Šta je sve potrebno da uradite pre nego što otvorite firmu? | Project Management Srbija

Šta je sve potrebno da uradite pre nego što otvorite firmu?

Šta je sve potrebno da uradite pre nego što otvorite firmu?

Šta je sve potrebno da uradite pre nego što otvorite firmu?

Otvaranje firme

Želite da otvorite firmu, saznajte odakle da počnete i kako da postignete uspeh.

Želite da budete sigurni da ste se temeljno pripremili pre nego što započnete posao. Da biste vodili uspešan posao, morate se prilagoditi promenljivim situacijama.

Sprovođenje dubinskog istraživanja tržišta u vašoj oblasti i demografiji vaših potencijalnih klijenata važan je deo izrade biznis plana. Ovo uključuje vođenje anketa, održavanje fokus grupa i istraživanje javnih podataka.

Ovaj tekst namenjen je preduzetnicima koji žele da nauče osnovne korake pokretanja novog posla.

Zadaci poput imenovanja preduzeća i kreiranja logotipa su očigledni, ali šta je sa manje vidljivim ali jednako važnim ako ne i važnijim koracima?

Kako započeti sopstveni biznis?

1.      Definišite svoju ideju

Ako razmišljate o pokretanju posla, verovatno već imate ideju o tome čime želite da se bavite ili bar o tržištu na koje želite da uđete. Dobro je pre pokretanja posla pretražiti postojeće kompanije u odabranoj industriji da biste saznali šta sadašnji lideri rade. To će vam pomoći da shvatite kako i šta vi možete učiniti da budete bolji na tom polju. Ako mislite da vaše preduzeće može da isporuči nešto što druge kompanije ne mogu ili da isporuči istu stvar, samo brže i jeftinije i spremni ste da kreirate poslovni plan, spremni ste i da uđete u svet preduzetništva.

 

2.      Napravite biznis plan

Kada imate svoju ideju, morate sebi postaviti nekoliko važnih pitanja:

 • Koja je svrha vašeg poslovanja?
 • Kome prodajete?
 • Koji su vaši krajnji ciljevi?
 • Kako ćete finansirati svoje početne troškove?

Na ova pitanja se može odgovoriti u dobro napisanom biznis planu. Nove kompanije koje žure da pokrenu posao bez razmišljanja o ovim aspektima poslovanja često prave kobne greške koje se odražavaju na buduće poslovanje. Morate pronaći svoju ciljnu grupu kupaca. Morate znati ko će kupiti vaš proizvod ili uslugu? Ako ne možete pronaći dokaze da postoji potražnja za vašom idejom, koja bi onda bila poenta pokretanja takvog biznisa?

Snažan, detaljan biznis plan pruža jasnu mapu puta za budućnost, primorava vas da razmislite o validnosti poslovne ideje i može vam dati mnogo bolje razumevanje finansija vašeg poslovanja i konkurencije.

Poslovni plan detaljno opisuje sve vaše ciljeve i kako planirate da ih postignete. Detaljne odgovore o tome šta je biznis plan, koje elemente sadrži i kako da uspešno napravite biznis plan možete dobiti u našem tekstu na temu izrada biznis plana.

3. Odlučite se za oblik organizovanja rada

Postoji više oblika organizovanja privrednih društava poput:

 • Preduzetnik
 • Ortačko društvo
 • Komanditno društvo
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Akcionarsko društvo

Oblici organizovanja koji preovlađuju su preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prednost preduzetničkog oblika organizovanja je u mogućnosti da fizičko lice koje je preduzetnik nesmetano raspolaže ostvarenom dobiti. Ali takođe, fizičko lice kao preduzetnik , za preuzete obaveze, odgovara celom svojom imovinom.

Društvo sa ograničenom odgovornošću može biti osnovano od strane jednog lica bilo pravnog ili fizičkog – jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću ili osnivači mogu biti pravna lica, fizička lica ili kombinacija pravnih i fizičkih lica i onda govorimo o višečlanom društvu. Bez obzira da li se radi o jednočlanom ili višečlanom, društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom koja je odvojena od imovine članova.

Odabir prave strukture odnosi se na balansiranje pravne i finansijske zaštite koja vam je potrebna sa fleksibilnošću koju nude različite opcije. To je važna odluka i treba je pažljivo razmotriti pre nego što pokrenete svoj posao.

Za koji god oblik organizovanja da se odlučite, registraciju osnivanja obavlja Agencija za privredne registre – APR u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku i Poreskom upravom. Nakon izvršene registracije vašoj firmi biće dodeljen matični broj i poreski identifikacioni broj – PIB.

Bez obzira na oblik organizovanja potrebno je da registrujete takozvanu „pretežnu delatnost“ iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti. Dakle, u obavezi ste kao prvivredni subjekt da registrujete samo pretežnu delatnost, dok se za ostale delatnosti podrazumeva da ih možete obavljati po Zakonu, osim onih delatnosti za koje je potrebno imati posebnu dozvolu ili licencu.

4. Otvorite poslovni bankovni račun

Da biste mnogo lakše upravljali svojim finansijama, odvojite vreme da otvorite poslovni bankovni račun i nabavite poslovnu kreditnu karticu. Razdvajanje vaših ličnih i profesionalnih finansija čini plaćanje poreza mnogo jednostavnijim i može vam pomoći da automatizujete i neke finansijske korake za pokretanje posla.

5. Uradite SWOT analizu

SWOT analiza je neverovatno jednostavan, ali moćan alat koji će vam pomoći da razvijete svoju poslovnu strategiju kada započinjete sopstveni posao, ali i kasnije kada već vodite uspešnu kompaniju.

Šta je SWOT analiza?

SWOT je skraćenica za:

 • Strengths – Snage
 • Weaknesses – Slabosti
 • Opportunities – Mogućnosti (Prilike) i
 • Threats – Pretnje

Snage i slabosti su unutrašnje stvari u vašoj kompaniji nad kojima imate određenu kontrolu i koje možete promeniti. Primeri uključuju ko je u vašem timu, vaše patente i intelektualnu svojinu i vašu lokaciju. Prilike i pretnje su eksterne stvari koje se dešavaju van vaše kompanije, na širem tržištu. Možete iskoristiti mogućnosti i zaštititi se od pretnji, ali ih ne možete promeniti. Primeri uključuju konkurente, cene sirovina i trendove kupovine kupaca.

Zašto raditi SWOT analizu?

Kada odvojite vreme da uradite SWOT analizu, bićete naoružani čvrstom strategijom za određivanje prioriteta posla koji treba da uradite da biste pokrenuli a kasnije i unapredili svoje poslovanje.

Možda mislite da već znate sve što treba da uradite da biste uspeli, ali SWOT analiza će vas primorati da sagledate svoje poslovanje na nove načine i iz novih pravaca. Pogledaćete svoje prednosti i slabosti i kako ih možete iskoristiti da biste iskoristili prilike i pretnje koje postoje na vašem tržištu.

Ko treba da uradi SWOT analizu?

Da bi SWOT analiza bila efikasna, osnivači i lideri kompanije moraju biti duboko uključeni. Ovo nije zadatak koji se može preneti na druge. Ako sami pokrećete ili vodite posao, konsultujte prijatelje, saradnike koji znaju nešto o vašem poslu, vašeg knjigovođu ili čak prodavce i dobavljače. Ključno je imati različite tačke gledišta.

Postojeća preduzeća mogu da koriste SWOT analizu da procene svoju trenutnu situaciju i odrede strategiju za napredovanje. Ali zapamtite da se stvari stalno menjaju i da ćete želeti da ponovo procenite svoju strategiju, počevši od nove SWOT analize svakih 6 do 12 meseci.

Za startup, SWOT analiza je deo procesa poslovnog planiranja. To će vam pomoći da kodifikujete strategiju tako da ćete znati u kom pravcu planirate da idete.

Detaljno o SWOT analizi pročitajte u našem tekstu Unapređenje poslovanja kroz SWOT analizu.

6. Napravite Cost-Benefit Analizu (CBA)

Šta je analiza troškova i koristi (cost-benefit analiza)?

Analiza troškova i koristi je sistematski proces koji preduzeća koriste da analiziraju koje odluke da donesu, a od kojih da odustanu.

KLJUČNE STVARI U COST – BENEFIT ANALIZI SU:

 • Analiza troškova i koristi je proces koji se koristi za merenje koristi od odluke ili preduzimanja akcije minus troškovi povezani sa preduzimanjem te akcije.
 • Cost-benefit analiza uključuje merljive finansijske metrike kao što su zarađeni prihodi ili ušteđeni troškovi kao rezultat odluke da se nastavi projekat.
 • Cost-benefit analiza takođe može uključiti nematerijalne koristi i troškove ili efekte odluke kao što su moral zaposlenih i zadovoljstvo kupaca.

Prednosti analize troškova i koristi (CBA)

 • Upravlja se podacima – analiza troškova i koristi omogućava pojedincu ili organizaciji da procene odluku ili potencijalni projekat bez ličnih pristrasnosti. Kao takva, nudi procenu vaših opcija zasnovanu na dokazima, što može pomoći vašem preduzeću da postane više zasnovano na podacima i logičnije u načinu na koji funkcioniše.
 • Čini odluke jednostavnijim – poslovne odluke su često složene po prirodi. Svođenjem odluke na troškove u odnosu na koristi, analiza troškova i koristi može ih učiniti manje složenim.
 • Može da otkrije skrivene troškove i koristi – analiza troškova i koristi vas primorava da sednete i navedete sve potencijalne troškove i koristi povezane sa projektom, što vam može pomoći da otkrijete manje od očiglednih faktora, kao što su indirektni ili nematerijalni troškovi.

Sve što je potrebno da znate o cost – benefit analizi detaljno obrađujemo na našem treningu za cost – benefit analizu.

7. Brendirajte svoj posao

Izgradnja brenda od nule nije lak zadatak, ali je ključ za isticanje u moru konkurencije. Brend je više od vašeg logotipa i imena, to je način na koji vas ljudi doživljavaju kad god stupe u interakciju sa vašim poslovanjem.

Uobičajeni elementi brendiranja uključuju:

 • Logo brenda

Simbol sastavljen od teksta i slika koji identifikuje vaše preduzeće. Efikasan logotip izražava vaše vrednosti i komunicira šta radite.

 • Boje i fontovi kompanije

Vaše boje, logotip i font igraju ulogu u vašem vizuelnom identitetu. Vizuelni prikazi su povezani sa ljudskim emocijama i mogu pomoći u jačanju vaše pozicije i iskustva brenda.

 • Glas, ton i poruke

Dosledan i prepoznatljiv glas u svim vašim dodirnim tačkama čini da vaš brend zvuči uverljivije i pomaže da se povežete sa svojim klijentima na ličnom nivou.

 • Pozicioniranje brenda

Pozicija brenda jasno pokazuje kome služite. Saopštava vašoj ciljnoj publici zašto ste vi najbolji izbor za njih i šta vaše proizvode čini drugačijim.

 • Kreiranje web sajta ili onlajn prodavnice

Pokretanje online prodavnice ili web sajta je i nagrađujuće i isplativo kada se uradi kako treba. Prisustvo na mreži će steći kredibilitet kod potencijalnih kupaca i olakšati im pristup vašem poslovanju, u poređenju sa odlaskom u fizičku prodavnicu.

8. Naučite osnove prodaje

Prodaja je umetnost. Ali za razliku od mnogih drugih oblika umetnosti, umetnost prodaje je nešto što većina može naučiti. Međutim, to ne znači da svi mogu biti dobri u prodaji.

Mnogi ljudi koji su početnici u prodaji su u iskušenju da odmah uskoče u učenje kako da zaključe posao umesto da nauče osnove prodaje.

Ono što je ključno – kupci su prioritet broj jedan.

Da bi posao prodaje bio zaista i posao prodaje, od vas se očekuje da nešto prodate. Bez obzira da li se od vas očekuje da prodate opipljiv proizvod ili uslugu, uvek ćete prodati kupcu. Osnova prodaje počinje jednostavnim, ali moćnim pravilom da su vaši kupci vaš prvi i primarni prioritet.

Ako započnete svaki radni dan tako što ćete se zapitati kako da poboljšate uslugu koju pružate svojim klijentima, bićete na dobrom putu ka dugoj i uspešnoj karijeri u prodaji.

Aktivnost je takođe važna karika uspeha u prodaji. Generalno, ako razgovarate sa što više potencijalnih klijenata, veća je verovatnoća da ćete naći nekoga ko je spreman da kupi ono što prodajete. To je igra brojeva. Kada prodavci početnici započnu svoju karijeru, njihove prodajne veštine su često sirove i grube. Da bi nadoknadili svoje nedovoljno razvijene veštine prodaje, većina menadžera prodaje će imati vrlo jasna očekivanja o nivou aktivnosti.

Oni koji su novi u prodaji trebalo bi da se fokusiraju ne samo na to da ulože što više aktivnosti u svaki radni dan, već i da uče iz svojih aktivnosti. Obavljanje 100 hladnih poziva u toku dana je impresivno, ali verovatno beskorisno ako vaš metod hladnog poziva ne daje rezultate. Ako učite iz svojih grešaka dok poboljšavate svoje uspehe, vaše aktivnosti će proizvoditi sve bolje rezultate.

Kada govorimo o prodaji veoma je važno da odvojite vreme za obuku.

Prilika se može pojaviti niotkuda, bilo gde i bilo kada. Ako svaki dan posvetili najmanje 15 minuta da poboljšate svoje prodajne veštine, uvek ćete biti spremni da priliku pretvorite u prodaju.

Kroz savremene tehnike prodaje i prodajne veštine vrlo brzo možete ovladati ovim umećem.

Pokretanje posla može biti stresno. Često se čini da postoji 1000 stvari na kojima treba raditi istovremeno. Ne može se izbeći ova realnost za nove vlasnike malih preduzeća, ali uz malo planiranja, moguće je upravljati očekivanjima i preduzeti akcije sa osećajem svrhe ka izgradnji vašeg poslovanja.

Razumevanje posla uključenog u pokretanje biznisa je neophodno za uspešno pokretanje poslovanja. Važnost pravilnog planiranja ne može se potceniti, jer su ove odluke suština načina na koji se vaše poslovanje oblikuje.

Donošenje dobrih odluka u ranoj fazi može pomoći da se obezbedi nastavak rasta.