Najava treninga: MS Project 07-08.februar | Project Management Srbija

Najava treninga: MS Project 07-08.februar

Najava treninga: MS Project 07-08.februar

Najava treninga: MS Project 07-08.februar

Najava treninga za MS Project

 

Kurs za MS Project je namenjen svima koji žele sa savladaju osnove upravljanja projektima i da te veštine iskoriste prateći realizaciju projekta pomoću programa Microsoft Project.

MS Project – vrhunski alat za upravljanje projektima je namenjen rukovodiocima projekta, učesnicima projekta, menadžerima i ostalima koji se u svom radu sreću sa projektima i projektnim upravljanjem. Sam kurs obuhvata više tematskih celina sa praktičnim primerima. Tokom interaktivne obuke se prolazi izrada plana jednog realnog projekta i simulira njegova realizacija kroz softverski alat MS Project.

 

Agenda 

Kroz konkretne primere i vežbanja biće pokrivene sledeće teme:

 • Osnove MS Project-a
 • Rad sa datotekama
 • Definisanje kalendara projekta
 • Tehnika mrežnog planiranja
 • Unošenje aktivnosti projekta
 • Izrada dinamičkog plana projekta
 • Uspostavljanje i modifikovanje veza između aktivnosti
 • Odlaganje početka aktivnosti i vremensko preklapanje aktivnosti
 • Deljenje aktivnosti
 • Kreiranje WBS-a
 • Kritični put
 • Resursi i troškovi
 • Sortiranje, grupisanje i filtriranje aktivnosti i resursa
 • Tabele
 • Analiza rizika
 • Praćenje realizacije projekta
 • Varijansa – odstupanja od prvobitnog plana projekta
 • Vraćanje projekta na pravi put
 • Veza sa drugim programima
 • Izveštavanje

 

DATUM: 07-08.februar

VREME: 09-16h

ADRESA: Svetog Save 1-9, Hotel Slavija, sala Press

CENA OBUKE: 21.990

 

 

 

Više informacija na Trening za MS Project

 

Slike sa završene obuke: