Razlika između PERT metode i metode kritičnog puta – CPM | Project Management Srbija

Razlika između PERT metode i metode kritičnog puta – CPM

Razlika između PERT metode i metode kritičnog puta – CPM

Razlika između PERT metode i metode kritičnog puta – CPM

PERT metode i Metode kritičnog puta – CPM

PERT – tehnika evaluacije i pregleda programa (projekta)  i CPM – metoda kritičnog puta su dva statistička alata koji se koriste za raspoređivanje i planiranje zadataka ili aktivnosti u okviru projekta. Ove metode se koriste za kontrolu vremena, resursa, troškova, rezultata i ostalih aspekata projekta.

Šta je tehnika procene u tri tačke?

Procena u tri tačke je jednostavan, ali koristan pristup proceni vremena ili troškova projektnih aktivnosti. Prema PMI metodologiji, koja predstavlja dobru praksu za upravljanje projektima, koristi se u procesnim grupama „Procena trajanja aktivnosti“ i „Procena troškova“. Tehnika uključuje tri različite procene koje se obično dobijaju od stručnjaka za predmetnu oblast:

 • Optimistička procena,
 • Pesimistična procena i
 • Najverovatnija procena

Optimistična procena je očekivana količina posla ili vremena potrebnog za obavljanje aktivnosti pod pretpostavkom da se ne pojave smetnje i da sve ide glatko. Predstavlja takozvani scenario najboljeg slučaja.

Pesimistična procena je zasnovana na pretpostavci da je sve suprotno – predstavlja najgori scenario.

Iako se obe procene odnose na ekstremne tačke opsega očekivanih ishoda, procene bi trebalo da budu donekle realne.

Treća procena odražava najverovatniji slučaj, to je procena rada ili vremena koja se smatra najrealnijom. Neko bi mogao biti u iskušenju da jednostavno upotrebi srednju vrednost između optimističkih i pesimističkih tačaka bez razmišljanja. Međutim, ovo možda nije prikladno za mnoge slučajeve. U praksi, obično je vredno utvrditi ovu najverovatniju procenu ispravno, analogno drugim tačkama procene.

Rezultat procene u tri tačke je takozvana trouglasta distribucija vremenskih vrednosti ili iznosa troškova, koja se sastoji od tri procene.

Šta je PERT?

Tehnika evaluacije i pregleda programa (projekta) – PERT koristi se za pronalaženje procenjenog vremena za obavljanje aktivnosti kada postoji mnogo nepoznatih faktora. PERT se koristi više od 60 godina, što govori o vrednosti koju donosi menadžerima projekata.

Metoda je razvijena kao napredni sistem planiranja i upravljanja rasporedom projekata od strane američke mornarice 1950-ih godina.

PMI-ov vodič za upravljanje projektima (PMBOK) daje sledeću definiciju za tehniku procene u tri tačke:

Procena u tri tačke je tehnika koja se koristi za procenu troškova ili trajanja primenom prosečnog ili ponderisanog proseka optimističnih, pesimističnih i najverovatnijih procena kada postoji neizvesnost sa pojedinačnim procenama aktivnosti.

Imajte na umu da u definiciji PMBOK-a postoji više tipova alata za procenu u tri tačke. Tehnika evaluacije i pregleda programa (PERT), neformalno poznata kao „PERT PMP“, je jedna vrsta.

Ovaj primer možemo razmotriti iz uobičajene situacije van poslovnog okruženja. Za farbanje eksterijera kuće dobijaju se tri procene. Izračunavanje proseka tri procene troškova istog napora daje uvid u to koliki bi otprilike trebalo da bude konačni trošak. Takođe, pronalaženje proseka za tri očekivana trajanja rada će dati uvid u to koliko dugo projekat treba da traje. Analiza korišćenjem procene u tri tačke daje uvid u očekivane troškove i trajanje planiranog posla.

U projektima u PMI stilu, PERT se prvenstveno koristi kao dopunska tehnika metodi kritičnog puta za planiranje aktivnosti. Međutim, može se primeniti i na samostalne procene radnih stavki i aktivnosti.

Takozvana PERT distribucija utiče na vrednosti određene tehnikom procene u tri tačke. U osnovi se može koristiti za sve nivoe planiranja, od aktivnosti do čitavih projekata. Međutim, pronalaženje prave granularnosti za smislenu procenu može zahtevati kritičko i konceptualno razmišljanje.

PERT metoda podrazumeva preteranu težinu „najverovatnije“ procene. On transformiše procenu u tri tačke u krivu u obliku zvona i omogućava određivanje verovatnoće opsega očekivanih vrednosti.

Ako se bavite planiranjem projekta, a posebno ako ste u oblasti niskogradnje ili građevinarstva, vrlo je verovatno da ste upoznati sa PERT I CPM. Danas se ove metode široko koriste za planiranje i kontrolu projekata u velikim razvojnim projektima.

PERT metoda naspram metode CPM

PERT se odnosi na tehniku evaluacije i pregleda programa (projekata). To je generalno vizuelni alat za upravljanje projektima koji se koristi u planiranju projekta. Tehnika pomaže da se razume planiranje, organizovanje, integracija i autorizacija neizvesnih aktivnosti. Pruža detaljne informacije o projektnim zadacima, minimalnom vremenu potrebnom za dovršavanje pojedinačnih zadataka i prosečnom vremenu potrebnom za završetak celog projekta.

PERT metod uključuje neizvesnost tako što omogućava planiranje projekta, a da se ne znaju tačno svi detalji i trajanje svih aktivnosti. Uglavnom se koristi u projektima gde je vreme važniji faktor od troškova.

Dakle, varijabla koja se koristi u PERT tehnici je vreme.

Prednosti PERT-a

 • Idealno za planiranje velikih projekata
 • Pomaže da se kritički put pokaže na jasan način
 • Pomaže da se obezbedi izveštaj o napretku i završetku projekta
 • Pomaže da se poboljša komunikacija između različitih odeljenja
 • Pomaže da se identifikuju rizici povezani sa projektom

Nedostaci PERT-a

 • Tehnika koja oduzima mnogo vremena
 • Ima tendenciju da zahteva subjektivnu analizu
 • Metoda je generalno skupa

  

Šta je CPM?

 CPM je skraćenica od metode kritičnog puta. Ovo je statistička metoda koja se koristi za upravljanje aktivnostima projekta. Osim toga, pomaže u smanjenju vremena i razlikovanju kritičnih i nekritičnih zadataka.

Kritični put je skup aktivnosti koje će uzrokovati odlaganje datuma završetka projekta ako bilo koja od njih ne bude završena na vreme. Može postojati više od jedne kritične putanje, a kritična putanja može da varira u zavisnosti od projekta.

 Prednosti metode kritičnog puta

 • Pomaže da prepoznate kritične aktivnosti
 • Pomaže da poboljšajte produktivnost poslovne organizacije
 • Pomaže da upravljajte resursima efikasno i efektivno
 • Pomaže da navedete dugoročnu koordinaciju projekata i planiranja
 • Pomaže vam u zakazivanju i kontroli projekata

 

Nedostaci metode kritičnog puta

 • Početnicima je teško razumeti
 • Teško je raspodeliti resurse
 • Kontrolisanje i zakazivanje aktivnosti je teško bez upotrebe specijalizovanog softvera za upravljanje projektima

 

KLJUČNE RAZLIKE IZMEĐU PERT I CPM METODE

Neke od glavnih razlika između PERT-a i CPM-a su navedene u nastavku:

PERT je vizuelna tehnika upravljanja projektima gde planiramo, organizujemo, koordiniramo i kontrolišemo neizvesne aktivnosti, dok je CPM statistička tehnika u kojoj planiramo, organizujemo, koordiniramo i kontrolišemo dobro definisane aktivnosti.

CPM je metod koji se koristi za kontrolu troškova i vremena. Za razliku od PERT-a, koji je tehnika koja se koristi za planiranje i kontrolu vremena.

PERT se može posmatrati kao razvojni i istraživački projektni alat, dok je CPM alat veoma koristan za građevinske projekte. PERT je usklađen sa događajima, dok je CPM podešen prema aktivnostima.

CPM koristi deterministički model. Dok PERT metoda koristi probabilistički model.

PERT koristi procenu u tri tačke kao što je optimistična, najverovatnije i pesimistička. Dok sa druge strane, postoji samo jedna procena u CPM.

PERT se koristi tamo gde je vreme više cenjeno od troškova, odnosno pogodna je za visoku preciznost procene vremena, dok je CPM metoda pogodna za projekte razumne procene vremena.

PERT se koristi u slučaju nepredvidivih aktivnosti. S druge strane, CPM se koristi u slučaju predvidljivih aktivnosti. PERT se koristi za poslove koji se ne ponavljaju. Za razliku od toga, CPM se koristi za poslove koji se ponavljaju. Ne postoji razlika između kritičnih i nekritičnih aktivnosti u PERT-u. Diferencijacija postoji kod metode kritičnog puta.

CPM je pogodan za neistraživačke projekte poput projekata u građevinarstvu, brodogradnji itd., dok je PERT pogodan za istraživačke projekte i projekte razvoja. Tehnika rušenja primenjiva je kod metode kritičnog puta (CPM), dok se ne koristi kod metode PERT.