitala. Kada preduzeća potcene ukupne troškove marketinških kampanja, može se javiti problem u obezbeđivanju finansija ili preusmeravanju kapitala iz drugih poslovnih sektora kako bi se nadoknadili nedostaci. Kako je marketing presudan aspekt svakog poslovanja u ranoj fazi razvoja, neophodno je da preduzeće osigura da ima uspostavljen realan budžet za trenutne i buduće marketinške potrebe.

Slično tome, važno je imati realne projekcije u pogledu ciljne grupe i koeficijenata prodaje jer je to presudno za uspeh marketinške kampanje. Preduzeća koja ne razumeju ove aspekte marketinških strategija imaju veću verovatnoću da propadnu od onih preduzeća koje odvoje vreme za stvaranje i sprovođenje isplativih i uspešnih kampanja.

5. Angažovanje pogrešnih ljudi

Zapošljavanje iz nužde ili pogrešnih ljudi je najskuplja greška u poslu.

Recimo, dešava se da preduzeća osete uticaj preopterećenosti poslom koji je posledica upražnjenog radnog mesta bilo da je neko dao otkaz ili je otpušten ili sa druge strane naglog poslovnog rasta. Onda dolazi do pojave napetosti i stres se prenosi na saradnike, odnosi počinju da trpe i performanse preduzeća počinju da opadaju. Vrlo često se u takvim situacijama preduzetnici i menadžeri odluče da zaposle prvog prihvatljivog, a ne i najboljeg mogućeg kandidata za taj posao. Početno olakšanje koje osete vrlo brzo rezultira lošim odnosima među zaposlenima, stvaranjem zaposlenih bez vizije, želje za radom i posvećenosti poslu što dovodi do dugoročnih i ne planiranih troškova.

Zašto se zapošljavaju pogrešni ljudi?

Jedan od odgovora koji možemo čuti je da je potrebno mnogo vremena da bi se pronašla odgovarajuća osoba a da to vreme nemamo. Treba razmisliti o tome da li je brzo zapošljavanje vredno pomenutih posledica.

Pored toga, naravno, ono što nećemo čuti kao odgovor ali postoji kao činjenica je da često preduzetnici ne žele da plate konkurentnu platu što dovodi do pojave potencijalnih problema sa kadrom u budućnosti.

Zato treba razmisliti i odvojiti vreme kada je odabir kandidata u pitanju. Sa druge strane treba adekvatno platiti i nagraditi angažovanje, trud i zalaganje vaših zaposlenih jer oni su navredniji resurs preduzeća.

6. Neprofesionalan odnos

Prijateljstvo na radnom mestu je mač sa dve oštrice. Svi želimo da se osećamo prijatno sa ljudima sa kojima radimo i ako uspemo da uspostavimo prijateljstvo sa nekima od njih, život na poslu zaista postaje sve bolji. Ali ne treba dopustiti da prijateljstvo zamagli našu profesionalnu procenu jer to postaje nepravedno prema organizaciji, a i mogući izvor budućih problema. Slično tome, ne treba ni po svaku cenu podržavati ideje vašeg šefa ako to zahteva da napustite dobre prakse vođenja i upravljanja.

Zašto? Početni osećaj udobnosti pre ili kasnije biće zamenjen neizbežno stresnim posledicama koje nastaju zbog neutemeljenih organizacionih odluka. Znači, važno je imati dobre poslovne odnose, idealno je napraviti i prijateljske relacije na poslu ali ne treba zaboraviti i zanemariti objektivan i profesionalan odnos i pristup poslovnim obavezama i odlukama. Najefikasniji način da se uspostavi profesionalni pristup obavezama je pružanje vrhunske obuke o liderstvu, upravljanju i menadžerskim veštinama. Ovo je dokazana činjenica, ali zahteva punu posvećenost vrha rukovodstva.

7. Nepoverenje u tim saradnika

Rasprostranjeno nepoverenje na radnom mestu sistemska je slabost koja proizilazi iz kombinacije gore pomenutih  problema. Šta to znači? Ako ne postoji plan, zapošljavaju se pogrešni ljudi i postoji takva politika u preduzeću koja zamenjuje zdravu poslovnu praksu na dobrom ste putu da razvijete nepoverenje u svoje saradnike što nikako ne može biti dobro za vaš posao. Zato, ako kao preduzetnik smatrate da ne možete verovati svojim ljudima, to može značiti da imate problem sa kontrolom ili je vaše preduzeće već krenulo pogrešnim putem. U ovom drugom slučaju, ako se vaše preduzeće kreće pogrešnim putem, treba da izradite strateški plan, zaposlite prave profesionalce i talente i držite se politike zdrave poslovne prakse.

8. Pogrešan odnos prema neslaganjima u preduzeću

Iskreno neslaganje zasnovano na suštinski različitim pristupima za rešavanje istog problema ili postizanje istog cilja, ili čak oko toga šta je zapravo problem ili koji je najbolji cilj, temelj je učenja i napretka. Međutim, očigledno neslaganje oko važnih pitanja, koje potiče isključivo od ljudi koji pokušavaju da opravdaju svoju osrednjost ili sakriju svoje loše namere, temelj je neuspeha svakog preduzeća. Način na koji se može rešiti bilo koja vrsta neslaganja je drugačiji.

Da bi se preduzetnik suočio sa istinskim neslaganjima, mora održavati profesionalno upravljanje i rešavanje problema kao i usklađivanje preduzeća. Suprotno tome, da bi se rešile očigledne nesuglasice koje uvek potiču od pojedinca ili grupe ljudi, treba razmisliti i o sastavu tima i eventualnoj reorganizaciji samog tima. Dugoročno posmatrano potrebno je i izraditi strateški plan koji će obezbediti smer i svrhu potrebnu za zapošljavanje pravih ljudi u budućnosti.

9. Loše upravljanje

Napokon smo razmotrili prethodne razloge propadanja preduzeća došli smo do možda najvažnijeg razloga koji na neki način objedinjuje sve već opisane razloge.

Preduzetnici imaju moć nad svojim preduzećima, a sa velikom moći dolazi i velika odgovornost.

Upravljanje se delimično odnosi na stav i način razmišljanja i to utiče na vaš krajnji rezultat.

Taj ključni razlog zbog kog mnoga mala preduzeća propadaju je nedostatak poslovne oštrine menadžerskog tima ili vlasnika preduzeća. U nekim slučajevima vlasnik preduzeća je jedina osoba na višem nivou u preduzeću, posebno kada preduzeće posluje u prvim godinama. Iako vlasnik može da poseduje veštine potrebne za stvaranje i prodaju održivog proizvoda ili usluge, često mu nedostaju osobine jakog menadžera i nema vremena da uspešno nadgleda druge zaposlene. Bez posvećenog menadžerskog tima, vlasnik preduzeća ima veći potencijal da loše upravlja određenim aspektima poslovanja, bilo da su to finansije, zapošljavanje ili marketing.

Uspešni preduzetnici delegiraju aktivnosti koje ne obavljaju dobro ili imaju malo vremena za njihovo uspešno obavljanje pažljivo odabranom timu menadžera. Snažan menadžerski tim jedan je od faktora koji će uticati da malo preduzeće postane održivo u budućnosti. Za vlasnika preduzeća je važno da izgradi poverenje u menadžere i svoje zaposlene, kao i da razume i podrži stav menadžera u pogledu poslovanja preduzeća, angažovanju pa i odabiru zaposlenih.

Zadovoljstvo ali i odluke na osnovu pretpostavki se obično dešavaju kada preduzeće posluje dobro i padne u lažni osećaj sigurnosti. Preduzetnik onda živi u uverenju da njegovo preduzeće posluje na najbolji mogući i najproduktivniji način. Upravo to je slučaj kada se dolazi u zabludu a posao krene pogrešnim putem ako niste pažljivi.

10. Loša lokacija preduzeća

Izbor lokacije preduzeća je često nepravedno zanemaren faktor. Mnogi preduzetnici da bi smanjili troškove odlučuju se na nepopularne i jeftinije lokacije. Postoje i oni koji veruju da lokacija nije bitna pod uslovom da imate dobar proizvod. Međutim, dobra poslovna lokacija je izuzetno važna posebno kada tek započinjete sopstveni posao.

Recimo ako se odlučite da vodite proizvodni posao dostupnost sirovina je faktor koji bi trebalo da uzmete u obzir. Ako se vaše preduzeće ne nalazi u blizini sirovina koje koristite, transport i nabavka vam mogu biti otežani i umanjiti vaš profit. Sa druge strane uvek treba brinuti o interesnoj grupi, pa izborom prave lokacije olakšati kupcima da dođu do vas i vaših proizvoda. Dostupnost osnovne infrastrukture takođe treba da bude faktor prilikom izbora lokacije za preduzeće. Ovo su samo neki od faktora koje treba uzeti u obzir, ali ono što je važno istaći jeste da dostupnost proizvoda ili vaših usluga je usko povezano i zavisi od prave lokacije.

Kada je preduzeće podvrgnuto posledicama prethodnih nevolja, najviše rukovodstvo je, po definiciji, osnovni deo problema. U ovim okolnostima donošenje neophodnih i teških odluka često izaziva osećaj krivice. Uobičajena pitanja koja se često postavljaju su:

 • Kako da otpustimo ljude?
 • Da li moramo da smanjimo plate?
 • Kako i zašto smo vodili preduzeće loše?

Predlog i savet je ne dozvolite svom poslu da dođe do ove tačke!

Ovih deset razloga bi trebalo da vam pruže dobro razumevanje kako da okrenete stvari u svoju korist kako vaše preduzeće ne bi postalo deo statistike stope neuspeha.