Menadžment projektima – dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019 | Project Management Srbija

Menadžment projektima – dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019

Menadžment projektima – dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019

Novo! Vebinar iz oblasti menadžmenta projektima – ISO 21500

Datum: 3. novembar 2020. u 10.00h

Upravlјanje projektima postaje trend u svim ozbilјnijim organizacijama. Sve je više i više projekta koji se iniciraju na dnevnoj bazi i sve je više stvari koje se vode kao projekti. S druge strane, svetska statistika projektnog menadžmenta je poražavajuća.

Čak 2/3 projekata se neuspešno završi, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Dve trećine projekata je probilo rok ili budžet, ili nisu ostvareni cilјevi projekta.  

Zato je ovaj vebinar prava prilika da se upoznate sa rešenjem koje nude međunarodni ISO standardi i najbolјa svetska praksa. Saznajte kako će vam standard SRPS ISO 21500:2019 pomoći da standardizujete sve projekte u vašoj firmi i da povećate uspešnost projekata.

Institut za standardizaciju Srbije, telo koje se bavi ISO standardima, organizuje ovaj vebinar u saradnji sa našom Agencijom za konsalting i upravlјanje projektima (www.project-management-srbija.com). Predavači na vebinaru su:

  • Aleksandar Obradović, vlasnik agencije, višegodišnji predavač i konsultant sa velikim iskustvom u oblasti upravlјanja projektima i
  • mr Mirjana Mirković-Đorđević, sekretar Komisije za standarde KS CASCO, koja je usvojila SRPS ISO 21500.

Vebinar „Menadžment projektima – dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019” održaće se  3.novembra ove godine, sa početkom u 10 h.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen menadžerima projekta na svim nivoima i u svim delatnostima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima, rukovodiocima, kao i svima koji su zainteresovani za ovu temu i žele da unaprede svoje veštine.

Program vebinara

09:45-10:00 Prijavlјivanje učesnika
10:00-10:30 Uvodno predavanje – ISS
10:30-10:45 Šta je projekat, program i portfolio?
10:45-11:00 Svetska statistika menadžmenta projektima
(zašto se 2/3 projekata završi neuspešno)
11:00-11:15 Primeri dobre i loše prakse u svetu
11:15-11:30 Kako SRPS ISO 21500:2019 može povećati uspešnost projekta?
11:30-11:45 Pauza
11:45-12:30 Iniciranje i planiranje projekta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 21500:2019
12:30-12:40 Implementacija i monitoring projekta
12:40-12.50 Zatvaranje projekta
12:50-13:00 Pitanja i odgovori. Zaklјučak

Opšte informacije

Datum početka: 3.novembar
Vreme: 10-13.00h
Cena: 5.000 RSD

Prijava

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka