Procesi – standardizacija načina rada | Project Management Srbija

Procesi – standardizacija načina rada

PROCESNI  PRISTUP

 Osnova razvoja svakog preduzeća, pa i preduzetništva su procesi, procesni pristup ili standardizacija načina rada. Bez uspostavljene standardizacije procesa nema napretka.

Procesni pristup je polazna osnova za razvoj firme.

 

Šta je procesni pristup?

Procesni pristup  je jedan od ključnih principa menadžmenta kvalitetom.

Korišćenje procesnog pristupa je obavezan zahtev za standard ISO 9001:2015 i jedan od najznačajnijih za sistem menadžmenta kvalitetom.

Standardizacija načina rada kroz procesni pristup

 

Procesni pristup se opisuje na sledeći način:

 • Konzistentni i predvidivi rezultati se ostvaruju efektivnije i efikasnije kada se aktivnosti razumeju i kada se njima upravlja kao međusobno povezanim procesima koji funkcionišu kao koherentan sistem.
 • Obrazloženje ovog principa menadžmenta kvalitetom dalje objašnjava da se “QMS sastoji od međusobno povezanih procesa.
 • Razumevanje kako sistem proizvodi rezultate omogućava organizaciji da optimizuje sistem i njegove performance.

 

Kome je namenjena obuka?

Odluka je, u prvom redu namenjena  nivou strategijskog menadžmenta u javnom sektoru, preduzetnicima i direktorima preduzeća (javni i privatni sektor) s obzirom da je jednostavnije baviti se sobom i poboljšavati svoj poslovni sistem  ukoliko su identifikovani procesi  kroz koje se poslovni proces odvija.

 

Gde se primenjuje?

Procesni pristup se primenjuje u svim poslovnim sistemima koji se opredele za poslovanje prema zahtevima ISO standarda. Ovaj pristup standardizacije načina rada predstavlja glavno zahtev za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom, odnosno uvođenja ISO standarda.

Da bi bolje razumeli, šta su to procesi, u nastavku će biti prikazani neki od ključnih  procesa u svakom poslovnom sistemi. To su:

 • Ugovaranje i prodaja
 • Marketing
 • Nabavka
 • Proizvodnja
 • Održavanje (tehnička podrška)
 • Pružanje usluga
 • Finansije
 • Pravni poslovi
 • Ljudski resursi,…

Procesni pristup  u sistemu menadžmenta kvalitetom podrazumeva  identifikovanje procesa u kojima se mogu  definisati ciljevi, ulazni elementi, izlazni elementi, aktivnosti, resursi i proceniti rizici i prilike.

 

Cilj obuke

Obuka ima za cilj da se identifikuju procesi i da se definiše procedura za svaki od njih. Procedura ima za cilj da objasni iz čega se sastoji proces, odnosno koji su to koraci iz kojih se sastoji nabavka, prodaja, proizvodnja ili bilo koji drugi proces.

Onda se za svaki korak precizira jasna podelu uloga i odgovornosti zaposlenih (nosioci odgovornosti) tako da se zna ne samo kako se radi taj korak u procesu, već i ko ga radi. Tome se doda odgovarajući dokument koji dokazuje šta je i kako urađeno (dokumentovane informacije), tj. šta je izlaz tog koraka.

Deo procedure (procesa) 

 

Šta ćete naučiti?

Ceo procesni pristup  će biti razložen na sastavne delove kroz praktičan primer, gde ćete: 

 • Odrediti ciljeve
 • Identifikovati procese
 • Identifikovati aktivnosti u okviru procesa
 • Odrediti resurse
 • Odrediti nosioce odgovornosti
 • Odrediti ulazne elemente
 • Odrediti izlazne elemente
 • Odrediti program mera za realizaciju ciljeva
 • Odrediti parameter za merenje procesa
 • Odrediti rizike i prilike

 

Ishod obuke

Osposobljavanje polaznika da samostalno sagledaju poslovanje kroz procesni pristup i da definišu procese i procedure u svom preduzeću.

 

Sadržaj obuke:

 • Identifikovatnje procesa i aktivnosti u okviru procesa
 • Odredjivanje nosioca odgovornosti, ulaznih i izlaznih elemente
 • Odredjivanje ciljeva i parametara za merenje procesa
 • Odredjivanje programa mera za realizaciju ciljeva
 • Odredjivanje rizika i prilika
 • Izvlačenje zaključaka, smernica za dalje proučavanje i razgovor o obuci.

 

Osim teorijskog dela biće i dve radionice na kojima će se teorija pretočiti u praksu:

 • Radionica: Identifikacija procesa u firmi

 • Radionica: Definisanje procedura

 

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

Cena po polazniku: 19.990 + PDV

Fizička lica: 15% popusta

 

 

strelica

PRIJAVI SE ZA STANDARDIZACIJU PROCESA

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

Poruka

 

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
SWOT analiza
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaje
Balansna karta
Menadžerske veštine
Pisanje biznis plana