Project Management | Project Management Srbija

Project Management

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Enterpise Project Structure (EPS) u Primaveri

Projektna struktura preduzeća u Primaveri P6 Važno pitanje koje se nameće jednoj organizaciji koja se bavi projektima je kako će organizovati svoje projekte i svoje ljude, kao i kako će organizovati rad u okviru samih projekata. Za male organizacije ovaj posao i nije toliko težak i zahtevan, ali za veće…

Kanban metodologija

Kanban metodologija

Kanban Kanban je okvir koji potpada pod Agilnu metodologiju. Razvio ga je krajem četrdesetih godina prošlog veka inženjer i biznismen Taiichi Ohno, za Toyotu, automobilsku industriju u Japanu. Stvoren je kao jednostavan sistem planiranja, čiji je cilj bio optimalni nadzor i upravljanje radom i zalihama u svakoj fazi lean proizvodnje.…

Scrum metodogolija vodjenja projekata

Scrum metodogolija vodjenja projekata

Šta je SCRUM i kako utiče na efikasnost tima? Scrum je jedan od najpopularnijih agilnih okvira koji se danas sa pravom koristi za razvoj složenih proizvoda i sistema. Već smo pisali o agilnom projektnom menadžmentu, a sada ćemo dodatno pojasniti SCRUM. Naziv scrum je izvorno pojam koji potiče iz ragbija.…

Monte Carlo analiza

Monte Carlo analiza

Kako Monte Carlo tehnika pomaže u preciznijem planiranju projekta? Dva primarna izvora rizika u upravljanju projektima su vreme i troškovi. Skoro da je  svaki menadžer projekta u svojoj karijeri bar jednom iskusio probijanje odnosno prekoračenje planiranih rokova ili troškova na projektu. Jedan od uobičajenih razloga za prekoračenje planiranog roka za…

Dijagram toka

Kako će ti dijagram toka pomoći u vođenju projekta? Nedostatak transparentnosti je jedan od glavnih uzroka neefikasnosti bilo kog projekta. Bez obzira da li je reč o nedostatku jasnog domena za određene aktivnosti ili putanji koja nije pravilno naznačena od početka do kraja, ova netransparentnost ometa tok projekta nepotrebnim preprekama.…

Free Float i Total Float u Primaveri

Free Float i Total Float u Primaveri

Završite vaš projekat u roku tako što ćete razumeti pojmove slobodna vremenska rezerva (Free Float) i totalna vremenska rezerva (Total Float) u Primaveri P6 U upravljanju projektima, termini „slack“ i „float“ opisuju vremenski period u kojem se aktivnost može odložiti bez odlaganja datuma završetka naredne aktivnosti ili datuma završetka čitavog…