Upravljanje timom | Project Management Srbija

Upravljanje timom

Projektni tim

Projektni tim

Šta je projektni tim?   Projektni tim ima jedan jedini zadatak, a to je realizacija ciljeva projekta.   Projektni tim je sastavni deo svakog projekta i sastoji se od: menadžera projekta, osoblja za upravljanje projektima, tj. odgovornih za realizaciju aktivnosti i drugih članova tima koji možda nisu direktno povezani sa realizacijom projektnih aktivnosti, ali…

Upravljanje timom: Kako unaprediti sastanak tima?

Upravljanje timom: Kako unaprediti sastanak tima?

KAKO UNAPREDITI SASTANAK TIMA   Uspeh svakog projekta proizilazi iz timskog rada. Uspeh svake kompanije proizilazi iz timskog rada. Timski rad je najbitniji začin u svakoj firmi, njime unapređujete svoj biznis ali i dajete priznanje vašim saradnicima. Kako bi jedna kompanija rasla i razvijala se veoma je bitno da ima zadovoljne…

Kako napraviti uspešan tim

Kako napraviti uspešan tim

Uspešan tim Upravljanje projektima je usko povezamo sa timom i timskim radom. Za upravljanje projektima potreban je uspešan tim, a za uspešan tim je potreban timski rad jer tim nije grupa ljudi koja se okupilo bez razloga. Tim je grupa ljudi koja udružuje svoja znanja i veštine i koja ima…

Formiranje tima

Formiranje tima

FORMIRANJA TIMA (TAKMANOV MODEL IZGRADNJE TIMA) Šta je tim? Grupa ljudi koja ulaže zajedničke napore da ostvari zajednički cilj. To je sinergija znanja i veština svih članova tima. U timu svi dobijaju, svi postižu više. T – team E – everyone A – achieve M – more Koncept četvoroetapnog modela…

Dobar menadžer

“Reci mi i zapamtiću na sat vremena, pokaži mi i zapamtiću na jedan dan, ali dozvoli mi da uradim i zapamtiću zauvek.” Stara kineska poslovica Dobar menadžer veruje u svoje ljude i dozvoljava im da greše. Dobar menadžer pomaže svojim ljudima da porastu, da saznaju i nauče nešto novo zato ih…