Treninzi za razvoj poslovnih i menadžerskih veština | Project Management Srbija

Treninzi za razvoj poslovnih i menadžerskih veština

Sve je više zahteva koje zaposleni i menadžeri treba da ispune u svakodnevnom poslu. Sve više zahteva i obaveza, a sve manje vremena. Ako se i vi osećate da nemate vremena da uradite sve što treba ili vidite da vam je dan previše kratak ili čujete glas šefa koji vam kaže da ste opet zakasnili sa izveštajem, onda će vam ove obuke umnogome pomoći.

 

NAJAVA ONLINE TRENINGA U NAREDNOM PERIODU 

 

Naziv online obuke Datum Cena Rane uplate
Akademija projektnog menadžmenta 19.april 51.990 + PDV 44.990 + PDV do 15.marta
Obuka za upravljanje projektima 19.april 26.990 + PDV 21.990 + PDV do 15.marta
MS Project 29.mart 24.990 + PDV  
Akademija preduzetništva u toku 24.990 + PDV  
Ekspert za samopouzdanje i poslovnu komunikaciju svakog desetog u mesecu 2.990 + PDV  

Napomena: za fizička lica važi popust od 15%

                     

ONI SU NAS PREPORUČILI

Naš glavni cilj, naša misija je da pomažemo firmama i pojedincima da rastu i da se razvijaju. Tome smo u potpunosti posvećenosti i zato rado i nesebično delimo znanje. Zato uvek dajemo sve od sebe. Maksimalno se angažujemo na svakoj obuci kako bi vam pokazali dokazano najbolje načine i metode da:

 • postanete bolji projekt menadžeri,
 • unapredite svoje menadžerske veštine,
 • poboljšate procese,
 • poboljšate način rada,
 • postanete efikasniji i
 • ubrzate i unapredite poslovanje
 • pokrenete svoj biznis

Naš glavni cilj kome smo 100% posvećeni je da BUDETE BOLJI I USPEŠNIJI.

 

ZAŠTO MI?

 • In-house obuke su u potpunosti prilagođene vašim potrebama i zahtevima
 • Radimo na vašim konkretnim projektima
 • 100% polaznika obuka bi ih preporučilo prijateljima
 • Radimo sa najvećim firmama iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije
 • Prosečna ocena naših treninga je 4,82
 • Garantujemo 100% povraćaja novca ukoliko niste zadovoljni obukom
 • Imamo iskusne i kompetentne predavače

 
 

 

Vrste obuka

Naše obuke i kursevi iz oblasti projektnog menadžmenta, kao i iz ostalih oblasti su koncipirani tako da udovolje svakom vašem zahtevu. Organizuju se u različitim varijantama i sa različitim trajanjem.

ZA FIRME

 • In-house obuke , organizuje se u prostoriji Vaše firme i samo za Vašu firmu. Sva pažnja predavača je posvećena isključivo Vašoj firmi
 • Online obuke, organizuje se preko najsavremenije platforme za video sastanke
 • U našem trening centru
 • Otvorene obuke gde prisustvuju polaznici iz različitih firmi

 

ZA POJEDINCE

 • Online obuka , organizuje se preko najsavremenije platforme za video konferencije
 • U našem trening centru
 • Individualne obuke gde radite tempom koji Vam odgovara, u terminu koji Vam odgovara

 

TRAJANJE OBUKA I TERMINI

 • Celodnevna obuka , vreme: 9.00-16.00h, trajanje: 1-3 dana
 • Poludnevna obuka, vreme: 9.00-12.30h, trajanje: 4-5 dana
 • U popodnevnim satima za one koji žele edukaciju nakon posla, vreme: 18.00-19.30h, trajanje: 1-3 meseca

 

 

 


OSNOVNE INFORMACIJE O TRENINZIMA


 

Kurs Pareto metoda

Zašto je bitan Pareto princip

Zato što je to najkorišćeniji od sedam alata kvaliteta koji vam pomaže da budete mnogo efikasniji kako na poslu, tako i u životu!

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme i resurse i da angažovanjem što manjeg vremena, postignete što bolje rezultate.

Naučićete kako da identifikujete 20% aktivnosti koje vam donose 80% rezultata, kako da identifikujete 20% klijenata koji vam donose 80% prihoda, kako da identifikujete 20% kvarova koji vam čine 80% ukupnog broja kvarova…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 10-15h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Efikasno upravljanje vremenom

Zašto efikasno upravljanje vremenom

Efikasno upravljanje vremenom je nešto po čemu se best-in-class menadžer razlikuje od onog prosečnog baš po načinu upravljanja svojim vremenom, tj koliko efikasno radi i šta sve stigne da uradi u toku svog radnog vremena.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako pravilno da rasporedite svoje vreme, razdvojite bitne od nebitnih stvari i uklonite sve ono što vam “jede” vreme.

Naučićete različite tehnike upravljanja vremenom. kako da ostvarite ciljeve, efikasno upravljate vremenom i svojim svakodnevnim aktivnostima.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Rešavanje problema

Zašto je bitno rešavanje problema (Ishikawa metoda)

Zato što je jedna od najvažnijih veština savremenog menadžera, veština da identifikuje problem i sve njegove potencijalne uzroke kako bi preduzeo sve mere i kako bi ga rešio na najoptimalniji način.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete da Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za definisanje uzroka (što više mogućih) koji dovode do posledice odnosno problema koji se analizira.

Naučićete kako definisati problem (izazov), kako na osnovu toga napraviti Ishikawa dijagram, kako odabrati pravi model dijagrama (4M – 7M), kada se upotrebljava, a kada ne, kako analizirati utvrdjeni problem i otkloniti uzrok istog.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

 

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Cost-benefit analiza

Zašto Cost-benefit analiza?

Cost-benefit analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta, odnosno planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete analizu troškova, analizu profitabilnosti uvodjenja novog proizvoda, kontrolu odliva sredstava, merenje isplativosti investicije i projekta, sagledavanje benefita koji su neekonomski, a imaju uticaj na poslovanje subjekta.

Naučićete kako da samostalno da izvedete cost-benefit analizu, koji su kriterijumi, vrste i osnovne faze analize, kao i metode za ocenjivanje finansijske efikasnosti investicionih projekata.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja

Zašto strateško pozicioniranje i unapređenje poslovanja

Ako želite da sagledate svoje prednosti na tržištu, pronadjete i definišete svoje mane u odnosu na konkurenciju, naučite kako da prepoznate opasnosti za poslovanje i maksimalno iskoristiti prilike, onda je ova obuka za vas.

Šta ćete naučiti na kursu

Naučićete kako brzo, lako i precizno determinisati snage, prilike, slabosti i pretnje kompanije, kako produktivnije učestvovati u odlukama koje su strateški važne i kako uobličiti viziju preduzeća.

Naučićete kako da pretvarite slabosti preduzeća u njegovu snagu, eliminišete nepredvidive situacije u pozicioniranju i objektivno postavite ciljeva preduzeća.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Benchmarking

Zašto Benchmarking

Zato što je to način otkrivanja onoga što je najbolje ostvariti u određenoj kompaniji, poređenjem sa  konkurencijom ili sa primerima dobre prakse drugih grana industrije.

Šta ćete naučiti na kursu

Benchmarking je tehnika u kojoj kompanija meri svoje performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, određuje kako su te kompanije postigle svoje performanse i koriste informacije radi poboljšanja sopstvenih performansi.

Naučićete kako da odredite oblasti, sisteme ili procese za poboljšanja – bilo kontinuirano povećanje/poboljšanje ili dramatično poboljšanje tj. reinženjering poslovnih procesa.

Preduslov za pohađanje kursa

Pravljenje SWOT analize i merenja poslovnih performansi

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Napredna prodaja

Zašto napredna prodaja

Zato što zaposlenima koji su u neposrednom kontaktu sa kupcima i klijentima (menadžer prodaje, rukovodilac prodajnog tima) nedostaju nove tehnike i alati za povećanje prodaje.

Šta ćete naučiti na kursu

Kurs „ Savremene tehnike prodaje zasnovan na psihološkom profilu kupaca“ namenjen je prvenstvenu menadžerima prodaje, ali i svima koji žele da unaprede prodajni proces, povećaju efikasnost u prodaji, ostvaruju dugoročne relacije sa kupcima i razvijaju skladne odnose sa klijentima i kolegama. Na osnovu ovog treninga sigurno ćete poboljšati svoje prodajne veštine i proširiti bazu kupaca.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


BSC model (balansna karta)

Zašto balansna karta?

Zato što je balansna karta ili Balanced Scorecard najbolji model razvoja preduzeća, odnosno najbolji model strategijskog menadžmenta koji sagledava sve aspekte poslovanja.

Šta ćete naučiti na kursu

Kroz primere iz teorije i prakse, naučićete koji su sastavni delovi balansne karte, kako napraviti ciljeve za svaki od njih i kako napraviti merljive indikatore, tj. ključne indikatore performansi (KPI). Naravno, sve ćete to uraditi na konkretnom primeru vaše firme/sektora.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Standardizacija načina rada

Zašto standardizacija procesa

Zato što je standardizacija procesa osnova razvoja svakog preduzeća. Bez uspostavljene standardizacije procesa, odnosno načina rada sa jasnim podela uloga i odgovornosti nema napretka. Procesni pristup je polazna osnova za razvoj firme.

Šta ćete naučiti na kursu

Ceo procesni pristup  će biti razložen na sastavne delove gde ćete kroz praktične primere i radionice naučiti kako da identifikujete procese u firmi, identifikovati aktivnosti u okviru procesa,  odrediti potrebne resurse, nosioce odgovornosti, kako da merite procese, postavite ciljeve…

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 1 dan (subota)

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Obuke za AutoCAD i Solidworks

Poseban deo tehničkih veština smo posvetili najpoznatijim CAD programima u koje, svakako, spadaju AutoCAD i Solidworks. Pripremili smo različite vrste obuka za ove programe, od osnovnih do naprednijih, kao i za različite module ovih programa.

 


SPISAK CAD TRENINGA


 

Kurs AutoCAD

Zašto AutoCAD

Zato što je specifičan po sofisticiranom sistemu merila i visokoj preciznost koja omogućava  primenu u različitim sferama područja rada, naročito u radu više korisnika različitih specijalnosti na istom projektu.

Šta ćete naučiti na kursu

U zavisnosti od izabranog kursa naučićete da radite sa crtežima i modelima, da projektujete u 2D i 3D okruženju gde ćete pomoći moćnih alata za modelovanje vrlo brzo i lako stići od  skice-koncepta do finalnog proizvoda.

Savladaćete i glavnu prednost AutoCAD-a u vidu komunikacije i razmene sa ostalim korisnicama u timu jer vam AutoCAD omogućava da radite sa drugima na projektu,

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA


 

Kurs SolidWorks

Zašto SolidWorks

Zato što je SolidWorks najkorišćeniji programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje, simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje

Šta ćete naučiti na kursu

Polaznici koji završe osnovnu SolidWorks obuku biće osposobljeni za:

 • izrađivanje 3D modela delova
 • izrađivanje 3D modela sklopova,
 • izradu tehničke dokumentacije u koju spada: izrada preseka, kotiranje, toleracije, obeležavanje kvaliteta obrađene površine itd.

Preduslov za pohađanje kursa

Nema

Osnovne informacije o kursu

Tip obuke: in-house

Minimalan broj polaznika: 3

Trajanje kursa: 2-3 dana

Vreme: 09-16h

Literatura: obezbeđena

VIŠE DETALJA

 


CENE KURSEVA


 

Akademija projektnog menadžmenta 51.990 + PDV  VIŠE DETALJA
Obuka za upravljanje projektima 26.990 + PDV VIŠE DETALJA
Obuka za MS Project 24.990 + PDV VIŠE DETALJA
Napredni MS Project 29.990 + PDV VIŠE DETALJA
Upravljanje rizicima na projektu 29.990 + PDV VIŠE DETALJA
Upravljanje komunikacijom na projektu 14.990 + PDV VIŠE DETALJA
Portfolio menadžment 39.990 + PDV VIŠE DETALJA
Obuka za Oracle Primavera P6 49.990 + PDV VIŠE DETALJA
Akademija preduzetništva 24.990 + PDV VIŠE DETALJA
Lean menadžment – uvod u lean proizvodnju 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
5S 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Kaizen radionica 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Pareto metoda 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Rešavanje problema (Ishikawa metoda) 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Cost-benefit analiza 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
SWOT analiza 24.990 + PDV VIŠE DETALJA
Benchmarking 21.990 + PDV VIŠE DETALJA
Efikasno upravljanje vremenom (time management) 22.490 + PDV VIŠE DETALJA
Napredna prodaja 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Balansna karta 24.990 + PDV VIŠE DETALJA
Standardizacija procesa u firmi 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Menadžerske veštine 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Biznis plan 24.990 + PDV VIŠE DETALJA
Ekspert za samopouzdanje i poslovnu komunikaciju 3.990 + PDV VIŠE DETALJA
Obuka za AutoCAD 19.990 + PDV VIŠE DETALJA
Obuka za Solidworks 19.990 + PDV VIŠE DETALJA

 

Za fizička lica: 15% popusta

 


PREUZMI SPISAK SVIH KURSEVA

Preuzmi .pdf (1MB)


 

Napomena:

U dogovoru sa HR menadžerom, možemo da napravimo izveštaj sa treninga koji bi sadržao ocene svih polaznika, kao i oblasti za njihovo dalje unapredjenje.