Upravljanje troškovima | Project Management Srbija

Upravljanje troškovima

Mikrofinansiranje

Mikrofinansiranje

Mikrofinansiranje ili Kako pokrenuti sopstveni biznis sa malo para?   Pod mikrofinansiranjem se podrazumeva finansiranje najugroženijeg sektora stanovništva, odnosno dela populacije kome su vrata banaka zatvorena.   Sve je počelo u Bangladešu. Tvorac mikrofinansiranja je profesor ekonomije iz Bangladeša, Muhamed Junus. Bio je prvi koji se okrenuo sistematskom finansiranju siromašnih…

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

Kratkoročno i dugoročno finansiranje

 Kratkoročno i dugoročno finasiranje   Upravljanje finansijskim ulaganjima   Finansijska ulaganja mogu biti u obliku: • novca, kao depozitni novac ili gotovina • kredita, kao kratkoročni i dugoročni • depozita, kao dinarski ili devizni kod banaka • hartija od vrednosti, kao obveznice, deonice Svako preduzeće odredjuje strukturu finansijskih ulaganja, pri čemu…

Likvidnost i solventnost preduzeća

Likvidnost i solventnost preduzeća

 Solventnost i likvidnost Upravljanje finansijskom ravnotežom i likvidnošću sredstava Pod finansijskom ravnotežom se podrazumeva uravnotežen odnos izmedju sredstava i izvora sredstava.  Finansijsku ravnotežu možemo posmatrati kroz analizu dugoročne i kratkoročne finansijske ravnoteže. Dugoročnu finansijsku ravnotežu posmatramo kroz dugoročna sredstva, prema dugoročnim obavezama i sopstvenim izvorima sredstava. Kratkoročnu finansijsku ravnotežu posmatramo kroz kratkoročna…

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje Finansijsko planiranje i brojevi u vašem biznisu! Finansijska mudrost je najoskudnija! Sve nas vezuju neke finansijske niti. Svi smo umršeni u složenu mrežu strujanja finansijskih sredstava koja nam život uslovljavaju. Ta mreža  nije vidljiva oku. Potrebno je dobro znanje, dobra mašta i konstantna pažnja kako bismo se snašli…