Pareto metoda | Project Management Srbija

Pareto metoda

Pareto princip 80/20

Najnoviji kurs iz oblasti upravljanja projektima je Pareto metoda. Pareto analiza je deo quality management-a (upravljanje kvalitetom na projektu) i jedan je od najuniverzalnijih alata za upravljanje kvalitetom. Pareto metoda spada u grupu sedam osnovnih alata kvaliteta koji zajedno predstavljaju najbolju podršku za rešenje problema. Ima različite nazive u literaturi, a neki od njih su Pareto dijagram, Pareto princip, Princip 80/20…

 

CILJ OBUKE

Cilj obuke za Pareto princip je da dobijete nova znanja i veštine koje će Vam pomoći da unapredite poslovanje Vaše kompanije. To će se postići kroz multimedijalna predavanja i praktična vežbanja koja će polaznike osposobiti za primenu Pareto metode u svakodnevnom radu.

 

Slika sa obuke

Slika sa obuke

 

ŠTA ĆETE NAUČITI NA KURSU

 

Pareto metoda

Pareto metoda ili analiza je ime dobila po Vilfredu Paretu, italijanskom ekonomisti i sociologu, poznatog po primeni matematičkih metoda u okviru ekonomske analize. Rodjen je 1848.godine, završio je inženjerske nauke i celog života je izučavao matematiku.

Poznat je njegov rad “Kurs političke ekonomije” (1896-97), koji je sadržao njegov čuveni “zakon” o distribuciji prihoda, komplikovanu matematičku formulaciju u kojoj je pokušao da dokaže da distribucija prihoda i dobara u društvu nije slučajna i da se odgovarajuća pravilnost pojavljuje kroz celu ljudsku istoriju, u svim krajevima sveta i u svim društvenim organizacijama.

Po njemu je nazvan Pareto princip, odnosno princip 80/20, koji kaže da postoji VITALNA MANJINA i upotrebljiva većina.

 • 20% uzroka prouzrokuje 80% problema,
 • 20% ljudi raspolaže sa 80% celokupnog bogatstva,
 • 20% klijenata donosi 80% prihoda nekoj firmi,
 • 20% proizvoda donosi 80% prihoda,

 

Osnovni princip ovog alata za upravljanje kvalitetom je vlo jednostavan. Za uspostavljanje profitabilnih i efektnih operacija, potrebno je da:

* identifikujete kritičnih 80% svog poslovanja, svog tržišta, kupce, proizvode, procese, dobavljače

* identifikujte ono što proizvodi 80% rezultata u odnosu na ono što proizvodi 20% rezultata

* fokusirajte ljude, vreme, novac, sve resurse na ono što proizvodi 80% onoga što vam je potrebno. To je vas primarni fokus i ponašajte se drugačije u odnosu na sekundarni fokus – onih preostalih 20%.

Što se tiče samih kupaca ili klijenta, situacija je ista. Upotrebite Pareto princip jer nisu svi kupci isti. Trošite ključne resurse na onih 80% klijenata. Pružajte im vanserijsku uslugu, a ovim ostalima posvetite manje vremena.

 

Utisci sa treninga - Johnson Controls Srbija

Utisci sa treninga – Johnson Controls Srbija

 

PRIJAVI SE

 

ZAŠTO JE DOBAR PARETO?

Dobra stvar Pareto metode je da je možete primeniti svuda. Možete je primeniti za ostvarivanje ličnih i poslovnih ciljeva. Kada imati više aktivnosti koje treba uraditi, uvek prvo uradite one koje vas dovode do ostvarenja ličnih i poslovnih ciljeva. 20% tih aktivnosti će Vam pomoći da uradite 80% svojih ciljeva. Zato uvek pitajte sebe: “Jel mi to pomaže da ostvarim svoj cilj i u kojoj meri?”

 

kurs-pareto-metoda

 

U kratkim crtama

Pareto princip pomaže vašoj organizaciji da bude fokusirana, efektivnija i proftitabilnija

 

PRIMENA PARETO PRINCIPA

Dobra stvar ovog principa je njena univerzalnost, što znači da je možete primeniti uvek i svuda, u svim oblastima i granama industrije:

 • kod upravljanja projektima,
 • u prodaji,
 • marketingu,
 • radu sa klijentima,
 • poboljšanju procesa rada itd.

 

Primenljiva je uvek i svuda, u bilo kojoj grani industrije, kako za ostvarivanje ličnih, tako i za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Kada imate više aktivnosti koje treba uraditi, uvek prvo uradite one koje vas dovode do ostvarenja ličnih i poslovnih ciljeva. 20% tih aktivnosti će Vam pomoći da uradite 80% svojih ciljeva. Zato uvek pitajte sebe: “Jel mi to pomaže da ostvarim svoj cilj i u kojoj meri?”

Neki od konkretnih primera korišćenja Pareto metode su:

 • utvrđivanje najznačajnih kupaca,
 • utvrđivanje najvažnijih potreba kupaca,
 • određivanje najznačajnijih kategorija žalbi na uslugu,
 • određivanje veština koje su potrebne zaposlenima
 • praćenje troškova kvarova

 

Kome je namenja Pareto obuka?

Ova obuka je za Vas:

– Ako želite da unapredite rad kompanije

– Ako želite pametno da iskoristite svoje resurse

– Ako želite da postanete efikasniji

– Ako želite zadovoljnije kupce

– Ako želite da poboljšate kvalitet procesa rada

 

Ako ste na bilo koje pitanje odgovorili sa DA, onda je obuka za Pareto princip prava stvar za vas.

obuka-pareto-dijagram

Sama obuka se sastoji iz teorijskih i praktičnih blokova gde ćemo preći analizu konkrektnog problema, nacrtati čuveni Pareto dijagram i, na osnovu njega, dati konrektne predloge za poboljšanje. Predlozi će sadržati oblasti na koje se treba fokusirati i gde treba angažovati resurse kako bi se ostvarili najbolji rezultati. U nastavku je prikazana sama agenda.

 

AGENDA

1. Teorijske osnove

* Alati kvaliteta

* Šta je Pareto metoda?

* Zašto Pareto metoda?

 

2. Kreiranje Pareto dijagrama

* Prikupljanje podataka

* Crtanje Pareto dijagrama u Excel-u

* Analiza Pareto dijagrama

 

3. Vežbanja

* Ručno crtanje Pareto dijagrama

* Crtanje u Excel-u

 

Crtanje Pareto dijagrama

Crtanje Pareto dijagrama

 

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Trajanje obuke: 1 dan

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

CENA: 19.990 + PDV

Fizička lica: 15% popusta

 

 

NOVO – ONLINE OBUKA

Od sada pored tradicionalne in-house obuke, postoji mogućnost online obuke. Na najbrži i najefikasniji način savladajte ovu menadžersku veštinu u terminu koji vam odgovara. Nema čekanja da se formira grupa, već krećete baš onda kada vam treba.

 

 

Dodatne prednosti online obuke:

 • Nema gubljenja vremena da odlazak u trening centar
 • Snimljeni materijal možete pogledati gde god hoćete, iz bilo kog grada ili države
 • Obuku možete pratiti sa bilo kog uređaja: računara, tableta ili telefona
 • Termin početka određujete sami
 • Imate pristup materijalu 30 dana nakon prijave
 • Imate 50% popusta na redovnu cenu

 

CENA ONLINE PARETO OBUKE  (-50%): 9.995 RSD + PDV

 

utisci-sa-treninga-melanija

 

SLIKE SA OBUKE

 

 

strelica

PRIJAVI SE ZA TRENING ZA PARETO METODU

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Želim da se prijavim za sledeću menadžersku obuku

Poruka

 

 

 


OSTALE OBUKE IZ POSLOVNIH/MENADŽERSKIH VEŠTINA


Pareto metoda
Rešavanje problema
Cost-benefit analiza
Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja
Benchmarking
Efikasno upravljanje vremenom
Veština prodaja
Balansna karta
Menadžerske veštine
Biznis plan