Obuka za Jiru

Jira - softver za Scrum projekte

Jira je popularan alat među timovima za razvoj softvera, odnosno za agile projekte. Koristi se za planiranje, praćenje i objavljivanje Scrum projekata. 

Pruža centralizovanu platformu za upravljanje korisničkim pričama, zadacima, ticketima i pomaže timovima da se bolje organizuju i lakše odrede prioritete u radu. 

To je jedan od razloga zašto je ovo jedan od najboljih, ako ne i najbolji program za scrum projekte. Mnogi timovi koriste Jiru za praćenje projekata koristeći agile metodologiju projektnog menadžmenta

jira-software

Šta je Scrum

Scrum je jedan od najpopularnijih okvira za implementaciju agilnog projektnog menadžmenta. U Scrumu, proizvod je napravljen u nizu iteracija fiksne dužine koje se nazivaju sprintovi. 

Faktički, ceo projekat je podeljen na veliki broj malih projekata identične dužine – sprintova. To timu daje ritam za isporuku (release) u redovnim intervalima. Generalno, tim nastoji da se samoorganizuje, da uči iz iskustava, da razmotri i proceni uspehe i neuspehe. I da bude bolji sa svakom narednom iteracijom, odnosno sa svakim narednim sprintom.

Za šta se koristi Jira?

Jira pruža alate koji olakšavaju planiranje, praćenje i izveštavanje o napretku projekta. Apsolutno je prilagođen za agile i Scrum. Koristi se za:

 • Upravljanje projektima: pruža centralizovanu platformu za upravljanje projektima 
 • Upravljanje zadacima: timovi mogu da kreiraju, dodeljuju i prate zadatke, greške i druge vrste problema.
 • Agilno planiranje: pruža alate za planiranje i praćenje sprintova, Product Backloga i releasa.
 • Izveštavanje i kontrolne table: pruža različite izveštaje i kontrolne table koje pomažu timovima da dobiju uvid u svoj rad u realnom vremenu i donose odluke
 • Saradnju tima: omogućava timovima da sarađuju i efikasno komuniciraju, uz funkcije kao što su komentari, obaveštenja i upozorenja.

Šta ćete naučiti na obuci za Jiru?

 • Osnove programa (navigacija, meniji, tipovi projekata)
 • Kreiranje projekta i tima
 • Kreiranje Backloga
 • Kreiranje Epica
 • Kreiranje User Stories (kreiranje i procena potrebnog rada)
 • Taskovi (detalji, odgovorna osoba, procena trajanja)
 • Sprintovi (cilj sprinta, planiranje i realizacija sprinta)
 • Izveštaji
 • Ostali tipovi projekata (Service management, zadaci...)

4 ključne stvari Jire

#1 TIMELINE

Vremenski raspored sprintova na projektu

#2 BACKLOG

Lista svih korisničkih priča (User Stories) koje treba realizovati u toku projekta. Dakle, obim projekta. Sve što treba napraviti na projektu se nalazi na jednom mestu, tj. u Backlogu. I jedino tu.

 

#3 BOARD

Scrum board ili tabla je vizualni prikaz realizacije sprinta. Tu se nalaze svi taskovi koje treba realizovati tokom sprinta. 

#4 ISSUE

Issue je jedna radna stavka (zadatak) koji pratiš od kreiranja do završetka. Issue može biti greška, korisnička priča, epic, task ili artefakt koji tvoj tim treba da uradi.

 

Za sve dodatne informacije možeš nas kontaktirati na 063 104 27 15

IN-HOUSE OBUKA (KOD TEBE U FIRMI)

Vidi, obuku za Jiru možemo da organizujemo i kod tebe u firmi. Kada je obuka u tvojoj firmi, biraš kada će biti i šta ćemo raditi na njoj. Sve što je potrebno je da imate minimalno četvoro učesnika. I eto nas kod tebe.

Datum početka U dogovoru sa tvojom firmom
Trajanje 2 dana
Vreme 09-16h
Tip obuke In-house
Minimalan broj polaznika 4
Investicija po polazniku 24.990 + PDV

OTVORENA OBUKA ZA JIRU (ONLINE)

Bez brige, ako si fizičko lice ili te firme šalje na obuku, i tada ima rešenja. Tada je predlog online obuka gde ćeš naučiti kako raditi u najboljem softveru za agile projekte i pored toga upoznati svoje kolege iz ostatka regije. I naravno razmenjivati iskustva i znanja sa njima. Teme si iste kao za dvodnevnu in-house obuku, samo što online obuka traje mesec dana. 

Datum početka: 22. april

Trajanje: 1 mesec

Broj časova: 18

Vreme: ponedeljkom i sredom od 18:00 do 19:30h

Tip obuke: online obuka, uživo sa predavačem preko Zoom platforme

Uključeno u obuku: priručnik, sertifikat o uspešno položenoj obuci

Investicija po polazniku: 24.990 RSD (217 EUR) + PDV

Fizička lica: 24.990 RSD

GLAVNI BENEFITI OBUKE ZA JIRU

#1 DOKAZANO NAJBOLJI SOFTVER ZA AGILE PROJEKTE 

Ako si Scrum Master, nema boljeg softvera za tebe.

Naučićeš da radiš u najpopularnijem softveru za agile projekte. Naučićeš kako da kreiraš Epice, User Story-je, dodeljuješ odgovorne osobe taskovima.  

#2 LAKO I JEDNOSTAVNO PRAĆENJE SPRINTOVA

Brzo i lako ćeš planirati i pratiti realizaciju sprintova. Naravno, moći ćeš da vidiš koliko Story Pointsa je planirano, a koliko realizovano u sprintu, koliko User Stories je planirano, a koliko realizovano.

Brzo i lako pratiš realizaciju i unapređuješ rad svog tima.

 

#3 IZVEŠTAVANJE

Jira izveštaji ti omogućavaju da odmah stekneš uvid u učinak svojih timova kako bi izmerio napredak i identifikovao uska grla. 

Izveštaji o sprintu, Burndown Chart, Velocity Report i ostali izveštaji su sve što ti treba za idealan projekat.

#4 SARADNJA TIMA

Korišćenjem Jire, projekat će biti transparentan celom timu. Svi će jasno znati šta je njihov deo posla i dokle se stalo. 

Efikasnije će se komunicirati u timu uz funkcije kao što su komentari, obaveštenja i upozorenja.

Prijava

 

 

strelica

 

Želim brzo da naučim da radim u Jiri

  Ime i prezime (neophodno)

  E-mail (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Prijavljujem se za obuke

  Vaša poruka