Upravljanje timom | Project Management Srbija

Upravljanje timom

11 ideja za jačanje učinka vašeg tima

11 ideja za jačanje učinka vašeg tima

Timski rad je osnova svakog uspešnog projekta, firme i biznisa. Zato pogledajte ovih 11 saveta za jačanje učinka vašeg tima.   1.      Obuka i razvoj Često se kaže da je „znanje moć“ – i na mnogo načina efikasan trening i razvoj ostaju kamen temeljac za izvanredne performanse tima. Najosnovnije je…

Projektni tim

Projektni tim

Šta je projektni tim?   Projektni tim ima jedan jedini zadatak, a to je realizacija ciljeva projekta.   Projektni tim je sastavni deo svakog projekta i sastoji se od: menadžera projekta, osoblja za upravljanje projektima, tj. odgovornih za realizaciju aktivnosti i drugih članova tima koji možda nisu direktno povezani sa realizacijom projektnih aktivnosti, ali…

Upravljanje timom: Kako unaprediti sastanak tima?

Upravljanje timom: Kako unaprediti sastanak tima?

KAKO UNAPREDITI SASTANAK TIMA   Uspeh svakog projekta proizilazi iz timskog rada. Uspeh svake kompanije proizilazi iz timskog rada. Timski rad je najbitniji začin u svakoj firmi, njime unapređujete svoj biznis ali i dajete priznanje vašim saradnicima. Kako bi jedna kompanija rasla i razvijala se veoma je bitno da ima zadovoljne…

Kako napraviti uspešan tim

Kako napraviti uspešan tim

Uspešan tim Upravljanje projektima je usko povezano sa timom i timskim radom. Za upravljanje projektima potreban je uspešan tim, a za uspešan tim je potreban timski rad jer tim nije grupa ljudi koja se okupilo bez razloga. Napraviti uspešan i skladan tim često može biti jako veliki izazov. Izazov je…

Formiranje tima

Formiranje tima

FORMIRANJA TIMA (TAKMANOV MODEL IZGRADNJE TIMA) Šta je tim? Grupa ljudi koja ulaže zajedničke napore da ostvari zajednički cilj. To je sinergija znanja i veština svih članova tima. U timu svi dobijaju, svi postižu više. T – team E – everyone A – achieve M – more Koncept četvoroetapnog modela…

Dobar menadžer

“Reci mi i zapamtiću na sat vremena, pokaži mi i zapamtiću na jedan dan, ali dozvoli mi da uradim i zapamtiću zauvek.” Stara kineska poslovica Dobar menadžer veruje u svoje ljude i dozvoljava im da greše. Dobar menadžer pomaže svojim ljudima da porastu, da saznaju i nauče nešto novo zato ih…