Lični razvoj | Project Management Srbija

Lični razvoj

Da li ste menadžer koga zaposleni žele da slede

Da li ste menadžer koga zaposleni žele da slede

Da li ste menadžer kojeg zaposleni žele da prate? Ili se redovno susrećete sa otporom i postavljate sebi pitanje zašto ne postižete željene rezultate ili zašto zaposleni ne žele da slede vaš primer? Možda je još važnije, da li vas zaposleni samo prate zato što ste na hijerhijski višoj poziciji…

Faze rasta preduzeća

Faze rasta preduzeća

Rast i razvoj preduzeća Biznis je reč koja znači velike ideje, planove, prihode, rast i prisustvo. Za mnoge vlasnike preduzeća putanja rasta od osnivanja sve do perioda održivosti može postati putovanje koje pruža dragocena saznanja o tome šta funcioniše, a šta ne u svetu malih i srednjih preduzeća. Iako svako…

Da li je aktivno slušanje ključ uspešne komunikacije?

Da li je aktivno slušanje ključ uspešne komunikacije?

Zašto je aktivno slušanje presudna veština svakog uspešnog preduzetnika? Ono što čini razliku među ljudima, kako na poslu u kancelariji tako i van nje, jeste komunikacija. Ova ključna komponenta određuje vašu snagu i uspeh u poslu, ali i u ostalim sferama života. A ono što vašu komunikaciju zaista čini efikasnom…

15 veština za uspešnu karijeru

15 veština za uspešnu karijeru

Šta je potrebno za uspešnu karijeru? Zaposleni su najdragoceniji resurs bilo koje kompanije. Njihove osobine, ličnost, sklonosti, veštine, stav i ideje čine da kompanija u kojoj rade bude uspešna i stremi ka vrhu piramide. Kompanije danas zapošljavaju zaposlene koji imaju višestruki set veština i kompetentan stav. Samopouzdanje i posvećenost su…

Saveti šta da uradite na poslu kada pogrešite

Saveti šta da uradite na poslu kada pogrešite

Saveti šta treba učiniti kada napravite grešku na poslu Ono što je sigurno jeste da svi prave greške. U mnogim svakodnevnim situacijama možete ispraviti grešku ili jednostavno zaboraviti na nju i krenuti dalje. Međutim, ako govorimo o greškama koje se prave na poslu, stvar je obično malo ozbiljnija. Tu vaše…

13 saveta kako izgraditi kulturu rada na daljinu

13 saveta kako izgraditi kulturu rada na daljinu

Organizaciona kultura kompanije može uticati na sreću i produktivnost zaposlenih. Kada imate jaku i dobru organizacionu kulturu, to dovodi do srećnog i vrlo produktivnog osoblja, a samim tim i do uspešnijeg poslovanja. Kultura kompanije oblikuje se stavovima i odlukama menadžmenta, ali i zaposlenih koji rastu zajedno sa razvojem poslovanja. Mnoge…

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo Nekada je samo odabrana grupa ljudi u organizaciji imala moć da stvori novi proizvod, pokrene novu uslugu, izrazi svoje mišljenje ili čak govori o novoj ideji. Srećom, tih vremena više nema i vrednost zaposlenih je drastično povećana. Danas se u kompaniji ohrabruju nove ideje. Danas su dobrodošle ideje…