Scrum master kurs | Project Management Srbija

Scrum master kurs

Scrum metodologija ili Scrum metoda je jedan od najpopularnijih agilnih načina vođenja projekata. Prvenstveno se koristi u IT projektima, odnosno prilikom razvoja softvera.

S obzirom da je scrum metoda relativno nova stvar u našoj regiji, razvili smo tri različita scrum treninga:


 • Scrum Practitioner – bazični trening namenjen scrum timu i scrum početnicima, odnosno onima koji tek ulaze u scrum metodologiju
 • Scrum Master trening – napredniji trening, za one koji žele da budu Scrum master, tj. ključna komponenta scrum projekata, spona izmedju scrum tima i klijenta
 • Product Owner – za Product Ownere, odnosno vlasnike projekta

SCRUM PRACTITIONER KURS

Kurs “Scrum Practitioner” je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa Scrum metodologijom vođenja projekata i da sagledaju mogućnosti primene agilnih metodologija,  odnosno naprave prvi korak u edukaciji. Naravno i da procene da li je agile način vođenja projekata baš ono što im treba.

Takođe, namenjen je svima koji se spremaju za agilnu transformaciju, posebno kompanijama koje očekuju krupne promene u pravcu agilnog razvoja. Ovaj trening je odlična priprema za sve zaposlene u takvim organizacijama bez obzira na industriju iz koje dolaze i bez obzira na to da li će biti direktno uključeni u promene. Odlična je prilika i za sve ljude koji bi želeli da se prekvalifikuju kako bi mogli da konkurišu za bolje, dinamičnije poslove.

Scrum Practitioner kurs
Scrum Practitioner kurs

Kurs je baziran na Scrum Aliance  metodologiji, odnosno metodologiji koju propagira Scrum Aliance kao najveće svetsko telo koje se bavi Scrum metodologijom. Tokom interaktivne obuke se prolazi simulicija jednog konkretnog projekta, sagledava slika celog procesa, prolazi se kroz različite uloge na Scrum projektu, Scrum sastanke, sprintove…

Idealna je prilika da stvorite sliku kako Scrum radi i da doživite iskustvo rada u Scrum timu. Obuka se sastoji od teorijskih blokova, praktičnih primera i vežbi.

 

Teme koje će biti pokrivene

 • Uvod u agile metodologiju: koje su razlike u odnosu na tradicionalne (waterfall) pristupe vođenja projekata
 • Različite agile metode: Scrum, Kanban, Safe, itd.
 • Šta je  Scrum metoda?
 • Sastavni delovi Scrum metode: procesi, ceremonije, uloge,
 • Osnove upravljanja timovima
 • Osnove izveštavanja
 • Primena agile metodologije na konkretnom primeru

Opšte informacije o online Scrum kursu

Trajanje 1 dan
Vreme od 9.00 do 16.00h
Tip obuke ONLINE, uživo sa predavačem preko Zoom platforme
Minimalan broj učesnika 5
Uključeno u obuku Priručnici sa obuke, sertifikat sa obuke
Investicija po polazniku 17.990 RSD + PDV


SCRUM MASTER TRENING

Scrum Master trening je napredni trening, namenjen svima koji rade ili žele da rade na mestu Scrum mastera. Sadrži praktično i teorijsko znanje o Scrum metodologiji kao i sveobuhvatan uvid u kompleksnu poziciju Scrum Mastera u projektnom timu.

Ako ste se nekada pitali šta radi Scrum Master i kako postati Scrum Master, ovaj kurs je će vam pružiti odgovor.

Osnovna uloga Scrum Mastera je da vodi/facilitira sve ceremonije u Scrumu, da se stara da se procesi odvijaju prema Scrum principima, da neguje agilnu kulturu i vrednosti.

Kurs je baziran na Scrum Aliance  metodologiji, odnosno metodologiji koju propagira Scrum Aliance kao najveće svetsko telo koje se bavi Scrum metodologijom. Tokom interaktivne obuke se prolazi simulicija jednog konkretnog projekta, sagledava slika celog procesa iz ugla Scrum Mastera. A sama obuka se sastoji iz teorijskih blokova, praktičnih primera i vežbi.

Scrum master

 

Teme koje pokriva online Scrum master kurs:

 • Uvod u Scrum (ili kako postati Scrum Master)
 • Principi rada agilnih timova,
 • Nastanak Scruma i osnove agilne organizacione kulture, agilna kultura i promena organizacione paradigme,
 • Predstavljanje različitih agile metoda (Scrum, Kanban, Safe…), kao i razlika u odnosu na tradicionalne (waterfall) pristupe
 • Agilni manifest, Scrum vrednosti i načela
 • Scrum ceremonije: Sprint, Spring Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
 • Uloge u Scrum timu
 • Product Backlog
 • Product Backlog Items (PBIs)
 • Prioritizacija
 • User Story
 • Kreiranje vizije proizvoda
 • Estimacije
 • Sprint: planiranje i realizacija sprinta
 • Retrospektiva
 • Uloga Scrum Mastera
 • Zadaci koji spadaju u odgovornost Scrum Mastera: vođenje ceremonija, vođenje tima i izveštavanje
 • Primena agile metodologije na konkretnim primerima, kroz ulogu Scrum Mastera

Trajanje 2 dana
Vreme od 9 do 16h
Minimalan broj učesnika 5
Tip obuke ONLINE, uživo sa predavačem preko Zoom platforme
Uključeno u obuku Priručnici sa obuke, sertifikat sa obuke
Investicija po polazniku 39.990 RSD + PDV


PRODUCT OWNER KURS

Trening “Product Owner” je namenjen budućim i trenutnim Product Owner-ima koji su u agile timovima fokusirani na ishod projekta, za razliku od Scrum Mastera koji je fokusiran na vođenje tima. Poseban fokus obuke je prioritizacija zadataka i komunikacija sa stakeholderima iz ugla Product Ownera.

Trening je baziran na Scrum Aliance  metodologiji, odnosno metodologiji koju propagira Scrum Aliance kao najveće svetsko telo koje se bavi Scrum metodologijom. Tokom interaktivne obuke se prolazi simulicija jednog konkretnog projekta, sagledava slika celog procesa iz ugla Product Ownera. Obuka se sastoji od teorijskih blokova, praktičnih primera i vežbi.

Teme koje pokriva Product Owner kurs

 • Predstavljanje različitih agile metoda: Scrum, Kanban, Safe, kao i razlika u odnosu na tradicionalne (waterfall) pristupe
 • Specijalan akcenat se stavlja na Scrum metodu gde se objašnjavaju: procesi, ceremonije, uloge
 • Uloga Product Owner-a
 • Priprema backlog-a
 • Prioritizacija zadataka
 • Komunikacija sa stakeholderima i donošenje odluka o ishodu projekta
 • Primena agile metodologije na konkretnim primerima, u ulozi Product Owner-a

Trajanje 2 dana
Vreme od 9 do 16h
Minimalan broj učesnika 5
Tip obuke ONLINE, uživo sa predavačem preko Zoom platforme
Uključeno u obuku Priručnici sa obuke, sertifikat sa obuke
Investicija po polazniku 39.990 RSD + PDV