MS Project | Project Management Srbija

MS Project

10 najboljih softvera za upravljanje projektima

10 najboljih softvera za upravljanje projektima

Šta je softver za upravljanje projektima? Softver za upravljanje projektima pomaže projekt menadžerima i timovima da ispune zahteve klijenata, realizuju projektne aktivnosti i svoj projekat završe u okviru planiranog roka i budžeta. Ova poslovna aplikacija pruža pogodnosti po pitanju upravljanja budžetom, vremenom i obimom projekta, posebno ako je pravilno izabrana…

Oracle Primavera – šta je najduži put projekta

Oracle Primavera – šta je najduži put projekta

Kako i zašto u Primaveri P6 identifikovati najduži put? Kritični put je važan koncept u upravljanju projektima. On nam ukazuje na to koliko će naš projekat trajati. Znači, određuje trajanje projekta i usmerava nas na aktivnosti koje direktno utiči na trajanje projekta. A kada projekta kasni, usmerava nas na aktivnosti…

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Licencirani softver Bez obzira da li su preduzeća velika ili mala nesumnjivo žongliraju brojnim projektima, planovima, zadacima i resursima. Zato je potrebno da pronađu idealno rešenje koje ći im pomoći da se lakše organizuju tokom planiranja i izvođenja projekata. I to na način koji je tačan, predvidljiv i profitabilan. Prednosti…

Resursi u Primaveri

Resursi u Primaveri

Resursi u Oracle Primaveri P6 Nakon definisanja potrebnih aktivnosti za realizaciju projekta, potrebno je definisati i potrebne resurse, a zatim te resurse povezati sa aktivnositma. Upravljanje resursima je važna aktivnost u procesu upravljanja projektima. Generalno, menadžerima projekata su potrebni izveštaji o korišćenju resursa za obavljanje aktivnosti na projektu kako bi…

Oracle Primavera: kreiranje i podešavanje kalendara

Oracle Primavera: kreiranje i podešavanje kalendara

Podešavanje kalendara u Oracle Primaveri P6 Kalendari u Primaveri P6 nam omogućavaju da definišemo radne i neradne dane u nedelji, kao i praznike ili specifične neradne dane za projekat. Moguće je uspostaviti neograničen broj kalendara kako bi se prilagodili različitim obrascima rada. Takođe, u Primaveri P6 možemo dodeliti kalendare svakom…

Senčenje Gant dijagrama u MS Projectu

Senčenje Gant dijagrama u MS Projectu

Kako istaći vremenski period projektnog plana na Ganttovom dijagramu u programu MS Project Gantt Chart predstavlja standardni način vizuelnog prikazivanja projektnog plana. U gornjem delu sadrži vremensku skalu koja se prostire celom dužinom i označava vremenske jedinice. Gantt trake slikovito predstavljaju aktivnosti projekta koje imaju svoj početak, svoj kraj kao…