Obuka za Jiru

Jira - softver za Scrum projekte

Jira je popularan alat među timovima za razvoj softvera, odnosno za agile projekte. Koristi se za planiranje, praćenje i objavljivanje Scrum projekata. 

Pruža centralizovanu platformu za upravljanje korisničkim pričama, zadacima, ticketima i pomaže timovima da se bolje organizuju i lakše odrede prioritete u radu. 

To je jedan od razloga zašto je ovo jedan od najboljih, ako ne i najbolji program za scrum projekte. Mnogi timovi koriste Jiru za praćenje projekata koristeći agile metodologiju projektnog menadžmenta

jira-software

Šta je Scrum

Scrum je jedan od najpopularnijih okvira za implementaciju agilnog projektnog menadžmenta. U Scrumu, proizvod je napravljen u nizu iteracija fiksne dužine koje se nazivaju sprintovi. 

Faktički, ceo projekat je podeljen na veliki broj malih projekata identične dužine – sprintova. To timu daje ritam za isporuku (release) u redovnim intervalima. Generalno, tim nastoji da se samoorganizuje, da uči iz iskustava, da razmotri i proceni uspehe i neuspehe. I da bude bolji sa svakom narednom iteracijom, odnosno sa svakim narednim sprintom.

Za šta se koristi Jira?

Jira ti pruža alate koji olakšavaju planiranje, praćenje i izveštavanje o napretku projekta. Apsolutno je prilagođen za agile i Scrum. Koristi se za:

 • Upravljanje projektima: pruža centralizovanu platformu za upravljanje projektima 
 • Upravljanje zadacima: timovi mogu da kreiraju, dodeljuju i prate zadatke, greške i druge vrste problema.
 • Agilno planiranje: pruža alate za planiranje i praćenje sprintova, Product Backloga i releasa.
 • Izveštavanje i kontrolne table: pruža različite izveštaje i kontrolne table koje pomažu timovima da dobiju uvid u svoj rad u realnom vremenu i donose odluke
 • Saradnju tima: omogućava timovima da sarađuju i efikasno komuniciraju, uz funkcije kao što su komentari, obaveštenja i upozorenja.

Šta ćeš naučiti na obuci za Jiru?

 • Osnove programa (navigacija, meniji, tipovi projekata)
 • Kreiranje projekta i tima
 • Kreiranje Backloga
 • Kreiranje Epica
 • Kreiranje User Stories (kreiranje i procena potrebnog rada)
 • Taskovi (detalji, odgovorna osoba, procena trajanja)
 • Sprintovi (cilj sprinta, planiranje i realizacija sprinta)
 • Izveštaji
 • Kanban i ostali tipovi projekata

DA LI JE POTREBNO PREDZNANJE?

NE!

Trening za Jiru je osmišljen na takav način da uključi i aktivira sve polaznike bez obzira na nivo znanja. Nije ti potrebno nikakvo predznanje, niti prethodno vođenje projekata jer ćeš na kraju obuke zaokružiti sliku o Jiru, čućeš kroz koje korake prolazi Scrum projekat i šta treba raditi u svakom od njih.

A ako već radiš na projektimam bilo kao Product Owner, Scrum Master ili klasičan projektni menadžer, onda je još bolje. Mnoge stvari ćeš sagledati iz novog ugla. Vrata agile menadžmenta će ti se otvoriti i postaćeš daleko efikasniji u svojoj ulozi. Naučićete da radiš na sistematičan i metodičan način.

PLAN OBUKE

I DAN

 • Agile metodologije (koncept Scruma, uloge u timu)
 • Šta je Jira, kreiranje naloga i osnovni pogled na softversku platformu
 • Odabir željenog koncepta (Scrum ili Kanban)
 • Team managed ili Company managed projekat 
 • Kartica Backlog, kreiranje osnovnih pojmova (Epica i Story-ja)
 • Kreiranje novih radnih stavki (Task, Subtask, komentari, opis)
 • Sprint (zašto je važan, kako mu dodati elemente)
 • Board i workflow
 • Radne stavke (njihovo povezivanje, dodavanje odgovornih osoba, filtriranje)
 • Story Points
 • Obnavljanje dana

II DAN

 • Radne stavke (prioriteti, flag, pin)
 • Dashboards
 • Gadgets
 • Personalizovana podešavanja radnog okruženja.
 • Izveštavanje (burnup, sprint burndown chart, velocity report)
 • Primeri na osnovu kojih se može kreirati projekat
 • Kanban pristup, sličnosti i razlike sa Scrum konceptom 
 • Primer kreiranja Kanban projekta
 • Obnavljanje celog kursa

Za sve dodatne informacije možeš nas kontaktirati na 063 104 27 15

4 ključne stvari Jire

#1 TIMELINE

Vremenski raspored sprintova na projektu

#2 BACKLOG

Lista svih korisničkih priča (User Stories) koje treba realizovati u toku projekta. Dakle, obim projekta. Sve što treba napraviti na projektu se nalazi na jednom mestu, tj. u Backlogu. I jedino tu.

 

#3 BOARD

Scrum board ili tabla je vizualni prikaz realizacije sprinta. Tu se nalaze svi taskovi koje treba realizovati tokom sprinta. 

#4 ISSUE

Issue je jedna radna stavka (zadatak) koji pratiš od kreiranja do završetka. Issue može biti greška, korisnička priča, epic, task ili artefakt koji tvoj tim treba da uradi.

 

IN-HOUSE OBUKA (KOD TEBE U FIRMI)

Timeline u Jiri

Vidi, obuku za Jiru možemo da organizujemo i kod tebe u firmi. Kada je obuka u tvojoj firmi, biraš kada će biti i šta ćemo raditi na njoj. Sve što je potrebno je da imate minimalno četvoro učesnika. I eto nas kod tebe.

Datum početka U dogovoru sa tvojom firmom
Trajanje 2 dana
Vreme 09-16h
Tip obuke In-house
Minimalan broj polaznika 4
Investicija po polazniku 24.990 + PDV

OTVORENA OBUKA ZA JIRU (ONLINE)

Bez brige, ako si fizičko lice ili te firme šalje na obuku, i tada ima rešenja. Tada je predlog online obuka gde ćeš naučiti kako raditi u najboljem softveru za agile projekte i pored toga upoznati svoje kolege iz ostatka regije. I naravno razmenjivati iskustva i znanja sa njima. Teme si iste kao za dvodnevnu in-house obuku, samo što online obuka traje mesec dana. 

Datum početka: 3. oktobar

Trajanje: 1 mesec

Broj časova: 18

Vreme: utorkom i četvrtkom od 18:00 do 19:30h

Tip obuke: online obuka, uživo sa predavačem preko Zoom platforme

Uključeno u obuku: priručnik, sertifikat o uspešno položenoj obuci

Investicija po polazniku: 24.990 RSD (217 EUR) + PDV

Fizička lica: 24.990 RSD

GLAVNI BENEFITI OBUKE ZA JIRU

DOKAZANO NAJBOLJI SOFTVER ZA AGILE PROJEKTE 

Ako si Scrum Master, nema boljeg softvera za tebe.

Naučićeš da radiš u najpopularnijem softveru za agile projekte. Naučićeš kako da kreiraš Epice, User Story-je, dodeljuješ odgovorne osobe taskovima.  

LAKO I JEDNOSTAVNO PRAĆENJE SPRINTOVA

Brzo i lako ćeš planirati i pratiti realizaciju sprintova. Naravno, moći ćeš da vidiš koliko Story Pointsa je planirano, a koliko realizovano u sprintu, koliko User Stories je planirano, a koliko realizovano.

Brzo i lako pratiš realizaciju i unapređuješ rad svog tima.

 

IZVEŠTAVANJE

Jira izveštaji ti omogućavaju da odmah stekneš uvid u učinak svojih timova kako bi izmerio napredak i identifikovao uska grla. 

Izveštaji o sprintu, Burndown Chart, Velocity Report i ostali izveštaji su sve što ti treba za idealan projekat.

SARADNJA TIMA

Korišćenjem Jire, projekat će biti transparentan celom timu. Svi će jasno znati šta je njihov deo posla i dokle se stalo. 

Efikasnije će se komunicirati u timu uz funkcije kao što su komentari, obaveštenja i upozorenja.

Prijava

 

 

strelica

 

Želim brzo da naučim da radim u Jiri

  Ime i prezime (neophodno)

  E-mail (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Prijavljujem se za obuke

  Vaša poruka