Upravljanje kvalitetom | Project Management Srbija

Upravljanje kvalitetom

ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

Kako će vam standard ISO 22301 pomoći da poboljšate kontinuitet poslovanja? U svetu u kojem sajber napadi, zloupotrebe podataka i prirodne katastrofe mogu prekinuti kontinuitet poslovanja i brzo naštetiti ugledu organizacije, moramo biti spremni da pravovremeno reagujemo. Zato organizacije i preduzeća moraju da primene, održavaju i unapređuju svoj sistem upravljanja…

ISO 9001 i liderstvo

ISO 9001 i liderstvo

Kakva je veza izmedju ISO standarda, liderstva i menadžmenta? Kako nam ISO 9001 može pomoći u tome? Zašto je važna politika kvaliteta i stav kompanije da neprekidno radi na poboljšanju kvaliteta i poboljšanju procesa? Sve su ovo vrlo bitna i važna pitanja, čiji odgovori i primena u mnogome govore o…

ISO standardi u javnim nabavkama

ISO standardi u javnim nabavkama

ISO standardi u javnim nabavkama Važnost prevlasti nad konkurencijom postaje sve očiglednija kada je u pitanju nadmetanje za novim poslovnim prilikama. Konkurencija je danas velika i svaka konkurentska prednost koju vaša kompanija ima može uticati na vaše poslovanje. Iako ISO standardi ne teže uspostavljanju, pokretanju ili motivisanju javnih nabavki, oni…

Kako Lean Six Sigma pomaže da smanjite gubitke i poboljšate profit

Kako Lean Six Sigma pomaže da smanjite gubitke i poboljšate profit

Šta je Lean metodologija? Lean metodologija je označena kao set alata za unapređenje procesa, filozofija i način razmišljanja. U svojoj osnovi to je popularan pristup usmeravanju kako proizvodnih tako i transakcionih procesa eliminisanja otpada i optimizacije protoka uz istovremeno pružanje vrednosti kupcima. Šta je Six Sigma? Six Sigma je metodologija…

Standard ISO 37001 – sistem menadžmenta protiv mita i korupcije

Standard ISO 37001 – sistem menadžmenta protiv mita i korupcije

ISO 37001 Mito je jedan od značajnih poslovnih rizika sa kojim se mogu susresti organizacije svih veličina, sektora i poslovne prirode. Proaktivno upravljanje rizikom od primanja mita presudno je za poslovni uspeh i pravnu potrebu. Incidenti podmićivanja, prevare i korupcije mogu ozbiljno štetno uticati na ugled, tržište i buduće postojanje…

Benefiti standarda ISO 22000

Benefiti standarda ISO 22000

Šta je standard ISO 22000? Stadard ISO 22000 je međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane koji se može primeniti u bilo kojoj organizaciji koja čini lanac snabdevanja hranom. ISO 22000 kombinuje i dopunjuje osnovne elemente ISO 9001 i HACCP kako bi pružio efikasan okvir za razvoj, primenu, nadgledanje i kontinuirano…

Šta je HACCP standard – 5 preliminarnih koraka za razvoj dobrog HACCP plana

Šta je HACCP standard – 5 preliminarnih koraka za razvoj dobrog HACCP plana

Šta je HACCP? HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ili Analiza Opasnosti i Kritiče Kotrolne Tačke je međunarodno priznat sistem identifikacije i upravljanja rizikom vezanim za bezbednost hrane. HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane rešava analizom i kontrolom: bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti. Primenjuje se na procese…