Blog

Kako biti odličan Product Owner

Ko je Product Owner? Glavna svrha Product Ownera je da maksimizira vrednost proizvoda koji je rezultat rada Scrum tima. Način na koji se ovo sprovodi zavisi od pojedinca, kompanije, pa […]

Izveštaji u Jiri

Jira izveštaji Izveštaji u Jira softveru pomažu timovima da analiziraju napredak na projektu, prate probleme, upravljaju svojim vremenom i predviđaju buduće performanse. Oni nude kritične uvide u realnom vremenu za […]

Šta je coaching stil liderstva

Trenerski stil liderstva Za mnoge ljude, liderstvo je prvenstveno pozicija moći – ona koja ih ovlašćuje da daju čvrste smernice i oblikuju ponašanje uz nagrade i ukore. Ali kada razmišljate […]

Šta je standardizovani rad?

Šta je standardizovani rad u Lean metodologiji? Lean metodologija je sistematski pristup poboljšanju efikasnosti i smanjenju gubitaka u poslovanju. U osnovi ove metodologije je koncept standardizovanog rada, koji se odnosi […]

Herzbergova teorija motivacije

Herzbergova teorija Ovo su ključna pitanja koja svaki menadžer projekta treba da postavi sebi. Motivisan tim je produktivan tim, a efikasan tim je uspešan. Kako onda pronaći odgovore na ova […]