Šta je coaching stil liderstva

Trenerski stil liderstva

Za mnoge ljude, liderstvo je prvenstveno pozicija moći – ona koja ih ovlašćuje da daju čvrste smernice i oblikuju ponašanje uz nagrade i ukore.

Ali kada razmišljate o najboljim liderima koje ste sreli u svojoj karijeri, velike su šanse da ne razmišljate o nekome ko je izdao direktive i potvrdio sopstvenu stručnost ili status u svakoj prilici. Oni su svoje menadžerske veštine podigli na jedan viši nivo pa verovatno mislite na nekoga ko je stajao na vašoj strani, pružao ohrabrenje, smernice i podršku i pokazao stvarnu posvećenost vašem rastu i razvoju.

Ono što zamišljate je „coaching“ stil vođenja ljudi.

Kako „coaching“ stil vođenja otključava potencijal?

„Coaching“ stil vođenja je pristup koji stvara kulturu visokih performansi. Karakteristike ove kulture su saradnja, osnaživanje i ispunjenje. Saradnja je najvažnija od ovih karakteristika i to je često u suprotnosti sa pristupom komande i kontrole koji guše potencijal.

„Coaching“ liderstvo uključuje „coaching“ način razmišljanja i ponašanja, sintetizujući ih da bi se stvorio tip liderstva sa najvišim učinkom. To dovodi do otključavanja i omogućavanja potencijala. Ovo se razlikuje od tradicionalnog stila upravljanja, komandovanja i kontrole koji često može da uguši potencijal.

„Coaching“ liderstva se odnosi na osnaživanje članova vašeg tima da budu najbolja verzija sebe. Ne radi se o upornom naređenju ili mikro upravljanju svakim pokretom. Naprotiv, radi se o postavljanju pitanja, aktivnom slušanju i negovanju okruženja u kojem su rast i učenje imperativ. Ovo su baš one meke veštine koje će Vam pomoći da bolje vodite projektni tim.

Evo šta je uzbudljivo kod ovakvog stila liderstva – „coaching“ lideri se ne fokusiraju samo na ono „šta“ (zadaci koji su pred vama) već i na „zašto“ i „kako“. Oni podstiču svoj tim da kritički razmišlja, postavlja svoje ciljeve i pronalazi najbolji način da ih postigne. To je kao da im date ključeve od zamka i pustite ih da se kreću po kraljevstvu.

Kako se „coaching“ stil razlikuje od tradicionalnog stila upravljanja?

Tradicionalni stil upravljanja koji podrazumeva više „komandovanje i kontrolu“ je onaj gde lideri znaju najbolje i imaju sve odgovore (ili osećaju da je to tako). „Coaching“ stil upravljanja stvara saradnju između lidera i članova tima koja osnažuje sve. Ostvarivanje ove promene stavlja ljude na mesto vozača sopstvenog učinka.

Prednosti „coaching“ stila rukovođenja

Uključivanje trenerskog vođstva u vaš pristup menadžmentu je značajno korisno, na kraju stvarajući radno mesto koje je produktivno i ispunjavajuće za sve članove vašeg tima. Hajde da pogledamo glavne prednosti ovog stila rukovođenja.

Povećano angažovanje zaposlenih

„Coaching“ lideri stvaraju okruženje u kojem se zaposleni osećaju cenjeno i saslušano. Aktivnim uključivanjem članova tima u donošenje odluka i rešavanje problema, ovaj stil vođenja povećava njihov angažman. Angažovani zaposleni su posvećeniji, produktivniji i verovatno će ostati tu, smanjujući troškove fluktuacije.

Poboljšane performanse

„Coaching“ liderstvo ohrabruje pojedince da postave i slede svoje ciljeve. Ovaj pristup neguje kulturu stalnog poboljšanja, gde su članovi tima motivisani da pruže najbolje od sebe i postignu maksimum. Kao rezultat toga, možete očekivati poboljšane ukupne performanse i povećanu efikasnost u okviru vašeg tima.

Povećana kreativnost i inovativnost

Kada se zaposleni podstiču da kritički razmišljaju i pronalaze sopstvena rešenja, kreativnost cveta. Lideri koji neguju „coaching“ stil liderstva osnažuju svoje timove da istražuju nove ideje i eksperimentišu sa inovativnim pristupima, što može dovesti do prodornih rešenja i konkurentske prednosti na tržištu.

Ojačani odnosi

„Coaching“ liderstvo se u velikoj meri oslanja na otvorenu komunikaciju i aktivno slušanje. Ovo pomaže u izgradnji jakih odnosa zasnovanih na poverenju između lidera i članova tima. Kao rezultat, konflikti su minimizirani, a saradnja čvrsta, što dovodi do harmoničnog radnog okruženja.

Stvaranje i razvoj novih budućih lidera

„Coaching“ lideri nisu fokusirani samo na trenutne rezultate. Oni ulažu u dugoročni rast članova svog tima. Pružajući smernice, mentorstvo i mogućnosti za razvoj veština , oni pripremaju buduće lidere unutar organizacije. Ovo osigurava snažnu liniju liderstva i planiranje sukcesije, što je ključno za održiv uspeh.

Poboljšani učinak

„Coaching“ vođstvo neguje kulturu stalnog poboljšanja, što rezultira većom produktivnošću i poboljšanim performansama pojedinca i tima.

Poboljšana komunikacija

„Coaching“ lideri daju prioritet otvorenoj, dvosmernoj komunikaciji, smanjujući nesporazume i konflikte uz jačanje timskih odnosa.

Nedostaci „coaching“ stila liderstva

Zahteva mnogo vremena

„Coaching“ vođstvo zahteva značajno vreme i trud, što možda nije izvodljivo u okruženjima pod visokim pritiskom ili brzim tempom.

Otpor promenama

Neki članovi tima mogu da se odupru pristupu „coaching“, preferirajući tradicionalno, direktivno vođstvo, koje može stvoriti trenja.

Potencijal za preopterećenje

Lideri se mogu naći pod pritiskom zbog odgovornosti usmeravanja i mentorstva članova tima, što može dovesti do nihovog opterećenja.

Nije uvek prikladno

„Coaching“ vođstvo možda nije prikladno za svaku situaciju. Postoje trenuci kada je neophodan direktivniji pristup, na primer u hitnim slučajevima ili kada je potrebna posebna stručnost.

Koji su izazovi „coaching“ liderstva?

Snalaženje u sledećim izazovnim situacijama zahteva posvećenost, prilagodljivost i stalno negovanje kulture „coaching“-a unutar organizacije. Prevazilaženje ovih prepreka može dovesti do značajnih koristi u smislu razvoja zaposlenih i uspeha tima.

Izazovi mogu biti sledeći:

Otpornost na promene

Jedan od primarnih izazova „coaching“ liderstva je nailaženje na otpor članova tima koji su možda više navikli na tradicionalne, direktivne stilove rukovođenja. Nekim zaposlenima može biti teško da se prilagode pristupu „coaching“ liderstva, jer to od njih zahteva da preuzmu više odgovornosti za svoj razvoj i donošenje odluka.

Vremenska i resursna ograničenja

Efikasan „coaching“ zahteva vreme i trud. Lideri koji neguju ovaj stil mogu imati problema da odvoje dovoljno vremena za individualne sesije „coaching“-a, posebno u radnim okruženjima koja se brzo razvijaju. Pored toga, pružanje stalne podrške i resursa za rast članova tima može zahtevati intenzivne resurse.

Razvoj veština

Nisu svi lideri prirodno vešti treneri. Razvijanje neophodnih veština trenera, kao što su aktivno slušanje, postavljanje moćnih pitanja i pružanje konstruktivnih povratnih informacija, može biti značajan izazov. Možda će biti potrebna obuka i praksa da biste postali efikasan lider koji neguje „coaching“ sti liderstva.

Balansiranje treniranja sa menadžmentom

„Coaching“ lideri često imaju više uloga i odgovornosti, uključujući menadžerske veštine i odgovornosti. Balansiranje potrebe za upravljanjem svakodnevnim operacijama uz istovremeno pružanje podučavanja i mentorstva članovima tima može biti zahtevno i zahtevati pažljivo upravljanje vremenom.

Merenje uticaja

Procena efikasnosti „coaching“ liderstva može biti izazovna. Za razliku od nekih stilova rukovođenja sa opipljivijim pokazateljima, kao što su brojevi prodaje, uticaj „coaching“-a se možda neće odmah kvantifikovati. Procena da li „coaching“ vodi ka poboljšanom angažovanju zaposlenih, performansama i ukupnom uspehu organizacije može biti složena.

7 osnovnih principa trenerskog liderstva

Fokus na razvoj

Dajte prioritet rastu i razvoju članova vašeg tima, negujući kulturu stalnog učenja i usavršavanja.

Osnaživanje i autonomija

Ohrabrite autonomiju i osnažite članove tima da donose odluke, preuzmu vlasništvo nad svojim radom i istražuju inovativna rešenja.

Aktivno slušanje

Vežbajte aktivno slušanje da biste u potpunosti razumeli perspektive, potrebe i težnje članova vašeg tima. Pokažite empatiju i potvrdite njihova iskustva.

Povratne informacije i podrška

Pružite konstruktivne povratne informacije i podršku prilagođenu pojedinačnim prednostima i oblastima za poboljšanje. Ponudite smernice i resurse kako biste pomogli članovima tima da ostvare svoj puni potencijal.

Zajedničko rešavanje problema

Uključite se u zajedničko rešavanje problema sa svojim timom, podstičući otvoreni dijalog, razmišljanje i kreativno razmišljanje kako biste zajedno rešili izazove i postigli ciljeve.

Priznanje i proslava

Prepoznajte i proslavite dostignuća i prekretnice članova vašeg tima, jačajući pozitivno ponašanje i podstičući kulturu uvažavanja i priznanja.

Kontinuirano poboljšanje

Podstičite razmišljanje o stalnom poboljšanju, kako individualno tako i kolektivno, podstičući razmišljanje, učenje na greškama i prihvatajući mogućnosti za rast i razvoj.

Kako koristite „coaching“ kao stil rukovođenja?

Kada koristite „coaching“ kao stil rukovođenja, važno je zapamtiti da su svi različiti. Ono što funkcioniše za jednu osobu možda neće raditi za drugu. Ključno je da budete fleksibilni i da prilagodite svoje treniranje pojedincu.

Kao što vidite, stil vođstva trenera ima mnoge karakteristike koje ga čine efikasnim u vođenju timova i grupa. Razumevanjem ovih karakteristika, znaćete bolje kako da koristite „coaching“ stil vođstva u svom poslu ili organizaciji.