Soft skills projekt menadžera | Project Management Srbija

Soft skills projekt menadžera

MENADŽERSKE VEŠTINE PROJEKT MENADŽERA

Menadžer projekta je zanimanje budućnosti, ali je vrlo složeno i zahtevno. Zahteva posedovanje tri vrste veština:

 • Veština projektnog menadžmenta – poznavanje odgovarajuće metodologije za vođenje projekata
 • Menadžerske / Liderske veštine – sposobnost motivisanja i upravljanja timom i izvlačenja maksimuma iz njega
 • Tehničke veštine – poznavanje same organizacije, znanje i ekspertiza industrije u kojoj se odvija projekat

Kao što se vidi, menadžer projekta ne samo da treba da zna i primenjuje najbolju metodologiju za vođenje projekata, već treba da poseduje menadžerske/liderske veštine kako bi svoj tim vodio na pravi način. Jedno bez drugoga ne ide. Jedno bez drugoga vodi ka neuspešnim projektima.

Zato smo rešili da organizujemo novi kurs pod nazivom Menadžerske veštine projekt menadžera kako bismo zaokružili potrebno znanje i veštine neophodne savremenim projekt menadžerima.

Ovaj online kurs će biti organizovan kroz seriju vebinara koje će ići uživo sa predavačem, preko Zoom platforme. Radićemo one menadžerske veštine koje su potrebne svakom projekt menadžeru. Svakoga dana i na svakom projektu. Bez obzira na tip projekta, njegovu veličinu i kompleksnost.

Ovo je ono što ti uvek treba ako si projekt menadžer ili želiš to da postaneš.

Ovo je ono što ti uvek treba, ako si menadžer ili želiš to da postaneš.

Raspored vebinara je sledeći:

MODUL 1. MENADŽERSKE VEŠTINE
DATUM: 30.SEPTEMBAR, VREME: 18.00-19.30h

Šta ćete naučiti?

 • Koje su osnovne menadžerke i liderske veštine neophodne svakom projekt menadžeru
 • Važne reči projekt menadžera
 • Zašto ne delegiramo, a neophodno je da to radimo?
 • Kako delegirati zadatke?
 • Povratna informacija: kako pohvaliti člana tima, a kako ga „kritikovati“

MODUL 2. KOMUNIKACIJA U TIMU – PRIČAJ MOJIM JEZIKOM
DATUM: 7.OKTOBAR, VREME: 18.00-19.30h

Šta ćete naučiti?

 • Kako se uskladiti sa sagovornikom (govor tela, glas, reči)?
 • Kako poboljšati komunikaciju?
 • Koji su osnovni tipovi ličnosti?
 • Kako prići svakom od njih i komunicirati na pravi način – „pričaj mojim jezikom“

MODUL 3. MOTIVACIJA I DONOŠENJE ODLUKA,
DATUM: 14.OKTOBAR, VREME: 18.00-19.30h

Šta ćete naučiti?

 • Kako motivisati članove tima?
 • Koji su univerzalni faktori motivacije primenljivi kako na projektima tako i u ostalim oblastima života?
 • Kako brzo i efikasno donositi odluke?
 • Tehnike donošenja odluka

OPŠTE INFORMACIJE O OBUCI

Datum početka 30.septembar
Trajanje tri dana (30.9, 7.10 i 14..10)
Broj časova 6
Vreme četvrtkom od 18.00-19.30h
Tip obuke online, uživo sa predavačem preko Zoom platforme
Uključeno u obuku Priručnik sa obuke, sertifikat o odslušanom kursu
Investicija po polazniku 14.990 RSD (129 EUR)

PRIJAVA

Ime i prezime (neophodno)

E-mail (neophodno)

Telefon (neophodno)

Firma (neophodno)

Prijavljujem se za ceo kurs ili pojedinačne module

Vaša poruka