Obuka za Solidworks

Solidworks kurs

Solidworks kurs se bavi pripremom polaznika za upotrebu najkorišćenijeg programa za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova. 

Program Solidworks spada u takozvane CAD programe (computer-aided design) koji omogućavaju kompjuterski vođeno projektovanje i omogućava simulaciju i testiranje modela, odnosno modeliranje gotovog proizvoda pre njegove proizovodnje. 

Alat je univerzalan i koristi se u svim industrijskim oblastima. Jedan je od najkorišćenijih softvera ove vrste jer ga trenutno koristi 130.000 kompanija i preko 1,5 miliona inženjera i dizajnera!

U Solidworku najćešće rade:

 • mašinski inženjeri
 • elektro inženjeri
 • građevinski inženjeri
 • tehničari različitih struka
 • umetnici i dizajneri

Zašto Solidwork obuka?

 

 • Zato što ćeš na brz i jednostavan način zaroniti u svet 3D modelovanja pomoću ovog odličnog alata
 • Zato što ćeš za samo dva dana naučiti osnove Solidworksa i moći da ga primeniš u praksi
 • Zato što 1,3 miliona inženjera, sa razlogom, koristi ovaj program

3D modelovanje

3D modeliranje je uvelo pravu revoluciju jer je proizvodnja postala mnogo lakša, jednostavnija, sa mnogo većim mogućnostima testiranja i kontrole. Pored toga, 3D alati za modelovanje su omogućili postizanje optimalnog dizajna, u smislu ispunjenja fizičkih i estetskih karakteristika. Sve ovo je dovelo do značajnih ušteda u procesu proizovodnje, preko skraćivanja proizvodnog ciklusa, smanjenja finansijskih i materijalnih resursa, kao i značajno brže izrade prototipa proizvoda koji dizajniramo. Nekako se čini da je  SolidWorks preuzeo primat u grupi CAD softvera, prvenstveno zbog svog korisničkog okruženja koje je „user friendly“. 

Zato i potpuni početnici mogu vrlo lako da se snađu u njemuIskustvo je pokazalo da polaznici SolidWorks kurseva stiču znanje lako i brzo što im daje dodatnu motivaciju za dalji rad.

Sve što vidite oko sebe neko je pre puštanja u proizvodnju modelirao u nekom CAD programu, bila da je to fotelja, zupčanik, autobuska guma ili nešto puno kompleksnije kao mašina za pakovanje ili čak cela fabrika. Naravno, prvo su definisani odgovarajuči radni uslovi, pa je najverovatnije u Solidworksu (ili nekom sličnom programu)  izvršeno testirani na te spoljne faktore. Kada se sve pokazalo kako treba, tek onda se pristupilo samoj proizvodnji.

Kome je namenjen kurs?

Primena Solidworksa je široka te je Solidworks kurs prvenstveno namenjen: mašinskim i elektro inženjerima, građevinskim inženjerima, tehničarima različitih struka i umetnicima i dizajnerima koji svoje ideje žele da prikažu u 3D okruženju.

S obzirom na mogućnosti i brojne funkionalnosti programa, postoje dva Solidworks kursa:

 • Osnovni Solidworks kurs koji je namenjen početnicima koji se prvi put sreću sa ovim programom i žele da savladaju osnove ovog programa, i
 • Napredni SolidWorks kurs namenjen profesionalcima koji žele da se usavrše u primeni programa i dovedu svoje znanje na jedan viši nivo

Šta ćeš naučiti?

Obuka za Solidworks ima za cilj ti pomogne da pređeš put od nekog ko ne zna ništa u vezi programa do toga da samostalno radiš u njemu. Kao polaznik  osnovne SolidWorks obukebićeš osposobljeni za:
 • izrađivanje 3D modela delova
 • izrađivanje 3D modela sklopova,
 • izradu tehničke dokumentacije u koju spada izrada preseka, kotiranje, tolerancije, obeležavanje kvaliteta obrađene površine…
 • trodimenzionalno projektovanje i ravansko prikazivanje delova,
 • samostalno projektovanje jednostavnijih formi,
 • mogućnost za pohađanje naprednog kursa
 • naučićeš put od ideje i crteža “u glavi” do realizacije u 3D okruženju.

Prednosti Solidworksa

Ovakav pristup u dizajniranju našeg okruženja tek hvata svoj puni zalet i očekuje se da svoju punu afirmaciju dostigne sa razvitkom 3D štampanja, koje polako ali sigurno započinje novu industrijsku revoluciju i preuzima primat na polju proizvodnje. 

Tu će sasvim sigurno svoje mesto naći i SolidWorks sa svim svojim mogućnostima koje ti pruža. 

U svakom slučaju može se navesti bar pet karakteristika koje ovaj program izdvajaju od drugih i stavljaju ga u sam vrh CAD alata:

 1. Intuitivan je i jednostavan za rad
 2. Ugrađena inteligencija ubrzava vaš proces rada
 3. Omogućava simulaciju, odnosno testiranje realnih uslova pre nego što proizvod bude napravljen
 4. Izvanredna kolaboracija tima
 5. Velika zajednica korisnika koja će vam pomoći da dobijete najbolje iz 3D sveta

Solidworks - osnovna obuka

Plan obuke

1. Uvod u SolidWorks i pregled interfejsa programa
2. Izrada skica (sketch)
3. Kreiranje jednostavnih delova
4. Tehnike viuzelizacije
5. Patterning (matrice, šabloni)
6. Rotacioni oblici (Revolved Features)
7. Tankozidni modeli (Shelling) i orebrenja (Ribs)
8. Modifikacije modela
9. Konfiguracije delova
10. Izrada tehničke dokumentacije
11. Sklopovi

 

Konkretni projekti – realne simulacije sa tvog posla

Na obuci spajamo teoriju i praksu. Pored standardnih vežbi, radiš i na konkrentim projektima sa posla. Znači radimo zajedno na projektovanja delova iz proizvodnog programa tvoje firme. Na taj način će obuka biti prilagođena tvojim potrebama i zahtevima. 

Radićeš ono što ti najviše treba.

Primer naučenog na kursu iz SolidWorksa je projektovanje i izrada stočića za dnevni boravak u kombinaciji od drveta i medijapana. Svaki deo je posebno dizajniran, i napravljena je tehnička dokumentacija za izradu koja je prikazana na slici.

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

Trajanje kursa: 2 dana

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 4

RADIMO NA TVOM KONKRETNOM PROJEKTU!

 

Nema gotovog, unapred pripremljenog projekta sa kojim radimo sa svim firmama. Ne, kod nas toga nema jer nije tvoja firma ista kao i ostale firme. 

Tvoja firma je jedinstvena i ima neke svoje specifične potrebe. Zato ti odlučuješ na kom projektu hoćeš da radimo!

Za sve dodatne informacije možeš nas kontaktirati na 063 104 27 15

Solidworks - napredna obuka

Plan napredne obuke

Modeliranje sklopa – primena svih prethodno opisanih tehnika

1. Metodologija modeliranja sklopa
2. Svojstva dokumenta
3. Formiranje sklopa
4. Primena koncentričnih i koincidentnih spojeva
5. Šematski prikaz sklopa u rasklopljenom stanju
6. Snimanje modela sklopa
7. Ažuriranje komponenti
8. Podešavanje crteža modela sklopa
9. Definisanje materijala od koga je sačinjen objekat
10. Izmena materijala od koga je sačinjen objekat
11. Kompletiranje šeme sklopa
12. Modelovanje složenih površina
13. Delovi od tankih limova

OPŠTE INFORMACIJE O KURSU

Trajanje kursa: 2 dana (petak i subota)

Vreme: 09-16h

Tip obuke: In-house

Minimalan broj polaznika: 4

Solidworks - individualna obuka

Možemo samo za tebe da organizujemo individualnu obuku. Sam biraš koje projekte ćeš raditi, kada ćeš raditi (prepodne ili popodne), kojom dinamikom ćeš raditi (1-5 puta nedeljno), koliko časova ćeš imati u toku dan (2-4). Dakle, sve je apsolutno prilagođeno tebi, tvom vremenu i tvojim zahtevima.

INVESTICIJA

Naziv kursa Trajanje Investicija Individualno
SolidWorks – osnovna obuka 2 dana 19.990 24.990
SolidWorks – napredna obuka 2 dana 21.990 26.990

Za firme plus PDV.

GLAVNI BENEFITI OBUKE

VIZUALIZACIJA

Naučićeš 3D modeliranje pomoću Soldiworksa gde možeš elemente prevesti u 3D odruženje i izvršiti sve potrebne revizije. Pored toga, Solidworks crteži pomažu u otkrivanju nedoslednosti i omogućavaju korisnicima da promene modele kad god je to potrebno. Kao rezultat toga, bićeš produktivniji jer možeš bolje da vizualizuješ konačni proizvod.

BOLJI DIZAJN

Naučićeš da koristiš širok spektar alata koji ti omogućavaju da sprovodeš dubinske inženjerske analize predloženih dizajna. Shodno tome, greške su značajno smanjene, a veća je preciznost projektova. Sve to rezultira boljim dizajnom.

LAKO DOKUMENTOVANJE

Jedan od najkritičnijih aspekata projektovanja je dokumentovanje dizajna, Naučićeš kako ovo lako da radiš u Solidworksu što će dovesti do toga da tvoj dizajn ima manje nedostataka, kao i da imaš bolju dokumentaciju.

Prijava

strelica

Želim brzo da naučim da radim u Solidworksu

  Ime i prezime (neophodno)

  Vaš email (neophodno)

  Telefon (neophodno)

  Firma (neophodno)

  Poruka

  One koji pretražuju Solidworks kurs zanima i: