upravljanje projektima | Project Management Srbija
ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

Kako će vam standard ISO 22301 pomoći da poboljšate kontinuitet poslovanja? U svetu u kojem sajber napadi, zloupotrebe podataka i prirodne katastrofe mogu prekinuti kontinuitet poslovanja i brzo naštetiti ugledu organizacije, moramo biti spremni da pravovremeno reagujemo. Zato organizacije i preduzeća moraju da primene, održavaju i unapređuju svoj sistem upravljanja…

Oracle Primavera – šta je najduži put projekta

Oracle Primavera – šta je najduži put projekta

Kako i zašto u Primaveri P6 identifikovati najduži put? Kritični put je važan koncept u upravljanju projektima. On nam ukazuje na to koliko će naš projekat trajati. Znači, određuje trajanje projekta i usmerava nas na aktivnosti koje direktno utiči na trajanje projekta. A kada projekta kasni, usmerava nas na aktivnosti…

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Licencirani softver Bez obzira da li su preduzeća velika ili mala nesumnjivo žongliraju brojnim projektima, planovima, zadacima i resursima. Zato je potrebno da pronađu idealno rešenje koje ći im pomoći da se lakše organizuju tokom planiranja i izvođenja projekata. I to na način koji je tačan, predvidljiv i profitabilan. Prednosti…

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Projektna struktura preduzeća u Primaveri P6 Važno pitanje koje se nameće jednoj organizaciji koja se bavi projektima je kako će organizovati svoje projekte i svoje ljude, kao i kako će organizovati rad u okviru samih projekata. Za male organizacije ovaj posao i nije toliko težak i zahtevan, ali za veće…

Da li ste menadžer koga zaposleni žele da slede

Da li ste menadžer koga zaposleni žele da slede

Da li ste menadžer kojeg zaposleni žele da prate? Ili se redovno susrećete sa otporom i postavljate sebi pitanje zašto ne postižete željene rezultate ili zašto zaposleni ne žele da slede vaš primer? Možda je još važnije, da li vas zaposleni samo prate zato što ste na hijerhijski višoj poziciji…

Faze rasta preduzeća

Faze rasta preduzeća

Rast i razvoj preduzeća Biznis je reč koja znači velike ideje, planove, prihode, rast i prisustvo. Za mnoge vlasnike preduzeća putanja rasta od osnivanja sve do perioda održivosti može postati putovanje koje pruža dragocena saznanja o tome šta funcioniše, a šta ne u svetu malih i srednjih preduzeća. Iako svako…