Solidworks kurs | Project Management Srbija

Solidworks kurs

Solidworks kurs

Solidworks kurs se bavi pripremom polaznika za upotrebu najkorišćenijeg programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova. Program Solidworks spada u takozvane CAD programe (computer-aided design) koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje i omogućava simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje. Alat je univerzalan i koristi se u svim industrijskim oblastima.

Namenjen je inženjerima, prvenstveno mašinske struke ali elektro i građevinskim inženjerima i tehničarima različitih struka. Jedan je od najkorišćenijih softvera ove vrste jer ga trenutno koristi:

130.000 kompanija i preko 1,5 miliona inženjera i dizajnera!

 

Zašto Solidwork obuka?

 • Zato što ćete na brz i jednostavan način zaroniti u svet 3D modelovanja pomoću ovog odličnog alata
 • Zato što ćete za samo dva dana naučiti osnove Solidworksa i moći da ga primenjujete u praksi
 • Zato što 1,3 miliona inženjera, sa razlogom, koristi ovaj program

 

3D modeliranje je uvelo pravu revoluciju jer je proizvodnja postala mnogo lakša, jednostavnija, sa mnogo većim mogućnostima testiranja i kontrole. Pored toga, 3D alati za modelovanje su omogućili postizanje optimalnog dizajna, u smislu ispunjenja fizičkih i estetskih karakteristika. Sve ovo je dovelo do značajnih ušteda u procesu proizovodnje, preko skraćivanja proizvodnog ciklusa, smanjenja finansijskih i materijalnih resursa, kao i značajno brže izrade prototipa proizvoda koji dizajniramo.

Nekako se čini da je  SolidWorks preuzeo primat u grupi CAD softvera, prvenstveno zbog svog korisničkog okruženja koje je „user friendly“ pa čak i potpuni početnici mogu vrlo lako da se snađu u njemu. Iskustvo je pokazalo da polaznici SolidWorks kurseva znanja stiču lako i brzo što im daje dodatnu motivaciju za dalji rad.

Sve što vidite oko sebe neko je pre puštanja u proizvodnju modelirao u nekom CAD programu, bila to fotelja, zupčanik, autobuska guma ili nešto puno kompleksnije kao mašina za pakovanje ili čak cela fabrika. Naravno, prvo su definisani odgovarajuči radni uslovi, pa je najverovatnije u Solidworksu (ili nekom sličnom programu)  izvršeno testirani na te spoljne faktore, pa kada se sve pokazalo kako treba, tek onda se pristupilo samoj proizvodnji.

 

Kome je namenjen kurs?

Kao što vidite primena Solidworksa je široka te je Solidworks kurs prvenstveno namenjen inženjerima svih struka kojima je potrebno 3D modelovanje, umetnicima i dizajnerima koji svoje ideje žele da prikažu u 3D okruženju. S obzirom na mogućnosti i brojne funkionalnosti programa, postoje dva Solidworks kursa:

 • Osnovni Solidworks kurs koji je namenjen početnicima koji se prvi put sreću sa ovim programom i žele da savladaju osnove ovog programa, i
 • Napredni SolidWorks kurs namenjen profesionalcima koji žele da se usavrše u primeni programa i dovedu svoje znanje na jedan viši nivo

 

Šta ćete naučiti?

Polaznici koji završe osnovnu SolidWorks obuku biće osposobljeni za:

 • izrađivanje 3D modela delova
 • izrađivanje 3D modela sklopova, kao i za
 • izradu tehničke dokumentacije u koju spada izrada preseka, kotiranje, toleracije, obeležavanje kvaliteta obrađene površine itd.

Polaznik obuke se nakon završene obuke za Solidworks smatra sposobnim za trodimenzionalno projektovanje i ravansko prikazivanje delova čime stiče dovoljno predznanja i mogućnost za pohađanje naprednog kursa.

Naučićete put od ideje i crteža “u glavi” do realizacije u 3D okruženju.

 

Prednosti Solidworksa

Ovakav pristup u dizajniranju našeg okruženja tek hvata svoj puni zalet i očekuje se da svoju punu afirmaciju dostigne sa razvitkom 3D štampanja, koje polako ali sigurno započinje novu industirjsku revoluciju i preuzima primat na polju proizvodnje.

Tu će sasvim sigurno svoje mesto naći i SolidWorks sa svim svojim mogućnostima koje pruža.

U svakom slučaju može se navesti bar pet karakteristika koje ovaj program izdvajaju od drugih i stavljaju ga u sam vrh CAD alata:

 1. Intuitivan je i jednostavan za rad
 2. Ugrađena inteligencija ubrzava vaš proces rada
 3. Omogućava simulaciju, odnosno testiranje realnih uslova pre nego što proizvod bude napravljen
 4. Izvanredna kolaboracija tima
 5. Velika zajednica korisnika koja će vam pomoći da dobijete najbolje iz 3D sveta

 

Plan obuke

U nastavku čemo prikazati plan za osnovnu i naprednu obuku kako bi znali šta vas očekuje i koja znanja ćete steći na našim treninzima

 

SolidWorks – osnovna obuka

1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa
2. Izrada skica (sketch)
3. Kreiranje jednostavnih delova
4. Tehnike viuzelizacije
5. Patterning (matrice, šabloni)
6. Rotacioni oblici (Revolved Features)
7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)
8. Modifikacije modela
9. Konfiguracije delova
10. Izrada tehničke dokumentacije
11. Sklopovi

 

Primeri iz prakse – spajamo teoriju i praksu

Postoji mogućnost prikagođavanja SolidWorks kursa tako da pored standardnih vežbi, budu ubačene realne simulacije iz života kompanije, odnosno projektovanje delove iz proizvodnog programa same kompanije.

Primer naučenog na kursu iz Solid Worksa je projektovanje i izrada stočića za dnevni boravak u kombinaciji od drveta i medijapana, koji predstavlja rad studenata  za dizajn sa Fakulteta umetnosti.

Svaki deo je posebno dizajniran, i napravljena je tehnička dokumentacija za izradu koja je prikazana na slici.

 

 

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

Trajanje kursa: 2 dana

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3

 

 

SolidWorks – napredna obuka

Modeliranje sklopa – primena svih prethodno opisanih tehnika

1. Metodologija modeliranja sklopa
2. Svojstva dokumenta
3. Formiranje sklopa
4. Primena koncentričnih i koincidentnih spojeva
5. Šematski prikaz sklopa u rasklopljenom stanju
6. Snimanje modela sklopa
7. Ažuriranje komponenti
8. Podešavanje crteža modela sklopa
9. Definisanje materijala od koga je sačinjen objekat
10. Izmena materijala od koga je sačinjen objekat
11. Kompletiranje šeme sklopa
12. Modelovanje složenih površina
13. Delovi od tankih limova

 

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

Trajanje kursa: 2 dana (petak i subota)

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 3


 

CENE SOLIDWORKS KURSEVA

Naziv kursa Trajanje Cena
SolidWorks – osnovna obuka 2 dana 19.990 + PDV
SolidWorks – napredna obuka 2 dana 21.990 + PDV

Fizička lica: 15% popusta

 

 

strelica

Želim brzo da naučim da radim u Solidworksu

Ime i prezime (neophodno)

Vaš email (neophodno)

Telefon (neophodno)
[text *Telefon]

Firma (neophodno)
[text *Firma]

Poruka

 

One koji pretražuju Solidworks kurs zanima i:

AutoCAD kurs