Obuka za Excel | Project Management Srbija

Obuka za Excel

OKako podaci postaju moderna valuta, tako je sposobnost da se podaci brzo i precizno analiziraju postala od najveće važnosti. Excel sa svojim izuzetno širokim spektrom funkcija i mogućnosti je jedan od najčešće korišćenih programa za ovakve namene.

Malo je verovatno da danas neko ne zna i bar na neki način ne koristi Excel, ali da li ste iskoristili sve mogućnosti ovog programa?

Obuka za Excel

Šta je Excel?

Excel je verovatno jedan od najpopularnijih  programa za tabelarne proračune koji je razvio Microsoft. Excel organizuje podatke u kolonama i redovima i omogućava korisnicima da formatiraju, organizuju i izračunaju podatke u tabeli. Dostupan je za Windows, macOS, Android i iOS platforme.

Prva verzija je objavljena 1985. godine i prošla je kroz nekoliko promena tokom godina. Međutim, glavna funkcionalnost uglavnom ostaje ista.Excel pruža korisnicima mogućnost da izračunaju, organizuju i procene kvantitativne podatke, omogućavajući menadžerima i višem rukovodstvu da imaju informacije koje su im potrebne za donošenje važnih odluka koje mogu uticati na kompaniju. Pošto su zaposleni obučeni za korišćenje naprednih funkcija Excel-a, oni mogu bolje da predstave svoje informacije sve do višeg menadžmenta. To je takođe kritična veština za zaposlene koji teže da napreduju u karijeri.

Organizacije koriste Microsoft Excel za sledeće:

 • prikupljanje i proveru poslovnih podataka
 • analizu poslovanja
 • unos i čuvanje podataka
 • analizu podataka
 • izveštavanje o učinku
 • stratešku analizu
 • računovodstvo i finansije
 • upravljanje resursima
 • upravljanje budžetom
 • upravljanje projektima i
 • kancelarijsku administraciju

Zašto se organizacije opredeljuju za Excel?

 
 • To je najpopularniji program za tabelarne proračune na svetu
 • LAKO I BRZO SE UČI
 • Poseduje veliki broj funkcija  što znači da možete raditi naprednije stvari kako postajete iskusniji
 • Stručnjaci za finansije i računovodstvo biraju Excel zbog njegovih složenih analitičkih i računarskih funkcija
 • Microsoft Excel omogućava korisnicima da identifikuju trendove, organizuju i sortiraju podatke u smislene kategorije
 • Excel takođe olakšava upravljanje ljudskim resursima, kao što je sortiranje radnih sati i organizovanje profila i troškova zaposlenih, što pomaže preduzećima da bolje razumeju strukturu i aktivnosti svoje radne snage
 • Pivot tabele sumiraju podatke sa radnog lista u grafikon
 • Može se koristiti i na poslu ali i u svakodnevnom životu
 • Ima ogromnu podršku zajednice
 • Microsoft ga kontinuirano podržava
 • Šablone i okvire možete ponovo da koristite kako vi tako i ostali saradnici, smanjujući troškove kreiranja

Excel je zaista moćna aplikacija za tabelarne proračune, za analizu podataka i izveštavanje. Ako niste sigurni kako zapravo možete koristiti Excel u svom timu, evo nekih dokumenata koje možete da kreirate.

 

Neki od dokumenata koje možete kreirati u Excel-u:

 • Izveštaji o prihodima – možete koristiti Excel tabelu da biste pratili prodajne aktivnosti kompanije i finansijsko stanje
 • Bilansi stanja – bilansi su među najčešćim tipovima dokumenata koje možete kreirati pomoću programa Excel, što vam omogućava da dobijete holistički pogled na finansijski položaj kompanije
 • Kalendar – možete lako da napravite mesečni kalendar u tabeli da biste pratili događaje ili druge informacije osetljive na datum

Ko sve može imati koristi od Excela?

Poznavanje rada u Excelu ima prednosti i za zaposlene i za poslodavce. Hajde da dublje pogledamo prednosti Excela kada ga kompanije uključuju kao deo svoje rutinske obuke zaposlenih.

Prednosti Excela za zaposlene

Zaposleni mogu imati koristi od napredne obuke za Excel na mnogo načina, od povećanja vrednosti do učenja boljih alata za poboljšanje rezultata rada.

Nakon treninga, trebalo bi da budete u mogućnosti da:

 • Vizuelizujte, procenjujete i koritite podatke
 • Kreirate jednačine koje vam mogu omogućiti da pružite više podataka o vitalnim funkcijama kompanije, kao što su tok posla, efikasnost projekta, finansijske projekcije i budžeti ili  nivoi zaliha
 • Kreirate skup podataka koji je lak za čitanje koje viši menadžment može koristiti za analizu trenutnih projekata ili situacija u kompaniji
 • Dizajnirate tabele koje bolje organizuju podatke i pružaju bolju sliku informacija koje se unose
 • Čitate i razumete tabele i podatke drugih odeljenja, dobavljača i kupaca
 • Obezbedite odgovore i rešenja za probleme koji utiču na poslovanje tako što ćete moći da tumačite podatke na naprednijem nivou
 • Kreirate sisteme za praćenje za različita odeljenja i operacije, uključujući različite procese toka posla

Napredni trening za Microsoft Excel ne samo da će poslodavcima obezbediti kvalifikovanije zaposlene, već će zaposlenima pružiti i alate koji im mogu pomoći da efikasnije rade na svojim trenutnim pozicijama i opremiti ih da napreduju na pozicije višeg nivoa.

Što ste iskusniji u korišćenju  Excela, brže ćete moći da se krećete kroz sistem. Što je vaš posao lakši i što ste bolje opremljeni da ga nosite, veća je verovatnoća da ćete uživati u svom poslu. U stvari, postoje studije koje pokazuju da su srećniji radnici 20% produktivniji od svojih nezadovoljnih  kolega. Što vam je lakši posao, bićete srećniji i produktivniji kao zaposleni a Excel će vam svakako olakšati posao.

Prednosti Excela za poslodavce

Ne samo da napredna obuka i znanje u Excelu mogu pružiti dodatne prednosti vašim zaposlenima, već mogu pružiti i brojne prednosti za kompaniju.

Stvara veću efikasnost i povećava produktivnost

Što je efikasniji rad vašeg zaposlenog, brže će se obavljati zadaci i projekti, što vam omogućava da svojim klijentima pružite bolju uslugu i omogućava vam ujedno da više posla završite  u kraćem vremenskom periodu. Čak i ako prednosti napredne obuke za Excel skrate pola sata vremena vašeg zaposlenog, kada se pomnoži sa brojem zaposlenih u celom odeljenju ili kompaniji, to može da se pretvori u značajan broj dodatnih radnih sati nedeljno za druge poslove.

Omogućava vam da bolje koristite sredstvo koje ste već nabavili

Vaši softverski programi su imovina vaše kompanije i oni koji se mogu smatrati nedovoljno iskorišćenim ako zaposleni nisu obučeni da maksimalno iskoriste mogućnosti softvera. Kontinuirana obuka o alatima i aspektima Excel-a će vam omogućiti da izvučete maksimum iz te imovine.

Koji sektori u kompaniji imaju posebne benefite od poznavanja naprednog rada u Excel-u?

 • Finansije i računovodstvo

Finansijske usluge i finansijsko računovodstvo su oblasti finansija koje se oslanjaju na Excel tabele i imaju najviše koristi od njih. Prođite kroz odeljenje finansija ili računovodstva bilo koje veće kompanije i videćete ekrane računara ispunjene Excel tabelama koje prikazuju finansijske rezultate i kreiraju budžete, prognoze i planove koji se koriste za donošenje važnih poslovnih odluka. Većina korisnika zna da Excel može da sabira, oduzima, množi i deli, ali može učiniti mnogo više sa naprednim IF funkcijama i Pivot tabelama.

 • Marketing i product management

Dok stručnjaci za marketing i proizvode traže od svojih finansijskih timova da urade težak posao za finansijsku analizu, korišćenje tabela za navođenje ciljeva kupaca i prodaje može vam pomoći da upravljate svojom prodajnom snagom i planirate buduće marketinške strategije na osnovu prošlih rezultata. Koristeći Pivot tabelu, korisnici mogu brzo i lako da sumiraju podatke o kupcima i prodaji po kategorijama.

 • Služba upravljanja ljudskim resursima

Excel omogućava korisnicima da otkriju trendove, sumiraju troškove i sate po periodu plaćanja, kao i bolje razumeju kako je njihova radna snaga raspoređena prema funkciji ili nivou plate. HR profesionalci mogu da koriste Excel da kreiraju  tabelu sa podacima o zaposlenima i razumeju tačno odakle troškovi dolaze i kako da ih najbolje planiraju i kontrolišu u budućnosti.

Koristite Excel za automatizaciju procesa u svom timu.

Čak i ako ne radite u finansijama, računovodstvu i niste HR menadžer, i dalje možete da koristite Excel za automatizaciju zadataka i procesa u svom timu.

Poznavanje Excela je od vitalnog značaja za većinu kancelarijskih profesionalaca danas, a napredne Excel veštine mogu otvoriti vrata mogućnostima za unapređenje i liderstvo. Excel je moćan alat, ali ne može da funkcioniše sam. Potreban je korisnik koji će iskoristiti sve što Excel može da ponudi da bi obezbedio najbolje rezultate za svoju kompaniju.

Uz adekvatnu obuku i savete koje ćemo podeliti sa vama na kursu, bićete sigurni da ćete koristiti Excel u najvećoj meri i izvući maksimum iz softvera za razvoj vašeg poslovanja.

Plan obuke za Excel

1. Osnove rada u Excelu

2. Osnovne matematičke i finansijske funkcije

3. Funkcija IF

4. Funkcija SUMIF

5. Logičke funkcije

6. Šta-Ako i Goal seek analiza

7. Izrada grafikona

8. Uslovno formatiranje

9. Lookup funkcija

10. Pivot tabele

Kako kažu, znanje je moć, i ne postoji bolji način da osnažite svoj tim, poboljšate veštine svojih zaposlenih i učinite ih vrednijim za kompaniju od toga da im omogućite da koriste vitalne programe do maksimalne efikasnosti.

Prijava za Excel obuku

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Vaša poruka